W numerze

Komentarze

Transkrypt

W numerze
Bezpłatny
Miesięcznik
Nr 03(50)/2007
Marzec 2007
ISSN 1730-8585
W numerze:
.
.
.
.
.
.
20 lat Muzeum im. Gustawa Morcinka - str. 3
Nowa Akcja WS! - "Zapobiegamy narkomanii" - str. 4
Zebrania sołeckie - str. 9
Opinie radnych w sprawie podwyżek diet - str. 11
Wydarzenia sportowe - str. 24
Wywiad z olimpijczykiem - Ryszardem Stańkiem - str. 24
Wiosenne krokusy - foto: Katarzyna Bieniek
Wydarzenia
marzec 2007
POEZJA O SMAKU CEJLOŃSKIEJ HERBATY
Okazuje się, że tworzenie wierszy
przez jedną osobę po polsku i syngalesku jest możliwie, a nawet potrafi być
zachwycające. Wiersze takie, napisane
w każdym z wyróżnionych powyżej języków, są niezwykle oryginalne i świeże,
a także zawierają większy, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, ładunek rodzimej kultury. Takie zestawienie
dwóch światów buduje nową jakość,
zadziwia, a ponadto bardzo inspiruje.
Przewodnikiem po kontrastach i specyficznych synkretyzmach poetyckiego
oblicza Polski i Sri Lanki był 5 lutego
Ratnariri Suriya Arachchi (Suri), goszczący w Warsztacie Sztuk – oddziale
Miejskiego Domu Kultury. Jako były
mieszkaniec Sri Lanki, z wykształcenia
ekonomista, poeta, autor mitycznych
bajek dla dzieci, artysta zajmujący się
ludowym tańcem, a także aktor teatrów
ulicznych, studenckich i publicznych oraz
współpracownik wielu pism, niezwykle
barwnie i humorystycznie opowiadał
o swej działalności, ciekawości świata
i pasjach. Przed skoczowskimi i cieszyńskimi odbiorcami zaprezentował autorskie wiersze, w których znalazła swe
odbicie różnorodność i wielobarwność
jego życiorysu. Wśród czytanej poezji
nie zabrało też debiutanckiego utworu
Suriego pt.: „Jaś”, w którym, jak mówił
bohater wieczoru, „urodził się jako poeta
piszący po polsku”. Został on przedstawiony w języku syngaleskim i polskim.
Powstał dla starszego syna Jasia, kiedy
miał 2 lata. Po latach został wpisany
w zbiór wierszy wydanych dwujęzycznie
(język polski i niemiecki) pod wspólnym
tytułem „Między rzeką a rzeką”.
Podczas egzotycznego wieczoru, spędzonego przy imbirowej herbacie, odczytano również utwory innych syngaleskich
poetów, które Ratnariri Suriya Arachchi
od kilku lat tłumaczy z powodzeniem na
język polski.
Julia Broda
wydzierając
grzebiąc
żuje kartki pełne wiedzy
mój mały Sokrates
26 maja 1997
TSUNAMI
Dzieciom Sri Lanki z wybrzeża Oceanu
Indyjskiego
daleko na południowym wybrzeżu
oceanu
widzę niby we śnie
smukłe drzewo palmowe
trzyma palcami
biało-bladawy mundur szkolny
JAŚ
o świcie
cicho stąpa
i wtyka swoją głowę
pod moje ramię
krople mlecznego uśmiechu
budzą rośliny
w ogródku mego serca
rysuje po ścianach i sobie
robi miny do odbicia lustrzanego
jaka śliczna buzia twoja upaćkana
mój mały Picasso
na półkę
wspinają się
ruchliwe nóżki
niebieskie łakome rekiny
jak błyskawica
zjadały podręczników kartki
pełne wiedzy
pyszne babki
z piaskownicy
i papierowe szalupy
ich zęby wchłaniały Cię
po krwawym ataku głodu
wybacz mi chłopcze,
którego imienia nie znam
nie potrafiłem wtedy podać Ci rąk
moje ręce są za krótkie
Ratnariri Suriya Arachchi (Suri)
NOWE PRACE PLASTYCZNE SZYMONA BRODY
Drodzy Czytelnicy! Kolejna wystawa
zorganizowana w Muzeum św. Jana
Sarkandra stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z twórczościa skoczowianina Szymona Brody - jest wyrazem
jego licznych pasji, przemyśleń i doznań
duchowych.
Szymon powrócił do twórczości plastycznej po kilkunastu latach przerwy.
Może poszczycić się otrzymaną w 1984
roku Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki
oraz piątym miejscem w świecie i drugim
w kraju w konkursie organizowanym
przez ONZ w 1987roku.
7 lutego br. Szymon Broda zdecydowal się na pokazanie swoich najnowszych prac w „Sarkandrówce”. Namalowane zostały w latach 2004 - 2007. Są
to rysunki, akryle, obrazy olejne. Gros
prac wykonanych jest techniką mieszaną.
Wieloelementowe kompozycje fascynują
odbiorców formą i kolorem. Intrygującą
zdaje się być ich treść - mistyczna, polityczna i erotyczna oraz przeksztalcone
wyobraźnią twórczą obrazy przyrody.
2
Ekspozycja zróżnicowana jest zarówno
tematycznie, jak i technicznie. Złożoność
ta wynika z licznych inspiracji autora - intelektualnych i życiowych.
Obrazy Szymona Brody jawią się
w nastrojach poetyckich, poezja zaś
dotyka tematów malarskich:
upływa wiersz
trzygodzinne oratorium
i chwila
ostaje się szczerniałe płótno malarzy
/z wiersza „Pora”/
Pisze wiersze, eseje oraz artykuly
o charakterze naukowym i filozoficznym. Podczas wernisażu prezentowane
byly Jego nowe wiersze z tomiku „Motyle i ... realności”. Spotkanie - rozmowę
z Szymonem prowadzil Jego Przyjaciel
- poeta i publicysta Jerzy Oszelda. „Piszę
z wielu inspiracji.Są to impulsy pochodzące z przeżywania przyrody i sztuki, z glębi
refleksji metafizycznej i religijnej, ze
związków z ludźmi i wydarzeniami...”
Szymon Broda jest absolwentem etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z zamilowania filozofem. „Jest
niebanalną, dojrzewającą na naszych
oczach mlodą indywidualnością poetycką”(słowa M. Szczawińskiego), pozwolę
sobie dodać również malarską!
Zapraszam serdecznie do obejrzenia
wystawy, która potrwa do 5 marca br.
Łucja Skrond,
Muzeum św. Jana Sarkandra
Wydarzenia
marzec 2007
Ferie zimowe już za nami
Dobiegły końca ferie, które w tym roku
niestety nie ucieszyły dzieci i młodzieży białym puchem. Z powodu warunków atmosferycznych nie mogliśmy nawet zorganizować
zawodów narciarskich.
Niemniej jednak Miejski Dom Kultury
wraz z placówkami oświatowymi i Klubem
Sportowym Beskid, zapewnili szereg atrakcji
i nikt nie mógł narzekać na nudę, gdyż z bogatej oferty każdy miał okazję wybrać coś
ciekawego dla siebie (o czym szczegółowo
pisaliśmy w poprzednim numerze).
W szkołach odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, informatyczne
a nawet kulinarne! Organizowane były także
wyjścia na basen oraz specjalne projekcje
filmów w kinie. Z kolei w Miejskim Domu
Kultury odbywały się warsztaty teatralne.
O wszystkich tych wydarzeniach można
więcej przeczytać w kolejnych działach WS:
„Oświata w gminie”, „MDK” i „Sport”. Zapraszamy do lektury!
Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
Najserdeczniejsze
życzenia
wielu chwil radości,
aby każdy dzień
był pełen uśmiechu,
wspaniałą przygodą
i powodem do dumy,
wszystkim
Kobietom i Kobietkom
20 lat Muzeum im. Gustawa Morcinka
15 lutego br. miała miejsce wyjątkowa
uroczystość, odbywająca się w skoczowskim
Muzeum im. G. Morcinka, a poświęcona była otwarciu wystawy upamiętniającej XX- lecie działalności placówki.
Na ręce kierownika Wiesława Kusia
złożono liczne gratulacje. Dyrektor Muzeum
w Cieszynie - Marian Dębiniok, w przemówieniu podziękował za całokształt pracy oraz
wręczył Medale Szerszikowskie. Medal taki
złożony został na ręce kierownika oraz Burmistrz Miasta Skoczowa za wspieranie działań
muzeum przez Urząd Miejski.
Starosta Cieszyński Mirosław Kożdoń
wraz z przedstawicielami Wydziału Kultury,
Sportu, Turysyki i Informacji Starostwa Powiatowego w osobach Lidii Wajdzik oraz Łukasza Konarzewskiego, po złożeniu gratulacji
przekazał pamiątkową publikację oraz kwiaty.
Głos zabrała także Burmistrz Janina
Żagan gratulując pięknego Jubileuszu oraz
życząc dalszej owocnej działalności.
Z kolei kierownik muzeum przybliżył
historię powstania placówki oraz omówił
eksponaty, przygotowanej specjalnie na tę
okazję wystawy.
W czasie spotkania podkreślano także
zasługi poprzedniej kierownik muzeum
- Haliny Szotek, która z powodu wyjazdu
nie mogła brać udziału w uroczystości. Pani
Halina także uhonorowana została Medalem
Szersznikowskim.
Zainteresowanych zapraszamy do muzeum,
wystawa czynna będzie do 30 kwietnia br.
Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
WYSTAWA Z OKAZJI ROCZNICY
OTWARCIA MUZEUM
Podczas wernisażu wystawy, przedstwiono
pokrótce działania zmierzając do uruchomienia Muzeum w Skoczowie, poczynając od
kilkuletnich przygotowań, poprzez remont
zabytkowej kamienicy i urządzaniu ekspozycji,
a na uroczystym otwarciu z udziałem ówczesnych władz województwa bielskiego kończąc.
Działania te prezentują na wystawie archiwalne
zdjęcia i dokumenty. W formie fotograficznej
przedstawiono też wieloletnią działalność wystawienniczą, a warto przypomnieć, iż samych
wystaw czasowych powstało w okresie działania
muzum ponad 100. W dalszej części zaprezentowane zostały wybrane, najstarsze dokumenty
skoczowskie m. in. dokument księcia cieszyń-
skiego Przemka II z roku 1470, potwierdzający
mieszczanom ich starsze prawa i przywileje,
zniszczone przez pożar w roku 1469.
Wystawa prezentuje także niektóre rzadziej pokazywane przedmioty zabytkowe. Do
takich należy cenny sztandar cechu kuśnierzy
skoczowskich z roku 1828, który szczególnie
wymaga konserwacji, czy płaskorzeźbę sławnego rzeźbiarza Jana Raszki „Poległym bohaterom” w wojnie polsko-czeskiej w 1919 r.
Na wystawie nie zabrakło też miejsca dla
zaprezentowania wybranych prac malarskich
Ludwika Klimka, pochodzącego ze Skoczowa,
a uznanego z jednego z najlepszych malarzy
europejskich II poł. XX w. oraz jego brata Józefa, także malarza, który bardziej jest znany
w Australii niż w Skoczowie.
W jednej z gablot prezentowane są tzw.
ostatnie odkrycia. Znalazł się w niej m.in.odkryty w styczniu 2007 r. w bibliotece katowickiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej list
Gustawa Morcinka do prof. Stanisława Ligonia, pochodzący z 1938 r., a także nieznany
projekt wystawy archeologicznej dla Muzeum
w Cieszynie autorstwa znanego skoczowskiego
artysty Edwarda Biszorskiego
Trudno omawiać tutaj wszystkie prezentowane eksponaty, ale warto wspomnieć jeszcze
o jednym darowanym niedawno do muzeum
przez pana Gustawa Wojnara ze Skoczowa.
Jest nim piękna, dobrze zachowana, wykonana
z blachy mosiężnej lada sklepowa służąca do
konfekcjonowania kawy.
Niewykluczone, że w jakimś bliższym lub
nieco dalszym czasie uda się zaprezentować
nowe nabytki muzeum, pochodzące z darów
mieszkańców Skoczowa, aby w muzeum
mogły bezpiecznie przetrwać dla następnych
pokoleń.
Kończąc zachęcam do zwiedzania.
Wiesław Kuś, Kierownik Muzeum
składa Redakcja
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet to święto obchodzone corocznie 8 marca jako wyraz szacunku wobec
kobiet. Święto to zostało ustanowione dla
upamiętnienia manifestacji 15 tysięcy kobiet,
które 8 marca 1908 roku w Nowym Jorku
domagały się praw wyborczych i polepszenia
warunków pracy. Popularne w okresie PRL,
obecnie ma charakter marginalny.
Zwyczajowo w tym dniu mężczyźni
powinni wręczać kobietom upominki,
w PRL takim szablonowym upominkiem były
goździk i rajstopy. W niektórych państwach,
w których obchodzone jest to święto, obywają
się manifestacje feministek domagających się
zrównania statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, a w szczególności w miejscu pracy.
Imprezy te określane są przez manifestujące
kobiety mianem Manify.
W krajach europejskich – w Niemczech,
Austrii, Danii i Szwajcarii Międzynarodowy
Dzień Kobiet po raz pierwszy był obchodzony
19 marca 1911 r. Data – różna od dzisiejszej
– została wybrana przez niemieckie socjalistki
w nawiązaniu do wydarzeń z 1848 r., kiedy to
król Prus, stojąc w obliczu zbrojnego powstania, złożył obietnicę przeprowadzenia szeregu reform – w tym, niespełnioną, przyznania
praw wyborczych kobietom. W tym dniu,
w tych krajach doszło do szeregu demonstracji
i zebrań, w których wzięło udział około miliona kobiet – i mężczyzn.
W Polsce święto kobiet zostało zauważone
dopiero po drugiej wojnie światowej. W dniu
tym, w okresie PRL, kobietom w zakładach
pracy składano życzenia i wręczano prezenty.
Centralne obchody Międzynarodowego Dnia
Kobiet zostały w Polsce zlikwidowane w 1993
r., a definitywnie zniosła je... kobieta –Premier
Hanna Suchocka.
Opracowanie: red. (na podstawie
www.dzienkobiet.utx.pl)
3
Wydarzenia
marzec 2007
Zmiana tytułu naszej
gazety - od kwietnia
ukazywać się będą
WIEŚCI SKOCZOWSKIE
Poprzedni,
drugi już numer zmienionych „Wieści
Skoczowa”
ukazał się
w kioskach
w piątek
2 lutego i po
raz kolejny
spotkał się
naprawdę
z ogromnym
zainteresowaniem, gdyż już
we wtorek zaczęło brakować egzemplarzy
dla chętnych czytelników. (Nakład wynosi
2000 egzemplarzy!) Gazeta ma nową okładkę oraz powiększyła objętość. Przekształciliśmy się z urzędowego informatora w miesięcznik o charakterze lokalnym, piszącym
dla i o mieszkańcach (oraz sympatykach!)
Skoczowa i okolic.
Gazeta stale ewoluuje, wprowadziliśmy
nowe działy, ale i kontynuujemy to, co
w dotychczasowych „WS” było trafne. Od
kwietniowego numeru modyfikacji ulegnie
sam tytuł gazety. Będziemy funkcjonować
jako „Wieści Skoczowskie”, co po drobnej
korekcie jest poprawną formą obecnego
tytułu.
Nadal rozważamy wprowadzenie odpłatności. Często o tym słyszymy, zwłaszcza od
osób, które wolałaby zapłacić za gazetę, ale
mieć pewność, że nie zabraknie dla nich
bezpłatnego egzemplarza. Póki co, nasz
miesięcznik nadal pozostaje bezpłatny.
Przypominamy, że gazetę w wersji
elektronicznej można pobrać także z naszej strony internetowej www.skoczow.pl/
zakładka e-„Wiesci Skoczowa”.
Zapraszamy do współpracy, do dzielenia
się z nami swoimi opiniami. Dziękujemy też
wszystkim, którzy podzielili się swoimi uwagami. Nadal też czekamy na kolejne listy
i malie. Osoby, które zechcą się z nami
podzielić swoimi spostrzeżeniami, prosimy
o kontakt z Biurem Promocji i Informacji
Urzędu Miejskiego w Skoczowie Ratusz,
pok. nr 13, tel. 033/ 853 38 54 wew. 103,
e-mail:[email protected]
Przypominamy, że ta gazeta ma być dla
Państwa, dla mieszkańców i sympatyków
Skoczowa. Mam nadzieję, że dokonywane
zmiany są korzystne, a ten kolejny, marcowo-wiosenny numer „WS”, będzie dla
Państwa również interesujący.
Ewa Bojda,
Biuro Promocji i Informacji
4
AKCJA
Zapobiegamy narkomanii!
Szanowni Państwo!
Na łamach gazety „Wieści Skoczowa”, rozpoczynamy edukacyjny cykl artykułów poświęconych
zagadnieniom narkomanii. W poprzednim roku przeprowadziliśmy akcję pod hasłem „Pierwsza
pomoc”, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Tym razem chcemy zwrócić Państwa
uwagę na zagrożenie, na które narażona jest przede wszystkim młodzież. Opracowano Program
Zapobiegania Narkomanii Dla Gminy Skoczów na lata 2007 – 2010
W kolejnych artykułach, dzięki uprzejmości policjanta, który od wielu lat zajmuje się tą problematyką - Ireneusza Brachaczka, będziemy przedstawiać informacje na temat rozpoznawania
i zapobiegania narkomanii.
Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
Zapraszamy do wnikliwej lektury artykułów!
Informacje ogólne
Zjawisko narkomanii w świecie, ale także
i w Polsce, w ostatnim okresie zatacza coraz
szersze kręgi. Z narkomanią spotykamy się
wszędzie: w szkole, na ulicy, w domu. Niektórzy z nas boją się jej, dla innych ma ona posmak
„owocu zakazanego”. Temat „narkomania”
jest tematem frapującym, otoczonym pewną
tajemniczością. W wielu środowiskach mówi
się o nim z posmakiem niezdrowej sensacji,
ponieważ z pozoru jest to temat niezwykle egzotyczny. W wielu domach narkomania to temat,
którego nie należy poruszać, aby nie wzbudzać
w dziecku ciekawości. Tymczasem niewiedza ta
służy producentom i handlarzom narkotyków.
Z łatwością udaje się im przekonać nieświadomego nastolatka do kupna środka odurzającego.
Wystarczy roztoczyć wizję ogromnych korzyści
i poprawy samopoczucia, jaka występuje po zażyciu określonej substancji. Handlarze nie wspominają o kosztach, o uzależnieniu i złudzeniach,
które zabijają. Sami tworzą narkotyczne legendy
i mity, które zręcznie podsuwają młodzieży.
Charakterystyka demograficzna polskiej
populacji nadużywających wskazuje, że narkomania obejmuje ludność w wieku od kilkunastu
do 40 lat. Mimo sygnałów o bardzo wczesnym
rozpoczynaniu używania narkotyków, wiek
inicjacji w 80 % przypada na 15 lat i więcej.
Zauważalna jest jednak tendencja do obniżania się tego wieku. Wśród osób leczonych, jak
i młodzieży dominują mężczyźni, stanowiący
70-80% wszystkich biorących narkotyki.
Człowiek jest istotą, która bardzo szybko uzależnia się od wielu rzeczy i idei, nie zdając sobie
z tego sprawy. Stan taki, nazywany powszechnie
niegroźną zależnością, jest w rzeczywistości uzależnieniem ograniczającym wolność jednostki. Są
uzależnienia szybko niszczące nasze życie: od alkoholu, nikotyny, seksu, hazardu, pracy i narkotyków. Podlegają mu zwykle te osoby, które mają
problemy z przystosowaniem się do otaczającego
świata. Uciekają od otoczenia, z którym trudno
im nawiązać kontakt, które im się nie podoba,
przeraża je i niepokoi. Uciekają od własnych
emocji, z którymi sobie nie radzą. Uciekają do
iluzorycznego świata środków odurzających. Ich
przyjmowanie, zmniejsza dręczące nas napięcie,
powoduje, że świat wydaje się bardziej przyjazny,
a własne emocje mniej przerażające. Początki są
zwykle sympatyczne, ale po pewnym czasie narkotyk upomina się o swoje prawa: żeby osiągnąć
ten sam przyjemny efekt, trzeba go brać więcej.
Organizm przyzwyczaja się, zwiększa się jego tolerancja, początkowe dawki narkotyku nie dają
już spodziewanego efektu. Zaczyna się piekielny
taniec. Zwiększenie dawek to nie wszystko, przy
próbie odstawienia narkotyku, okazuje się, że nie
można bez niego żyć. Gdzieś po drodze gubi się
umiejętność życia w normalnym świecie. Nar-
kotyk po raz drugi upomina się o swoje prawa.
Psychika krzyczy w narkotycznym głodzie. Jest
już tylko jeden cel: zdobyć narkotyk.
Powiat i Gmina
Na terenie powiatu cieszyńskiego problem
używania substancji psychoaktywnych wśród
młodzieży szkolnej występuje, a co gorsza
znacznie się nasila. Eskalacja tego niekorzystnego zjawiska ma odzwierciedlenie zarówno
w badaniach ankietowych jak również w statystykach policyjnych. W roku 1999 badania
przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe
wskazują, że ponad 15 procent młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych miało kontakt z najbardziej
popularnym narkotykiem, jakim jest marihuana.
Ala już po 6 latach, kiedy badania ponowiono,
okazało się, iż odsetek takich osób sięga prawie
30 procent. Jest to wynikiem wielu przyczyn, ale
między innymi tego, że w mentalności młodzieży marihuana jest taką samą używką jak piwo.
Palenie „zioła” stało się modne w niektórych
kręgach i na wielu „imprezach” temat ten jest
bardzo trendy. Zainteresowanie tym narkotykiem i ogromny popyt na tą substancję spowodował, że producenci odzieży i nie tylko, liść
konopi indyjskich traktują jak logo i umieszczają
w widocznych miejscach. Można je zobaczyć na
kurtkach, plecakach, czapeczkach, opaskach na
ręce i wielu innych miejscach. Stało się to elementem marketingowym (noszenie tego rodzaju
wizerunków jest przestępstwem z art. 68 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii). Niestety temu
ogromnemu rozwojowi popularności narkotyków nie towarzyszy wzrost zainteresowania
zagadnieniem przez rodziców. Ludzie dorośli
żyją w złudnym przeświadczeniu, że problem
używania narkotyków dotyczy dużych aglomeracji miejskich i środowisk patologicznych. Nie
podejmują zatem nawet prób diagnozowania
własnych środowisk rodzinnych pod tym kątem. Ta ignorancja powoduje, że o problemie
z narkotykami dziecka, rodzic dowiaduje się
na końcu. Istnieje zatem potrzeba docierania
z podstawowymi informacjami na ten temat
do szerokich kręgów społeczeństwa. Ludzie
dorośli muszą wiedzieć, jakie objawy towarzyszą zażywaniu różnych narkotyków, jakich
używa się akcesoriów, jakie zmiany zachodzą
w zachowaniu i osobowości młodego człowieka,
który uzależnił się od narkotyków. Wychodząc
naprzeciw tym potrzebom opracowano Program
Zapobiegania Narkomanii Dla Gminy Skoczów
na lata 2007 – 2010. W ramach tego programu
będą odbywać się spotkania z rodzicami we
wszystkich szkołach, które na celu będą miały
właśnie uświadamianie ludziom jak ważna jest
znajomość podstawowych zagadnień dotyczących problemu narkomanii.
Ireneusz Brachaczek
Wydarzenia
WITAMY WIOSNĘ
Wiosna to najpiękniejsza z czterech pór
roku. Powracająca do życia przyroda corocznie,
niczym mityczny Fenix odradza się na nowo.
Ten niekończący się cykl działa bezbłędnie
od miliomów lat jak najdoskonalszy program,
który stworzyła natura, coś co bez wahania
można nazwać cudowną magią życia. Ptak, ssak,
owad czy choćby marne źdźbło, każdej wiosny
Takie kwiatki kwitną już w ogródku
w Międzyświeciu. Foto: B.Bojda
rusza do wielkiego wyścigu, którego ceną jest
przetrwanie i przekazanie życia dalszym pokoleniom. Z każdym dniem, kiedy robi się cieplej
ta gigantyczna sztafeta życia przyspiesza, jakby
czas był dla niej w jakimś stopniu limitowany.
Również wśród ludzi wyraźnie daje się zauważyć wzrost optymizmu (mam nadzieję!), chęci
do życia, tworzenia czegoś nowego. Wspaniałość i niepowtarzalne piękno, jakie oferuje
nam przyroda polega na niekończącym się
odradzaniu, czasami wystarczy tylko nie przeszkadzać. Świadomość tego, że znajdujemy się
w centrum całego ekosystemu powinna uzmysłowić ludzkości, że bez tego cudu natury, jaki
nas otacza, człowiek byłby samotny, zagubiony
i nieszczęśliwy. Tak więc życzę Państwu udanego poszukiwania wiosny i czerpania z tego
prawdziwej przyjemności.
Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
Kilka ciekawostek:
Wiosna jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą
średnią dobową, oraz umiarkowaną ilością
opadu atmosferycznego.
Wiosna astronomiczna rozpoczyna się
w momencie równonocy wiosennej i trwa do
momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu
oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy
21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku
przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte
o jeden dzień).
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres
roku, w którym średnie dobowe temperatury
powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15 °C. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap
przejściowy - przedwiośnie.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane
daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. Za
miesiące wiosenne na półkuli północnej uznaje
się marzec, kwiecień i maj, a na południowej
wrzesień, październik i listopad
Opracowano na podst. www.wikipedia.pl
marzec 2007
Reporterskim... uchem,
czyli co słychać w regionie
Od ponad roku dzieciaki z niewielkiej szkoły podstawowej w Zabłociu
- w gminie Strumień poznają kulturę trzech
krajów. Niemiec, Anglii i Hiszpanii. Wszystko
dzięki unijnemu programowi Sokrates. Dzięki
niemu 4 szkoły z 4 krajów mogły nawiązać kontakt. Choć jak na razie nie udały się zagraniczne
wyjazdy młodzieży - to może w tym roku któreś z naszych dzieciaków wyjedzie za granice
- mówi Ewa Homa dyrektor szkoły. Jak na razie
muszą wystarczyć podręczniki i listy.
***
Kolejny przypadek sepsy w Cieszynie. 53-letnia kobieta zmarła w cieszyńskim
szpitalu. To już drugi przypadek w tym mieście w ostatnich tygodniach. Chora trafiła
do szpitala w stanie wstrząsu - mów Danuta
Błahut - Zaleska - zastępca dyrektora cieszyńskiego szpitala. Sama sepsa nie jest chorobą.
