Karta dok.otw 4

Komentarze

Transkrypt

Karta dok.otw 4
GRUNT
P5
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
GEOLOGICZNO-INśYNIERSKIEGO
NR OW 4
Temat: Racibórz ul. Rybnicka - Obiekt handlowy Castorama
Zleceniodawca:Castorama Polska Sp. z o.o. Warszawa
Dozór geologiczny: mgr Tadeusz Wołkowicz
Opis techniczny
6
7
0,0-0,5
SRO
11'
0,5-1,3 1
1,3-1,9
Nr warstwy
geotechnicznej
Głębokość m ppt
5
Kategoria gruntu
wg KNR 2-01
Przelot warstwy
w m ppt
4
Geneza i stratygrafia
Opróbowanie
3
9
12
13
14
15
OPIS MAKROSKOPOWY
Opis geologiczny i barwa
8
nN(Gr,C,K Nasyp niebudowlany z gruzu ceglano
O)
betonowego z kamieniami
Nasyp niebudowlany gliniastonN(H(Gπ,C
organiczny z gruzem ceglano,Gr)
betonowym
nN(śl)
Nasyp niebudowlany ŜuŜlowy
Gπz
Glina pylasta zwięzła brązowa
10
11
utwory
antropogeniczne
Obserwacje wody
gruntowej
2
System wiercenia - typ wiertnicy: na sucho UGB 50M
Zaw. CaCO3 %
Śr. rur i głęb.
zarurowania
1
Rzędna: 188,32 m npm.
Data wykonania: 10.06r.
Wilgotność
Ilość
wałeczkowań
Stan gruntu
Rodzaj i średnica
świdra
Geolog dokumentujący: mgr Barbara Szydełko
Nr arch.: Z-2360
ln
8x9 mpl
ln
I
2
1,9-3,9 3
6x7
pl
IIb
4
3,9-4,7
Gπz//Gπ
Glina pylasta zwięzła przew. gliną
pylastą brązowa
wg 6x7
pl
8x9
pl
5x6
pl
III
5
5,10 4,7-5,4
SRO
9'
φ
9 5/8'
Nm(Gπz/I) Namuł organiczny ilasty c. szara
5,4-6,2 6
~~~6,20
Gπz
Glina pylasta zwięzła brązowa
<1
Glina pylasta przewarstwiona pyłem i
Gπ//π//Pπ
piaskiem pylastym szara
6,50 6,2-6,7
IIc
4x5
pl
f
Qh-p
7
IIb
7,10
6,7-8,6
7,50
8
8,60
SRU
9'
SRO
9'
Gπ//π
Glina pylasta przewarstwiona pyłem
c. szara
3x4
1x1
pl
9
9,50
8,610,5
Po
Pospółka szara
π
Pył szara
n
II
śzg
III
10
10,5- 11
11,3
TrM
wg
11,312,0 12
Iπ
Ił pylasty szaroniebieska
IVa
0x1 tpl
3x4 tpl
III
IVb
Zał. Nr 5/3