Deklaracja zgodności - MAT-CHEM-BUD

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja zgodności - MAT-CHEM-BUD
ZA.2.2 Certyfikat CE i deklaracja zgodności WE
Produkt: EMACO NANOCRETE R2-R3-R4
Niniejszym potwierdzam, Ŝe zaprawy naprawcze EMACO NANOCRETE R2 – R3 oraz R4,
produkowane, opracowane i dostarczane przez firmę BASF Construction Chemicals Belgium
N.V. z siedzibą w Ham, opatrzone certyfikatami CE:
- są zgodne ze specyfikacją EN 1504-3 dla „materiałów naprawczych”
- certyfikat CE dla EMACO NANOCRETE R2 – R3 i R4 w załączeniu
Serdecznie pozdrawiam,
Data: 10. lipca 2006
Specjalista ds. kontroli jakości +
Kierownik ds. Technicznych

Podobne dokumenty