T-DOC EndoSolutions Zarządzanie obiegiem endoskopów

Komentarze

Transkrypt

T-DOC EndoSolutions Zarządzanie obiegiem endoskopów
T-DOC EndoSolutions
Zarządzanie obiegiem endoskopów
Zapewnienie jakości przez
wdrażanie najlepszych praktyk
Rosnące wymagania dotyczące dokumentacji oraz
szczegółowe wytyczne dla ponownego przygotowania
endoskopów do użycia mogą stać się prawdziwym wyzwaniem.
Złożony charakter ponownego przygotowania endoskopów
do użycia stawia wysokie wymagania w zakresie ich obsługi,
czyszczenia, przechowywania i transportu. W porównaniu
z narzędziami chirurgicznymi, endoskopy to większe ryzyko
zakażeń krzyżowych. Ponadto w wielu placówkach, liczba
endoskopów jest ograniczona, co podnosi wymagania w
zarządzaniu nimi i zmniejsza niepotrzebną obróbkę.
T-DOC EndoSolutions dostarcza niezbędne narzędzia,
aby sprostać tym wyzwaniom. T-DOC EndoSolutions
może być dopasowane indywidualnie do konkretnych
potrzeb na poziomie podstawowym i zaawansowanym.
Kompletna dokumentacja obiegu endoskopów
Zapewniona jest pełna identyfikowalność ponieważ T-DOC
rejestruje i dokumentuje wszystkie procesy, urządzenia,
pacjentów, operacje oraz lekarzy itp., które endoskop
spotyka na swojej drodze w tym jego wydawanie, użytkowanie,
czyszczenia wstępne, czyszczenie i suszenie. Dokumentowane
jest także ponowne przygotowanie do użycia zaworów
przyciskowych oraz innych elementów każdego endoskopu.
Ponadto można rejestrować numery partii detergentów oraz
wyposażenia stosowanego do mycia każdego endoskopu.
Śledzenie przebiega sprawnie dzięki zastosowaniu kodów
kreskowych, RFID i/lub innych technologii. Dzięki temu
zawsze jest dostępny udokumentowany rejestr, na podstawie
którego można ustalić, czy postępowano według procedur
i przeprowadzano właściwe procesy.
Gwarancja jakości procesów obróbki
System T-DOC EndoSolutions oferuje szeroki wybór funkcji
wspierających zapewnianie jakości. Zdefiniowanie kroków
postępowania pomaga zapewnić zgodność z procedurami
mycia ręcznego oraz automatycznego. Elektroniczne
przechwytywanie oraz zapis procesów dokumentuje fakt, że
endoskopy zostały prawidłowo przygotowane do ponownego
użycia. Dostępna jest informacja o przebiegu procesu
w suszarce, co eliminuje niepotrzebne ponowne przygotowanie
endoskopu do użycia.
Zgodność z obowiązującymi normami
T-DOC wyposażony jest w wiele funkcji do raportowania
i statystyk, które pozwalają oprzeć procedury na zasadach
najlepszej praktyki i rzeczywistych danych, a nie na założeniach.
T-DOC EndoSolutions ułatwia zapewnienie zgodności z normami
krajowymi, na przykład dla czasu przydatności endoskopów do
użycia, zasadami oraz specyfikacjami obsługi.
Dzięki temu zawsze istnieje udokumentowany rejestr
potwierdzający, że endoskopy zostały odpowiednio
zdezynfekowane zgodnie z procedurami szpitalnymi
i obowiązującymi standardami.
Większe bezpieczeństwo Pacjentów
Wdrożenie rygorystycznych systemów zapobiegania zakażeniom
i zapewniania jakości pozwala zminimalizować rozprzestrzenianie
się zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jeśli jednak dojdzie do
zakażenia, nasz system T-DOC EndoSolutions umożliwi szybkie
i skuteczne zidentyfikowanie wszystkich zaangażowanych osób.
Pacjenci mogą wtedy natychmiast otrzymać właściwe leczenie,
co pozwala uniknąć poważnych problemów zdrowotnych.
„T-DOC EndoSolutions zapewnia pełną kontrolę nad
obróbką endoskopów, zapewniając jednocześnie
najwyższą jakość obróbki.”
2
Pełna informacja o endoskopach
Raportowanie administracyjne
Informacje zawarte w sterowniku suszarki pozwalają na
uzyskanie pełnej informacji o lokalizacji oraz czasach przydatności
wszystkich endoskopów znajdujących się w suszarce oraz
szafkach magazynowych. System wspiera zasadę „pierwszy
przyszedł pierwszy wyszedł” oraz pomaga działom na
optymalizację użycia dostępnych endoskopów.
Administracja jest znacznie uproszczona dzięki temu, iż dane
