RB 10-2016 ( pdf , 71 KB ) - Izolacja-Jarocin SA

Komentarze

Transkrypt

RB 10-2016 ( pdf , 71 KB ) - Izolacja-Jarocin SA
IZOLACJA
RB-W 10 2016
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
10
/
2016
2016-06-22
Skróc ona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Podjęte uchwały przez ZWZA w dniu 21.06.2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. w załączniku podaje do publicznej wiadomości treść treść podjętych uchwał
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2016 r.
Załączniki
Plik
Opis
podjęte uchwały ZWZA 2016.pdf
podjęte uchwały
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
Przemysł inne (pin)
IZOLACJA
(skróc ona nazwa emitenta)
63-200
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
Jarocin
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Poznańska
24-26
(ulic a)
(numer)
062 747-04-00
062 747-04-15
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)
(www)
6170001616
250569806
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2016-06-22
Piotr Widawski
Prezes Zarządu
2016-06-22
Mirosław Gołembiewski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1