To zespól objawów spowodowanych gwałtownym przedostaniem się bakterii do układu
krwionośnego. Specjalnym nadzorem objęto
oddział na którym leżała chora. Dotychczas
w województwie śląskim zmarły na sepsę trzy
osoby - dwie kobiety w Cieszynie oraz 16-miesięczna dziewczynka z Żor.
***
Silne wiatry, które nawiedziły całą Europę
blisko 3 tygodnie temu wyrządziły wiele szkód.
Zerwane dachy - to w miastach, ale ucierpiała
także przyroda. Wiatr wiejący w porywach ponad 120 km/ godzinę łamie drzewa jak zapałki.
Beskidzcy leśnicy szacują straty. Nadleśnictwo
Ustroń może nie ucierpiało aż tak bardzo
- mówi nam Leon Mijal, Nadleśniczy - ale
i tak wiele drzew jest powalonych. W sumie
złamanych zostało około 7 tysięcy drzew.
***
Przy naszych szkołach musi być
bezpieczniej - a kierowcy musza zwalniać
- mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek
i postanowiła działać. Już spotkała się z przedstawicielami Policji. Chodzi przede wszystkim
o ulice w Bąkowie i centrum Strumienia. Chcę
aby na tych odcinkach postawiono fotoradary
- mówi Radiu 90 Grygierek. W Gminie Strumień nie ma jednak puszek, do których wkłada
się urządzenia rejestrujące.
Maszt z puszką to najlepsze rozwiązanie
na kierowców z ciężką nogą - potwierdza
słowa Anny Grygierek - Ireneusz Korzonek
- zastępca szefa cieszyńskiej drogówki.
Na drogach powiatu cieszyńskiego znajdują
się jak na razie takie 4 maszty, do których wkładane są fotoradary. Być może w Strumieniu
powstaną kolejne - dodaje Korzonek.
***
Wisła pożegnała Jana Raszkę uczestnika Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortina
d’Ampezzo w 1956 roku, startującego w kombinacji norweskiej.
Jan Raszka w 1952 roku, jako pierwszy zawodnik z poza Zakopanego, wywalczył tytuł mistrza Polski w kombinacji norweskiej. Ponadto
na imprezach krajowych zdobył srebrny krążek
w biegu na 18 km i siedem brązowych medali
w kombinacji norweskiej i w sztafecie 4 x 10.
Na arenie międzynarodowej jego największym sukcesem jest trzecie miejsce w kombi-
nacji norweskiej wywalczone podczas Akademickich Mistrzostw Świata w Semmering. Był
również mistrzem Czech i Moraw w skokach
narciarskich trzykrotnym złotym medalistą
Mistrzostw Węgier.
***
Władze Cieszyna chcą, aby w centrum miasta powstała strażnica. Kilka
lat temu strażacy wyprowadzili się z centrum,
pomieszczenia były już dla nas za małe - mówią
strażacy. Teraz pojawił się pomysł utworzenia
w mieście dużego kompleksu - stacji ratowniczej. Jeśli to powstanie będziemy pierwsi
w Polsce a może i w Europie - przekonuje
Jan Kieloch komendant powiatowy straży
pożarnej. W obiekcie miały by mieć siedzibę
polskie i czeskie służby ratunkowe. Pomysł
akceptują polskie i czeskie władze. I być może
już za kilka lat pożary w Polsce gasić będą
czescy strażacy. Jak mówi generał Janusz
Skulich komendant wojewódzki straży pożarnej - to będzie innowacja na skalę europejską
- musimy spróbować to zbudować. W budynku
oprócz straży pożarnych stacjonować by miały
także karetki pogotowia. Choć już teraz nasze
ambulanse mogą przejeżdżać przez granicę
z chorymi, to wspólna siedziba ratowników
jest dobrym pomysłem - przekonuje Edward
Czaja szef cieszyńskiego pogotowia ratunkowego. W końcu oba Cieszyny to jedno miasto
- dodaje Czaja.
To będzie inwestycja trudna do realizacji
- mówi Bogdan Ficek burmistrz Cieszyna. Ale
już szukamy miejsca gdzie taki obiekt mógłby
powstać.
***
2360 sztuk bluzek, koszul i piżam trafiło
do 6 instytucji z terenu Śląsk Cieszyńskiego
i Bielska. To prezent od celników. Co kilka
miesięcy Katowicka Izba celna opróżnia swoje
magazyny. Tym razem były to podróbki ubrań
znanych firm - które za zgodą ich właścicieli
trafiły m.in. do domów dziecka. To ile odzieży
trafi do instytucji uzależnione jest od tego ile
udaje się nam zatrzymać towaru - mówi Marek Góralczyk z biura prasowego Izby Celnej
w Katowicach. Przekazane ubrania pochodzą
z ostatnich kilku miesięcy. Jednak nie wszystkie
ubrania, które zatrzymujemy możemy przekazać - dodaje Góralczyk. Często firmy każą nam
zrywać znaki towarowe lub je zaklejać.
Pierwszy raz otrzymujemy coś od celników
- mówią Agata Jakubiec z Zespołu Placówek
Opiekuńczo - Wychowawczych i Genowefa Górecka z Towarzystwa Brata Alberta
z Bielska. To dla nas - a szczególnie naszych
podopiecznych wielki prezent.
Z powodu naruszenia praw własności intelektualnej do magazynów katowickiej Izby Celnej w 2006 roku trafiło ponad 55 tysięcy sztuk
różnego rodzaju podrobionych towarów. Były
to m.in. ostrza do golenia Gillette, odzież, obuwie, akcesoria elektroniczne - karty pamięci,
części telefonów - a nawet tabletki Viagra.
Opracował: Jan Bacza - dziennikarz Radia 90
[email protected]
5
Rozmaitości
marzec 2007
Zapraszamy na jubileuszowe
40. Dni Skoczowa,
które odbędą się
od 7 – 10 czerwca 2007r.
W programie przewidziano szereg atrakcji, m.in.:
• w piątkowy wieczór występ kabaretu Grzegorza Halamy Oklasky,
• w sobotę koncert zespołu „Leszcze”,
• w niedzielę występ legendarnego zespołu
bluesowego „Krzak”.
Jak zwykle zaprezentują się także nasze
gminne zespoły regionalne i zespoły młodzieżowe. Przewidziana jest także prezentacja
miast partnerskich wraz z występami zespołów
artystycznych.
Najbardziej widowiskowe punkty programu mamy zamiar zrealizować na dwóch
estradach: na scenie ustawionej w centrum
miasta zaprezentowaliby się artyści regionalni, kabaretowi oraz gwiazdy polskiej muzyki.
Scenie drugiej przypisalibyśmy młodzieżowy
charakter (ustawiona zostanie na placu targowym). Niecodzienną propozycją chcielibyśmy
zainteresować wielbicieli muzyki klubowej. Z
myślą o nich zaprosiliśmy dwa zespoły jazzowe,
które wystąpiłyby w kinie. Pomyśleliśmy też o
najmłodszych, dla których ustawione będą na
małym rynku karuzele.
Oczywiście są to wstępne organizacyjne
prognozy, które mogą ulec zmianie. Dopracowywany jest szczegółowy program, o którym
będziemy informować w kolejnych numerach
gazety.
Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury, gdzie
można uzyskać szczegółowe informacje.
Julia Broda, koordynator organizacji Dni
Skoczowa, Miejski Dom Kultury
Wesołe emerytki
Poprzez naszą działalność chcemy oderwać
starszych ludzi od starości i samotności. Dać
im trochę rozrywki i dlatego bardzo dobrze się
czujemy między sobą. Możemy się wspólnie
cieszyć życiem. Nawet tydzień po naszych spotkaniach, opowiadamy jak było i planujemy
kolejne wycieczki.
Ponadto odwiedzany Domu Dziecka, placówki wychowawcze, domu opieki a ostatnio
gościliśmy także w cieszyńskim zakładzie
penitencjarnym.
Naszą wesołością, rozmowami i śpiewem,
chcemy dać radość innym.
Działamy przy Miejskim Domu Kultury
w Skoczowie. Chętnych zapraszamy na spotkania.
Alicja Romowicz
Skoczowscy seniorzy
Zarząd Koła Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Skoczowie, w dniu 30 stycznia
br. w ramach spotkań z ciekawymi osobami,
zaprosiła poetkę Urszulę Stefanię Korzonek,
która przedstawiła poezję związana z obchodami świąteczno-noworocznymi. Pełna
ciepła, delikatności i taktu, recytowała nam
swoje piękne wiersze, które zostały przez seniorów przyjęte z wielka zadumą, przejęciem
i zadowoleniem.
Anna Świder, Zarząd PKPS
6
Aktualności zamkowe
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
ul. Zamkowa 3 a, b, c; tel./fax 033 8510821,
www.zamekcieszyn.pl , e-mail: [email protected]
Porozumienie o współpracy
16. lutego w sali konferencyjnej Oranżerii przedstawiciele Śląskiego Zamku Sztuki
i Przedsiębiorczości w Cieszynie, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich i Forum
Firm Miasta Radlin, podpisali porozumienie
o współpracy celem realizacji przedsięwzięć
o charakterze gospodarczym i promocyjnym.
Zakres zadań zakłada szkolenia, przepływ
informacji i wymianę doświadczeń, a także
promocję przedsięwzięcia oraz działania
wspomagające funkcjonowanie Stron w warunkach Unii Europejskiej.
W spotkaniu wzięło udział 27 osób, w tym
głównie przedstawiciele zarządów, dyrekcji i reprezentanci trzech klubów przedsiębiorców.
Zaproszonych gości przywitali: Burmistrz
Miasta Cieszyna Bogdan Ficek, dyrektor Zamku Ewa Gołębiowska, prezes Forum Tomasz
Brzoza i asystent kościelny SPE ks. Cezary
Królewicz. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie – Anna Bacza, nawiązując
do charakteru spotkania, wystąpiła z prezentacją nt. „Akademii Dialogu”.
WYSTAWY czynne codziennie w godz.
10.00- 17.00
Do 4.03.2007 „Najlepsze Dyplomy
Projektowe 2005/2006” sala ekspozycyjna
Oranżerii
„Kooperacje. Polskie szkoły projektowe
i przedsiębiorstwa”; Zamek Sztuki
8 – 30. 03.07 „Wielką miłość szlag trafił”
- malarstwo Henrietty Varju, sala ekspozycyjna Oranżerii; wernisaż wystawy 8 marca
godz. 17.00
20. 03 – 15.04.07 „Typografia. Wolfgang
Weingart” (Basel School of Design), sala
ekspozycyjna Zamku Sztuki; wernisaż wystawy
20 marca, godz. 17.00
SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
15.03.2007 g. 9.00 – 16.00 „Programy
Operacyjne Ministerstwa Kultury na rok
2007 w praktyce” – szkolenie w zakresie
pozyskiwania funduszy w dziedzinie kultury;
zgłoszenia do 9.03.07; prowadzący Mariusz
Wróbel (Narodowe Centrum Kultury); sala
konferencyjna Zamku Sztuki
20.03. 2007 godz. 15.00 „Typografia”
- wykład Wolfganga Weingarta, sala konferencyjna Zamku Sztuki
21.03.2007 g. 17.30- 20:30 Klub Przedsiębiorcy „Oszczędności w firmie” ; sala konferencyjna Oranżerii
Szczegółowych informacji udziela Anna
Kańska – Górniak
(Tel. 033 8510 821 w.21;
[email protected])
WARSZTATY
20 – 24.03. 07 Ogólnopolskie Warsztaty Typograficzne; prowadzący Wolfgang
Weingart, wykładowca Basel School of Design
w Szwajcarii; zgłoszenia do 28.02.07; szczegółowe informacje na www.zamekcieszyn.pl
Wiążące podpisy na „Porozumieniu
o współpracy” złożyli: Ewa Golębiowska, Tomasz Brzoza, oraz Piotr Kurek- wiceprezes
SPE w zastępstwie Edgara Barcikowskiego.
Po części oficjalnej nastąpił poczęstunek
oraz zwiedzanie Zamku i Brackiego Browaru
Zamkowego.
Spotkanie przygotowały i prowadziły Anna
Kańska – Górniak - koordynator Klubu Przedsiębiorcy w Cieszynie, a z ramienia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich
- Barbara Majętny.
Tego wieczoru powstało pierwsze tego
typu porozumienie w regionie i został przyjęty
wspólny plan działań na rok 2007. Przyczyni
się to niewątpliwie do rozwoju przedsiębiorczości i struktur partnerskich nie tylko na
naszym terenie.
Zapraszamy przedstawicieli firm do członkowstwa w wymienionych klubach przedsiębiorców. Szczegółowe informacje znajdą
Państwo na www.zamekcieszyn.pl w zakładce
Klub Przedsiębiorcy.
Anna Kańska-Górniak, ŚZSziP
KONKURSY
„Śląska Rzecz 2006” - druga edycja konkursu na najlepszy pod względem wzornictwa
śląski produkt i grafikę użytkową; zgłoszenia
do 30.03.07;
KONKURS ŚLĄSKA RZECZ
W ramach projektu Śląska Sieć na Rzecz
Wzornictwa zapraszamy śląskie firmy do wzięcia udziału w II edycji konkursu Śląska Rzecz
na najlepszy śląski produkt roku 2006 odznaczający się innowacyjnością, niebanalnym
wzornictwem, estetyką i funkcjonalnością.
Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kategoriach: produkt i grafika użytkowa, w tym
komunikacja wizualna i multimedia.
Innowacyjność i wzornictwo zgłoszonych
produktów oceniać będzie Jury, w którego
skład wchodzą eksperci z Centrum Designu
w Brnie i Stowarzyszenia Projektantów Form
Przemysłowych, przedstawiciele kwartalnika
projektowego „2+3D”, Regionalnego Centrum Biznesu, Śląskiego Zamku Sztuki
i Przedsiębiorczości w Cieszynie.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do
30 marca 2007. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.slaskarzecz.pl.
Informacji na temat konkursu udzielają:
Komisarz Konkursu Katarzyna Konarska,
tel. 0 660 799 196, [email protected]
wo.net i Biuro Projektu Śląskiej Sieci na
Rzecz Wzornictwa tel. 33/ 851 08 21 w.30,
[email protected]
Konkursowi patronuje: Stowarzyszenia
Projektantów Form Przemysłowych, Redakcja kwartalnika „2+3D”, portal www.rzeczy.pl
oraz Regionalne Centrum Biznesu.
DZIEŃ OTWARTY
27.03.07 „Design krok po kroku” - Dzień
Otwarty Śląskiej Sieci na Rzecz Wzornictwa
Rozmaitości
marzec 2007
ART adres
Przypomnijmy, że ta tajemniczo brzmiąca
nazwa, nowoczesna i intrygująca, skrywa w sobie przede wszystkim instytucję, która pełnić
będzie funkcję Biura Promocji i Informacji
oraz Galerii Miejskiej, a także siedzibę redakcji
lokalnej gazety.
Chodzi oczywiście o lokal tzw. byłej „Wiślanki”, w którym to powoli zmierzają do końca
prace związane z wykończeniem lokalu i mamy
nadzieję, że bez przeszkód końcem kwietnia uda
się uruchomić tam działalność.
Procedura przygotowania lokalu z przekształceniem na punkt, który będzie spełniał funkcję
Biura Promocji, trwała już ponad półtora roku.
Lokalna prasa, tj. „Południk 18°47” oraz
„Głos Ziemi Cieszyńskiej”, czy „Dziennik
Zachodni”, nie raz poruszały już temat trudności związanych z uruchomieniem działalności
w lokalu na skoczowskim Rynku i wynikających
z tego problemach.
Warto też zaznaczyć, że projektując „ART adres”, bo taką nazwę ostatecznie otrzymała ta instytucja, zaciągnięto opinii artystów oraz opiekunów
np. bielskiego BWA, a także osób pracujących
w podobnych punktach na terenie Euroregionu
Śląsk Cieszyński (zwłaszcza Centra Informacji
w: Czeskim Cieszynie, Wiśle i Istebnej), a także
partnerskiego miasta Karvina, aby skorzystać
z praktycznych doświadczeń i uwag (np. rodzaj
posadzek, kolorystyka, oświetlenie, itp.)
Atutem lokalu jest niewątpliwie znakomita
lokalizacja, bezpośrednio przy zbiegu Rynku
i ul. Ustrońskiej, co znacznie pomoże w promowaniu naszej gminy, gdyż odwiedzający
nasze miasto goście będą mieli łatwy dostęp
do wielu informacji. Sądzimy, że również sami
mieszkańcy częściej zajrzą do takiego biura
i z pewnością częściej będą odwiedzać organizowane tam wystawy.
„ART adres”, jak sama nazwa sugeruje, pod
jednym adresem skupiać będzie wszelkie informacje promocyjno-kulturalne, bez potrzeby
odwiedzania kilku instytucji. Poza tym wspólna
praca z pewnością będzie efektywniejsza.
Warto zwrócić jednak w tym miejscu uwagę na
fakt, że nie można przeceniać możliwości lokalu,
gdyż zajmuje on powierzchnię, nieco ponad 70 m².
Ciekawą ideą wydaje się być także plan
organizowania tzw. „SKOCZOWSKICH
CZWARTKÓW”. W te późne popołudnia,
każdy zainteresowany sprawami kultury mógłby
porozmawiać z Panią Burmistrz lub zaproszonymi gośćmi, w kameralnej atmosferze, przy
filiżance kawy lub herbaty.
BIURO PROMOCJI i INFORMACJI
„ART adres” ma być swoistego rodzaju
interaktywnym punktem informacyjnym nt.
turystyki w naszej gminie i pobliskim regionie
Śląska Cieszyńskiego. Ponadto pełnić będzie
także rolę punktu informacyjnego nt. wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających
się w naszej gminie. Oczywiście w biurze będzie
można zaopatrzyć się w materiały promocyjne
w postaci np. folderów, ulotek i map.
Istotnym założeniem działalności biura jest
również możliwość zapoznania się z wydawnictwami poświęconymi Skoczowowi, np. „Kalendarzem
Miłośników Skoczowa”, „Kroniką skoczowską”
itp. Do dyspozycji będzie więc mini biblioteczka,
która z pewnością przyda się niejednemu ucznio-
DZIAŁALNOŚĆ ChSCh
wi lub studentowi. Chcemy także skatalogować
stare fotografie z wizerunkiem Skoczowa oraz
eksponować wyroby artystyczne i rzemieślnicze
miejscowych twórców. Biuro będzie także centrum
informacji dotyczącej miast partnerskich.
Zamiarem jest także skupianie skoczowskich
przedsiębiorców oraz pomoc w promowaniu
rodzimych firm.
Docelowo planujemy także sprzedaż gadżetów, pamiątek i wydawnictw związanych
ze Skoczowem, sprzedaż kalendarzy, czy np.
maskotki Skoczowa - „Plosoczka”.
REDAKCJA GAZETY
W lokalu tym będzie także redakcja naszej
lokalnej gazety. Z pewnością będzie to łatwo
dostępny punkt dostarczania materiałów, jak
również punkt dystrybucyjny gazety.
Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
GALERYJKA MIEJSKA
Ideą tej małej, miejskiej galerii jest prezentacja twórców nieprofesjonalnych, głównie
z najbliższej okolicy. Funkcję tę do tej pory pełni
galeria Warsztatu Sztuk - oddziału Miejskiego
Domu Kultury, znajdująca się na osiedlu przy
ul. Słonecznej 16. Chętnych do zaprezentowania
swoich prac nigdy nie brakowało, dzięki czemu
plan czasowych wystaw (jedna w miesiącu),
wypełniony był co roku z półrocznym wyprzedzeniem.
Kolejna funkcja, związana z prezentacją
działań wiodących artystów naszego kraju,
niewątpliwie pomnożyłaby atrakcyjność naszego miasta szczególnie w obrębie szerokiego
świata sztuki. Zrodziła się koncepcja utworzenia
ścisłej współpracy z dwoma prężnie działającymi
galeriami okolicznych miast – Cieszyna i Bielska
– Białej. W myśl tej koncepcji jedno artystyczne
przedsięwzięcie mogłoby albo odwiedzać kolejne z trzech miast, albo też być miedzy te miasta
dzielone w taki sposób, żeby konkretna galeria
prezentowała szerzej twórczość wystawiającego artysty, bądź też podczas wystaw zbiorowych
w bardziej szczegółowy sposób ukazywała
prace jednego, czy tez dwóch artystów. Idea
utworzenia „galeryjnego trójkąta” pomiędzy
skoczowska galeria „ART adres”, a cieszyńska
„Galerią Szarą” i bielskim BWA, pozwala łatwiej pozyskać fundusze na dane przedsięwzięcie (choćby poprzez formułowanie wspólnych
projektów grantowych), co oczywiście miałoby
bezpośrednie przełożenie na jakość i rangę ekspozycji, ale tez dawałoby możliwość szerszego
obiegu informacji na ten temat, co wiąże się
z kolei z tańszą, intensywniejszą, bardziej dostępną i wymierna promocją Skoczowa.
Współwystępujące ze sobą obie funkcje
galerii „ART adres” dają możliwość kompleksowego prezentowania artystycznego
dorobku amatorów i twórców profesjonalnych
bez wyodrębniania, czy też nakreślania różnic
między nimi, bez niepotrzebnych dyskwalifikacji
na płaszczyźnie estetyki, czyli gustu, o którym
rzecz jasna się nie dyskutuje. Działająca w ten
sposób galeria pełnić może również wiele zadań
lokalowych, stanowiąc dogodną „scenografię”
dla spotkań z poetami, literatami i innymi ciekawymi ludźmi.
Julia Broda, Warsztat Sztuk
Spotkania turystyczne z cyklu
„Przez świat”
Jeżeli chcesz zobaczyć ciekawe kraje,
poznać kulturę ich mieszkańców - przyjdź
na 4 spotkania z cyklu „Przez świat” - które
odbędą się w dniach 10-11.03.2007r. (sobotaniedziela) oraz 17-18.03.2007 r. (sobota-niedziela) - o godz. 17:00 do sali katechetycznej
przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego
w Skoczowie ul. Osiedlowa 26.
Zobaczymy ciekawą prezentację z Meksyku, Sycylii, Nepalu i Indii przygotowaną przez
osoby, które zwiedziły różne ciekawe zakątki
świata. Zapraszamy! Wstęp wolny.
„Zadbaj o swoje zdrowie”
15.03.2007 r. (czwartek) o godz.17.00 - dla
mieszkańców Skoczowa odbędzie cię specjalny
program „Zadbaj o swoje zdrowie” w Zespole
Szkół Nr 1 na Górnym Borze.
W dwugodzinnym programie realizowanym
przez Cieszyński Sanepid, Polski Komitet
Zwalczania Raka oraz Chrześcijańską Służbę
Charytatywną wystąpią:
- dr Halina Molak-Olczak - "Choroby nowotworowe - choroby XXI wieku"
- dr Bronisława Szlaurer - "Nowotworozależna dieta"
- mgr Włodzimierz Pilch - "Wpływ palenia
papierosów na kubki smakowe"
- Iwona Deperas - "Dieta na co dzień"
- połączona z degustacją zdrowych potraw.
Dodatkowo bezpłatne badanie cukru we krwi,
ciśnienia krwi oraz tkanki tłuszczowej
Zapraszamy wstęp wolny!
Koncert serc
W dniu 31.03.2007 (sobota) o godz.17.00
- w Miejskim Domu Kultury w Skoczowie odbędzie się specjalny Koncert charytatywny „Niezapomniana Anna German”, wykonany przez
warszawską grupę ChSCh, która wykonała już
ponad 30 koncertów w kraju i za granicą.
W programie zostaną wykonane piosenki
w ramach wspomnienia o Annie German
z okazji 70 rocznicy jej urodzin. Koncert serc
będzie okazją do złożenia specjalnych darów
na leczenie chorej na białaczkę Asi G. Ze
Skoczowa.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
Program PEAD 2007
Już trzeci rok Chrześcijańska Służba Charytatywna w Skoczowie bierze udział w Programie PEAD 2007, w którym przekazuje żywność
dla najuboższej grupy społeczeństwa.
Osoby, które zostaną zweryfikowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej będą korzystały
z bezpłatnej żywności w naszym punkcie pomocowym w Skoczowie, ul. Mickiewicza 17.
Punkt czynny będzie w 1 i 3 poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 12:00 do 14:00.
W miesiącu marcu wydane zostaną następujące artykuły żywnościowe: mąka, cukier,
makaron oraz ser topiony. Osoby z indywidualną kartą żywieniową mogą zgłaszać się
w wymienionym terminie. Zapraszamy.
Andrzej Cichy, kierownik ChSCH
7
Wiadomości urzędowe
marzec 2007
Zapowiadane zmiany
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Burmistrza, w celu wykorzystania szans
i możliwości, jakie niesie ze sobą członkostwo
w Unii Europejskiej, w urzędzie utworzony
został Wydział Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji.
Głównym zadaniem nowego Wydziału będzie pozyskiwanie środków z Funduszy Unii
Europejskiej na nowe inwestycje w gminie,
a także na inne działania jak np. zakresie
edukacji czy pomocy społecznej.
Wydział Funduszy Europejskich, Promocji
i Informacji utworzony został zarządzeniem
Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 12 lutego
2007r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Skoczowie.
W niniejszym wydaniu „Wieści Skoczowa”
prezentujemy Państwu pełną treść powyższego
regulaminu organizacyjnego.
Ewelina Domagała , Sekretarz Gminy
INFORMACJA
w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
miasta Skoczowa obręb 5
Urząd Miejski w Skoczowie, Wydział
Urbanistyki i Architektury informuje, że
w dniu 25 stycznia 2007 r. została opublikowana uchwała Rady Miejskiej Skoczowa nr
XLV/578/2006 z dnia 26 października 2006
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skoczowa
obręb 5 ( Dz.Urz. Województwa Śląskiego
Nr 11 poz. 288 )
W związku z powyższym uchwała wchodzi
w życie 26 lutego 2007 r. i można wystąpić
z wnioskiem o wypis i wyrys z w/w planu,
składając stosowny wniosek.
Zgodnie z art. 36, ust. 4, art. 37, ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), w przypadku sprzedaży, będzie naliczana jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 15%, ustalona
przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
na podstawie operatu szacunkowego.
Jednocześnie przypomina się, iż opłata
z tytułu wzrostu nieruchomości obowiązuje
dla każdego uchwalonego planu miejscowego
i jest pobierana jednorazowo w sytuacji zbycia
nieruchomości, w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy stał się obowiązujący.
Sylwia Żabińska
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
Informacja
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2004r.
Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Skoczowa
podaje do publicznej wiadomości, że
w Urzędzie Miejskim w Skoczowie, na tablicy
ogłoszeń, od dnia 5 lutego 2007r. wywieszono wykaz obejmujący nieruchomość gminną
przeznaczoną do oddania w najem w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
użytkownika, na cele handlowe.
8
Zdaniem Burmistrza:
Szanowni Państwo!
Pełniąc funkcję burmistrza uczestniczę
w szeregu spotkań. Kontynuując m. in. te
z przedsiębiorcami, wzięłam udział w roboczej
wizycie w skoczowskiej siedzibie firmy „SWEDWOOD POLAND”, gdzie przedstawione
zostały dalsze zamiary inwestycyjne przedsiębiorstwa oraz kierunki rozwoju i współpracy
z samorządem,
Ponadto uczestniczyłam w roboczych
spotkaniach przedstawicieli Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, których głównym
tematem był podział środków w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju dla Powiatu
Cieszyńskiego. Wynikiem prowadzonych rozmów, są planowane dla Gminy Skoczów środki
na następujące zadania:
• „Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 9 i jego adaptacja na cele społeczno-kulturalne” - chodzi o remont byłej przychodni lekarskiej, gdzie miałyby powstać pomieszczenia
dla biblioteki oraz salki MDK;
• „Przebudowa ciągu komunikacyjnego
ulic Ciężarowej i Wiślańskiego wraz z budową
kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia, przebudową wodociągu i przebudową linii
energetycznej miejscowości Skoczów”,
• „Połączenie gmin północnej części poprzez przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji
powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej
S 1” - remont ul. Bielskiej do Pogórza.
Na zadania te przewiduje się 85% dofinansowania całości kosztów.
Chciałabym także przybliżyć kilka kwestii
związanych z reorganizacją urzędu.
Otóż na podstawie wcześniej przeprowadzonych rozmów, rozpoznania rynku oraz
możliwości finansowych, przygotowywane jest
zapytanie ofertowe dotyczące modernizacji
systemu łączności w urzędzie, obejmujące wymianę centrali telefonicznej oraz łączy telefonicznych. Pozwoli to na usprawnienie łączności,
zwiększenie komfortu klientów i pracowników,
a zarazem poprawę wizerunku urzędu. Planowany okres zakończenia modernizacji przewidywany jest na początek II kwartału br.
Aby obniżyć koszty i wprowadzić nowoczesny system zabezpieczenia budynku Ratusza,
podjęto działania w kierunku wyposażenia go
w system alarmowy oraz monitoring wizyjny.
Obecnie zostały wysłane zapytania ofertowe do
trzech firm zajmujących się takimi zabezpieczeniami. Planowane wprowadzenie systemu
nastąpi z dniem 1 kwietnia br. Do tej pory
korzystamy z usług firmy ochroniarskiej.
Zakończone zostały prace związane ze
zmianą lokalizacji Biura Rady i Biura Przewodniczącego Rady, zlokalizowane obecnie
odpowiednio w pokojach nr 6 i 5 na parterze.
Biuro Promocji mieszczące się dotychczas
w tym pokoju, chwilowo przeniesione zostało
do pokoju nr 13 na I piętrze, ale prawdopodobnie końcem kwietnia otwarty zostanie lokal
ART adres ( biuro promocji i galeryjka miejska), w osobnym budynku na Rynku. Kończą
się też prace związane z urządzaniem biura
tzw. pierwszego kontaktu. Zgodnie z planem
jego uruchomienie przewidziane jest na koniec
lutego br. Od marca sprawy związane z opłatami, składaniem pism oraz uzyskaniem wszelkich
informacji, można będzie załatwić na parterze
budynku. Po przeprowadzeniu kas na parter
budynku, nastąpią kolejne zmiany związane
z przeniesieniem Wydziału Spraw Obywatelskich na przeciw Urzędu Stanu Cywilnego
– I piętro, a Wydziału Finansowego – referat
ds. podatków, na II piętro. Rozwiązanie to
pozwoli na skoncentrowanie wszystkich zadań
danego wydziału na jednym piętrze.
Przystąpiono także do prac projektowych
związanych z modernizacją sali ślubów oraz
przygotowania dodatkowego pomieszczenia
dla biura USC. Konserwator Zabytków, po
wizji lokalnej przeprowadzonej w Ratuszu,
wskazał warunki, jakie powinny być spełnione
przy pracach związanych z tymi zmianami.
Aktualnie w Urzędzie Miejskim przeprowadzany jest audyt wewnętrzny, który obejmuje
wszystkie wydziały urzędu. Tematem zadania
audytowego jest „Ocena stosowania instrukcji
kancelaryjnej w praktyce przez poszczególne
Wydziały Urzędu Miejskiego w Skoczowie”.
Warto dodać, że przy realizacji swoich
zadań urząd współpracuje z Powiatowym
Urzędem Pracy w zakresie zatrudniania osób
na staż absolwencki. W lutym zawarto 4 umowy na odbycie stażu absolwenckiego, w ramach
którego absolwenci mogą pogłębiać i poszerzać
swoją wiedzę, urząd nie ponosi z tego tytułu
kosztów, gdyż staże finansowane są z budżetu
Powiatowego Urzędu Pracy.
Uwzględniając szerokie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych w tym
europejskich, utworzono w urzędzie Wydział
Funduszy Europejskich, Promocji i Informacji. Głównym zadaniem tego wydziału będzie
przygotowywanie projektów ubiegających się
o pozyskanie środków finansowych z Unii
Europejskiej. Do wydziału tego został również
przeniesiony zakres zadań związany z Biurem
Promocji i Informacji, który dotychczas należał do Wydziału Organizacyjnego. Wydziałem
kierować będzie Naczelnik, na to stanowisko
został ogłoszony konkurs.
Chciałabym poruszyć jeszcze jedną sprawę.
W związku z licznymi wnioskami o zapłatę
odszkodowania (kwota 85 658,29 zł) z tytułu
nie dostarczenia lokalu socjalnego po wyroku
sądu o eksmisji lokatora, rozpoczęto starania
związane z tworzeniem mieszkań. Warto przypomnieć, że obowiązkiem gminy jest kwestia
zabezpieczenia mieszkań socjalnych dla jej
mieszkańców, obecnie na liście osób oczekujących na mieszkania z zasobów gminy są 103
rodziny. Dlatego też uzasadnionym jest rozpoczęcie działań mających na celu pomniejszenie
wydatkowania środków finansowych z budżetu
na zapłatę odszkodowań, a zarazem powiększenie zasobu mieszkaniowego.
Z poważaniem, Janina Żagan,
Burmistrz Skoczowa
Wiadomości urzędowe
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Skoczowie
zwraca się z uprzejmą prośbą do rodzin
osób, których bliscy, mieszkający na terenie
Gminy Skoczów, obchodzą w 2007 r. Jubileusz
50 – lecia pożycia małżeńskiego, o zgłaszanie
tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze USC (I piętro, pok. nr 16)
lub telefonicznie (0 33) 8 53 38 54 wew. 119
Aleksandra Folwarczny z-ca kierownika USC
INFORMACJA
W związku licznymi wątpliwościami dotyczącymi naliczania podatku rolnego i od nieruchomości na 2007 rok Urząd Miejski w Skoczowie
informuje, że podstawą naliczania podatku od
gruntów są dane wynikające z ewidencji gruntów
i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Stawki podatku od nieruchomości uchwalane przez Radę Miejską Skoczowa w stosunku
do roku 2006 zostały podwyższone o 1,9 %,
natomiast stawkę w podatku rolnym ustala się
na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej
przez GUS. Cena ta wzrosła w stosunku do ceny
za rok 2005 o 27%, co spowodowało znaczny
wzrost naliczonego podatku.
W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości
związanych z naliczonym na rok 2007 podatkiem
należy kontaktować się z Referatem ds. Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Skoczowie
pok. 14 lub też z Wydziałem Geodezji, Kartografii
i Katastru w Starostwie Powiatowym w Cieszynie
w zakresie zastosowanej klasyfikacji gruntów.
Jerzy Ciałoń, Skarbnik Gminy Skoczów
Problem bezpańskich psów na
terenie Gminy Skoczów
Podczas prawie każdego zebrania wiejskiego, dyskutowano na temat bezpańskich psów.
Wszystkie uwagi mieszkańców są słuszne i nie
ma żadnych podstaw, aby się z nimi nie zgodzić
poza jednym: „Czy naprawdę są to bezpańskie
psy?”. Według naszej oceny, większość luźno biegających piesków ma swoich właścicieli, którzy
są świadomi tego, że psy należy wyprowadzać na
smyczy, a pomimo tego nie stosują się do tego
obowiązku.
Pomimo wysokiego mandatu za powyższe
wykroczenie wynoszącego 200,00 zł lub możliwości skierowania wniosku o ukaranie do
Sądu Grodzkiego, ilość skutecznych interwencji
strażników jest po prostu niska. Powodem tego
jest fakt, iż liczba zgłoszeń mieszkańców w tym
zakresie jest niewielka, a anonimowość zgłaszających wyklucza możliwość nałożenia mandatu
karnego zwłaszcza, gdy zgłoszenie następuje po
kilku dniach.
Pragnę przypomnieć, iż wyłapywanie „bezpańskich” psów przez pracowników schroniska
kosztuje budżet naszej gminy 500,00 zł bez podatku za każdego pieska, przez co w ten sposób
kończą się interwencje wyłącznie w stosunku do
agresywnych zwierząt, których zachowanie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.
Pragnąc zwiększyć liczbę skutecznych interwencji przez Straż Miejską w Skoczowa podaję
Państwu bezpośredni nr telefonu do patrolu
w terenie: 609039514.
Artur Tyrna, Komendant Straży Miejskiej
marzec 2007
ZEBRANIA SOŁECKIE
Odbywające się w tym roku zebrania sołeckie miały charakter sprawozdawczo-wyborczy za
wyjątkiem Międzyświecia, gdzie wyboru sołtysa
dokonano w roku ubiegłym (różnica w terminach
wyborów spowodowana jest skróceniem kadencji
jednego z wcześniejszych sołtysów, co zmieniło
kalendarz wyborczy).
Jak co roku, wszyscy sołtysi złożyli sprawozdania ze swojej działalności, prac rad sołeckich oraz
sprawozdania finansowe, uzyskując absolutoria.
Przybliżyli również plany rzeczowo-finansowe
na bieżący rok. Istotnymi punktami zebrań były
jak zwykle ożywione dyskusje, w czasie których
mieszkańcy omawiali problemy swoich sołectw.
W tym roku odstępujemy od zasady opisywania wszystkich poruszanych na poszczególnych
zebraniach tematów, a to m. in. z uwag na fakt,
iż niezwykle trudno jest uchwycić i dokładnie
przekazać istotę wszystkich omawianych kwestii.
Ponadto nie chodzi przecież o podanie „suchej”
relacji. Osoby zainteresowane sprawami sołectwa brały udział w zebraniu. Zainteresowanych,
którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli
w zebraniu powiadamiamy, że informacje na
temat zebrania można uzyskać bezpośrednio
u sołtysa.
W zebraniach uczestniczył Z-ca Burmistrza
Piotr Rucki, Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Czesław Dudek, przedstawiciele
Straży Miejskiej i Policji oraz Miejsko-Gminnej
Spółki Wodnej. W sołectwie Kiczyce w zebraniu
uczestniczyła Burmistrz Janina Żagan. Zaproszenia wystosowano także do Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych, jednakże do urzędu wpłynęło
pismo, iż przedstawiciele PZDP nie będą brali
udziału w spotkaniach.
Na poszczególnych zebraniach Z-ca Burmistrza zapoznał zebranych z budżetem Gminy
Skoczów na rok 2007. Przedstawiono poziom
przychodów i wydatków oraz ogólną sytuację
w gminie. Największa część wydatków przezna-
czona jest na oświatę (przypominamy, że budżet
szczegółowo omówiony był w poprzednim numerze WS, a artykuł na ten temat można także
znaleźć na stronie internetowej www.skoczow.pl)
Przede wszystkim zwrócono także uwagę na inwestycje: remonty dróg w sołectwach oraz budowę
kanalizacji.
Omówiono też nowe zasady segregacji śmieci w Gminie Skoczów oraz zwrócono uwagę na
konieczność wywozu odpadów stałych i ciekłych
oraz posiadanie rachunku potwierdzającego
wywóz.
Wiele pytań dotyczyło również budowy drogi
ekspresowej S-1, zwłaszcza w sołectwach bezpośrednio związanych z realizacją tego projektu,
czyli w Międzyświeciu, Wilamowicach i Harbutowicach. Dyskutowano o utrudnieniach, jakie
z sobą niesie czas budowy oraz dostosowywania
kładu komunikacyjnego.
W chwili zamknięcia tego numeru gazety,
przed nami są jeszcze 3 zebrania: w Pogórzu,
Wilamowicach i Pierśćcu.
Do tej pory w 3 sołectwach zmienili się
sołtysi. W Wiślicy sołtysem został Jan Zabłocki
(dotychczas funkcję tę pełniła Bożena Kałuża),
w Bładnicach sołtysem jest Franciszek Holeksa
(do tej pory sołtysem był Jan Duda) i w Harbutowicach, gdzie nowym sołtysem została wybrana
Halina Romańska, która jest także radną Rady
Miejskiej Skoczowa (funkcję sołtysa pełnił dotychczas Ludwik Cholewa).
Na dzień 6 marca br. w Sali Sesyjnej miejskiego Ratusza zaplanowano uroczyste spotkanie
Burmistrza z sołtysami naszej gminy. Będzie to
sprzyjająca okoliczność do podziękowania za dotychczasową współpracę, wprowadzenie nowych
osób, a także okazja do podsumowania zebrań.
W następnym numerze WS zaprezentujemy
wszystkich sołtysów pełniących swą funkcję
w nowej kadencji.
Ewa Bojda , Biuro Promocji i Informacji
Działalność Spółki Wodnej
W 1998 roku Miejsko-Gminna Spółka Wodna
w Skoczowie oddzieliła się od Związku Spółek
Wodnych w Cieszynie stając się samodzielną
jednostką działającą na terenie miasta i gminy
Skoczów. Spółka zarejestrowana jest w Katastrze
Wodnym w Gliwicach; działa w oparciu o ustawę
„Prawo Wodne” oraz zatwierdzony przez Starostę Powiatu Statut.
Obecnie Spółka zrzesza 1302 członków. Posiadamy łącznie 2112,4 ha gruntów zmeliorowanych
i prawie 58 km rowów melioracyjnych.
Organami Spółki jest Walne Zgromadzenie,
Zarząd Spółki i Komisja Rewizyjna. Zarząd
działa w 5-cio osobowym składzie: jego Przewodniczącym jest Tadeusz Knyps z Pierśćca,
a jego zastępcą Jan Zabłocki z Wiślicy. Zatrudniamy dwóch pracowników: kierownika robót
i księgową.
Dyżury przedstawicieli i pracowników spółki
odbywają się w każdy wtorek w godzinach od
14.00 do 16.00 w wydziale technicznym Urzędu
Miejskiego przy ul. Mickiewicza 17 (tel: 033
8532974). Można tu zgłaszać wszelkie usterki
związane z koniecznością naprawy drenowania,
konserwację rowów, zmiany areału, zmiany
użytkowników gruntów zmeliorowanych oraz
dokonać uzgodnień technicznych z zakresu wykonania obejść drenażu w czasie prowadzenia
różnego rodzaju inwestycji.
23.02.2007 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli Członków MGSW. Omówiono
finanse Spółki i wykonane roboty za 2006 rok:
przy składce 18 zł za 1 ha, ściągalności rzędu ok.
80% i niewysokiej dotacji, Spółka dokonała usunięcia wielu usterek na urządzeniach melioracji
wodnych aż u 75 rolników, wykonując roboty
w każdym z sołectw. W związku z potrzebą prowadzenia dalszych, coraz bardziej kosztownych
napraw, Walne Zgromadzenie podjęło decyzję
o podwyższeniu składki członkowskiej: z 18 zł na
20 zł/ha, a przy gruntach powyżej 5 ha: z 15zł do
17zł/ha. Pragniemy nadmienić, że mimo stale rosnących kosztów, stawka członkowska utrzymała
się od 2002 roku na stałym poziomie.
Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej
zwraca się do właścicieli gruntów zmeliorowanych o zgłaszanie naruszenia systemów drenarskich w czasie prowadzenia różnego rodzaju inwestycji; przerwanie drenów powoduje zamulenie
ciągów drenarskich, co z kolei powoduje np. podtapianie gruntów. Informujemy, że w przypadku
stwierdzenia powstania szkód na urządzeniach
drenarskich z winy inwestora, Spółka Wodna
w oparciu o § 13 pkt 1, 2 Statutu, będzie dochodziła niezwłocznej naprawy lub zwrotu kosztów
usunięcia usterki.
Tadeusz Knyps,
Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej
9
Rada Miejska
marzec 2007
O działalności Rady Miejskiej
Szanowni Państwo
Ostatnie sesje Rady Miejskiej Skoczowa
miały nietypowy przebieg i to z dwóch względów. Po pierwsze 22 lutego odbyła się druga
część sesji V, a po około dwóch godzinach
obrad rozpoczęto sesję VI. Obrady zakończyły się, uwaga... w dniu następnym o godz.
0.30. W związku z jeszcze nie wyjaśnioną sytuacją prawną przewodniczący Rady w trakcie
wszystkich głosowań wstrzymywał się od głosu.
Kilka z przedłożonych uchwał było na tyle kontrowersyjnych, iż obrady miały przebieg momentami dość burzliwy. Pierwsza z nich dotyczyła podwyżki diet dla sołtysów. Poszczególne
komisje Rady Miejskiej wypracowały różniące
się istotnie między sobą wnioski-poprawki do
projektu przedstawionego przez Burmistrza.
Generalnie Radni byli zdania, iż należy zróżnicować wysokości diet sołtysów ze względu na
wielkości Sołectw, w których pracują, jednak
pomimo głosowań różnych wersji poprawek
nie doszło do konsensusu i żadna z proponowanych zmian nie uzyskała większości. W miesiącu marcu projekt uchwały jeszcze raz będzie
dyskutowany w komisjach i mam nadzieję, że
na marcowej sesji jego poprawiona wersja
uzyska akceptację większości.
Innym długo dyskutowanym projektem
była zmiana uchwały o wysokości diet radnych.
Wypracowany projekt na komisji regulaminowej nie uzyskał wymaganej większości rady,
przeszła natomiast poprawka o zwiększeniu
diety wszystkim Radnym o 200 zł. Radni:
F.Białoń, H.Romańska, R.Korwin, L.Krzempek, A.Kisiała i D.Raszka zgłosili wniosek
o przeprowadzenie głosowania imiennego
w tej sprawie, jednak wniosek nie uzyskał
akceptacji większości. Radny R.Korwin zgłosił wniosek o wszczęcie procedury zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla obrębu centrum, gdyż jak przedstawił
sprawę wnioskodawca, istnieje zagrożenie
uruchomienia w zabudowaniach byłego Pledanu sklepu wielkopowierzchniowego, a to
mogłoby niekorzystnie skutkować jak argumentował wnioskodawca, dla funkcjonowania
dotychczasowej sieci handlowej.
Rada wniosek przyjęła uchwałą, jednak nie
określono żadnych parametrów zmian. Nad
tymi będą pracowały komisje w najbliższym
czasie. Kolejną kontrowersyjną sprawą była
kwestia, która już od siedmiu lat nie może
znaleźć pozytywnego finału, tj. problem przychodni lekarza Gruszczyka na Kaplicówce.
Jak poinformowała Pani Burmistrz, w toku
jest sprawa sądowa o zapłatę przez lekarza
Gruszczyka należności za bezumowne korzystanie z gruntu gminnego zajętego pod przychodnię. Po wnikliwej analizie stanu sprawy,
Rada Miejska upoważniła Burmistrza do
obniżenia kwoty naliczonej przez poprzednie
władze miasta o ok. 50%. W najbliższych
dniach mają się odbyć negocjacje pomiędzy
gminą a właścicielem przychodni zdrowia. Na
obniżkę kwoty spornej miała wpływ głównie
decyzja o nie braniu pod uwagę naliczeń za
10
ogólnodostępny parking utworzony na gruncie
gminnym. Tym samym nowe władze miasta
podjęły przełomową decyzję i mam nadzieję,
że będzie ona początkiem końca tej sprawy,
a zakończenie będzie pozytywne dla wszystkich stron konfliktu – a przede wszystkim
Mieszkańców naszej Gminy. W Ratuszu trwają zmiany organizacyjne, Biuro Rady Miejskiej
zostało przeniesione na koniec korytarza, a na
jego miejscu powstaje biuro obsługi klienta,
na pewno ułatwi to Mieszkańcom załatwianie
wielu spraw w Urzędzie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa
Andrzej Bacza
Informacja
o terminie sesji
Zawiadamiam mieszkańców Gminy
Skoczów, że VII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 26 marca br. (poniedziałek)
o godz.15.30.
Głównymi tematami będą m.in.:
- sprawozdanie z działalnośco Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skoczowie za 2006 r.
- sprawozdanie z realizacji Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r.
- zmiany w Statucie Gminy
- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa
Pogórze
- informacja na temat promocji Gminy w
kontekście współpracy z Karwiną (CZ.), Martinem (Sk), Bekescsaby (H) oraz z Kreutztal
(D) za 2006 r.
- przyjęcie informacji o przygotowywanych
wnioskach przez gminę do Funduszy Unijnych oraz instytucji krajowych
- analiza wieloletniego planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych
Andrzej Bacza , Przew. RM.
UCHWAŁA NR V/52/2007
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
Z DNIA 22 LUTEGO 2007 R.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu.
Rada Miejska Skoczowa
uchwala
§1
Udzielić Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1.900 zł z przeznaczeniem na budowę nagrobka dla zmarłej podopiecznej Powiatowego
Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu, której
spadek otrzymała Gmina Skoczów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa, który obowiązany
jest zawrzeć umowę określającą przeznaczenie
i zasady rozliczenia środków.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego
i w „Wieściach Skoczowa”.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR VI/59/2007
RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA
Z DNIA 22 LUTEGO 2007 R.
w sprawie uruchonienia procedury zmierzającej do częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 1
„Centrum” w Skoczowie.
Rada Miejska Skoczowa
uchwala
§ 1
Uruchomić procedurę zmierzającą do
częściowej zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego – obręb 1 „Centrum”, za
eszczególnym uwzględnieniem określenia
preferencji Gminy w odniesieniu do wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie
oraz w „Wieściach Skoczowa”.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
Skoczowa w miesiącu marcu.
1/ Komisja Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji - 15.03.2007 r.
2/ Komisja Rozwoju Infrastruktury Komunalnej
i Zagospodarowania Przestrzennego - 12.03.2007 r.
3/ Komisja Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej - 14.03.2007 r.
4/ Komisja Kultury i Oświaty - 13.03.2007 r.
5/ Komisja Prawa i Porządku Publicznego - 8.03.2007 r.
6/ Komisja Regulaminowa - 20.03.2007 r.
Rada Miejska - opinie
Co w trawie piszczy?
Czy chodzi tylko o kasę?
W porządku V sesji Rady Miejskiej Skoczowa w punkcie 17/3 znalazł się projekt uchwały
o ustalenie wysokości diet radnych. W związku
z różnymi głosami na temat podwyższania diet
radnym, na moją propozycję o przeprowadzenie głosowania imiennego w w/w temacie, złożyliśmy wniosek podpisany przez następujących
radnych: Romana Korwina, Annę Kisiałę,
Leszka Krzempka, Dagmarę Raszkę, Halinę
Romańską i Fryderyka Białonia.
Proponując w/w wniosek miałem na uwadze jawność podejmowanych decyzji przez
Radę Miejską Skoczowa z imienia i nazwiska,
w tak drażliwym temacie.
Uzasadniając nasz wniosek miałem na myśli zwrócenie uwagi radnych na parę istotnych
zagadnień, dotyczących mieszkańców naszej
gminy i nie tylko, w związku z czym, skierowałem do Państwa Radnych kilka pytań, które
nas nurtują, a są to:
- Jak Państwo Radni chcą spojrzeć w oczy
wszystkim mieszkańcom gminy, kiedy emerytury, renty i płace dla ok. 60% społeczeństwa,
oscylują w granicach 400-1000 zł?
- Jak wytłumaczyć 40% społeczności wiejskiej
naszej gminy, która nigdy nie była na wczasach,
wiązali koniec z końcem, aby jakoś przeżyć,
zapewnić sobie jakiś kąt, niejednokrotnie wysiłkiem całych rodzin, nawet przez dziesięciolecia,
rozmaitymi pociągnięciami byłych i obecnych
władz państwa (ponadsamorządowych), choćby
pociągnięć w podatkach dotyczących dojazdów
do pól (23 gr. za metr), co również ma zastosowanie przy działkach przydomowych? Jasne,
że rolnik, aby dojechać do pola, zostawia jakąś
miedzę (nie dotyczy dróg gminnych).
- Jak Państwo Radni postrzegają inne
gminy naszego powiatu, gdzie diety radnych
prawie wszędzie są lekko poniżej lub dorównują po ustaleniach nowych władz – naszym
dietom, obowiązującym do dn.22.02.2007?
Dotyczy to także gmin spoza naszego powiatu
i o wiele bogatszych od Gminy Skoczów.
- Czy mandat radnego wiąże się tylko
z wysokością diety?
- Czy Państwo Radni są aż tak zapracowani na
rzecz społeczności lokalnej, że uszczuplają swoje
epanarze, pracując na rzecz społeczeństwa?
Szanowni Mieszkańcy Gminy Skoczów,
składając wniosek o imienne głosowanie,
chcieliśmy z imienia i nazwiska przedstawić
Wam, kto za czym głosował. Z przykrością
jednak stwierdzam, że nasz wniosek nie
uzyskał akceptacji Państwa radnych, co rodzi
kolejne pytania:
- Dlaczego Państwo radni, skoro tak dużo
pracują na rzecz gminy, nie chcą pokazać
mieszkańcom swoich twarzy?
- Czy udział w komisjach i sesji, aż tak drastycznie wpływa na utratę wynagrodzenia?
- A może jest tak, że głosując imiennie nie
można się już schować, albo użyć argumentu, że
przecież to nie ja głosowałem za podwyżką diet?
Pytam, co z obietnicami przedwyborczymi,
że będziemy działać otwarcie, że wszystko ma
być jawne, że mamy działać na rzecz naszego
społeczeństwa, nie zawsze mając na uwadze
rekompensatę finansową?