znajdują się w jednej centralnej bazie danych bez papieru.
Na podstawie tych danych można bardzo łatwo tworzyć
raporty, które z kolei można eksportować do powszechnie
używanych programów biurowych i dostosowywać do własnych
potrzeb. Raporty mogą dotyczyć następujących tematów:
Endoskopy znajdujące się w suszarce oraz szafkach
magazynowych można segregować według własnych kryteriów,
na przykład typów endoskopów lub predefiniowanych reguł
czasowych. Ponadto zbiór informacji z suszarki pozwala na
pokazanie wybranych endoskopów. Informacje te są dostępne
z gabinetów zabiegowych, umożliwiając chirurgom sprawdzenie
dostępnych endoskopów.
• Czas trwania cyklu
• Historia napraw
• Obróbka przeterminowanych endoskopów
• Endoskopy do zwrotu z powodu ważnych przyczyn
3
Prawidłowe obchodzenie się z endoskopami
osiągane przy pomocy wskazówek użytkownika
Minimalna ilość przeterminowanych endoskopów
Zapewnienie prawidłowej obsługi endoskopów
T-DOC EndoSolutions zapewnia kompletny przegląd
czasów ważności endoskopów. To dlatego, że można
przypisać wstępnie zdefiniowane zasady dla czasu ważności
dla wszystkich grup lub pojedynczych endoskopów.
Czasy ważności mogą zostać obliczone dla wszystkich
endoskopów na podstawie typu ich obsługi, czyszczenia,
transportu i przechowywania. T-DOC zapewnia w ten sposób
zgodność z normami lokalnymi i krajowymi w odniesieniu do
maksymalnych odstępów czasowych, na przykład procesami
pomiędzy dezynfekci, suszenia oraz rzeczywistym użyciem
u pacjenta.
Dzięki T-DOC EndoSolutions można zdefiniować lokalne zasady
oraz kroki dotyczące obsługi. Przypisanie różnych metod
postępowania dla różnych rodzajów endoskopów gwarantuje, że
każdy endoskop zostanie przygotowany zgodnie z zasadami.
T-DOC EndoSolutions może kontrolować jedną lub kilka
metod transportu i automatycznie ostrzegać personel
o upływie danego interwału czasowego.
Wyświetlane na ekranie kroki procedury, pomagają personelowi
w precyzyjnym demontażu, ręcznym czyszczeniu i sprawdzeniu
endoskopów przy użyciu grafiki, dźwięków i filmów. Intuicyjny
oraz łatwy w obsłudze ekran dotykowy dostarcza użytkownikowi
wytyczne w każdym miejscu oraz eliminuje potrzebę
użycia skanera.
T-DOC EndoSolutions może dopilnować, aby określone etapy
nie zostały pominięte przez użytkownika, jeśli wcześniej
nie stosowano odpowiednich procedur roboczych.
„Unikaj niepotrzebnego przetwarzania oraz zapewniaj
prawidłowość pracy przez przypisanie czasów ważności
oraz procedur dla wszystkich endoskopów”
4
Zarządzaj obiegiem dzięki T-DOC EndoSolutions
Czyszczenie ręczne,
sprawdzanie
i kontrola jakości
Zwrot użytych
endoskopów
Wykorzystane endoskopy razem
z zaworami przyciskowymi są
zwracane do obróbki i rejestrowane
w systemie T-DOC EndoTrace.
System T-DOC ostrzega personel
o endoskopach wymagających
specjalnego traktowania w czasie
obsługi.
n
ro
lułó
rty
a
a
ru
wb
c
dny
h
Ręcznie wyczyszczone endoskopy
są rejestrowane w systemie T-DOC
EndoTrace i łączone z odpowiadającymi
im procesami dezynfekcji. Wszelkie
rozbieżności między zarejestrowanym
a wymaganym programem są
wyświetlane użytkownikowi. Wszystkie
parametry procesu są dokumentowane
i przechowywane. System T-DOC
ostrzega użytkownika o endoskopach,
które wymagają szczególnego
traktowania w procesie dezynfekcji.
Administracja
systemem
Informacje dotyczące endoskopów,
użytkowników, procesów i wielu
innych kwestii są dostępne z poziomu
komputera T-DOC i można nimi w ten
sposób zarządzać. Wszystkie działania
wykonane w trakcie cyklu produkcji są
dokumentowane, a odpowiednie dane
można wyodrębnić jako raporty lub za
pomocą prostych pytań ekranowych.
op
er
ac
uł
ów
cz
la
Sa
ys
tyc
h
St
Każdy endoskop razem ze swoimi
zaworami przyciskowymi jest
ręcznie czyszczony i sprawdzany
zgodnie z procedurami szpitalnymi.
Na komputerze można wyświetlić
ilustracje i sekwencje wideo, które
pomogą w demontażu, czyszczeniu
i sprawdzeniu endoskopu.
