HARMONOGRAM

Komentarze

Transkrypt

HARMONOGRAM
Konkurs Młody Mechatronik MM2016-2
HARMONOGRAM
Konkurs Młody Mechatronik zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap szkolny: 8 lub 9 listopada 2016 roku. Zestawienia odpowiedzi należy przesłać do
godz. 1500 14 listopada, na adres organizatora: [email protected] Problemy
organizacyjne należy zgłaszać do koordynatora konkursu, Bogusława Michałowskiego
na podany adres lub tel. 609-237-091.
II etap finałowy: 2 grudnia 2016 roku, godzina 900, w Zespole Szkół Samochodowych
i Licealnych Nr 3, ul. Włościańska 35.
Wyniki rywalizacji zostaną przekazane szkołom w kolejnych komunikatach organizatora.
Wszystkim uczestnikom konkursu Młody Mechatronik życzymy motywacji w
przygotowaniach oraz sukcesów w finale. Mamy nadzieję, że udział w Konkursie będzie dla
Was ważnym doświadczeniem, które wspomoże Wasz rozwój na drodze edukacji
technicznej.
Za Komitet Organizacyjny konkursu Młody Mechatronik:
Przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego MM2016-2
……………………………
Dyrektor ZSSiL Nr 3
mgr inż. Alicja Stańczyk
1z1