Mieszkańcy Gminy Skoczów, radni na sesji
w dniu 22.02.2007 r. podwyższyli sobie diety
marzec 2007
uchwałą Rady Miejskiej o równe 200 zł i wynoszą one obecnie: dla radnych 600 zł, a szefów
komisji 700 zł. Chciałoby się w obecnych czasach otrzymać emeryturę 2000 zł, rentę 1500
zł, czy wynagrodzenie za pracę w kwocie 3000
zł miesięcznie, bo tak to wygląda przeliczając
1 tydzień pracy radnego do miesiąca.
W moim mniemaniu, mandat radnego to
zaszczyt, ale też obowiązek działania na rzecz
gminy, nie zawsze uwarunkowany pieniędzmi.
Szanowni Mieszkańcy, nie mogę też pominąć tematu, że nasi sołtysi od ponad roku
postulowali o podwyżkę diety z 300 zł do 500
zł miesięcznie. Nasza rada na sesji (w tym samym dniu, tj. 22.02.2007 r.) jednak wniosek
ten odrzuciła. Argumentów było wiele, napiszę
może choć kilka:
-„Sołtysi nic nie robią”; „Podzielić według
wielkości”; „Podzielić według ludności”;
„Podzielić według kilometrów dróg na danym
sołectwie”, itp.
Jest mi przykro, że nasza propozycja nie
znalazła się na tapecie rady przed zebraniami
sprawozdawczo-wyborczymi, które odbywają
się w sołectwach naszej gminy.
Chcę jednak nadmienić, że sołtysi działający w sołectwach mają zadania do wykonania
bez względu na w/w propozycje. Pozwólcie
Państwo, że parę wymienię: odpowiedzialność
osobista za mienie gminy, którym władają sołectwa, odpowiedzialność za pieniądze inkasowane przy poborze podatków, odpowiedzialność za utrzymanie dróg w okresie zimowym,
odpowiedzialność za pracowników publicznych, a teraz dróżników, odpowiedzialność
za organizowaną pracę na terenie sołectwa,
za przyjmowanie stron i urządzanie biur we
własnych mieszkaniach, itp.
Nie mam zamiaru dalej wymieniać. Wszystko co napisałem, poddaję pod ocenę naszego
społeczeństwa, bo nie wiem, czy Państwo nie
mają innego zdania na w/w tematy i na tak
duże obowiązki części Państwa Radnych.
Nasze sołectwa też mają Rady Sołeckie,
które działają pod przewodnictwem sołtysa
– ale działają bezinteresownie na rzecz społeczeństwa.
Fryderyk Białoń,
radny Rady Miejskiej Skoczowa V kadencji
P.S. Proszę zatrzymać ten artykuł do następnych wyborów!!
Służba czy źródło
dochodów?
Ponownie wybierani są ludzie, którzy
pracują w różnych środowiskach i zasiadają
w Radzie Miejskiej, jak również działają tylko
w samej radzie w sposób zapewniający szeroki
rozgłos i popularność…
Początek działalności Rady Miejskiej nowej kadencji wiąże się z ustaleniem pensji dla
Burmistrza (obligatoryjnie) i innych diet – w
tym diet radnych (niekoniecznie). Jest to dobra okazja, żeby poznać radnych, szczególnie
nowych, ich motywacje i zasady, którymi się
kierują. (Wytyczne – przypadające na 100 tys.
Mieszkańców, składają się z kilku elementów
i muszą się zawierać w pewnych granicach
- widełki). Przewodniczący Rady złożył
określone propozycje i po dyskusji określono
pobory Pani Burmistrz. Dobrze się stało, że
nie ustalono najwyższej możliwej stawki.
Decyzja ta spotkała się z dobrym odbiorem
społecznym i zostawiła Radzie drogę dalszych
zmian. Warto zachować tu jakiś umiar, by nie
doszło do sytuacji z poprzedniej kadencji,
gdy Burmistrz Skoczowa miał taką pensję,
jak Prezydent Katowic, a skala problemów
jest jednak nieco inna.
Już w miesiąc po ukonstytuowaniu się
nowej Rady, pojawiły się pierwsze wnioski
o podniesienie diet dla radnych. Próbowano
to zrobić nawet z pominięciem zasad towarzyszących takiemu wnioskowi. Ostatecznie
wniosek został przygotowany i wraz z propozycjami zmian diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych
oraz wynagrodzeniem dla sołtysów, trafił pod
obrady sesji w styczniu i lutym.
Rada bez większych wahań podniosła diety
GKRPA z 300zł do 400 zł. Dziwny los spotkał
kwestię wynagrodzeń dla sołtysów. Początkowa propozycja podniesienia kwoty 300 zł na
500 zł miesięcznie była trudna do akceptacji,
bo zarówno ilość mieszkańców, jak i ilość dróg
w poszczególnych sołectwach różnią się znacznie. A to te dwa czynniki powodują najwięcej
problemów do rozwiązania. Wydawałoby się,
że jest oczywistością, że sołtys w sołectwie liczącym 2000 mieszkańców ma więcej pracy niż
kolega w sołectwie liczącym 500 mieszkańców.
Ale nie dla wszystkich. Ostatecznie Rada ani
nie zróżnicowała, ani nie podniosła sołtysom
wynagrodzeń. Zabrakło woli zrozumienia.
Co innego diety dla radnych. Tu w większości
z wola było dobrze, a ze zrozumieniem jeszcze
lepiej. Podstawowa propozycja podniesienia diet
z 400 zł na 500 zl 9wzrost o 25%), została ochoczo zmodyfikowana na 600 zł (wzrost o 50%!)
i zatwierdzona. Należę do nielicznej grupy radnych, którzy wnioskowali o głosowanie imienne
w sprawie diet, tak by było wiadomym oficjalnie,
kto dążył do podwyżki diet. Niestety Ci, którzy
tak ochoczo podchodzili do podniesienia sobie
diet, byli na tyle dyskretni, że nie zgodzili się
na ujawnienie własnych nazwisk w głosowaniu
imiennym. Argumenty za podwyżką z dyskusji
są nie do powtórzenia, bez kompromitowania
ich autorów. Doszło powoli do tego, że na nas,
nielicznych głosujących przeciw podnoszeniu
diet, spoglądano ze zdziwieniem i nieomalże
z dezaprobata.
Wszystko to wywołuje u mnie szczere i
niewesołe refleksje nad kondycja instytucji
radnego…
Nie wiem, czy to przykład idący z góry, czy
jakaś nowa tendencja. Coraz mniej woli bezinteresownego działania, a coraz więcej chęci
posiadania realnej władzy. Wyraźne nasilenie
postaw roszczeniowych bez liczenia się z potrzebami innych. Watła wiedza merytoryczna i
brak gotowości do jej nabywania! Często można zobaczyć, że mandat radnego jest celem, a
nie środkiem do celu. Na szczęcie postawy te
na razie w skoczowskiej radzie nie dominują.
Jest więc nadzieja, na budowanie jej autorytetu i podejmowanie lepszych decyzji. Wielka
rola w kształtowaniu postaw radnych zależy od
tych bardziej doświadczonych. Ważną rolę do
odegrania ma też Przewodniczący rady.
Jednak póki co, sprawa diet budzi u nie pewien niesmak. Mam nieodparte wrażenie, że ten
sprawdzian jako radni po prostu oblaliśmy.
Roman Korwin, radny Rady Miejskiej V kadencji
11
Praca
marzec 2007
INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
1. Dane statystyczne, Powiat Cieszyński, styczeń 2007r.
Wyszczególnienie
Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym
Liczba ofert pracy w miesiącu sprawozdawczym
Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym
Grudzień
7529
583
126
318
Styczeń
7595
808
223
358
Różnica
+66
+225
+97
+40
Na koniec grudnia 2006 r. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 14,9 %, w Województwie Śląskim 12,8%, a w Powiecie Cieszyńskim 12,2%.
Prognozowana stopa bezrobocia na koniec grudnia wynosi 12,3%.
2. Bezrobotni w gminie Skoczów, stan na koniec stycznia br.
BEZROBOTNI KARTOTEKA CZYNA
Ogółem
Kobiety
1145
714
BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
Ogółem
Kobiety
182
96
Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku prowadzona jest w Skoczowie, przy ul. Mickiewicza 17, na parterze budynku, wg ustalonego
harmonogramu: Dnia 08.03 (nazwiska A-G), 09.03 (H-K), 12.03 (L-R), 13.03 (S-Ż)
Więcej informacji można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy: www.pup.cieszyn.pl, gdzie można m.in. uzyskać informacje o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy młodzieży, szkoleniach i przepisach prawnych, a pracodawcy znajdą aktualne druki i wnioski.
Źródło informacji: PUP w Cieszynie
Szukam pracy & szukam pracownika
- porady skoczowskiego GCI
Dokumenty Aplikacyjne
Rozmawialiśmy już o poszukiwaniu pracy.
Istotnym elementem, jeśli nie podstawowym są
dokumenty aplikacyjne. Dla wszystkich niewtajemniczonych podpowiadam, że dokumenty aplikacyjne to życiorys łącznie z podaniem lub listem
motywacyjnym. Może pojawić się pytanie: po co
nam to... skoro nie wiemy czy nas przyjmą? Przy
poszukiwaniu pracy często zdarza się, że rozmawiamy z przyszłym pracodawcą… rozmowa była
miła rokowała nadzieje na zatrudnienie i….. no
właśnie nie mieliśmy przy sobie życiorysu. Nie
pozostał po nas żaden ślad.
Rekrutację pracowników w większości firm
rozpoczyna selekcja dokumentów. Kandydaci proszeni są najczęściej o nadesłanie CV
(Curriculum Vitae) i listu motywacyjnego. Po
analizie nadesłanych dokumentów pracodawca
najczęściej wyłania grupę kandydatów, których
zaprasza na bezpośrednie rozmowy.
W wielu poradnikach i czasopismach, a także
internecie można znaleźć wzory tych dokumentów. Bezkrytyczne ich stosowanie doprowadziło
do tego, iż osoby poszukujące pracy wysyłały dziesiątki identycznych aplikacji do firm zmieniając
tylko adresata. W konsekwencji pracodawcy po
pewnym czasie byli w stanie na ich podstawie
określić, że są to tzw. seryjni poszukiwacze pracy i niechętnie patrzyli na kandydatów, którym
było obojętne, gdzie będą pracować. Utrudniało
to proces rekrutacji, ponieważ nadsyłane dokumenty prawie niczym się nie różniły i selekcja
kandydatów nie spełniała swojej roli a nasze
życiorysy zwyczajnie kończyły żywot w niszczarkach do papieru.
Życiorys, który zawiera prawdziwe, zwięzłe i
sprawdzalne informacje, jest prosty
i przejrzysty w formie, ma estetyczny wygląd
i dostosowany jest do potrzeb adresata. Taki
życiorys ma dużą szansę zainteresowania potencjalnego pracodawcy.
Dobre rozpoznanie rynku pracy oraz bilans
własnych umiejętności, możliwości i preferencji
ułatwiają napisanie profesjonalnych dokumentów. Fragmenty CV, w których autorzy piszą o
ukończonych kursach, studiach i szkoleniach
zawsze zwracają szczególną uwagę, bowiem
12
najistotniejsze są kwalifikacje na dane stanowisko – im są one wyższe, tym autor życiorysu
ma większe szanse na pracę. Najważniejsze jest
jednak zrozumienie, że najlepszym kandydatem
jest osoba posiadająca odpowiednie do stanowiska kwalifikacje.
Należy również pamiętać, że decydując się na
pracę poniżej posiadanych kwalifikacji możemy
zostać źle ocenieni. W takich sytuacjach pracodawca może przypuszczać, że kandydat ma „wady
ukryte”, jeżeli nigdzie nie znalazł lepszej pracy,
bądź może obawiać się, że tę pracę będzie traktował jako czasową i szukał lepszej, więc długo
nie popracuje.
Istnieje wiele różnych koncepcji pisania życiorysu. Pracodawca, który rozumie motywy, jakie
kierowały kandydatem, gdy wybierał określoną
formę życiorysu, może próbować określić pewne
cechy jego osobowości, zauważyć doświadczenia
zawodowe, które stara się on wyróżnić oraz te,
które próbuje ukryć. Surowa i oszczędna forma
CV ogranicza ilość informacji o danej osobie, ale
pracodawca może „czytać między wierszami”. Pozwala mu to na wyrobienie sobie pierwszej opinii
na temat kandydata.
Forma i treść życiorysu ukierunkowują ocenę,
czy kandydat jest wiarygodny i rzetelny.
Najczęściej stosuje się następujące rodzaje
życiorysów: życiorys chronologiczny, życiorys
funkcjonalny i życiorys ukierunkowany. Czasami
używany też bywa życiorys alternatywny i życiorys
twórczy. Celowo nie podaje Państwu gotowców,
by uniknąć seryjnej produkcji, o której wcześniej
była mowa. Proszę pamiętać również o zawarciu
klauzuli, która zezwala na wykorzystanie Państwa
danych osobowych … bez niej nikt nie będzie
mógł do Państwa zadzwonić.
Dopełnieniem życiorysu i odpowiedzią,
dlaczego to właśnie my ubiegamy się o dane
stanowisko pracy jest list motywacyjny. Piszemy
go na wyłączną prośbę pracodawcy i na każdą
ofertę pracy osobno. Trudno sobie przecież
wyobrazić by ten sam list motywował naszą chęć
podjęcia pracy jako kucharz, czy barman. List
motywacyjny nie jest formą życiorysu, ale jest
jego rozwinięciem i uzupełnieniem. Namawiam
Państwa do pisania listu motywacyjnego na raty…
tzn sformułujmy jego treść przelejmy ją na papier czy do komputera i…. zafundujmy sobie
przerwę. Może godzinkę może dwie. Chodzi o
to by powracając do naszego listu zyskać świeże
spojrzenie na jego treść.
Teraz pozostaje pytanie jak sprawdzić, czy nasze dokumenty są dobrze napisane? Odpowiedź
jest bardzo prosta. Każdy z nas ma osobę, która
jest nam życzliwa. Bez uprzedzania i komentarzy
wręczmy jej nasze dokumenty i poprośmy o przeczytanie. Jeśli usłyszymy - o idziesz do pracy? – to
znaczy, że wykonaliśmy dobra robotę, natomiast
jeśli pojawią się pytania dotyczące treści naszych
dokumentów… to znak, że trzeba nad nimi jeszcze trochę popracować.
Polecam pisanie dokumentów aplikacyjnych
na komputerze, a jeśli Państwo nie posiadają takich umiejętności to poproście kogoś znajomego,
bądź też zapraszam do Klubu Pracy( te usługi
wykonujemy bezpłatnie, druk też jest bezpłatny!!!
– ale uwaga trzeba wcześniej umówić się na pisanie dokumentów i zarezerwować sobie około
1-2 godzin). Chce namówić Państwa też do aktywnego uczestnictwa w tym pisaniu przecież na
podstawie tych dokumentów to Was pracodawca
będzie przyjmował do pracy, to Wasze wizytówki.
Miejcie na nie swój wpływ. Wybierajcie rozmiar i
krój czcionki, decydujcie o rozmieszczeniu tekstu
na stronie tak, by te dokumenty były naprawdę
tylko Wasze.
Myślę, że starczy tych informacji na temat pisania dokumentów aplikacyjnych. Jeśli interesują
Państwa szczegóły i pojawia się pytania zapraszam do Klubu Pracy przy Rynku 2 w Skoczowie(
nad muzeum Sarkandrowskim).
Irena Greń – Pośrednik Pracy 1 stopnia,
Koordynator GCI w Skoczowie
PS. Czekam na Państwa przemyślenia i uwagi
pod adresem [email protected], lub w GCI na
Rynku 2 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00.
OFERTY PRACY
można znaleźć na stronie
www.pup.cieszyn.pl
w zakładce
Oferty Pracy
Służby mundurowe
POLICJA
informuje
W dzisiejszym numerze „Wieści Skoczowa”
chciałbym podsumować rok 2006, który był dla
skoczowskich policjantów rokiem, jw. którym
osiągnęli dobre wyniki. Odnotowaliśmy spadek przestępczości na terenie miasta i gminy
Skoczów. Dla porównania można podać, że
w 2005 roku wszczęto 976 postępowań karnych,
a w 2006 roku takich postępowań wszczęto 807.
Tak, więc odnotowaliśmy spadek ponad 10 %.
Miarą pracy policjantów jest także wskaźnik
wykrycia przestępstw, które miały miejsce na
terenie, za który odpowiadają. W 2006 roku
odnotowano wzrost wykrywalności przestępstw
o charakterze kryminalnym o ponad 12 %,
wzrost nastąpił także w wykrywaniu przestępstw
ogólnie (w których zakres wchodzą także przestępstwa drogowe i gospodarcze). W 2005 roku
wykrywalność w tej kategorii była na poziomie
59,7%, a w 2006 roku wykrycie wzrosło do poziomu 72,9 %. Wzrósł także wskaźnik wykrywania w najpoważniejszych kategoriach takich jak:
kradzież, rozbój, rozbój przy użyciu broni lub
innego narzędzia, kradzież samochodu, kradzież
z włamaniem. W 2005 roku wykrywanie w tych
kategoriach wyniosło 26,3 %, a po 2006 roku
wskaźnik ten wzrósł do poziomu 28,1 %. Niewątpliwie pozytywnie należy postrzegać wyniki
Komisariatu Policji w Skoczowie w zakresie
zwalczania przestępczości nieletnich. W 2005
roku odnotowano 23 nieletnich sprawców czynów karalnych, a po 2006 roku takich sprawców
było 42.
Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do
osiągnięcia bez odpowiedniej współpracy z samorządem terytorialnym, który wspiera policję
w walce z przestępczością m.in. poprzez doposażenie policji w sprzęt. Na uwagę zasługuje fakt,
że po wielu latach Komisariat Policji w Skoczowie może mieć nową siedzibę, bowiem miasto
przekazało grunt pod budowę obiektu.
Jacek Bąk, Komendant Policji w Skoczowie
Akcja honorowego
krwiodawstwa
Na skoczowski Rynek w lutym
br. znowu zawitał biały ambulans,
w którym można było oddać krew.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z bezcenności tego daru.
Z możliwości tej skorzystało wielu chętnych. Obiad dla pracowników
obsługi ufundowała restauracja "Sadyba" Rynek 7.
Kolejną wizytę ambulansu zaplanowano na dzień
26 kwietnia br.
Eugeniusz Hyski
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Katowice,
www.rckik-katowice.com.pl
ODDAJ KREW!
marzec 2007
Interwencje
STRAŻY MIEJSKIEJ
3 lutego o godzinie 22:00 patrol Straży
Miejskiej udał się na ul. Bielską, gdzie na jednej
z posesji miała odbywać się impreza alkoholowa
z udziałem nieletnich. Na miejscu ujęto 16 letnią
dziewczynę, która miała ponad 1 promil alkoholu
w wydychanym powietrzu, przy czym istotne jest,
iż badanie przeprowadzono w obecności matki,
która zwróciła się z prośbą o sprawdzenie stanu
trzeźwości córki.
5 lutego patrol Straży Miejskiej udał się na
ul. Targową, gdzie miał znajdować się mężczyzna,
który miał wcześniej na ul. Mickiewicza dokonać
uszkodzenia budki telefonicznej. W/wymieniony
na widok radiowozu uciekł do swojego mieszkania znajdującego się na 2 piętrze. Po 5 minutach
agresywny oraz mocno pijany młody mężczyzna
z nieustalonych przyczyn w/w wyskoczył z balkonu swojego mieszkania i spadł na trawnik.
Natychmiast do poszkodowanego wezwano
karetkę pogotowania, którą został przewieziony
do szpitala.
8 lutego o godzinie 21:30 na ul. Podkępie
zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę, któremu
przeszkadzał prawidłowo zaparkowany samochód Ford Sierra, do którego zaczął kopać
nogą. Sprawca miał ponad 2 promile alkoholu,
a za swój czyn odpowie przed Sądem Grodzkim.
W tym samym miejscu i czasie zatrzymano kolegę w/w mężczyzny, który mając również ponad
2 promile alkoholu wyrażał wulgarne słowa
i utrudniał zatrzymanie swojego przyjaciela za
co również odpowie przed Sądem.
17 lutego w nocy w trakcie patrolu drogi
powiatowej z Kiczyc do Ochab patrol straży
zauważył dwa wyrzucone worki z odpadami komunalnymi do lasu w rejonie ośrodka „Marcel”.
W wyniku gruntownego przeszukania śmieci
ustalono właściciela oraz nr posesji, z których
mogą pochodzić odpady (okazało się, iż jest
to nieruchomość z centrum miasta Skoczowa).
Sprawcę ukarano wysokim mandatem karnym
i oczywiście zobowiązano do uprzątnięcia zanieczyszczonego terenu.
23 lutego w nocy o godzinie 02:00 na osiedlu
Górny Bór, na placu zabaw dla dzieci strażnicy
zobaczyli młodych mężczyzn, którzy usiłowali
zjechać w wózku na zakupy z osiedlowej górki.
Trudno racjonalnie ocenić takie zachowanie,
ale w obawie przed zatrzymaniem sprawcy szybko uciekli pozostawiając na miejscu „osobliwy”
środek transportu. Patrol straży zabrał ręczny
wózek i odwiózł do jednego z marketów.
Komisariat Policji
w Skoczowie
ul. J. Sarkandra 9,
43-430 Skoczów
tel. 033 853 32 13 lub 997
e-mail: [email protected]
Przyjęcia interesantów przez
Komendanta:
każdy poniedziałek
godz. 15:00 – 17:00
24 lutego o godzinie 21:40 w poczekalni
dworca PKS w Skoczowie zatrzymano dwie nieletnie dziewczyny, które uciekły z Domu Dziecka
w Cieszynie. Jedna z nich spożyła wcześniej alkohol, ponieważ badanie na alkomacie wykazało
0,11 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Po wykonanych czynnościach w/w zostały odwiezione do placówki i przekazane opiekunowi.
(Nie) Przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego
Przedstawiam zdjęcia dwóch nieprawidłowo zaparkowanych samochodów osobowych.
Kierujący pierwszym pojazdem zatrzymał się
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 81 z ul. Wiślańską w Skoczowie łamiąc podstawowe zasady
parkowania, lekceważąc znaki drogowe pionowe
i poziome.
Drugi kierujący zatrzymał się na chodniku
dla pieszych na ul. Mickiewicza przed budynkiem poczty w taki sposób, że „piesi powinni
mieć skrzydła”, aby bezpiecznie przejść obok
samochodu.
Wobec powyższych kierujących zostaną wyciągnięte sankcje w postaci skierowania wniosku
o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Cieszynie,
a czytelnicy mam nadzieje, ze wyciągną własne
wnioski.
Artur Tyrna, Komendant Straży Miejskiej
Straż Miejska w Skoczowie
ul. Mickiewicza 14,
43-430 Skoczów
tel. 033 853 32 36
Przyjęcia interesantów
przez Komendanta:
każdy wtorek
w godz. 7:00 – 15:00
13
Miejski Dom Kultury
marzec 2007
KONCERTOWY FINISAŻ
Wśród śnieżnej zamieci Skoczów gościł mistrza
gitary klasycznej - z kolędami ze wszystkich stron
świata do Warsztatu Sztuk
zawitał Jan Oberbek.
W sobotę - 27 stycznia - miał miejsce finisaż
wystawy Emilii Skupień. W atmosferze kończącego się okresu świątecznego Jan Oberbek
zaprezentował z właściwą sobie wirtuozerią
kilkanaście kolęd ze świata i z Polski. Wśród
nich dominowały kompozycje hiszpańskie, iberyjskiego kręgu kulturowego, a także kolędy
amerykańskie, jedna krzyżacka i chorał opracowany przez Marcina Lutra. Nie zabrakło
także „Lulajże Jezuniu” i innych sercu bliskich
polskich utworów. Były popularne kompozycje
w podniosłym (m.in. „Ave Maria” Schuberta)
i swobodnym nastroju.
mi Francji i Polski, przed Czesławem Miłoszem.
W trakcie recitalu przytoczył wiele anegdot ze
swojego życia artystycznego i towarzyskiego.
Mistrz, jako prezes Stowarzyszenia Sacro
– Art, nawiązywał także do aniołów obecnych
w projektach Emilii Skupień i w ich realizacjach. Przypominał o licznych inspiracjach
religijnych. Dał się także poznać jako znawca
kultur i obyczajów wielu narodów Europy.
Julia Broda
MÓJ KONCERT JANA OBERBEKA
wśród wiatru zamieci
na strunach drga cisza nocy
świętej nocy
muskana harmonia sfer
Bogiem staje się słowo- pieśń- muzyka gitary
Mistrz kolędował z aniołami Skoczowie
Szymon Broda
WIECZÓR ZIMOWY NA SŁONECZNEJ
Światowej sławy artysta, uczeń Gonzalesa,
Rodryga, Segovii i Tomas, koncertował przed
Ojcem Świętym, Markiem Chagallem, księżną
Meklemburgii, księciem Monako, prezydenta-
Sukces IMPULSU
Zespół „Impuls” ćwiczący w Warsztacie
Sztuk MDK zdobył I miejsce na III Zimowych Impresjach Tanecznych, jakie odbyły
się w Hałcnowie 10 lutego. W kategorii disco
dance tańcem „Shibuya” pokonał wiele znakomitych zespołów z całego Śląska. Zespół
Impus tworzy 7 dziewcząt, a dwie z nich prowadzą w głównym MDK zajęcia taneczne dla
trzech grup wiekowych.
Robert Orawski
W kantorowskim stylu
Od 13 do 16 lutego, w godzinach od 10 do
16 w Miejskim Domu Kultury odbywały się
warsztaty teatralne, które prowadził Łukasz
Duda z Oleśnicy. Zajęcia obejmowały niemal
wszystkie elementy warsztatu aktorskiego począwszy od akrobatyki po kulturę słowa i ruchu scenicznego. Na podsumowanie warsztatów wystawiono miniaturę nasyconą światłem,
dźwiękiem i kantorowskim widzeniem świata,
gdzie każdy ruch i gest był dokładnie przemyślany i wykonany. To niezwykłe widowisko
obejrzała ponad 50-osobowa publiczność,
dla większości której był to pierwszy kontakt
z tego typu teatrem, teatrem trudnym, wymagającym od aktora wyjątkowego skupienia
i ogromnej odpowiedzialności za każdy detal
przestrzeni teatralnej.
