ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I

Komentarze

Transkrypt

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Dobór regałów magazynowych i wózków
jezdniowych widłowych w projektowaniu
i eksploatacji jest istotnie określony przez
warunki środowiska pracy.
W szczególności środowisko pracy opisane
jest przez ustalenie następujących sfer:
• użytkowany obszar
• posadzka
• wyposażenie magazynowe
• fizyczne własności ładunków
• funkcjonalność
• intensywność eksploatacji i sposób
obsługi.
W ramach użytkowanego obszaru stwierdza
się często konieczność zastosowania
wyposażenia na zewnątrz, wewnątrz lub
stosowania kombinowanego.
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
KLASY REGAŁÓW
Tolerancje montażowe, odkształcenia i luzy podzielono na cztery grupy,
ażeby pokryć podstawowe wymagania dla regałów magazynowych.
Klasa 100 - regały współpracujące z układnicami sterowanymi automatycznie, nie posiadającymi
systemu dokładnej lokalizacji pozycji w punktach składowania jednostek ładunkowych
(najczęściej do wysokości 18 m)
Klasa 200 – regały współpracujące z układnicami sterowanymi automatycznie, posiadającymi
system dokładnej lokalizacji pozycji w punktach składowania jednostek ładunkowych.
Obejmuje także instalacje z układnicami sterowanymi ręcznie.
Klasa 300 – regały współpracujące z wózkami podnośnikowymi z głowicami obrotowoprzesuwnymi o bardzo wąskich drogach transportowych.
Klasa 400
- regały z wąskimi drogami transportowymi, współpracujące z wózkami podnośnikowymi
widłowymi z wysuwnym masztem
- regały z szerokimi drogami transportowymi, współpracujące z wózkami podnośnikowymi
widłowymi czołowymi
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
WYMIARY LUZÓW BOCZNYCH „X”
W GNIEŹDZIE REGAŁU KLASY 400 [mm]
Wysokość położenia
poprzeczki nośnej Yh
od podłogi do poziomu
poprzeczki [mm]
X3, X4
[mm]
3000
75
6000
75
9000
75
13000
100
X3
X3 - luz manipulacyjny boczny między
powierzchnią ładunku i powierzchniami
elementów gniazda w świetle
X4 - luz manipulacyjny wewnętrzny między
powierzchniami ładunków na długości gniazda
Norma PN-EN 15620:2010
w w w. p r o m a g . p l
X4
X3
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
WYMIARY LUZÓW GÓRNYCH „Y3”
W GNIEŹDZIE REGAŁU KLASY 400 [mm]
Y3
Wysokość położenia
poprzeczki nośnej Yh
od podłogi do poziomu
poprzeczki [mm]
Y3
[mm]
3000
75
6000
100
9000
125
13000
150
Y3
Y3 – luz manipulacyjny górny pomiędzy
powierzchnią ładunku i powierzchniami
elementów gniazda w świetle
Norma PN-EN 15620:2010
w w w. p r o m a g . p l
Y3
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
POZIOME LUZY NA GŁĘBOKOŚCI
REGAŁU PALETOWEGO RZĘDOWEGO
100 mm
Ściana
100 mm
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
ODKSZTAŁCENIE DESEK SPODU PALETY Z POWODU
NIEWŁAŚCIWEGO UMIESZCZENIA PALETY
1 - zdeformowanie deski dolnej palety
2 - wspornik palety
3 - mniejsze obciążenie poprzeczki nośnej
4 - większe obciążenie poprzeczki nośnej
5 - poprzeczki nośne
6 - obciążenie
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
USTALENIE WYSOKOŚCI MAGAZYNU
Każda wysokość magazynu obejmuje:



