II Międzyszkolny Konkurs Językowy dla szkół podstawowych

Komentarze

Transkrypt

II Międzyszkolny Konkurs Językowy dla szkół podstawowych
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH MIASTA PRZEWORSKA
23 marca 2015r. zespół nauczycieli języków obcych zorganizował II MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS JĘZYKOWY dla uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta
Przeworska. Celem konkursu jest rozbudzanie i szerzenie zainteresowania językiem angielskim
i niemieckim, wspieranie uzdolnień uczniów, wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych oraz
integrowanie nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Jest to inicjatywa, którą kontynuujemy od ubiegłego roku szkolnego. Pierwsza edycja konkursu
odbyła się w maju 2014r. a zadania konkursowe sprawdzały wówczas wiedzę uczniów z kultury
krajów anglo- i niemieckojęzycznych. W tym roku tematyka konkursu obejmowała treści z zakresu
‘Człowiek’(m.in. dane osobowe, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
zainteresowania i członkowie rodziny). Test konkursowy składał się z zadań zamkniętych i otwartych
sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość słownictwa, czasów
gramatycznych, środków i funkcji językowych.
W konkursie uczestniczyło 27 uczniów ze SP1, SP2 i SP3, którzy przybyli pod opieką swoich
nauczycieli: pani Bożeny Sznaj, pani Wioletty Lechowicz, pani Małgorzaty Kolczak, pani Alicji
Nowinowskiej, pani Elżbiety Kowalik i pani Joanny Dzięgielowskiej. Gościem specjalnym była
konsultantka wydawnictwa Oxford University Press – pani Urszula Kilańska-Flis. Dzięki współpracy
z wydawnictwem pozyskujemy nagrody dla laureatów konkursu.
Zwycięzcami konkursu zostali:
JĘZYK ANGIELSKI
I miejsce Ślęk Anna SP1
II miejsce Ochyra Daniel SP2
III miejsce Krzan Hubert SP2
JĘZYK NIEMIECKI
I miejsce Zięzio Urszula SP1
II miejsce Rojek Barbara SP1
III miejsce Walczak Szymon SP1
Nauczycielom i uczniom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.
fotoreportaż

Podobne dokumenty