Robert Orawski
14
Chociaż na dworze zamieć, tu ciepło i bezpiecznie
W Warsztatach Sztuk - u Julii, w Skoczowie,
na Słonecznej
Pozawieszano ramy na ścianach, jak okienka
W każdym okienku inny, miły dla oka pejzaż
Obrazy /alla prima/ pani Emilii Skupień
Schwytane światłocienie, efekt jej różnych skupień
W chłodnych kolorach raczej te ciepłe akwarele
Z nich najpiękniejszy chyba jest widok na
Kościelec
Ultramaryna, zieleń, szmaragdy i turkusy
A w Chochołowskiej kobalt lilowy od krokusów
Lazury i błękity, sjena palona, ochra
Każda z tych plamek jakby od wzruszeń jeszcze
mokra
Zaś nad tym wszystkim lekkie unoszą się anioły
Z obrazów i z witraży, z książki na blacie stołu
I żeby było całkiem świetliście i słonecznie
Pozapalano liczne, małe i większe świece
Publiczność się rozgląda, lecz już cichutko czeka
Na mistrza - gitarzystę, na Jana Oberbeka
Co koncertując w świecie, raz bliżej, a raz dalej
Grał kiedyś przed Papieżem, grał także przed
Chagallem
A dzisiaj na Słonecznej kolędą czas odlicza
Najpierw “Mizerna, cicha” do słów Lenartowicza
“White Christmas” rozmarzone, kolęda z Katalonii
Tuż po niej sań dzwoneczek radośnie się rozdzwonił
Potem kantyczka stara - śpiewali ją Krzyżacy
Są pieśni z dawnej Anglii, brzmią jak żeglarskie szanty
Z Sycylii, z Anadaluzji, jest Mozart, jest coś Lutra
Dla Jana Pawła - z Polski kolęda słodko-smutna
I jeszcze zaskoczenie: melodia dla Miłosza
O którą kiedyś w Rzymie poeta mistrza prosił
Nie zagrał wtedy, nie mógł, dziś prośbę tamtą spełnia
Miłosz już śpi na Skałce, lecz słyszał to, na pewno
W twarzach słuchaczy widać, jak wdzięczni są gitarze
Mistrzowi, jego sercu i sprawnych dłoni parze
W powietrzu rozedrganym od świateł i melodii
Anioł Beskidów wierszem za niego też się modli
Na finał - dla Anielskiej Królowej pieśń Schuberta
“Ave Maria” płynie, gaśnie za świecą świeca
Koncert się kończy, bowiem nie może nic trwać
wiecznie
Lecz ślad w nas pozostanie... i w księdze na
Słonecznej
Maria Burek, Brenna, 27.01.2007
DEBIUT SKOCZOWSKIEGO FOTOGRAFA
Wojciech Wandzel swą przygodę z fotografowaniem rozpoczął już w dzieciństwie. Kilkukrotne naświetlenie kliszy, zniszczenie aparatów
fotograficznych, a nawet pech związany z kradzieżą „kadrującego rzeczywistość narzędzia”
nie przeszkodził skoczowskiemu fotografowi
w rozwijaniu jego pasji. W Bielskiej Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania poznał
podstawowe zasady
fotografowania oraz
wszelkie niezbędne
wskazówki, umożliwiające osiąganie
coraz lepszych efektów. Przewodnikiem
Wojtka po fascynującym świecie cyfrowych
obrazów był A. Tusiewicz. Ważną rolę odegrały też podręczniki
analizujące ten temat,
napisane przez fachowców National Geografic.
Pozyskaną teorię zaczął przekładać na praktykę
podczas wypraw z przyjaciółmi w góry. Wspinanie
się, które do tej pory było jego głównym hobby,
doskonale korespondowało z fotografowaniem,
a także miało z pewnością nieobojętny wpływ na
dobór ulubionej tematyki. Po dziś dzień powstałe
zdjęcia przedstawiają w przeważającej większości
górskie pejzaże, tamtejsze panoramy pełne ciszy,
harmonii, monumentalności i swoistego zimna.
Z wszystkimi tymi atrybutami mają okazję
spotkać się w galerii Warsztatu Sztuk goście
odwiedzający wystawę zatytułowaną „Natura
oczami skoczwianina”. Oprócz górskich klimatów
Polski, Austrii, czy Słowacji prezentacja zaprasza
do wędrówki po bułgarskiej plaży, ochabskich stawach, ustrońskim Leśnym Parku Niespodzianek
i … mikrokosmosie, którego walory również są
wpisane w skoczowską
ekspozycję.
Podczas jej otwarcia
– 3 lutego - Wojciech
Wandzel opowiedział
o ciekawych okolicznościach związanych
z powstawaniem konkretnych fotografii.
Zwrócił też szczególną
uwagę na cierpliwość,
która jest niezbędnym
czynnikiem przy tworzeniu zdjęć na łonie natury. Wydarzenie to
stanowiło również swoiste forum wymiany
informacji i doświadczeń bezpośrednio związanych z fotografowaniem.
Debiutancką wystawę skoczowianina
można zwiedzać od wtorku do piątku w godz.
14:00-18:00. Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy.
Julia Broda
Warsztat Sztuk
Kino
marzec 2007
Repertuar kina PODHALE w marcu 2007
Data
Tytuł
2.03
DKF - DZIEWCZYNA NA MOŚCIE
3.03
4.03
9.03
10-11.03
16.03
17-18.03
Opisy filmów
Czas
Godz.
Bilety
90’
19:00
*
ŚWIADEK KORONNY
97’
16:00
12 i 10zł
DLACZEGO NIE!
94’
18:00
12 i 10zł
MOST DO TERABITHII
95’
11:00
10 i 8zł
ŚWIADEK KORONNY
97’
16:00
12 i 10zł
DLACZEGO NIE!
94’
18:00
12 i 10zł
ARTUR I MINIMKI
102’
17:00
10 i 8zł
DKF - WYŚNIONE ŻYCIE ANIOŁÓW
PREMIERA OGÓLNOPOLSKA
TRYPTYK RZYMSKI
ARTUR I MINIMKI
113’
19:00
*
65’
15:30
14 i 12zł
102’
17:00
10 i 8zł
BABEL
DOBRY ROK
DKF - SŁODKIE JUTRO
PACHNIDŁO
142’
118’
112’
147’
19:00
17:00
19:00
21:00
12 i 10zł
12 i 10zł
*
12 i 10zł
TRYPTYK RZYMSKI
65’
15:30
12 i 10zł
DOBRY ROK
118’
17:00
12 i 10zł
PATROL
136’
19:00
12 i 10zł
DKF - WDOWA ŚW. PIOTRA
LASSIE
112’
100’
*
10 i 8zł
RYŚ
143’
12 i 10zł
30.03
NOC W MUZEUM
DKF - SALTO
100’
106’
19:00
15:30
17:00
19:00
17:00
19:00
31.03-1.04
NOC W MUZEUM
KOPIA MISTRZA
DIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY
100’
104’
120’
15:30
17:00
19:00
12 i 10zł
12 i 10zł
12 i 10zł
23.03
24-25.03
12 i 10zł
*
* DKF – Składka roczna na Dyskusyjny Klub Filmowy: 10 zł + cena karnetu (norm. 10 zł, 6 zł
ulg.), bilet na jeden seans 10 zł. w/w cennik obowiązuje tylko w marcu
Kasa kina czynna pół godziny przed każdym seansem, tel.: 033 853 32 31
Informacja nonstop – telefon: 033 479-10-40
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
Zapraszamy na
WARSZTATY
FILMOWE w KINIE
„PODHALE”
FILMOWY
GALIMATIAS
· wykłady bogato ilustrowane
fragmentami filmowymi
Biesiada
z „Pisarzowiankami”
Na zakończenie karnawału, 20 lutego
w Miejskim Domu Kultury odbyła się biesiada regionalna, której bohaterkami był panie
z KGW w Pisarzowicach, „Pisarzowianki”,
z malowniczej miejscowości niedaleko bielskich Wilamowic. Zespół zaprezentował folklor pełen elementów śląskich, małopolskich
i beskidzkich, czyli raczej ten mniej znany.
Wspólne śpiewanie z ZR Wrzos, Senior i TryTon zachwyciło licznie przybyłą publiczność.
Dla wszystkich chętnych, chcących wziąć udział
w biesiadzie zabrakło niestety miejsca.
Robert Orawski
· poznajemy twórców filmowych
· badamy nurty i zjawiska filmowe
· zgłębiamy historię kina
· oglądamy fragmenty kultowych
filmów
· produkcje niezależne
· piszemy scenariusze etiud
... WSPÓLNIE WKRĘCAMY SIĘ
W FILMOWY GALIMATIAS...
O zakochanym naukowcu
Sukces filmu o wampirze von Stefano zachęcił
młodzież z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego do nakręcenia kolejnego filmu. Tym
razem w Miejskim Domu Kultury, w ramach
„Szkolnego Hollywoodu” realizowano obraz
o perypetiach miłosnych szalonego naukowca
do pięknej kosmitki. W kosmiczny romans
w klimacie science fiction zaangażowało się ponad 30 scenarzystów, scenografów i aktorów. 12
marca wiele zależało od charakteryzacji, w której tajniki wprowadzała Joanna Szostak-Sadlok.
Efekty ich pracy obejrzymy w połowie marca, na
specjalnym pokazie w kinie „Podhale”.
BABEL 142 min.
USA, 2006; od lat 15
Reż. Alejandro González Inárritu
Wys. Cate Blanchett, Brad Pitt, Gael
García Bernal
Dramat. Trzy historie ze wspólnym mianownikiem - jednym strzałem z karabinu. Rodzina z Maroka, małżeństwo amerykańskich
turystów, niania z Meksyku, która opiekuje się
dziećmi Amerykanów oraz niesłysząca córka
znanego biznesmena zostają wciągnięci w serię
wypadków, których konsekwencje w zależności
od punktu widzenia i od bohatera są tragiczne
lub ratują życie.
TRYPTYK RZYMSKI 65 min.
Polska, 2006;
Reż. Marek Luzar
Religijny. Film animowany na podstawie
poematu Jana Pawła II „Tryptyk Rzymski”.
Podobnie jak jego literacki pierwowzór, składa się on z trzech części, przedstawiających
kolejno odwołania do świata tradycji, sztuki
oraz biblijnej historii Abrahama i Izaaka. „A
przecież nie cały umieram, to co we mnie
niezniszczalne trwa” Jan Paweł II.
RYŚ 143 min.
Polska, 2007; od lat 15
Reż. Stanisław Tym
Wys. Stanisław Tym, Krzysztof Kowalewski, Zofia Merle
Komedia. Prezes KS Tęcza Ryszard
Ochódzki, omyłkowo ścigany przez szefa mafii Kredę, musi mu oddać dwa miliony euro.
Niezawodna Maria Wafel radzi, aby zdobył
pieniądze, sprzedając ziemię na Suwalszczyźnie księdzu Pudrowi. Jednak znacznie
łatwiejszym sposobem pozyskania tej sumy
okazuje się szwindel bankowy, który Ochódzki
organizuje do spółki z prezesem banku - Koziczkiem. Uciekając z forsą, niespodziewanie
spotyka żonę Molibdena i ląduje w jej małżeńskim łóżku. Przy okazji, w domu Molibdenów
ukrywa pieniądze. Wkrótce zostaje posłem, ale
nadal próbuje odebrać skarb z pilnie strzeżonej willi policjanta. Gdy wreszcie, z pomocą
trenera Jarząbka, udaje mu się odzyskać kasę,
jest już za późno. Na jego trop wpada bowiem
płatny zabójca Dukan.
LASSIE 100 min.
USA, Irlandia, 2005; od lat 12
Reż. Charles Sturridge
Wys. Peter O’Toole, Samantha Morton,
Peter Dinklage
Przygodowy/familijny. Ukochany pies
ubogiej rodziny, Lassie, zostaje sprzedany,
gdyż tylko w ten sposób zażegnać można tarapaty finansowe. Ale przyjaźń psa i człowieka
nie zna granic. Nie zna też odległości: Lassie
pokona wiele mil, by wrócić tam, gdzie jest jej
dom. A w drodze powrotnej przyjdzie się jej
zmierzyć z szeregiem niebezpiecznych przygód. „Przyjaciel. Bohater. Legenda”.
Robert Orawski
15
Oświata w gminie
marzec 2007
Uroczyste nadanie stopnia
awansu zawodowego
7 lutego br. w SP nr 1 w Chybiu nauczycielom
z Powiatu Cieszyńskiego zostały wręczone akty
nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Na uroczyste spotkanie przybyli: Śląski
Kurator Oświaty w Katowicach dr Marian
Drosio, Dyrektor Delegatury w Bielsku Białej Józef Szczepańczyk oraz wizytator Teresa
Zając, którzy uhonorowali także 11 nauczycieli
skoczowskich szkół i przedszkoli.
Stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego otrzymali nauczyciele z:
- PP nr 4 w Skoczowie: Adrianna Swoboda,
- PP w Kowalach: Halina Wawrzeczko,
- SP nr 3 w Skoczowie: Joanna Kołodziejczyk,
- Gimnazjum nr 2 w Skoczowie: Małgorzata
Ciemała-Kałuża, Teresa Niemeczek, Lucyna
Krysta, Roman Hałgas,
- ZS nr 1 w Skoczowie: Anita Kubala, Maria
Szturc, Ilona Mucek,
- ZS nr 3 w Skoczowie: Ewa Kaczmarczyk.
Halina Szczyrba, Zespół Jednostek Oświatowych
Konkurs recytatorski
6 lutego 2007r. w Zespole Szkół Nr 1 w Skoczowie odbył się konkurs recytatorski dla klas
nauczania zintegrowanego. Zorganizowały go
Panie: Grażyna Kołder i Izabela Fajkis. Konkurs poświęcony był twórczości poetki Ewy
Szelburg-Zarembiny. Dzieci z nauczania zintegrowanego recytowały poezję. Konkurs cieszył
się dużym zainteresowaniem w klasach I – III.
Publiczność dopisała znakomicie. Obecni
byli rodzice, dziadkowie, nauczyciele oraz
uczniowie poszczególnych klas biorących
udział w konkursie.
Laureatów nagrodzono i wyróżniono
w trzech kategoriach. Wśród zwycięzców znaleźli
się następujący uczniowie: Karolina Pońc, Laura
Wesołowska, Marcin Bobko, Karolina Kusińska,
Kamila Nowicka, Olaf Całus, Katarzyna Cel,
Paulina Popławska, Krzysztof Kukla.
Agata Wrona, Maria Szturc
INFORMACJA
Szkoła Podstawowa nr 8 w Skoczowie
została zakwalifikowana do udziału w akcji,
organizowanej przez PZU Życie S.A. pt:
”Rusz się człowieku” . W ramach akcji
zostaną przeprowadzone rozgrywki w piłce
nożnej. Więcej informacji na temat akcji
można znaleźć na stronie internetowej
www.aktywujsie.pl.
Sprawozdania z przebiegu turnieju zamieścimy w kolejnych numerach WS
Danuta Cieślar, Sławomir Machej
16
„Dobro powraca”
„IGRY 2007”
3.02.07 Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół nr1, na Górnym Borze
zorganizowała Koncert pod hasłem „Dobro
powraca”. Bez wahania można powiedzieć, że
był to Wielki Koncert. Goście przybyli bardzo
licznie, sala domu kultury „pękała w szwach”.
Koncert zadedykowano rodzicom, nauczycielom, a także sympatykom i sponsorom Naszej
Szkoły. Koncert zaszczyciła swoją obecnością
Pani Burmistrz- Jania Żagan.
Galę rozpoczęła Dyrektorka Zespołu
Szkół nr1 Pani Halina Gatner, która przywitała wszystkich zgromadzonych dziękując za
wsparcie, aktywność i stałą obecność w życiu
szkoły.
Całą imprezę uświetnił program artystyczny
przygotowany przez uczniów szkoły. I tak na
początku goście wysłuchali dwóch pastorałek
w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego.
Następnie obejrzeli prezentację tańca irlandzkiego pantomima tratująca o walce dobra ze
złem. W tym punkcie programu zaprezentowali
się uczniowie klas z nauczania zintegrowanego.
Występy dzieci rozgrzały publiczność, która była
pełna uznania dla ich zdolności. Następnie poproszono na scenę rodziców i sponsorów szkoły,
których Dyrekcja uhonorowała specjalnymi
podziękowaniami i dyplomami.
Punktem kulminacyjnym koncertu był reci-
Już po raz trzeci Przedszkole Publiczne nr
4 zorganizowało Międzyprzedszkolny Turniej
Gier i Zabaw Zimowych. Chociaż zima w tym
roku nie była zbyt łaskawa dla organizacji tego
typu imprez, to rywalizacja przedszkolaków
o Puchar Burmistrza Skoczowa odbyła się
dzięki gościnności Dyrekcji Zespołu Szkół nr
1 na sali gimnastycznej w dniu 09.02. 2007.
„Białego szaleństwa” nie było, ale dekoracja, konkurencje i rekwizyty przygotowane
przez organizatorów wskazywały na aktualną
porę roku. Turniej rozpoczął się „slalomem
po białych śladach”, dzieci miały też pokonać
„śnieżne zaspy” (kartonowe pudełka oklejone
białą bibułą). Nie zabrakło również „wyścigów
na sankach”, gdzie tradycyjne sanki zastąpiły
koce. O zimowym charakterze zabaw świadczyły pląsy i piosenki pomiędzy kolejnymi
konkurencjami, które uatrakcyjniły przebieg
turnieju, a wszystkich kibiców zmobilizowały
do aktywnego udziału.
Podczas turnieju wszystkie dzieci doskonale się bawią, uczą się współdziałania w grupie,
nabywania wiary we własne siły i możliwości,
uczą się zdrowej rywalizacji. Potwierdzeniem
tego mogą być słowa hasła dopingowego, które
przygotowały dzieci i panie z PP nr 3 „wygrać
dzisiaj ważna sprawa, lecz dla wszystkich to
zabawa”.
tal znanej z,,Drogi do gwiazd’’ Ireny Staniek.
Był to ,,strzał w dziesiątkę”. Publiczność była
zachwycona energetycznym wykonaniem znanych i lubianych arii operetkowych. Artystka
śpiewała wspólnie z publicznością najbardziej
znane przeboje. Obecne na koncercie dzieci
zapełniły scenę i tańczyły w takt muzyki.
Wicedyrektor Zespołu Szkół nr1
Agata Wrona
Zwycięzcami i zdobywcami Pucharu Burmistrza Skoczowa „IGRY 2007” są dzieci
z Przedszkola Publicznego nr 1. Dzięki zaś
życzliwości i hojności sponsorów wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrodę rzeczową, co
sprawiło im wielką radość.
Adrianna Swoboda i Jolanta Kłapsia
Nauczycielki Przedszkola Publicznego nr 4
REGIONALIZM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6
IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU
W okresie zachodzącej transformacji ustrojowej na przełomie lat 80-tych i 90-tych przed
oświatą stanęło wielkie wyzwanie, co zrobić, by
polska edukacja stała się efektywniejsza i skuteczniej przygotowywała młodego człowieka
do coraz większych wymagań współczesnego
świata.
W Szkole Podstawowej Nr 6 im Zofii Kossak w Pierśćcu postawiono wówczas na edukację regionalną, wychodząc z założenia, iż szansą na odrodzenie moralne, etyczne i duchowe
jest powrót do dziedzictwa regionu, do jego
spuścizny i kształtowanie w młodych ludziach
szacunku do tego, co przyjazne, bliskie sercu,
co rozwija poczucie własnej tożsamości.
Celem głównym edukacji regionalnej stało
się kształtowanie w młodych ludziach poczucia
własnej tożsamości jako postawy zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska
oraz autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.
Do głównych form realizacji edukacji regionalnej należą wycieczki turystyczne – piesze
i rowerowe – po najbliższej okolicy. Są one
okazją do poszerzenia wiedzy i rozwijania
aktywności poznawczej, sposobem pogłębienia więzi uczuciowych z „małą ojczyzną”,
rozbudzania zainteresowań tradycją, współczesnością i przyszłością. W czasie wycieczek
uczniowie poznali, zbadali i opisali ścieżki
dokończenie na str. 18
Oświata w gminie
Szkole koło
turystyczne w „ósemce”
Przy Zespole Szkół Nr 1 na Górnym Borze
działa szkolne koło turystyczne, które zajmuje
się przede wszystkim propagowaniem aktywnej
turystyki. Współpracujemy ze skoczowskim
kołem PTTK, a dzięki uprzejmości przewodnika
Piotra Stebla, 31 stycznia br. odbyło się spotkanie
w naszej szkole, na którym przybliżono uczniom
zasady bezpieczeństwa w górach, omówiono sposoby znakowania szlaków oraz weryfikację książeczek
GOT i punktację odznak turystycznych. Nasze koło
otrzymało także zaproszenie do współuczestniczenia w wycieczkach organizowanych przez Koło
Miejskie PTTK w ramach akcji „Zdobywaj góry,
zdobywaj GOT”, z którego to zaproszenia z chęcią
skorzystamy od wiosny.
Uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami
przed Zameczkiem Prezydenckim w Wiśle.
Natomiast tuż przed feriami, 10 lutego br.
zorganizowaliśmy wycieczkę do Wisły. Główną jej
atrakcją było zwiedzenie Zameczku Prezydenckiego. Następnie udaliśmy się pod skocznię w WiśleMalince, a później do Muzeum Beskidzkiego w
centrum miasta, gdzie w niezwykle barwny sposób
zaprezentowano nam dawne życie górali beskidzkich. Uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni.
Nasze koło ma szereg planów na nadchodzący sezon. W kalendarzu zaplanowaliśmy udział
w górskich rajdach młodzieżowych, wycieczkach
turystycznych w Beskidy oraz zwiedzanie muzeów naszego powiatu.
Barbara Bojda, nauczycielka ZS nr 1,
opiekunka koła
W OCHABACH ZAWSZE JEST
WESOŁO
Przedszkole Publiczne w Ochabach od dłuższego już czasu współpracuje ze szkołą.
25 stycznia 2007 w placówce przedszkolnej
odbyła się dyskoteka, na którą zaproszono klasę
drugą z wychowawcą Marią Swobodą. Wspaniała zabawa prowadzona przez Izabelę Figurę została wzbogacona konkursami związanymi z malowaniem twarzy, czy układaniem śmiesznych
fryzur oraz występem teatralnym średniaków pt.
„ Karnawał’’. Zabawy taneczne, plastyczne czy
ruchowe wyzwoliły u wszystkich obecnych wiele
pozytywnych emocji i wzruszeń.
Nauczyciele, aby dobrze przygotować się,
doskonalą swoje umiejętności na kursach
dokształcających. 13 lutego 2007 roku po raz
kolejny w przedszkolu odbyły się warsztaty
muzyczne prowadzone przez Beatę Wapińską
z firmy muzycznej „Synkopa’’. 35. nauczycieli
przedszkoli i szkół bawiąc się, praktycznie poznawało nowe piosenki i zabawy ruchowe.
Izabela Figura
marzec 2007
SZKOŁA W OCHABACH
Pracownia AUDIO
Jednym z ważniejszych wydarzeń roku
szkolnego 2006/2007 w Zespole Szkół nr 4 w
Ochabach jest uruchomienie pracowni audio
do nauki języków obcych. Ta kilkunastostanowiskowa sala służy uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum do nauki języka angielskiego
i niemieckiego. Młodzież ma zapewniony
bezpośredni kontakt z nauczycielem i umożliwioną indywidualną konwersację, a nauczyciel
może na bierząco kontrolować pracę uczniów.
Uczniowie, początkowo z onieśmieleniem podeszli do nowego sposobu nauczania, z biegiem
czasu jednak docenili skuteczność tej metody
i przynoszone przez nią wymierne efekty edukacyjne.
Sala wyposażona jest w system komunikacji sterowany bezpośrednio ze stanowiska
nauczyciela. Każdy uczeń ma do dyspozycj
zestaw słuchawkowy, umożliwiający wykonywanie poleceń i konwersację. W sali audio
codziennie przeprowadzanych jest kilka lekcji
jezykowych, ale pracownia ta może śmiało być
wykorzystywana do nauki innych przedmiotów,
w których potrzebna jest indywidualna praca
z uczniem. Głównym założeniem podczas urochamiania sali audio, było stworzenie uczniom
najlepszych z możliwych warunków do nauki
języków oraz podnoszenie jakości pracy szkoły
do poziomu europejskiego.
Lodowisko – nowa pasja
Gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają
uprawianiu typowych sportów zimowych, młodzi ludzie z Zespołu Szkół w Ochabach znaleźli
alternatywne rozwiązanie. Wielkim zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na lodowisko. Choć
sport ten nie należy do łatwych, a pierwsze kroki
na lodzie często okupione są bólem, jazda na
łyżwach stała się nową pasją uczniów. Mieliśmy już przyjemność korzystania z lodowiska
w Cieszynie, Jastrzębiu i Żorach. Za każdym
razem jest to bardzo dobra zabawa, a połączona z wysiłkiem fizycznym przynosi wspaniałe
odprężenie. Dopóki sezon łyżwiarski będzie
trwał, dopóty będziemy stałymi gośćmi na lodowiskach, co zresztą polecamy wszystkim.
„Czytanie pod liściem“
Szkoła w Ochabach przygotowała dla
najmłodszych uczniów sympatyczny sposób
spędzania przerw. Podczas jednej z dłuższych
przerw lekcyjnych uczniowie gromadzą się w
szkolnej bibliotece, w kąciku „pod liściem“ i
słuchają czytanych przez nauczycielkę jezyka
polskiego i bibliotekarkę, p. Irenę Słoninę, bajek, fantastycznych opowieści i niesamowitych
historii. Mają możliwość na chwilkę oderwać
się od zgiełku szkolnego korytarza i przenieść w
krainę fantazji. Taka promocja książki wywołała
wśród uczniów potrzebę czytania. Mali czytelnicy biją rekordy w korzystaniu z biblioteki i
wypożyczalni, a każda dłuższa przerwa jest niezwykle oczekiwanym momentem w ciągu dnia
lekcyjnego. Kształtowanie nawyków i dobrych
przyzwyczajeń rozpoczyna się w najmodszym
okresie rozwoju człowieka, wiec mamy nadzieję, że uczniowie nasi tak przygotowani, także
w starszych klasach będą chętnie korzystali
z propozycji biblioteki szkolnej.
Maja Krawczyk
Dzień pamięci Holocaustu
w „Jedynce”
29 stycznia br. był szczególnym dniem w naszej szkole. Dzięki uprzejmości pań J. Brańskiej
i J. Hławiczki obejrzeliśmy, na kilka dni przed
oficjalną premierą w Tel-Awiwie, amerykański film o Holocauście pod tytułem „Życie”.