wysokość palety z ładunkiem
wysokość belek nośnych
luzy manipulacyjne górne
Hp - wysokość palety z ładunkiem
Hbn - wysokość belki nośnej
Hn - całkowita wysokość dla „n” poziomu
składowania
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
USTALENIE SZEROKOŚCI MAGAZYNU
Zazwyczaj przyjmuje się zależność:
długość magazynu = 2 szerokości magazynu
(jest to stosunek idealny dla minimalizacji przejazdów)
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
USTALENIE WYSOKOŚCI PODNOSZENIA WÓZKA
150
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
TECHNOLOGIA SKŁADOWANIA W STOSACH UKOŚNYCH
Technologia ta ma na celu zwiększenie możliwości manewrowych wózków
jezdniowych w wąskich korytarzach transportowych. Stosowane są dwie wartości
kątów ukosowania ładunków w stosie, wynoszące 30° i 45°.
Stos równoległy
- szerokość korytarza
Stos z ukosowaniem ładunku 30
- szerokość korytarza
Stos z ukosowaniem ładunku 45
- szerokość korytarza
Ast = 3250 mm
Ast (30) = 2400 mm
Ast (45) = 1900 mm
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
SZEROKOŚCI DRÓG TRANSPORTOWYCH
Norma PN-M-78010:1968
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
SZEROKOŚCI DRÓG TRANSPORTOWYCH NA ZAKRĘTACH
DLA SILNIKOWYCH I BEZSILNIKOWYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Zależnie od wymiarów i kształtu środka
transportowego lub ładunku, jeśli ładunek
przekracza gabaryty środka transportowego
wartości promienia zawracania wewnętrznego i
zewnętrznego powinny być tak dobrane, aby w
krańcowych przypadkach luz manipulacyjny między
obrysem środka transportowego a skrajnią drogi
wynosił min. 150 mm.
Norma PN-M-78010:1968
x = min. 150 mm
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
SZEROKOŚCI DRÓG TRANSPORTOWYCH W MAGAZYNACH
Przy wszelkich manewrach w skrajnych położeniach pomiędzy obrysem jezdniowego
środka transportowego lub ładunku na nim przewożonego a skrajnią drogi powinien
pozostawać luz manipulacyjny wynoszący min. 150 mm.
Norma PN-M-78010:1968
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
TYPOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wózki podnośnikowe widłowe
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.05.2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu
wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Pracodawca powinien określić dopuszczalne prędkości wózków na
poszczególnych odcinkach dróg, uwzględniając przy tym nasilenie ruchu,
rodzaj przewożonych ładunków, szerokość i stan dróg oraz widoczność.
(Dz. U. z dnia 8.06.2002)
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
WŁAŚCIWE DŁUGOŚCI WIDEŁ
Dobra długość
wideł
w w w. p r o m a g . p l
Zła długość
wideł
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
LUZY MANIPULACYJNE
Luz manipulacyjny „a” jest wymiarem, o który
szerokość drogi transportowej jest zwiększona,
na podstawie wymiarów i własności wymiarowych
wózka i ładunku. Wartość 200 mm jest najczęściej
używana do manewrowania wózkiem przy tzw. 90o
składowaniu.
W środowiskach wysokiego ryzyka mogą być
wymagane większe luzy manipulacyjne, aby utrzymać
bezpieczne warunki pracy. W systemach składowania
z regałami klasy 400 ze względów bezpieczeństwa
minimalny luz drogi transportowej może wymagać
zwiększenia z 200 do 350 mm lub więcej z powodu
następujących czynników:
• jednostka ładunkowa nie jest sztywna
• duże wymiary jednostki ładunkowej,
które precyzyjną jazdę utrudniają
• szybki przepływ
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
SZEROKOŚĆ KORYTARZA MIĘDZYREGAŁOWEGO
DLA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW WÓZKÓW
Wózek podnośnikowy widłowy czołowy czterokołowy
a = 200 mm
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
SZEROKOŚĆ KORYTARZA MIĘDZYREGAŁOWEGO
DLA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW WÓZKÓW
Wózek podnośnikowy widłowy z wysuwnym masztem
a = 200 mm
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
SZEROKOŚĆ KORYTARZA MIĘDZYREGAŁOWEGO
DLA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW WÓZKÓW
Wózek podnośnikowy widłowy prowadzony
a = 200 mm
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
OGÓLNE WSKAZÓWKI ZASTOSOWANIA WÓZKÓW
WÓZKI PROWADZONE
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA
INTENSYWNOŚĆ/ODLEGŁOŚĆ/OBCIĄŻENIE
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
DOBÓR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH W MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA
Szerokości dróg międzyregałowych w zależności od urządzenia
w w w. p r o m a g . p l
ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU
I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
PROMAG S.A.
ul. Romana Maya 11, 61-371 Poznań
tel. 61 655 82 00, fax (61) 655 82 03
[email protected]
www.promag.pl
Jedna firma, tysiące wyposażonych magazynów w Polsce, Europie, na świecie
w w w. p r o m a g . p l

Podobne dokumenty