Ogłoszenie - Konkurs literacki na bajkę terapeutyczną_1_.d…

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie - Konkurs literacki na bajkę terapeutyczną_1_.d…
Konkurs literacki na bajkę
terapeutyczną
„Bajki to najbliższe dziecku utwory, w których świat realny
miesza się z fantastycznym i razem tworzą zrozumiałą
rzeczywistość. (…) Bajki terapeutyczne pozwalają bez lęku
spojrzeć na swoje problemy i uczą, jak pomagać sobie
samemu w trudnych sytuacjach. Cudowny świat bajek
pozwala odmienić zdarzenia, odczarować je poprzez
powiązanie przyczyn z ich skutkami, czyli objawami
lękowymi. (…) Poprzez bajki dziecko uczy się pozytywnego
myślenia o sytuacjach lękowych”
Maria Molicka
Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, psychologów, pedagogów,
rodziców, studentów, do udziału w konkursie literackim „Napisz bajkę”.
Cele konkursu:
• Pobudzanie twórczości literackiej wśród nauczycieli i innych osób
zainteresowanych
• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
• Propagowanie idei bajek terapeutycznych
• Stworzenie wspólnego zbioru bajek o charakterze terapeutyczno –
relaksacyjnym, w celu poszerzenia metodyki pracy
Regulamin konkursu:
• Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej
• Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli przedszkolnych, psychologów,
pedagogów, rodziców, studentów
• Uczestnicy powinni napisać bajkę terapeutyczna o tematyce: Pierwsze dni
w przedszkolu/Adaptacja przedszkolna
• Bajki należy przesłać do 17. maja 2013r. w wersji elektronicznej na adres:
[email protected] z dopiskiem „bajka terapeutyczna”
• E – mail dodatkowo powinien zawierać: imię, nazwisko autora bajki oraz adres
placówki
• Oceny prac dokona komisja składająca się z grona pedagogicznego placówki
pod przewodnictwem Dyrektora Przedszkola
• Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 1. czerwca –
informacje o wynikach uczestnicy otrzymają droga mailową
• Zapewniamy nagrody dla laureatów konkursu ( I miejsce oraz dwa
wyróżnienia ) oraz dyplomy ( w wersji elektronicznej ) dla uczestników
biorących udział w konkursie
• Osoby biorące udział w konkursie otrzymają droga mailową wszystkie bajki,
które wzięły udział w konkursie
• Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych bajek
w środkach masowego przekazu w celu spopularyzowaniu konkursu ( bez
roszczeń autorów do praw autorskich )
• Informacji o konkursie udzielają: mgr Agnieszka Szlęk - telefon Przedszkola:
32 262 22 29 oraz mgr Justyna Kowalczyk - [email protected] ( z
dopiskiem „bajka terapeutyczna” )