Narratorem i główną postacią filmu jest Izaak
Goldfinger. Jako szesnastolatek trafił do getta
w Nowym Sączu, by potem przejść gehennę
pobytu w kilku obozach koncentracyjnych,
między innymi w Auschwitz. To jego wspo-
mnienia tamtych tragicznych dni stały się kanwą
filmowej opowieści. Uzupełnione fragmentami
filmów dokumentalnych zrobionych w obozach
zagłady, kolejny raz pokazały nam jak człowiek
mógł być „nieludzki” dla swojego bliźniego. Film
miejscami był bardzo drastyczny, ale jak mówi
bohater filmu: „nie można tego tematu pomijać,
musimy dziś zadziałać, żeby te dni się nie powtórzyły”. W milczeniu, czasami ze łzami w oczach,
przeżyliśmy ten wstrząsający dokument. Główna
postać filmu, Izaak Goldfinger, miał być gościem
w Jedynce, jednak choroba przeszkodziła w odwiedzinach i spotkaniu z młodzieżą. Mamy nadzieję, że przy kolejnych odwiedzinach w Polsce,
Pan Izaak Goldfinger bedzie naszym gościem
i spotka się z wszystkimi uczniami szkoły.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 3
Co słychać w Trójce?
Nudne ferie?-Nie u nas!
Tegoroczna aura nie sprzyjała aktywnemu
spędzaniu czasu podczas ferii zimowych. Dzieci,
spragnione zabaw na śniegu, marzące o „białym
szaleństwie” na nartach i na sankach, musiały znaleźć
sobie inne zajęcia, nietypowe jak na tę porę roku.
Dla tych, którzy nie mieli ciekawszych pomysłów niż całodzienne siedzenie przy komputerze
albo przed telewizorem, dyrekcja naszej szkoły zorganizowała atrakcyjne zajęcia na terenie
szkoły. Codziennie ok. 30 uczniów w godzinach
od 8 00 do 13 00 uczestniczyło w zajęciach świetlicowych. W urozmaiconej ofercie były zajęcia
plastyczne, modelarskie, sportowe, kulinarne
itp. Uczniowie spędzali aktywnie czas na basenie i w kręgielni. W szkole odbyły się zawody
w tenisie stołowym. W „tłusty czwartek” miłośnicy gotowania przygotowali faworki, którymi
częstowali wszystkich uczestników zajęć. Wielu
uczniów korzystało z dwudaniowych obiadów,
które były serwowane przez całe ferie.
O to, by nasi uczniowie nie nudzili się
podczas bezśnieżnych ferii dbały panie:
H. Uglorz, D. Kur, K. Szewczyk, U. Greń,
I. Czakon-Kobus.
Izabela Steciuk, nauczycielka SP 3 w Skoczowie
17
Oświata w gminie
marzec 2007
dokończenie ze str. 16
REGIONALIZM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZOFII KOSSAK W PIERŚĆCU
przyrodnicze Pierśćca: Kępę Winogradzką,
Las w stronę Zaborza, Stawy Roztropickie,
prezentując w przewodniku ciekawe okazy
roślin. Sporządzili również rejestr i mapę
obiektów użyteczności publicznej, budynków
zabytkowych, obiektów sakralnych, urządzając na zakończenie wystawę makiet i plakatów
tychże obiektów.
Do szczególnie cennych form edukacji
regionalnej należy kolekcjonerstwo i kontakty z twórcami ludowymi: p. Zofią Bieńczak
– koronkarką, p. Janem Ząbrem – rzeźbiarzem, p. Bogdanem Nowosielskim – autorem rycin, Sonią Nowosielską, Anną Kraus,
Florianem Kohutem – malarzami, Janem
Chmielem – poetą, p. Karolem Staniczkiem
– gawędziarzem wspominającym piękną
gwarą cieszyńską życie dawnego Pierśćcu, p.
Stefanem Krzempkiem – zbieraczem pieśni
i przyśpiewek cieszyńskich, p. Andrzejem
Wojtasem – hobbystą starych motorów, p.
Michaliną Prus – krawcową szyjącą regionalne
stroje cieszyńskie.
Nieograniczone wprost możliwości edukacji regionalnej stwarzają zajęcia pozalekcyjne
w ramach świetlicy środowiskowej. Uczniowie
chętnie uczestniczą w warsztatach regionalnych, warsztatach plastycznych, zajęciach
Zespołu Regionalnego „Junior”.
Edukacja regionalna realizowana jest metodą projektów. Do projektów włączone zostają
wszystkie klasy, wychowawcy, rodzice. Projekt
realizowany jest co najmniej pół roku i kończy
się prezentacją w II semestrze. Najciekawsze
zrealizowane projekty to: „Śladami twórców
ludowych Pierśćca i okolic”, „100 – letnia
historia naszej szkoły”, „Ludzie zasłużeni dla
naszej szkoły”, „Wątki śląskie w twórczości
Zofii Kossak – patronki szkoły”.
Formą podsumowania edukacji regionalnej, propagowania wiedzy o regionie
i kształtowania przywiązania do swojej „małej ojczyzny” jest Biesiada Regionalna, której
towarzyszą: Potyczki Rodzinne, Prezentacje
Artystyczne oraz Jarmark. Podczas potyczek rodziny naszych uczniów i nauczyciele
rywalizują podczas zabawnych konkurencji
rekreacyjno – sportowych takich jak: „kulani
kapusty”, „wożyni trzosek z lasa”, „sfijani wełny”, „gaszyni łognia zimniokami”… .
Podczas Prezentacji Artystycznych na
estradzie występuje Zespół Regionalny „Junior” i inne zaproszone zespoły. Dotychczas
gościnnie wystąpiła Estrada Ludowa „Czantoria” z Ustronia, „Tyszanie” z Tychów, „Jasieniczanka”, z Jasienicy, „Jaworze” z Jaworza.
Zespół Regionalny „Junior” z SP-6 w Pierśćcu
oprócz tańców i przyśpiewek, prezentuje często już nieznane, bądź zapomniane zwyczaje
kiszenia kapusty, łuskania fasoli, skubania pierza, topienia marzanny. Na Jarmarku można
zdegustować potrawy i wypieki regionalne:
kołacze, buchty, chleb ze smalcem, krupnioki,
ogórki kiszone…, przygotowane przez gospodarne gaździny z Pierśćca.
Wielkie zainteresowanie uczniów i gości,
licznie odwiedzających naszą szkołę, wzbudza
18
Izba Regionalna, będąca efektem zbierania
przez uczniów i nauczycieli starych przedmiotów i narzędzi używanych w gospodarstwie
wiejskim. Izba Regionalna ma ocalić od zapomnienia bogate dziedzictwo kultury ludowej
wsi cieszyńskiej. Na wystawie w Izbie można
obejrzeć stare żelazka z duszą, lampy naftowe,
ręczne młynki do mielenia, moździerze, flaszki, syfony. Jest drewniane łóżko ze „strużokym
i pierzynóm”, stół nakryty „heklowanym łobrusym”, do mycia „lawór”, stare „zdrzadło”, tara
do prania, drewniane „szafliki”, drewniane
młotki, heble, „waserwoga” i wiele innych narzędzi przydatnych gazdowi w gospodarstwie.
W Izbie można prześledzić cykl „ od ziarenka
do chleba” – jest stary siewnik, sierpy, kopka
(baba) ustawiona ze snopków ściętego zboża,
są cepy do młócenia zboża, drewniane jarzmo
na krowę, jest młockarnia tzw. „sztyftówka”,
słomianki na ciasto chlebowe, drewniane
łopaty do wsadzania chleba do piekarskiego
pieca, drewniane miarki na zboże, wiklinowe
kosze na ziemniak, buraki… .
Zebrane eksponaty są bogatym źródłem
wiedzy historycznej o życiu ludzi w dawnym
Pieśćcu, obchodzonych zwyczajach, obrzędach. Dowodzą specyficznych cech społeczności wiejskiej, takich jak: wytrwałość, cierpliwość, zrównoważenie i optymizm, nawet
w najgorszych warunkach bytowych, realizm
w szukaniu najbardziej skutecznych dróg wiodących do celu znany pod terminem „chłopski rozum”. Cechy te wyrosły z surowości
codziennego zmagania się z przeciwnościami
przyrody. Bodaj jedną z najbardziej charakterystycznych cech chłopa było przywiązanie do
ziemi, będącej warsztatem, karmicielką, świętą
ojcowizną, której się nie sprzedaje, do której
się powraca po latach.
W Izbie odbywają się warsztaty regionalne, podczas których uczniowie spotykają się
z miejscowymi twórcami ludowymi. Wiele czasu poświęcają na uzupełnianie eksponatów, ich
opisywanie, czyszczenie, wystawianie. Zbierają
również informacje od dziadków, pradziadków, na temat dawnych zwyczajów, obrzędów,
robią notatki, piszą opisy, opowiadania… .
Jak widać edukacja regionalna wydaje
się spełniać nieocenioną rolę. Jest ważnym
narzędziem, jakim dysponuje szkoła w zakresie budowania tożsamości regionalnej oraz
wykształcenia młodych ludzi na przyszłych liderów lokalnych społeczności. Wiedza pewna
trwała, wynikająca z osobistego doświadczenia, oglądania, badania, doznawania czegoś
niezwykłego, pobudzanie emocji, wyobraźni,
rodząca się spontaniczna aktywność i twórcze
działanie to niepowtarzalne atuty, które powinny zachęcić grono nauczycieli do szerszego
wdrażania idei regionalizmu w codzienność
współczesnej polskiej szkoły.
Opracowała Stefania Kewesz
dyrektor Szkoły Podst. Nr 6 im. Z. Kossak w Pierśćcu
P.S. Na temat zespołu "Junior" i stroju cieszyńskiego można przeczytać na str. 19 i 21.
TWORCZOŚĆ MŁODYCH
TECHNIKÓW
8 lutego w Zespole Szkół Zawodowych
w Skoczowie odbyło się po raz pierwszy międzyszkolne spotkanie „TWÓRCZOŚĆ MŁODYCH TECHNIKÓW” PREZENTACJE
2007. Celem spotkania był pokaz projektów
zawodowych, przygotowanych przez uczniów
klas trzecich, uczących się w technikach naszego powiatu. Prezentacje służyły także poszerzeniu wiedzy i umiejętności technicznych oraz
doskonaleniu sztuki autoprezentacji przyszłych
absolwentów szkół technicznych.
W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele
Kuratorium Oświaty – Delegatura w BielskuBiałej – dr Bronisława Szkaradnik; Starostwa
Powiatowego w Cieszynie –Stanisław Kubicjus,
Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Dorota Bizoń oraz Dyrektorzy szkół.
Zaproszenie na przyjazd do Skoczowa przyjęli przedstawiciele wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, które kształcą młodzież w zawodzie
technik. Byli więc uczniowie: Techników z Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, Zespołu
Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Cieszynie,
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Cieszynie, Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych w Cieszynie oraz Zespołu
Szkół Zawodowych w Skoczowie.
Uczniowie, naszej szkoły, kształcący się
w zawodach: technik handlowiec, technik
technologii odzieży, technik mechanik oraz
technik elektronik przedstawili gościom wykonane przez siebie prace wraz z ich dokumentacją techniczną. Wśród prac była pięknie
zaprojektowana i uszyta suknia awangardowa
z akcentami romantyzmu i wzmacniacz RC.
Przedstawicielki zawodu technik handlowiec
udowodniły zebranym jak ciężką i odpowiedzialną profesją jest zawód sprzedawcy, przyszli technicy mechanicy opowiedzieli, w jaki
sposób zrekonstruowali i odnowili pojazd typu
GOKART.
Młodzież ze szkoły w Międzyświeciu, opowiadając o potrawach Podbeskidzia i Śląska
Cieszyńskiego częstowała zebranych samodzielnie przygotowanym, pysznym smalcem ze
słonecznikiem i ziołami. Kucharze z Cieszyna,
zdradzając tajniki kuchni cieszyńskiej, uraczyli
wszystkich faworkami i ciasteczkami. Przyszli
technicy budownictwa pokazali jak można zaprojektować dom, a o możliwościach zastosowania pompy cieplnej do ogrzewania domków
opowiedzieli uczniowie z Ustronia. Problematykę rolnictwa ekologicznego przedstawił uczeń
z Międzyświecia Zagrożenia w czasie transportu materiałów niebezpiecznych zaprezentowali
Oświata/Rozmaitości
uczniowie z ZSP nr 2 w Cieszynie. Tajniki
działania wzmacniacza akustycznego wyjaśnili uczniowie Zespołu Szkół MechanicznoElektrycznych. Tło dla wszystkich prezentacji
stanowił pięknie nakryty, przez uczniów ZSEG
w Cieszynie, stół urodzinowy.
Wszystkie prezentowane prace były przygotowywane i przedstawiane na forum przez
młodzież samodzielnie i w wyraźny sposób
udowodniły, jaką ogromną wiedzę i szerokie
możliwości daje szkoła typu zawodowego.
Młodzi ludzie opowiadali o swoich pracach
z entuzjazmem i zaangażowaniem. Wyraźnie
był widoczny ich zapał i wiara w to, że wybrany zawód i wykształcenie otworzy im drzwi
rynku pracy.
W czasie przerw młodzież miała okazje
porozmawiać na temat swojej przyszłości zawodowej. Zaproszeni goście wraz z dyrektorami wymienili poglądy na temat szkolnictwa
zawodowego i jego ważnej roli w kształceniu
przyszłych specjalistów. Stwierdzili także, że
spotkanie było eksperymentem dydaktycznym,
zapoczątkowanym przez kadrę nauczycielską
zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie,
kształtującym umiejętność prezentowania się
uczniów.
Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz płyty z prezentacją
multimedialną ze spotkania.
Konferencję uprzyjemnił poczęstunek
sponsorowany przez: Przedsiębiorstwo Handlowe „PASJA” Jan i Sylwester Pasterny,
Zakład Cukierniczy „BAJKA” oraz Piekarnia
S.C. M & K Byrtek
Ewa Wilczyńska
nauczyciel ZSZ w Skoczowie
Komputer bez tajemnic
Zakończony został Program “Komputer
bez tajemnic”, na który to 2006 roku Gmina Skoczów otrzymała środki finansowe
w ramach Rządowego programu wspierania
powstawania i realizacji regionalnych lub
lokalnych programów wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku
pn. “Aktywizacja i wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych w zakresie udzielania
uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
Zajęcia pozalekcyjne organizowane były
w 7 szkołach podstawowych i 6 gimnazjach
Gminy Skoczów w 31 grupach. Grupy liczyły od 5 do 10 uczniów. Zajęcia realizowane
były w wyznaczonym terminie od września
o listopada. W każdej szkole został powołany
koordynator, który dokonał wyboru uczniów
do zajęć wyrównawczych zgodnie ze wskazanymi kryteriami. Osobami prowadzącymi
zajęcia byli wykwalifikowani nauczyciele informatyki.
Głównym celem programu “ Komputer bez
tajemnic” było wyrównanie szans w dostępie
do komputerów uczniom, którzy nie posiadają
sprzętu w domach. Pozalekcyjne zajęcia pomogły uczniom nabyć umiejętności obsługi
komputera oraz poszerzyć wiedzę na temat
pracy i zabawy z komputerem. W ramach
programu szkoły zakupiły gry edukacyjne
oraz inne atrakcyjne programy.
Zespół Jednostek Oświatowych
marzec 2007
To nowa rubryka na łamach naszych „Wieści Skoczowa”. Tak, jak zapowiadaliśmy zmiany
następują ewolucyjnie. Zamierzamy tutaj prezentować interesujące osoby, instytucje, działalność
różnych organizacji, bądź inne ciekawe inicjatywy.
Może kojarzy się to Państwu z pewnymi działami z Południka? A może w jakimś numerze Gazety
Skoczowskiej też były takie prezentacje? A może i w którymś z ostatnich wydań „Wieści”? Może...,
w końcu chodzi nam o to, aby zebrać to co dobre.
Tym razem prezentujemy teksty nadesłany do redakcji, przez Szkołę w Pierśćcu. Bardzo dziękujemy.
Serdecznie zapraszamy do współredagowanie tej rubryki. Czekamy na propozycje kolejnych
„Prezentacji”. Można także dostarczać nam gotowe Państwa teksty. Prosimy w tym celu o kontakt
z Biurem Promocji i Informacji, tel. 033/ 853 38 54 wew. 103, e-mail: [email protected]
(red.)
Prezentacje
Pierściecki JUNIOR
Szkolny Zespół Regionalny „JUNIOR”,
będący chlubą naszej szkoły, jest symbolem
żywotności kultury ludowej Pierśćca i okolic,
zaliczanych do etnograficznego regionu Śląska
Cieszyńskiego.
Warunkiem zachowania własnej kultury i jej
trwania jest przekaz młodym pokoleniom dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako żywa
tradycja, historia, folklor i gwara środowiskowa.
Szczególnie dzisiaj potrzebne jest określenie własnej tożsamości, poczucia własnych
korzeni, swojego miejsca na ziemi. W okresie,
kiedy tak popularne stały się pojęcia: Euro-
Młodzież
pejczyk, Wspólnota Europejska – poczucie
zakorzenienia w „małej” ojczyźnie jest szczególnie ważne.
„JUNIOR” założony został w Szkole Podstawowej nr 6 w Pierśćcu przez nauczyciela
muzyki Franciszka Cebulę oraz dyrektor Stefanię Kewesz. Początki to rok 1987. Pierwsze
występy zespołu, jeszcze bez nazwy odbywały
się w prywatnych, bądź pożyczonych strojach,
przy akompaniamencie fortepianu.
Wyjazd na I Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w 1988
roku do Suchej Beskidzkiej był dla uczniów
i opiekuna bardzo cennym doświadczeniem.
Uświadomił wszystkim, w jakim kierunku mają
podążać – jeśli chcą kultywować i upowszechniać tradycje kulturowe swojej rodzinnej wsi
muszą być autentyczni, stworzyć kapelę, skompletować stroje, wzbogacić repertuar o ludowe
tańce i przyśpiewki. Rzetelna praca dała dobre
efekty, bowiem po niedługim czasie zespół zaczął odnosić na scenie pierwsze sukcesy.
Zespół występuje w oryginalnych strojach
cieszyńskich.
Opracowała: Józefa Ferek
ciąg dalszy na str. 21
Ciekawostki
*Człowiek posiada dwa typy pamięci: krótkotrwałą, która mieści zaledwie 6 do
7 informacji przez minutę i długotrwałą,
która może przechowywać informacje przez
lata. Pamięć krótkoterminowa znajduje się
w centralnej części mózgu, natomiast długoterminowa w jego obwodowych partiach.
Informacje są przechowywane przez komórki
nerwowe, których mamy około 100 miliardów.
Dodatkowo każda komórka łączy się z innymi
przez 10 tysięcy połączeń. Tworzy to nieprawdopodobnie skomplikowaną sieć. Możliwe jest
zatem nawet zapamiętanie... 16 tysięcy stron
tekstu, co udało się w 1974 pewnemu hindusowi. Zadziwiające, prawda?
*Większość tunelów drąży się od
dwóch końców. Aby uniknąć błędów i pra-
widłowo połączyć obie części, po obu końcach
umieszcza się laserowy system naprowadzający. W głąb tunelu płynie wiązka promieni
świetlnych, wycelowana w tarczę umiejscowioną z tyłu maszyny drążącej, tzw. kreta.
Komputerowy system bada, czy zboczono
z kursu. W ten sposób zbudowano m.in. tunel
pod Kanałem La Manche.
*Naukowcy doszli do wniosku, że pokłady ropy naftowej na Alasce i węgiel w pół-
nocnej Europie powstały w strefie tropikalnej,
a ich przesunięcie na północ spowodowało
przemieszczanie się kontynentów, czyli tzw.
dryf kontynentalny. Aby obliczyć, jak obecnie zmienia się położenie kontynentów, wykorzystuję się do tego... kwazary, czyli bardzo
odlegle obiekty kosmiczne, podobne nieco do
galaktyk. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu
metody triangulacji – obserwuje się kwazary
z różnych miejsc Ziemi i porównuje otrzymanych wyników. Druga metoda polega na
obliczaniu odległości do sztucznego satelity
umieszczonego na orbicie ziemskiej.
*Naturalne diamenty powstają we
wnętrzu Ziemi z grafitu, będącego inną postacią węgla. Tworzą się na skutek wysokiej
temperatury i ciśnienia, poprzez zagęszczenie
cząsteczek i zmianę struktury krystalicznej.
Diamenty syntetyczne, produkowane przez
człowieka, znajdują zastosowanie przede
wszystkim w przemyśle, gdzie wykorzystuje się
je do cięcia różnych substancji. Cena za jeden
karat diamentu sztucznego jeszcze niedawno
wynosiła tylko 50 centów, gdy za prawdziwy
diament należałoby zapłacić nawet kilka tysięcy dolarów.
Dziewanna Kusińska,
Na podstawie książki “Jak to jest?”
19
Biblioteki
marzec 2007
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
FILIA W SKOCZOWIE
POLECAMY:
Stanisław Kawula „KSZTAŁTY RODZINY WSPÓŁCZESNEJ”
Rodzina, to podstawowa komórka społeczeństwa i jako taka, jest niezastąpiona w rozwoju człowieka (szczególnie we wczesnym
dzieciństwie). Obecnie obserwujemy jednak
wyraźne zmiany w pełnieniu przez rodzinę jej
funkcji i to nie zawsze korzystne. Przemianie
ulegają zarówno role kobiety i mężczyzny, jak
również role małżeńsko-rodzinne.
W pracy zostały przedstawione współczesne formy życia rodzinnego, czynniki trwałości
małżeństwa i rodziny oraz role kobiety i mężczyzny w wychowaniu rodzinnym. Zwrócono
także uwagę na rodziny z obszaru ryzyka.
Mimo jednak tych wszystkich zachodzących
zmian, współczesnemu człowiekowi, trudno
jest wyobrazić sobie życie bez rodziny.
H. Rudolph Schaffer „PSYCHOLOGIA
DZIECKA”
Przyszłość społeczeństwa zależy od
tego, jak wychowamy następne pokolenia.
A psychologia dziecka daje wiedzę o tym,
co dzieje się w okresie dzieciństwa i jakie to
ma znaczenie, dla dalszego funkcjonowania
w życiu. Na to zaś, co dziecko będzie robiło,
ku czemu będzie dążyło i jakie będą jego
osiągnięcia wpływają rodzice. Rozwój jest
bowiem efektem interakcji, między jednostką a otoczeniem.
Autor nie tylko przedstawia mechanizmy
zmian rozwojowych i przebieg procesów, ale
przede wszystkim wyjaśnia, czemu te zmiany
służą i jaki jest ich sens. To z kolei służy budowaniu obrazu, w jaki sposób człowiek staje
się istotą społeczną.
David J. Wilmes „NIE!!! ALKOHOLOWI
I NARKOTYKOM”
Aby skutecznie zapobiegać uzależnieniom
dzieci, potrzebne jest kształtowanie w nich
umiejętności społecznych. A więc zachowania
pewności siebie, zdolności efektywnego porozumiewania się z innymi i polegania na sobie.
To sprawia, że dobrze rozporządzamy czasem,
budujemy zdrowe relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz umiemy być odpowiedzialni za
swoje uczucia, myśli i czyny. Pomaga także,
radzić sobie ze stresem.
Książka skierowana jest do rodziców,
gdyż to oni, jako pierwsi, muszą zapobiegać
kontaktom dzieci z alkoholem i narkotykami.
A najlepszą profilaktyką właśnie, jest kształtowanie zrównoważonych młodych ludzi.
Monika Chrzanowska
ul. Podkępie 1 (obok Poczty)
tel./fax (033) 853 20 55
www.pbw.bielsko.pl
fi[email protected]
ZAPRASZAMY
Poniedziałek-czwartek
10.00 – 19.00
Piątek
10.00 – 17.00
II i IV sobota m-ca
9.00 - 13.00
20
FERIE W BIBLIOTECE
Biblioteka Publiczna w Skoczowie
Podczas tegorocznych ferii zimowych,
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
w Bibliotece Publicznej w Skoczowie odbył
się konkurs plastyczny pt.: „Bohaterowie baśni i legend” przeprowadzony przy współpracy
z Biblioteką Powiatową w Cieszynie. Uczestnicy mogli w dowolnej formie plastycznej
przedstawić postać, będącą bohaterem baśni
lub legendy.
Biblioteka Publiczna w Skoczowie:
Biblioteka Publiczna – centrala
ul. Mickiewicza 17
tel./fax 33853-34-25
Poniedziałek, środa, piątek: 10.00–19.00
Wtorek: 8.00 – 15.00
Biblioteka Publiczna Filia nr 1
ul. Sportowa 6
tel. 33853-24-37
P oniedziałek, wtorek, środa od 10.00 do 17.00
piątek od 9.00 do 16.00
Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w Pierśćcu
ul. Skoczowska 79
tel. 33855-86-50
Poniedziałek, środa, piątek od 10.00 do 17.00
wtorek od 8.00 do 15.00
„BIBLITEKA CHRZEŚCIJAŃSKA DLA KAŻDEGO”
Z miłości do Boga i ludzi
Wśród wielu ciekawych propozycji szczególnie podkreślone zostały baśnie i legendy
Śląska Cieszyńskiego, np.: o trzech braciach
– książętach Bolku, Leszku i Cieszku, którzy
spotkali się przy źródle po długiej wędrówce.
Radość, która ich przepełniała, dała początek
miastu Cieszyn, od wspólnego cieszenia się
ze spotkania. Przypomniana została postać
Ondraszka, najsłynniejszego beskidzkiego
zbójnika, który pomagał ludziom biednym,
przez co zyskał sobie ich wdzięczną pamięć.
Uczestnicy wysłuchali słuchowiska o śpiących
rycerzach w Czantorii. Poznali skrzaty, które
mieszkając w lasach, ogrodach, domach ludzi
chętnie pomagały im w codziennym życiu. Najbardziej znane przygody takiego skrzata opisane zostały w książce Zofii Kossak – „Przygody
Kacperka góreckiego skrzata”.
Przedstawione zostały także „czarne charaktery” baśni i legend: strzygi, czarownice
i inne, oraz utopce, barwne postacie ludowych
opowiadań, które czasami pomagały ludziom,
jak np. w legendzie Gustawa Morcinka „O Zuzance, która poszła w kumy do utopców”.
Najczęściej malowaną postacią był zbójnik Ondraszek, powstały także piękne prace
przedstawiające strzygę, skrzata, utopca,
Wandę co nie chciała Niemca, czy wykonana
z zapałek postać Dziewczynki z zapałkami.
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni
wyjściem do kina. Starsza grupa obejrzała
film „Eragon”, młodsza „Czerwony Kapturek
– historia prawdziwa”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a wyjście do kina podczas ferii było dla
dzieci dużą atrakcją.
