Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Kolneńskiego

Komentarze

Transkrypt

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Kolneńskiego
Wykaz
Stacji Kontroli Pojazdów
na terenie Powiatu Kolneńskiego
L.p.
Nazwa firmy
przedsiębiorcy
1
Okręgowa Stacja Kontroli
Handel Ogumienia –
Naprawy
Adam Kukliński
2
3
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – HandlowoUsługowe
„AUTOTECH”
CHUTKOWSKI
SPÓŁKA JAWNA
Michał Rudzki
Numer
oraz adres stacji
kontroli pojazdów
przedsiębiorcy
BKL/001
18-500 Kolno
ul. Targowa 4
BKL/003/P
18-500 Kolno
ul. Wojska Polskiego
46
BKL/005/P
18-520 Stawiski
ul. Smolniki 1
4
5
KOMATRANS Teresa
Kozikowska i Robert
Pisiak Spółka cywilna
„ABSOLWENT” Teresa
Gębarska
ul. Gdańska 3 pok. 15
01-633 Warszawa
Stan na 17 listopada 2015 r.
BKL/006
18-500 Kolno
ul. Fabryczna 2
BKL/007
18-500 Kolno
ul. Kolejowa 5A
Uprawnienia
Telefon
Okręgowa
Stacja Kontroli
Pojazdów
86
474 21 20
Podstawowa
stacja kontroli
pojazdów
zgodnie z art.
83 ust1 pkt 1 lit
a, b, c, ustawy
pord, h
Podstawowa
stacja kontroli
pojazdów
zgodnie z art.
83 ust1 pkt 1 lit
a, b, c, ustawy
pord, h
86
278 27 83
86
278 53 03
Okręgowa
Stacja Kontroli
Pojazdów
86
262 30 45
Okręgowa
Stacja Kontroli
Pojazdów
508 951
181