Jeśli czujesz się smutny, robisz rzeczy, których później żałujesz, nie

Komentarze

Transkrypt

Jeśli czujesz się smutny, robisz rzeczy, których później żałujesz, nie
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
W dniu 10 października 2016r. miał miejsce Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej
okazji na korytarzach szkolnych pojawiły się krótkie materiały edukacyjne nt., czym jest zdrowie
psychiczne, jakie umiejętności życiowe decydują o naszym radzeniu sobie z wyzwaniami życia
codziennego, informacje o tym, jak ważne jest docieranie do prawdy o sobie samym, by lepiej
radzić sobie w relacjach z samym sobą i innymi. W tym dniu uczniowie mieli możliwość
skorzystania na terenie szkoły z konsultacji psychologicznych, pedagogicznych prowadzonych
przez p. A. Szwarlik oraz p. M. Krawczyk, pracowników PPP Nr 3.
Mam nadzieję, że zwrócenie uwagi uczniom na ten dzień, zaakcentowanie go w powyżej opisany
sposób, to mały kroczek w kierunku uczenia dbania przez nas nie tylko o somę (nie mamy oporów,
by pójść do pediatry/internisty), ale i psyche. Zdaję sobie sprawę, że świadomość potrzeby
rozmowy z psychologiem, być może opiera się na stereotypach, ale właśnie dlatego taka (nowa)
inicjatywa w naszym gimnazjum, by owe stereotypy przełamywać.
Zachęcam do zapoznania się z jednym z materiałów, jakie pojawiły się na korytarzach
szkolnych, z nadzieją, że czytających go „zmusi” do refleksji :)
Trudno oddzielić od zdrowia fizycznego zdrowie psychiczne,
a o nim tak trudno nam mówić.
Czasami przez długi czas zachowujemy się w określony sposób, podejmujemy
podobne schematyczne decyzje, uważamy, że wszystko jest w porządku, ale
czujemy się wewnętrznie rozdarci, nieszczęśliwi, rzadko przyjmujemy uwagi od
innych osób, przeżywając je jako atak na naszą niezależność. Wściekamy się na
stawiane nam granice, a tak naprawdę wojujemy sami ze sobą, niestety, w
przekonaniu, że za całe nasze wewnętrzne fiasko odpowiedzialni są inni ludzie.
Cóż, dotarcie do prawdy o sobie samym jest trudne, ale daje znakomite
narzędzie do własnego rozwoju, a także do budowania lepszych relacji z
innymi. A przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi...;)