Biblioteka dziękuje pani Karinie Szewczyk – nauczycielowi ZS nr 3 w Skoczowie
za współpracę oraz wszystkim uczestnikom
za udział.
Wszystkie prace można obejrzeć w czytelni Biblioteki zaś najciekawsze z nich zostaną
wysłane do Biblioteki Powiatowej w Cieszynie
i tam wezmą udział w konkursie na szczeblu
powiatowym.
Artykuł ten chcę dedykować naszym wolontariuszom. Tym obecnym, ale i tym z lat
wcześniejszych. A było ich sporo, bo zaczęli
się u nas pojawiać od 1986 roku, kiedy nasza
Biblioteka została przywrócona życiu. Bez nich
nasza praca nie byłaby wykonana ani w połowie. Obecnie cieszymy się ilością około 20
wolontariuszy. Ich praca jest zróżnicowana,
gdyż mają różne talenty i umiejętności. Od
pracy na komputerze i pracy przy wypożyczaniu, poprzez robienie rysunków do gabloty,
aż do pisania krótkich streszczeń książek czy
opisów kaset muzycznych. Właśnie obecnie,
do tego ostatniego szczególnie poszukujemy
kolejnych osób, które znają się nieco na muzyce. Prawie w każdym roku naszej działalności
cieszymy się liczbą od 10 do 20, a nawet 30
wolontariuszy. Najczęściej prace u nas traktują
jako służbę dla Boga i ludzi. Przeważnie są to
osoby młode, ale ostatnio w ich szeregach
zaczęły się pojawiać młode emerytki - co jest
naszą radością. Co roku obchodzimy święto
wolontariusza – 5-go grudnia, jak też „urodziny” naszej Biblioteki – 19-go kwietnia.
Jesteśmy z sobą zżyci, jak w najlepszej
rodzinie i w różnorodny sposób się wspieramy. A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy!
Renia Świder
Katalog książek w Internecie!
Najlepsze chrześcijańskie książki,
czasopisma, kasety i płyty
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74
43-430 Skoczów
(obok Kościoła Ewangelickiego)
tel.(033) 487-68-73
e-mail: [email protected]
www.biblioteka.skoczow.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek:
900-1400
wtorek:
900-1400
środa:
1600-1800
czwartek:
1600-1800
piątek:
1600-1900
sobota:
1600-1700
niedziela:
910-1010 i 1120-1140
Kącik gwarowy
marzec 2007
NIE WSTYDŹMY SIĘ - felieton Jana Chmiela
Z konieczności muszę ten felieton rozpocząć od spraw dotyczących Ludowego Zespołu Śpiewaczego TRY-TON. W poprzednim
numerze WS, przy okazji prezentacji tego
zespołu, zapraszałem chętnych do wspólnego
muzykowania na próby do lokalu Towarzystwa
Miłośników Skoczowa przy ul. Mickiewicza
10. Z przyczyn organizacyjnych, już od 26.01.
Zespół przeniósł swoje zajęcia do Szkoły
Podstawowej Nr 1, przy tej samej ulicy. Dzień
i godzina rozpoczęcia prób, nie uległy zmianie.
Tak więc tych, którzy ostatnio chcieli dołączyć
do TRY-TONU i przyszli pod lokal TMS-u,
(wiem, że tacy byli) najmocniej przepraszam,
a jednocześnie ponawiam nasze zaproszenie
do wspólnego śpiewania starych pieśni ludu
śląskiego w każdy piątek od godz. 18.oo w sali
nr 2 (na parterze) SP nr 1.
Nie wstydźmy się śpiewać, nie wstydźmy się
mówić “po naszymu”. Jeśli w tej Ziemi masz
swoje korzenie, to powinieneś się z nią identyfikować. Najlepiej zrobisz to, gdy na co dzień
będziesz używał jej dawnej mowy.
Ludzie z pokolenia moich rodziców doskonale władali gwarą i nieraz musieli się zastanawiać, jak prawidłowo wyrazić swoje myśli,
by urzędnik państwowy nie marszczył czoła,
czytając wszelkiego rodzaju prośby do władz.
Można było nawet napytać sobie biedy, gdy
w takim piśmie petent nieopatrznie użył słów
pochodzenia niemieckiego, których pełno w naszej mowie. Wszak Ziemia Cieszyńska przez
prawie cztery wieki (1526 -1918) związana była
z germańskojęzyczną Austrią. Wcale nie było
ludziom do śmiechu, gdy w latach wczesnego
PRL-u zwrócili się do władz np. z prośbą o pozwolenie wywiezienia z koryta Wisły 10 kubików szutru potrzebnego na zyngrube i przydział
Przedstawiamy...
Strój dziewczęcy składa się z suto marszczonej ciemnej spódnicy z sukna, zszytej razem
z aksamitnym gorsetem zwanym „żywotkiem”.
Spódnice są czarne, granatowe, wiśniowe,
ciemnozielone, brązowe, aksamitny żywotek
przeważnie jest koloru spódnicy. Dół spódnicy
obszyty jest szafirową wstążką, tzw. galonką.
Żywotek, posiadający charakterystyczny krój
pleców (szczytek), obszyty jest srebrną lamówką
(bortą) i pokryty srebrnym lub złotym haftem
o motywach kwiatowo – roślinnych. Żywotek
jest z przodu otwarty lub wiązany srebrnym
łańcuszkiem. Przody i bufiaste rękawy sięgające łokcia płóciennego kabotka (bluzki) pokryte
są pięknym, białym haftem. Kabotek, rozcięty
z przodu, spięty jest pod szyją srebrną broszką.
Jedwabny fartuch ma tę samą długość co spódnica. Szeroka wstążka w pasie, wiązana z przodu na kokardę powinna końcami sięgać do dołu
fartucha. Dziewczęta zaczesują włosy gładko do
tyłu głowy lub z przedziałką na środku, splatają w jeden warkocz, u dołu wiążą wstążkę. Na
nogi zakładają „trzewiki”, tzn. płytkie, czarne
pantofle na niskim obcasie, często z paseczkiem
zapinanym z boku na guzik.
Strój chłopięcy to biała koszula z rozcięciem
z przodu zebrana u szyi w wąski „obujek” – kołnierzyk związany czerwoną wstążeczką. Spodnie
są wąskie, dosyć długie, wkładane do wysokich
2 metrów róndajzu na deke nad waszkuchnióm.
Odpowiedź bywała taka: “Obywatelu! Żwiru
do wykonania szamba i 200 kg okrągłej stali
zbrojeniowej na strop nad pralnią może byście
nawet dostali, ale tych rzeczy, o których piszecie
w waszym piśmie po prostu nie ma”.
Następne pokolenie też mówiło dobrze gwarą, bo uczyli się jej w swych rodzinnych domach.
W procesie edukacji zadbano jednak nie tylko
o to, by młodzież poznała polski język literacki,
ale i wiele uczyniono, by gwara różnych społeczności lokalnych poszła w zapomnienie. Pokolenie następne gwarą już prawie wcale się nie
posługuje, i wiele słów po prostu nie rozumie,
a już nasze wnuki mogą liczyć tylko na pomoc
swoich starzików i też tylko wtedy, gdy rodzice
pozwolą na te wielopokoleniowe więzi w tej
bardzo ważnej sferze językowej.
Czyż nie jest to smutne, że tylko trzy pokolenia wstecz ludzie znając gwarę, dopiero w procesie edukacji uczyli się swego języka ojczystego, a dziś jest zgoła odwrotnie? Dzisiejszy felieton zakończę wierszem poświęconym pamięci
Emilii Michalskiej, która była i pozostanie dla
mnie niedoścignionym wzorem pióra.
SPUŹNIÓNO SŁÓW KAPELA
Ty, co te ukochanóm Ziymie Cieszyńskóm
łopływajóncóm mlykym i miodym,
skónd spod Baranij Wisła wytrysko
łokrzciłaś piyknie rajskim łogrodym.
Tu gróń do pasa Tobie sie kłanio
łokryty szczodrze dorodnym smrekym.
Tu wiecznie żywe Twoji przesłani,
że Nasza Ziymia wónio człowiekym.
Strój cieszyński
Ty, co z prostego chłopskigo słowa
wyplatać wiyńce barwne łumiałaś.
Aby wiecznie żywo była nasza mowa,
krwióm swojóm ciepłóm jóm podlywałaś.
Ty też ku wierszóm dusze mojóm zwiódłaś,
wstyrczyłaś pióro, atramynt podałaś.
Ty mie rymami chłopskimi łuwiódłaś,
w poezji ludu mie rozmiłowałaś.
I tak wieczorami, a czasym wczas rano,
jak mi cosik tyrpnie ło duszy mej struny,
do mozolnego bierym sie pisanio,
ale ciynżko mi idzie, boch już je spuźnióny.
Jako też Ty, w prostych, zwykłych słowach
myśli swoji chłopski, zwyczajne wyrażóm.
Ażeby sie łobstoła staro, ślóńsko mowa,
piszym dziewiczóm, nieskażónóm gwaróm.
Szkoda, że tak nieskoro to na mie prziszło,
bo już też czasu tu ni móm za wiela.
Pewnie cosik lepszego, by spod pióra wyszło,
kieby rychlij zagrała we mnie słów kapela.
Wiersz nagrodzony na VI Ogólnopolskim
Konkursie Sztuki Nieprofesjonalnej w Strumieniu 2006.
Słowniczek gwarowy:
Smrek
– swierk
wónio
-pachnie
wystyrczyć
- wcisnąć, wetknąć
tyrpnąć
– trącić, trzepnąć
łobstoć sie – pozostawać np. w użyciu
nieskoro
– późno
rychlij
- wcześniej
dokończenie ze str. 19 - Pierściecki "Junior"
czarnych butów. Z takiego samego materiału
szyty jest „bruclek”, czyli kamizelka. Całość
dopełnia „kłobuk” – czarny, wysoki kapelusz,
u góry zwężony o dość szerokim rondzie, na bokach lekko wygięty ku górze, opasany czarną,
aksamitną wstążką.
Dbałość o prawidłowy strój w Pierścieckim
zlespole jest wielka.
W ciągu 20 lat swojej działalności Zespół
Regionalny „Junior” brał udział w licznych
przeglądach, konkursach, imprezach szkolnych i środowiskowych, m.in.: Wojewódzki
Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych
„SZYKOWNIE WELE GRUBY – ZŁOTA
KOTEWKA” w Boguszowicach, Tydzień
Kultury Beskidzkiej, Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”
w Zebrzydowicach, Wojewódzki Przegląd
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
w Wiśle, Istebnej, Kętach, Makowie Podhalańskim, Przegląd Piosenki Dziecięcej „Śląskie
Śpiewanie” – gdzie zdobywał gdzie zdobywał
wyróżnienia I, II i III stopnia.
Udział w przeglądach jest niepowtarzalną
okazją do spotkania się z innymi grupami.
Zespoły mogą zaprezentować swój dorobek,
porównać osiągnięcia, wymienić doświadczenia, a także skorzystać z fachowych konsultacji.
Prezentacje artystyczne na przeglądach ocenia
fachowa komisja składająca się z etnografów,
etnomuzykologów, choreografów, znawców instrumentów oraz muzyków, dla których prawda
przekazu tradycji jest najważniejsza..
Zespół prezentuje także swój dorobek artystyczny na spotkaniach z gośćmi z zagranicy,
m.in.: Niemiec, Rumunii, Francji, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii.
Od listopada 2003 roku opiekunem Szkolnego Zespołu Regionalnego „JUNIOR” jest
Józefa Ferek. W kapeli grają: Henryk Bilicer
– akordeon, Edward Szypuła – skrzypce,
Józefa Ferek – flet boczny i gościnnie Piotr
Brudny – bas.
Praca z dziećmi i młodzieżą w zespole
nie jest łatwa, ponieważ w szkole występuje
ciągła rotacja uczniów. Po ukończeniu szkoły
dzieci odchodzą z zespołu. Dlatego trzeba
dbać o nabór nowych członków i kontynuację
działalności.
Udział uczniów w zajęciach i występach
zespołu wymaga od nich wiele poświęcenia
i zaangażowania, jednak daje wielką radość,
satysfakcję, a osiągane sukcesy motywują ich
do dalszej wytężonej pracy.
Opracowała: Józefa Ferek
O pierścieckim JUNIORZE można przeczytać na str. 19
21
Wspomnienie/Historia
marzec 2007
Ludwik Krzempek
Nauczyciel, społecznik, patriota
Ludwik Krzempek urodził się 12 maja
1890r. z Zarzeczu. Ukończył Seminarium
Nauczycielskie w ówczesnej Białej i po
krótkim czasie został przeniesiony do
Ochab. We wrześniu 1922r. objął kierownictwo Szkoły Powszechnej. W okresie międzywojennym udzielał się w wielu dziedzinach
społecznych. Był członkiem Rady Gminnej,
założycielem Kasy Spółdzielczej, prowadził
punkt pocztowy, był organista w tutejszym
kościele. Udzielał się również w życiu kulturalnym wsi. Wybuch II wojny światowej
zmusił go do ucieczki, gdyż takie polecenie
wydały ówczesne władze. Na przełomie lat
1939/40, Niemcy zorganizowali rodzaj plebiscytu, w którym trzeba się było zadeklarować, bądź jako Niemiec, Ślązak czy Polak.
Krzempek jako wierny patriota, wybiera
narodowość polską. W następstwie tego,
w kwietniu 1940 r. został osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, a później
została przeniesiony do obozu w Mauthausen. Całkowicie wycieńczony wrócił
w 1941r. Niemiecki Arbeitsamt skierował
go do pracy przy regulacji rzeki Wisły, jako
zwykłego robotnika.
W roki 1942 r. zostaje wysiedlony ze
swojego domu, który zajął niemiecki kierownik szkoły.
Po zakończeniu działań wojennych
w maju 1945 r., wraca do Ochab i obejmuje kierownictwo szkoły w Ochabach
i równocześnie jest organistą w miejscowym kościele, do którego odbudowy się
przyczynił, działając aktywnie w Komitecie
Odbudowy Kościoła w Ochabach.
Jednocześnie w 1945 r. jest jednym z założycieli Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Ochabach, obejmującej miejscowości Ochaby i Wiślica.
W 1950 r. jest zmuszony do przejścia na
emeryturę. Inspektorat Oświaty w tych latach nie mógł zaakceptować tego, że będąc
kierownikiem szkoły, był również organistą
w miejscowym kościele. Przyznana emerytura była tak niska, że zmuszony był imać
się różnych dorywczych prac.
Pomimo tych dolegliwości i zwyczajnych
kłopotów dnia codziennego, zachował swą
dobroć dla wszystkich, był lubiany przez
współpracowników i cieszył się zawsze poważaniem i szacunkiem. Jego postawa i zachowanie, zostały dostrzeżone przez władze
lokalne, które uczciły jego pamięć, nazywając
ulice w Ochabach jego nazwiskiem.
Aleksandra Koniorczyk
O jarmarkach
Prawdziwym świętem dla miasta były
jarmarki. Podczas jarmarków, ze względu
na większą niż zazwyczaj liczbę kupców,
mieszkańcy wiosek mogli taniej kupić
wyroby miejskie. Ponadto, co również było
ważne, podczas jarmarków swoje wyroby w
wolnej sprzedaży mogli sprzedawać także
rzemieślnicy cechowi: ci ostatni bowiem w
pozostałe dni roku musieli oczekiwać, w
stosownej kolejności na prawo sprzedaży
wyrobu lub nabycia surowców. Nie mogli
też poza kolejką szukać klientów. W trakcie jarmarków te zasady ulegały znacznym
ograniczeniom. Jarmark był więc w istocie
pierwszym zwiastunem wolnej konkurencji w ówczesnych miastach. Z tych właśnie
powodów do miast przybywali na jarmarki
również masowo mieszkańcy okolicznych
wsi (tych, które należały do okręgu miejskiego). Jedni na zakupy inni na handel. Ich
produkty rolne, ze względu na ich wielką
podaż były wtedy tańsze. Mieszczanie mogli
22
nabyć zarówno płody rolne, jak i wszystko
to, co mogło przydać się w produkcji rzemieślniczej i to po korzystnych dla siebie
cenach.
Skoczowianie mieli prawo do odbywania dwóch jarmarków rocznie. Trwały one
przez kilka dni, na ogół niemal do tygodnia.
Pierwszy z nich przypadał na okres wczesnowiosenny, drugi zaś na wczesną jesień.
Wiosną mieszkańcy wiosek kupowali wszelkiego rodzaju narzędzia, a także zamawiali
usługi naprawcze. Sprzedawali natomiast
zwłaszcza różne skóry, przerobiony len
itd., a więc produkty, które rzemieślnicy
wykorzystywali do wytwarzania wszelkiego
rodzaju wytworów w długi wiosenne i letni
dni. W okresie jesiennym natomiast szukali
klientów na płody rolne.
Na podstawie: Idzi Panic, Studia z dziejów
Skoczowa w czasach piastowskich, Tarnów
2005 r.
Robert Orawski
1 marca 1991 r. – burmistrzem Skoczowa
został Roman Sanetra.
2 marca 1932 r. – firma J. Molina uruchomiła stała linię autobusową Cieszyn-Skoczów- Żory-Mikołów-Katowice (cztery kursy
dziennie).
5 marca 1922 r. – w ogrodzie hotelu „Pod
Białym koniem” odbył się wiec robotników i
służby folwarcznej w sprawie reformy rolnej.
6 marca 1806 r. – cesarz Franciszek II
przyznał miastu czwarty jarmark.
10 marca 1513 r. – Wawrzyniec Pogorski
oświadcza, że jest winien miastu Skoczowowi
15 guldenów, za co zobowiązuje się płacić corocznie po pół grzywny księdzu i kościołowi w
Skoczowie ze swej wsi Brennej.
11 marca 1647 r. – gen. Wittenberg wkroczył
na czele szwedzkiej armii do Księstwa Cieszyńskiego i wyrządził ogromne szkody.
14 marca 1557 r. – ks. Wacław Adam potwierdził kanclerzowi księstwa, Wacławowi
Rudzkiemu, za zgodą miasta Skoczowa, prawo
warzenia piwa we wsi Rudzica.
15 marca 1986 r. – po gruntownym remoncie otwarto kino Podhale. Sala widowiskowa
mieściła 144 osób. Twarde, drewniane fotele
wymieniono na miękkie. Budynek kina został
wzniesiony w 1862 r. jako sala gimnastyczna,
a w 1908 r. przekształcono go w kino.
16 marca 1918 r. – zmarł niespodziewanie
na zawał serca Karol Praus, twórca Muzeum
Beskidzkiego w Skoczowie.
17 marca 1572 r. – książę podarował miastu staw Sodzawiczny mieszczący się poniżej
Szubienicznego.
18 marca 1912 r. – przez Skoczów przejeżdżał następca tronu arcyksiążę Karol Franciszek Józef. Witała go deputacja z burmistrzem
Antonim Inochowskim na czele.
23 marca 1600 r. – ks. Adam Wacław wraz
z żoną Elżbietą potwierdził miastu wszystkie
przywileje, prawa i nadania i zezwolił na osadzenie na pastwisku Słaby drugiego zagrodnika, a na pastwisku pod stawami od dwóch do
trzech zagrodników.
25 marca 1911 r. - śląscy posłowie do parlamentu austriackiego złożyli wniosek do rządu
krajowego, aby ten podjął budowę lokalnych
linii kolejowych, w tym Strumień-SkoczówUstroń-Wisła.
30 marca 1657 r. – wojska Rakoczego
maszerowały na Polskę czyniąc po drodze
straszliwe zniszczenia.
31 marca 1987 r. – Halina Szotek została
prezesem skoczowskiego koła Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej.
Kącik zdrowia
marzec 2007
cz. IV
MAMO, TATO – PRZECZYTAJ !
CHROŃ SWE DZIECKO PRZED WADĄ POSTAWY CIAŁA
Plecy okrągło-wklesłe (dorsum rotundum-concavum), to połączenie dwóch wad,
które przedstawiłem w poprzednich numerach
„Wieści Skoczowa”.
Charakteryzują się pogłębieniem kifozy
piersiowej i lordozy lędźwiowej (rys.2),
zwiększeniem przodopochylenia miednicy,
wystającym dużym brzuchem, uwypukleniem
pośladków, pochyleniem tułowia do przodu,
opadaniem barków, odstającymi łopatkami,
wysunięciem głowy i barków do przodu,
zmniejszeniem ruchomości w stawach ramiennych, zaburzeniem wzrostu obojczyków, oddaleniem łopatek od kręgosłupa, zapadnięciem
klatki piersiowej i zmniejszeniem przestrzeni
międzyżebrowych.
Wada ta powstaje najczęściej z powodu
nieprawidłowej postawy ciała podczas chodzenia i siedzenia oraz małej aktywności
ruchowej.
U osoby posiadającej plecy okrągło
– wklęsłe występują zaburzenia układów: oddechowego, krwionośnego, pokarmowego,
wydalniczego i rozrodczego.
RODZICU – gdy zauważysz coś niepokojącego w ocenie postawy Twojego dziecka,
to nie zlekceważ tego, nie czekaj myśląc „że
dziecko z tego wyrośnie”, tylko zgłoś się do
lekarza specjalisty! W pierwszej kolejności
udaj się do lekarza rodzinnego, aby wystawił
dla Twojego dziecka skierowanie do Poradni
Wad Postawy lub Międzyszkolnego Ośrodka
Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej
w Gminie Skoczów, ul. G. Morcinka 20, gdzie
możesz uzyskać poradę lub zapisać dziecko na
zajęcia w Ośrodku.
Dyżury aptek
w Skoczowie
Przyjdź i skorzystaj
z bezpłatnej
konsultacji
“Jak rzucić palenie?”
od 2.03 – 01.04.2007 r.
02.03-04.03
05.03-06-03
07.03-08.03
09.03-11.03
12.03-13.03
14.03-15.03
16.03-18.03
19.03-20.03
21.03-22.03
23.03-25.03
26.03-27.03
28.03-29.03
30.03-01.04
NA G. BORZE
VADEMECUM
GALENA
PHARMAKON
ADAGOS
ESCULAP
POD HYGIEJĄ
MARCURIUS
NA G. BORZE
VADEMECUM
GALENA
PHARMAKON
ADAGOS
WYKAZ APTEK
1. „ADAGOS”, Al. Jana Pawła II,
tel. 033 853 25 57
2. „GALENA”, ul. Stalmacha 2,
tel. 033 853 35 23
3. „MERCURIUS”, ul. Cieszyńska 3 b,
tel. 033 858 48 50
4. „PHARMACON”, Rynek 11,
tel. 033 853 36 71
5. „POD HYGIEJĄ”, ul. Targowa 25,
tel. 033 853 25 72
6. „ NA G. BORZE”, ul.G. Morcinka 10,
tel. 033 853 35 00
7. „ESKULAP”, ul. A. Mickiewicza 7,
tel. 033 853 32 52
8. „VADEMECUM”, ul. Górecka 2,
tel. 033 853 40 93
Dane: Apteka MERCURIUS
Pływanie Szkrabów
Już od dwóch sobót lutego można podziwiać zajęcia pływania dla najmłodszych, których lekcje odbywają się na Krytej Pływalni
„Delfin” w Skoczowie. Lekcje te przeznaczone
są dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 6 lat,
przyciągają dużą widownię rodzin maluchów
jak i korzystających w tym czasie z basenu
klientów.
Gminny koordynator ds. gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej przyjmuje w Ośrodku w środy i piątki w godz.
15.30-16.30.
Rys. 1. Postawa prawidłowa
Rys. 2. Plecy okrągło – wklęsłe
Gminny koordynator ds. GKK,
Piotr Piotrowski
Włodzimierz Pilch - specjalista programów „W ciągu 5 dni rzucisz palenie”, działacz
Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, posiadający certyfikat prof. Witolda Zatońskiego,
może Ci pomóc.
Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach
w wodzie, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podczas zajęć wykorzystywana
jest cała gama kolorowych zabawek i maluchy
podczas dobrej zabawy zapominają o tym, że
kiedykolwiek bały się wody i nieświadomie
stają się adeptami sztuki pływania.
Taka forma zabawy w wodzie pomaga
w dobrym rozwoju mięśni dziecka oraz zapewnia prawidłowy rozwój układu kostnego,
szczególnie kręgosłupa.
Przy tak wczesnym kontakcie z wodą,
za kilka lat wyrosną nam dobrzy i słynni
pływacy.
Więcej informacji i ciekawostek można
znaleźć na stronie www.plywanieszkrabow.pl
lub pod nr tel. 669 998 929 lub 509 117 005.
Zapraszamy do korzystania z usług Pływalni.
Alina Urbańska, kryta Pływalni DELFIN
Data konsultacji: ze względu na duże
zainteresowanie, od nowego roku konsultacje odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. 9.00-11.00
Miejsce konsultacji: Punkt promocji
zdrowia i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budynek ZBM - Skoczów,
ul. Krzywa 4. (I piętro obok pkt rejestracji)
„Zadbaj o swoje
zdrowie”
15.03.2007 roku - (czwartek) o godz.17:
00 - dla mieszkańców Skoczowa odbędzie
cię specjalny program „Zadbaj o swoje
zdrowie” w Zespole Szkół Nr 1 - na Górnym Borze.
Szczegóły na str. 7
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
i WSPÓŁUZALEŻNIENIA
W SKOCZOWIE, ul. KATOWICKA 21, tel.: (0-33) 858-47-31
Jeżeli masz problem z alkoholem lub ma go ktoś z Twoich bliskich zapraszamy- nie
zwlekaj - zgłoś się!!
Zakres działań: diagnozowanie, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa
dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA
Porady lekarskie: psychiatryczne, internistyczne
Porady pracownika socjalnego
Specjaliści: psycholodzy, specjaliści terapii uzależnień, lekarz psychiatra, lekarz internista, pracownik socjalny
Godziny otwarcia poradni:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz 12.00-20.00
środa i piątek w godz. 8.00-20.00
Barbara Krzewińska wraz z zespołem poradni
23
Sport
marzec 2007
Olimpijczyk w Skoczowie
- rozmowa z Ryszardem Stańkiem - kierownikiem
Klubu Sportowego BESKID w Skoczowie
Jaki był początek
Pana kariery?
Pochodzę z Chybia, gdzie zacząłem
grać jako uczeń
szkoły podstawowej
w miejscowym klubie. Zawsze lubiłem
sport, ale najbardziej
piłkę nożną. Grałem
z braćmi na podwórku. Pierwszym klubem był Cukrownik Chybie.