Rejestracja
pracy maszyn
yjn
a
Dokumentacja
endoskopów
w salach zabiegowych
Wykorzystane endoskopy wraz
z zaworami przyciskowymi można
powiązać z numerem pacjenta lub
numerem z dziennika. Rzeczywiste
koszty leczenia mogą być
dokumentowane i przechowywane.
System T-DOC ostrzega personel, jeśli
endoskop nie jest we właściwym stanie.
ro
St
Transport
Transport do sali
zabiegowej
Metoda transportu endoskopów do
sali zabiegowej jest rejestrowana
w systemie T-DOC EndoSolutions.
System T-DOC może również
kontrolować skrócone czasy
przydatności endoskopu w czasie
transportu i zaalarmować personel,
jeśli endoskop nie jest we właściwym
stanie.
na
k
ty
ar
Suszenie
w suszarce
do endoskopów
Wydanie na
oddział
W trakcie wydawania endoskopów
na oddział system T-DOC
EndoSolutions rejestruje, do kogo
jest wysyłany endoskop. System
T-DOC ostrzega personel, jeśli
endoskop nie jest we właściwym
stanie.
Po zakończeniu i zweryfikowaniu
procesu dezynfekcji zdezynfekowany
endoskop zostaje umieszczony w
suszarce. Zbiór informacji z suszarki
pozwala na uzyskanie danych
o czasach ważności wszystkich
endoskopów oraz umożliwia wybranie
pierwszego, który może być użyty.
5
Cyfrowe przechowywania wszystkich swoich
danych oraz dopasowanie szkolenie personelu
Cyfrowa rejestracja danych
Łatwe wprowadzenie oraz elastyczne opcje szkoleń
System T-DOC EndoSolutions można podłączyć bezpośrednio
do myjni endoskopów, aby rejestrować wartości parametrów
cykli, takich jak faza, czas, temperatura, kontakt z detergentem
lub środkiem dezynfekcyjnym. Wszystkie dane są zbierane
i przechowywane elektronicznie w systemie T-DOC
EndoSolutions i można je przedstawić schematycznie,
graficznie lub w formie prostej listy. Dzięki temu można szybko
zlokalizować i odzyskać dane historyczne, ilekroć będą
potrzebne. Dane dotyczące wydajności mogą być zbierane
ze wszystkich myjni-dezynfektorów do obróbki endoskopów
giętkich (AER) i suszarek Getinge oraz z wybranych urządzeń
innych producentów.
Działy obróbki endoskopów, często posiadają ograniczoną
ich liczbę. System umożliwia szybką budowę bazy danych i
sprawny procesu wdrażania.
Zarządzanie procesami bez kartek papieru
Wymiana doświadczeń w grupach użytkowników
systemu T-DOC
T-DOC EndoSolutions zapewnia w pełni cyfrowy obieg,
przez zapewnienie cyfrowego przechowywania danych
dotyczących maszyn oraz detergentu/środka dezynfekującego.
Eliminuje konieczność przechowywania nieskończonej liczby
segregatorów z wydrukami danych dotyczących procesów.
Dodatkowo ręczne przetwarzanie dokumentacji dot. dezynfekcji
zostanie utrzymane na poziomie absolutnego minimum.
6
Getinge umożliwia odbycie koniecznych szkoleń potrzebnych
do pełnego wykorzystania wszystkich możliwości oferowanych
przez różne funkcje systemu T-DOC EndoSolutions. Oferujemy
szkolenia personelu na wszystkich poziomach zaawansowania
i z wykorzystaniem kilku metod. Od szkolenia w sali wykładowej w
ośrodku firmy Getinge po nadzór użytkowników i działów informatycznych w miejscu instalacji. Od standardowych szkoleń dotyczących produktów na poziomie podstawowym i zaawansowanym po
kursy dopasowane indywidualnie do konkretnych potrzeb.
Firma Getinge zachęca do zakładania lokalnych grup
użytkowników systemu T-DOC. Takie grupy działają już w kilku
krajach i firma Getinge aktywnie je wspiera. Takie forum pozwala
korzystać z doświadczeń innych użytkowników systemu T-DOC
oraz przesyłać propozycje dalszego rozwoju systemu.
Nasze zobowiązanie:
Pełny serwis i wsparcie techniczne
Usługi najlepsze w swojej klasie
Getinge oferuje gruntownie opracowane rozwiązania
w zakresie serwisu i wsparcia technicznego, umożliwiając
pełną optymalizację wdrożenia i wykorzystania systemu
T-DOC. Zapewnia to użytkownikom dłuższy czas sprawnego
działania systemu i bezproblemową pracę przy stałym koszcie
konserwacji.
Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków
pracy z systemem T-DOC EndoSolutions. W czasie wszystkich
faz wdrażania i produkcji oferujemy najlepsze w swojej klasie
usługi serwisowe. Profesjonalne usługi T-DOC zapewniają
skuteczne wdrożenie systemu, a umowa serwisowa systemu
T-DOC wiąże się z szeregiem różnych korzyści od chwili
uruchomienia systemu. Do wyboru są cztery poziomy wsparcia
serwisowego dla systemu T-DOC:
Platynowa umowa serwisowa T-DOC
Najlepsze rozwiązanie serwisowe
zapewniające całodobowe wsparcie i serwis
dla systemu T-DOC przez 7 dni w tygodniu, w tym
najkrótsze czasy reakcji, coroczne dwudniowe wizyty
w miejscu instalacji oraz serwis sprzętu T-DOC.
Złota umowa serwisowa T-DOC
Rozszerzone rozwiązane serwisowe zapewniające
rozległe wsparcie i serwis dla systemu T-DOC, w tym
krótsze czasy reakcji, coroczne wizyty w miejscu
instalacji oraz serwis sprzętu T-DOC.
Srebrna umowa serwisowa T-DOC
Zawansowane rozwiązanie serwisowe
zapewniające wysoki poziom wsparcia i serwisu dla
systemu T-DOC, w tym aktualizacje i uaktualnienia
oraz coroczną kontrolę kondycji systemu.
Brązowa umowa serwisowa T-DOC
Podstawowe rozwiązane serwisowe zapewniające
ekonomiczny poziom wsparcia i serwisu dla
systemu T-DOC.
Rozwiń swój produkt
System T-DOC EndoSolutions można połączyć z naszym
rozwiązaniem T-DOC 2000, które usprawnia wszystkie
procesy obróbki produktów sterylnych. Obejmuje szeroki
zakres zaawansowanych funkcji zwiększających wydajność
i podnoszących poziom jakości, w tym m.in.:
Pełna integracja z wyposażeniem działu sterylizacji
• Interfejs sieciowy T-DOC dla inteligentnego wyszukiwania
i zamawiania
• Pełna kontrola stanów magazynowych wszystkich produktów
• Śledzenie wszystkich zmian w funkcjonalności śledzenia zdarzeń
• Zaawansowane funkcje sali operacyjnej
• Zarządzanie wieloma zakładami
• Śledzenie instrumentów dla zapewnienia zgodności
z regulacjami UE dotyczącymi UDI.
Modułowa budowa oferty produktów T-DOC zapewnia
możliwość ich rozbudowy dzięki czemu mogą one być dobrze
dopasowane do zakładów opieki zdrowotnej każdej wielkości.
Aby uzyskać więcej informacji o T-DOC EndoSolutions oraz
usługach Getinge, prosimy o kontakt pod adresem
[email protected]
7
Getinge Infection Control AB
P. O. Box 69
www.getinge.com/T-DOC
www.getinge.com
SE-305 05 Getinge
Sweden
Phone: +46 (0) 10 335 00 00
E-mail: [email protected]
Getinge Poland sp. z o.o.
ul. Osmańska 14,
PL-02-823 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 882 06 26
Fax: +48 22 882 24 52
E-mail: [email protected]
Getinge Group to wiodący na świecie dostawca produktów i systemów zapewniających
poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie zdrowia i branżach pokrewnych.
Działamy posługując się trzema markami, są to: ArjoHuntleigh, Getinge i Maquet.
ArjoHuntleigh oferuje rozwiązania w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności
ruchowej i stanach z tym związanych oraz leczenia ran. Getinge dostarcza rozwiązania w
zakresie systemów sterylizacji wymaganych w służbie zdrowia i dezynfekcji w branżach
pokrewnych. Maquet specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia a także produktach
dla bloków operacyjnych, kardiologii interwencyjnej i oddziałów intensywnej opieki medycznej.
2584 PL 2015.10 · Göteborgstryckeriet · We reserve the right to make technical and construction changes.
Getinge IT Solutions ApS
Amaliegade 4
DK-1256 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 33 33 88 55
E-mail: [email protected]

Podobne dokumenty

getinge fd8 szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich

getinge fd8 szafa do suszenia i przechowywania endoskopów giętkich ul. Osmańska 14, PL-02-823 Warszawa POLSKA Telefon: +48 22 882 06 26 Fax: +48 22 882 24 52 E-mail: [email protected]

Bardziej szczegółowo

t-doc endocycle

t-doc endocycle podstawie której można ustalić, czy postępowano zgodnie z procedurami i przeprowadzano właściwe procesy.

Bardziej szczegółowo