W wieku 15 lat trafiłem do GKS Wodzisław
(obecnie MKS Wodzisław), gdzie w II lidze grałem 3 lata. Kiedy miałem 19 lat zainteresował się
mną Górnik Zabrze, I-ligowy klub. Tak więc od
16 roku życia grałem w kadrach ligowych.
Jak doszło do tego, że grał Pan w Barcelonie? To wielka nobilitacja, powszechnie się
nie zdarza.
Zostałem zauważony i wytypowany do kadry
młodzieżowej, która była przygotowywana pod
kątem Igrzysk Olimpijskich (1992 r.).
W finałowym meczu graliśmy z gospodarzami. Udało się nam wywalczyć wtedy srebrny
medal. W ostatniej minucie Hiszpanie strzelili
bowiem zwycięską bramkę.
Niedługo po Igrzyskach, otrzymałem propozycję gry w hiszpańskim klubie Osasuna Pampeluna. Grałem tam przez 2 lata (1993-1995) .
Na pewno okres ten mile wspominam, a do-
świadczenie zdobyte w tamtejszym klubie rozwinęło mnie piłkarsko. Po tym okresie wróciłem
do Polski i grałem w Legii Warszawa.
Czy utrzymuje Pan kontakty z graczami
z Barcelony?
Z kolegami z reprezentacji utrzymuję już teraz tylko sporadyczne kontakty. Raz spędziłem
z rodziną święta u Jana Urbana w Hiszpanii.
Co skłoniło Pana do pracy z młodzieżą?
Niektórzy piłkarze po zakończeniu gry, zajmują się np. marketingiem. Pan wybrał pracę
w Skoczowie.
Grając jeszcze w Legii Warszawa zacząłem
budować dom w Brennej. Następnie różnie
toczyły się moje piłkarskie losy. Ostatecznie powróciłem w rodzinne strony, grając w pobliskim
klubie GKS Jastrzębie.
Przed sezonem 2005/2006 przeniosłem się do
Beskidu Skoczów, gdzie początkowo grałem, ale
krótko potem, prezes zaproponował, abym został
kierownikiem klubu i tak też się stało.
Czy może Pan podzielić się swoimi planami
związanymi z przyszłością?
Na pewno są to plany związane ze skoczowskim klubem. Obecnie oprócz funkcji kierownika, zajmuję się także szkoleniem najmłodszych
chłopców, czyli żaków.
Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze
Koło Miejskie w Skoczowie
43-430 SKOCZÓW, ul. Mickiewicza 10
www.pttk.skoczow.ox.pl,
e-mail: [email protected]
Czas marszu :7 godz., Punkty do GOT:
28, wpisowe 15 zł.
5.Mała Fatra – Słowacja – 12 sierpnia
/niedziela/ godz.06:30 stare targowisko
Trasa : Rajecka Leśna /szopka betlejemska
/ - Fackow - Klak /1352 m./ - Fackowe Siodło
Czas marszu : 5 godz. , Punkty do GOT:
21, wpisowe 15 zł
6.Beskid Żywiecki – 9 września / niedziela/
godz.06:30 stare targowisko
Trasa :Zawoja /muzeum /-schr.Markowe
Szczawiny – Babia Góra /1725/- Zawoja Czatoża
Czas marszu ; 7 godz. , Punkty do GOT:
30, wpisowe 15 zł.
7.Beskid Żywiecki -7 października
/niedziela / godz. 06:30 stare targowisko
Trasa : Korbielów – Przeł.Glinne – Pilsko/
1557 m./ - Hala Miziowa - Korbielów
Czas marszu : 6 godz. , Punkty do GOT: 23,
wpisowe 15 zł.
8.Beskid Śląski – 4 listopada /niedziela/,
godz.08:50 PKS Skoczów
Trasa : Brenna – Stary Groń / 797m./ – Trzy
Kopce / 810 m./-Kamienny /790 m./- Wisła
Czas marszu: 4,5 godz., Punkty do GOT: 21
W schronie na Kamiennym odbędzie się
konkurs turystyczny z atrakcyjnymi nagrodami i ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz
weryfikacja książeczek GOT
„ZDOBYWAJ GÓRY,
ZDOBYWAJ GOT”
HARMONOGRAM WYCIECZEK GÓRSKICH W 2007 r.
1.Beskid Śląski – 29 kwietnia /niedziela/
godz.08:20 PKS Skoczów
Trasa: Ustroń Polana– Czantoria Wielka
/995m./ - Stożek Wielki /986m./ - Wisła Głębce
Czas marszu : 6,5 godz. , Punkty do GOT :29
2.Sulowskie Skały – 13 maja /niedziela/
godz.06:30 stare targowisko
Trasa: Skoczów – Żylina – Sulow
– Sulowskie Skały – Brada /816 m./ - Sulow
- Skoczów
Czas marszu : 5 godz. ,Punkty do GOT :
18, wpisowe 15 zł.
3.Beskid Żywiecki- 10 czerwca /niedziela/
godz.06.30 stare targowisko
Trasa : Ujsoły – Muńczoł /1165 m./ - Wielka Rycerzowa /1226 m./ - Soblówka
Czas marszu : 6,5 godz. , Punkty do GOT:
25, wpisowe 15 zł.
4.Mała Fatra – Słowacja- 15 lipca /
niedziela/ godz.06:30 stare targowisko
Trasa : Skoczów –Terchowa – Diery
– Wielki Rozsutec /1610 m./ -Stefanowa
- Skoczów
24
Ewa Bojda, Biuro Promocji i Informacji
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W wycieczkach górskich mogą uczestniczyć osoby , które ukończyły 12 lat i posiadają
dobry stan zdrowia, mocne buty i nieprzemakalną kurtkę
Zimowy obóz lekkoatletów
Po raz 11 zawodnicy sekcji lekkoatletycznej działającej przy LKS w Pogórzu wzięli udział w zimowym
zgrupowaniu sportowym. Tradycyjnie już sekcja
znalazła gościnę w zaprzyjaźnionym gospodarstwie
agroturystycznym Anny i Franciszka Czepczorów
z Andziołówki. Bardzo dobre warunki pogodowe
pozwoliły młodym biegaczom pod moim kierunkiem
jako trenera, przygotowywać się do zbliżającego się
sezonu biegów przełajowych. Dziesięciodniowy pobyt w górach to nie tylko ciężka praca treningowa,
ale również wiele miłych chwil spędzonych na podziwianiu piękna naszych gór, zabawach na śniegu (którego tak brakowało „na nizinach”), czy wieczornych
grach i zabawach. Nie zabrakło również wyjazdu do
Jaworzynki na basen i saunę, którą wraz z pysznym
wyżywieniem pozwalały szybko regenerować siły.
Dzięki sprzyjającej pogodzie udało się nam zdobyć
w tym sezonie niemal wszystkie okoliczne szczyty:
Baranią Górę, Stożek, Kozińce, Kiczory, Kubalonkę,
Stecówkę oraz wiele innych ciekawych miejsc i szlaków turystycznych. W zgrupowaniu udział wzięli: Joanna Jędrysik, Kinga Szafarczyk, Marcin Szafarczyk,
Paweł Gaś, Ania Matuszka, Ewelina Madzia, Zosia
Kołodziejczyk, Maciek Sorkowicz, Maciek Cieślar,
Marek Kawik i Tomek Kawik.
Zdzisław Kołodziejczyk, trener
2.Osoby ,które nie ukończyły 18 lat muszą
posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie zgody na udział w wycieczkach górskich
3.Zapisy od miesiąca kwietnia w każdy
wtorek w godz.17.00- 18.00 w siedzibie koła
PTTK
4. Wycieczki są dofinansowane przez
Urząd Miasta, dlatego pierwszeństwo udziału
w wycieczkach mają mieszkańcy Gminy Skoczów , w razie wolnych miejsc osoby spoza
terenu gminy
5.Uczestnik wpłaca w dniu zapisu – wpisowe 15 zł /ubezpieczenie NNW i KL , częściowe
koszty przejazdu ,parkingi / oraz musi podać
dane potrzebne do ubezpieczenia :
imię, nazwisko , pesel, adres zameldowania, numer dowodu osobistego lub paszportu.
6.Na wycieczki na Słowację należy zabrać
dowód osobisty lub ważny paszport
7.W trakcie ostatniej wycieczki odbędzie
się konkurs z nagrodami, mogą brać w nim
udział osoby, które w 2007r. uczestniczyły co
najmniej w dwóch wycieczkach.
8.W trakcie ostatniej wycieczki odbędzie
się ognisko z pieczeniem kiełbasek /posiłek i
napoje zapewnia organizator – Zarząd Koła
PTTK w Skoczowie /
9.W przypadku rezygnacji udziału w wycieczce należy obowiązkowo poinformować p.
Piotra Stebel najpóźniej 3 dni przed wycieczką
– Telefon -509330175
Sport
marzec 2007
Mini siatka
w „ósemce”
Ostre ścinanie w Wiślicy
Turniej tenisa stołowego
Turniej Gry w Kręgle
„Flinston 2007”
Do nie lada niespodzianki doszło 1 lutego br.
w Szkole Podstawowej nr 8 na Górnym Borze.
W tym to dniu na sali gimnastycznej odbyły się zawody grupowe (półfinały powiatowy) w mini piłce
siatkowej chłopców. W rozgrywkach wzięły udział
drużyny z Górek Wielkich, Chybia i Strumienia.
W sali Domu Ludowego w dniach 11-18.02
br. rozegrano Mistrzostwa Wiślicy w Tenisie
Stołowym. Organizatorem zawodów była
Ochotnicza straż Pożarna.
Rozgrywki przeprowadzono w 6 grupach:
1 – Panie, 2 – Szkoła Podstawowa, 3 – Gimnazjum, 4 – Szkoła średnia, 5 – Seniorzy (2040 lat), 6 – Oldboye (powyżej 40 lat).
W zawodach uczestniczyło 41 osób, w tym
7 pań. Najmłodszy zawodnik miał 9, a najstarszy 63 lata. Rozdano 20 nagród rzeczowych, 21
dyplomów oraz puchar przechodni dla mistrza.
Nagrody ufundowane zostały przez OSP, Radę
Sołecką oraz dobrowolnie wpłacane wpisowe
przez seniorów i oldboyów.
W dniu 2 lutego na kręgielni Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie rozegrany został
po raz szósty turniej „Flinston 2007”. Zawody
zostały zorganizowane dla Gimnazjów z Gminy Skoczów, które zapisały się już chyba na
stałe w kalendarzu imprez Pływalni. Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje czterech
gimnazjów.
Każda drużyna składała się z czterech zawodników, którzy rozegrali po dwa mecze.
Gminę Skoczów reprezentowała Szkoła
Podstawowa nr 8 z Górnego Boru, która
wcześniej wygrała rywalizację gminną.
Sportowym zmaganiom towarzyszył oszałamiający doping zebranej na sali młodzieży. Po kilku godzinach zaciętej walki, w tryumfalnym geście, ręce do
góry wzniosła ekipa z „8-ki”. Kolejne miejsca zajęli
odpowiednio: Strumień, Górki Wielkie, Chybie.
Chłopcy z Górnego Boru, dzięki bezprecedensowemu zwycięstwu, awansowali do finału
powiatowego, który odbędzie się 2 marca
br. w Ustroniu. Drużyna przygotowana prze
nauczycieli WF-u, wystąpiła w następującym
składzie: 1. Patryk Faber, 2. Jakub Czyż,
3. Filip Sesay, 4. Jakub Plinta, 5. Bartosz Wontroba, 6.Krzysztof Folek, 7. Marcin Jamróz,
8. Mateusz Łysikowski, 9. Michał Oleksy, 10.
Kornel Danielczyk.
Sławomir Machej, nauczyciel WF z ZS nr 1
Sukcesy skibobistów
W dniach 22-24.02.2007 r. odbyły się
Mistrzostwa Świata w Skibobach w kategorii
juniorek, juniorek młodszych i seniorów starszych. Zawody zostały przeprowadzone na trasach INBERG IM BRAUTAL (Austria). Nasi
reprezentanci uzyskali następujące wyniki:
Imię
i nazwisko
– klub
Wyniki - lokaty
Super
GiSla- Komgigant gant lom binacja
Kat. juniorek
Monika
Malik STS
3
3
Skoczów
Anna Malik
STS Sko4
5
czów
Kat. juniorek młodszych
Katarzyna
8
12
Czapla
Kat. juniorów młodszych
Adrian
Kreiss UKS
3
3
Skoczów
1
3
4
4
11
9
14
7
Łącznie ekipa zdobyła 1 złoty medal,
5 srebrnych oraz 8 brązowych, co dało łącznie
sumę 14 medali.
Jerzy Malik,
Prezes Polskiego Związku Skibobowego
Wyniki w grupach:
• Panie: 1. Gabriela Kałuża, 2. Justyna
Pięter, 3. Iwona Kałuża;
• SP: 1. Arkadiusz Michałek, 2. Mateusz
Głowacki, 3. Kamil Biegoń;
• Gim.: 1. Mateusz Żuk, 2. Damian Hałat,
3. Grzegorz Kałuża;
• Szkoła średnia: 1. Dariusz Kałuża,
2. Marcin Piecha, 3. Marcin Tengler;
• Seniorzy: 1. Andrzej Kałuża, 2. Bartłomiej Gawlas, 3.Zbigniew Michałek;
• Oldboy: 1. Ryszard Kałuża, 2. Tadeusz
Biegoń, 3. Józef Kubaczka.
Zwycięzcy grup stoczyli bój o puchar i tytuł
Mistrza Wiślicy, który zdobył oldboy - Ryszard
Kałuża, v-ce mistrz Dariusz Kałuża (szkoła
średnia), trzecie miejsce Andrzej Kałuża (senior). Należy tu zaznaczyć, że u nas nie ma
miejsca, gdzie można by na co dzień uprawiać
tę dyscyplinę sportu, turniej rozegrano na
stołach wypożyczonych od osób prywatnych.
Liczba zainteresowanych pokazuje, że nie tylko telewizor czy komputer, potrzebne są do
życia. Nadmienię tez, że ostatnie tego typu
zawody odbyły się bodajże 10 lat temu. Mam
nadzieję, że spotkamy się znowu za rok.
Dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu
turnieju inicjator, v-ce prezes OSP w Wiślicy.
Ryszard Kałuża
Zwyciężyła drużyna, która w dwóch rozgrywkach uzyskała łącznie największą ilość
punktów.
1 miejsce - Gim nr 3 Pierściec - 1006 pkt
2 miejsce - Gim nr 2 Skoczów - 991 pkt
3 miejsce - Gim nr 4 Skoczów - 958 pkt
4 miejsce - Gim nr 1 Skoczów - 664 pkt
Oprócz turnieju drużynowego został przeprowadzony finał indywidualny, do którego
zakwalifikowało się dziesięciu najlepszych
zawodników. Zawodnicy rozegrali również
dwa mecze, a najlepszym okazał się Konrad
Sosna z Gimnazjum nr 3 z Pierścca przed
Danielem Macura z Gimnazjum nr 2 w Skoczowie i Kubą Krajewski z Gimnazjum nr
4 w Skoczowie.
Wyniki były imponujące, i z roku na rok
coraz wyższe, co jest rezultatem treningów,
które odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego.
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe
statuetki oraz dyplomy.
Wyniki w klasyfikacji indywidualnej
Imię i Nazwisko
M-ce Szkoła
Konrad Sosna
Daniel Macura
Kuba Krajewski
Michał Tyrna
Rafał Szteler
Andrzej Kuś
Krzysztof Waliczek
Robert Nowak
Tomasz Skiba
Krzysztof Kaszper
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
G3 Pierściec
G2 Skoczów
G4 Skoczów
G4 Skoczów
G3 Skoczów
G3 Pierściec
G4 Skoczów
G2 Skoczów
G3 Pierściec
G2 Skoczów
Alina Urbańska,, Kryta Pływalnia „Delfin”
ZAWODY W PODNOSZENIU CIĘŻARKA O MASIE 10 kg
16 MARCA 2007r., Godzina 17.00 – 19.00
KRĘGIELNIA-KRYTA PŁYWALNIA „DELFIN”
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w imprezie.
Zawody będą polegać na podnoszeniu jedną ręką ciężarka 10 kg. W pozycji stojącej ciężarkiem
należy dotknąć podłoża a następnie podnieś go do góry na wysokość wyprostowanej ręki.
Wygrywa ten kto wykona największą ilość podniesień. Dla najlepszego zawodnika przewidziany
jest puchar. Prosimy o zgłaszanie się chętnych, zapisy prowadzone będą na kręgielni do dnia
15 marca (dnia poprzedzającego zawody).
25
Sport
marzec 2007
Klub Sportowy "Beskid" Skoczów
Przygotowania
juniorów
15 stycznia pod okiem
trenera Marcina Michalika
przygotowania do rundy wiosennej rozpoczęli juniorzy
Beskidu. Zawodnicy trenują
4 razy w tygodniu. W okresie ferii zimowych
zorganizowany został obóz dochodzeniowy,
podczas którego codziennie odbywały się po
2 treningi. Rozgrywki rozpoczną się na początku kwietnia, a pierwszym przeciwnikiem
naszych juniorów, w lidze okręgowej w grupie A, będzie zespół Pasjonata Dankowice.
Zanim jednak drużyna przystąpi do walki
o ligowe punkty, rozegra kilka sparingów.
Przeciwnikami mają być zespoły seniorskie
z pobliskich miejscowości, które występują
w niższy klasach rozgrywkowych – A i B klasa.
Z zespołem treningi podjął Grzegorz Czakon
(rocznik 1989), który już wcześniej występował
w Beskidzie Skoczów. Kadra obecnie liczy 20
zawodników: Barłomiej Przybyła (88), Kamil
Matuszny (91) – bramkarze, Szymon Kłos (88),
Bartłomiej Jędrzejko (88), Łukasz Cekiera
(88), Radosław Duda (89), Artur Pelar (89),
Wojciech Chruszcz (89), Damian Starzyk (89),
Grzegorz Czakon (89), Krzysztof Golik (90),
Tomasz Sztwiertnia (90), Arkadiusz Graboń
(90), Barłomiej Gruszczyński (90), Michał
Gruszka (91), Marcin Jaworzyn (91), Daniel
Macura (91), Mateusz Hejnowicz (91), Mateusz Łapiński (91) i Dawid Kiełczewski (91)
– zawodnicy z pola. W meczach o punkty zespół
często wspomaga 19-letni zawodnik pierwszej
drużyny Tomasz Gredka.
Przygotowania Beskidu
Pierwsze sparingowe spotkania rozegrali
piłkarze Beskidu Skoczów w miesiącu lutym:
Beskid Skoczów – Drzewiarz Jasienica 3:0
Bramki: Sornat 69 i 82, Adamek 85.
Beskid: Glet - Tyc, Rumiński, Sornat,
D.Ihas - Zdolski, Adamek, Tkocz , Kotrys
- Chodor, Szczęsny.
Po przerwie weszli: Trojanowski, Zaremski,
Caniboł, Szczyrba, Stalmach i Gredka
Beskid Skoczów – MKS Myszków 3:1
Bramki: Szczęsny 29, Szczyrba 55, Tkocz 70
– Bochenek 15
Beskid: Glet - Zaremski, Misztal, Sornat,
Hudek - Caniboł, Szyczrba, Adamek, Stalmach
- Szczęsny, Chodor.
Po przerwie weszli: Trojanowski, Tyc,
Rumiński, D.Ihas, Tkocz, Kotrys, Gredka
i Kłoda.
Beskid Skoczów – Polonia Łaziska 2:0
Bramki: Chodor 72, Adamek 75
Beskid: Glet - Zaremski, Hudek, Sornat,
D.Ihas - Caniboł, Szyczrba, Tkocz, Stalmach
- Olszar, Chodor.
Po przerwie weszli: A.Ihas, Misztal i Adamek.
Z drużyną nie trenuje już Damian Zdolski,
który raczej nie wystąpi w Skoczowie. Menadżer znalazł mu prawdopodobnie lepszy klub.
Nie ma również Mariusza Sobali, który wybrał
grę w Beskidach Andrychów. Pojawił się za to
inny nowy-stary zawodnik. Treningi podjął
26
21-letni Kamil Olszar, występujący ostatnio
w Beskidzie w sezonie – 2004/05.
Dariusz Ihas w ekwilibrystycznej pozie
podczas sparingu z Drzewiarzem Jasienica
Znany również jest terminarz rundy wiosennej. Rozgrywki rozpoczną się w pierwszą sobotę
kwietnia tj. 07.04. Przeciwnikiem Beskidu będzie Grunwald Ruda Śląska – mecz rozpocznie
się o godzinie 11:00.
TERMINARZ ROZGRYWEK
07.04 Beskid Skoczów - Grunwald Ruda Śl.
15.04 Pasjonat Dankowice - Beskid Skoczów
21.04 Beskid Skoczów - Odra II Wodzisław
28.04 Beskid Skoczów - Start Mszana
„tylko” dwubramkowe.
Beskid: Trojanowski - Hudek, Rumiński,
Sornat, D. Ihas - Szczyrba, Tkocz, Adamek
- Kotrys, Chodor, Szczęsny, Po przerwie zagrali:
Glet, Zaremski, Tyc, Misztal, Kłoda, Caniboł,
Olszar, Stalmach, Gredka, A.Ihas.
Z Beskidem nie trenuje już Damian Zdolski, który próbuje szczęścia w III lidze. Wystąpił w spotkaniu sparingowym GKS Katowice
- ROW Rybnik, w drużynie lidera III ligi.
Kolejny sparing Beskid rozegra 3 marca,
tym razem przeciwnikiem będzie drużyna IIIligowca - GKS Jastrzębie.
Piłka nożna w ferie
W pierwszym tygodniu ferii, w Zespole
Szkół nr 1 na Górnym Borze, odbył się obóz
dochodzeniowy trampkarzy, trenujących przy
KS Beskid Skoczów. Zajęcia odbywały się
codziennie od godz. 10:00 do 15:00. W zgrupowaniu brało udział ok. 20 chłopców, którzy
pod czujnym okiem trenowali w terenie (Międzyświeć, Kaplicówka), na sali gimnastycznej
oraz siłowni.
Siatkówka
Kolejne spotkania rozegrali skoczowscy
siatkarze.
Beskid Skoczów – UKS PIK Katowice
3:0 (8, 29, 20)
MCKIS III Jaworzno – Beskid Skoczów 2:3
Tabela:
1
KS Beskid Skoczów
5
10
13:8
2
Olimpia Goleszów
5
8
9:8
3
MCKiS Jaworzno III
3
7
8:3
4
AZS Gliwice II
3
7
8:4
5
Rodakowski Tychy
Halny Węgierska
Górka
Polonia Łaziska
Górne
UKS Pik Katowice
6
7
8
3
6
7:3
4
6
7:6
5
4
5:13
4
0
0:12
Najbliższe mecze siatkarzy:
10.03 Olimpia Goleszów – Beskid Skoczów
11.03 Beskid Skoczów – Rodakowski Tychy
17.03 Beskid Skoczów – Halny W.G.
18.03 Polonia Łaziska – Beskid Skoczów
24.03 Beskid Skoczów – AZS Gliwice II
31.03 UKS PIK Katowice – Beskid Skoczów
01.04 Beskid Skoczów – MCKiS Jaworzno III
Z OSTATNIEJ CHWILI
Czwarte zwycięstwo !!!!!
Beskid pokonał w spotkaniu kontrolnym 2:0,
drużynę Górnika Mysłowice. Mecz odbył się,
tak jak poprzednie, na sztucznej nawierzchni
boiska Ruchu Chorzów. Bramki dla naszego
zespołu zdobyli Sławomir Chodor w 25 minucie
I Arkadiusz Ihas w 61. Tym razem znów przewaga Beskidu nie podlegała dyskusji, jednak
nieskuteczna gra sprawiła, że zwycięstwo było
Dzięki bardzo dobrej współpracy klubu
i szkoły, młodzież mogła ćwiczyć w komfortowych warunkach, miała również zapewnione
obiady, których koszt pokrył klub.
Obóz uatrakcyjniony został zajęciami
z aerobiku, które jak się później okazało, były
dla chłopców miłym zaskoczeniem. Aerobik
prowadziła Dorota Lenart-Drozd.
Kolejnym urozmaiceniem były zajęcia
teoretyczne. Gośćmi specjalnymi byli Piotr
Piotrowski – sędzia piłkarski, który omówił
obowiązujące przepisy i zasady gry oraz Ryszard Staniek – zawodnik reprezentacji Polski
na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie (1992
r.). Chłopcy mieli okazję zapoznać się z przebiegiem jego piłkarskiej kariery oraz kulisami
zdobycia srebrnego medalu. (Więcej o Ryszardzie Stańku czytaj w wywiadzie na str. 24 – przyp.
red). Na zakończenie pełnego pracy tygodnia,
wybraliśmy się do skoczowskiego kina.
Dziękuję za umożliwienie sprawnego przeprowadzenia obozu ZS nr 1 - za udostępnienie pomieszczeń
oraz sprzętu, KS Beskid - za sfinansowanie zgrupowania oraz osobom, które uatrakcyjniły nasze zajęcia.
Przede wszystkim dziękuję jednak chłopcom
za dobrze wykonaną pracę. Sądzę też, że główne cele zgrupowania, tj. podniesienie ogólnej
sprawności oraz integracja nowopowstałej
grupy, zostały osiągnięte.
Więcej zdjęć z przebiegu obozu
można znaleźć na stronie internetowej
www.beskid.skoczow.pl
Sławomir Machej, trener
Zaproszenia
marzec 2007
Miejski Dom Kultury,
ul. Targowa 26, Skoczów, tel. 033 479 10 40,
[email protected], www.mdk.ox.pl
9 marca, godz. 18:00 – „Alpy” turystyczna prelekcja z przeźroczami
Marka Kubaczki.Organizatorzy: Koło Miejskie PTTK i MDK.
10 marca, godz. 17:00 – spektakl „Ławeczka” - reżyseria Piotr
Cyrwus, wykonawcy: Iwona Konieczkowska i Piotr Cyrwus.
17 marca, godz. 18:00 – „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupery spektakl w wykonaniu Teatru MDK. Reżyseria Marzena Burliga.
24 marca, godz. 18:00 – koncert klubowy Karoliny Andrzejewskiej.
30 marca, godz. 12:00 – XII Konkurs Historyczny Wiedzy o Skoczowskiej Gminie dla szkół podstawowych i gimnazjów pod
nazwą „Czy Znasz Swoje Miasto – gminę?”. Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Skoczowa i MDK.
30 marca, godz. 18:00 – „Życie” film biograficzny o Izaku Goldfingerze wywodzącym się z Nowego Sącza, a mieszkającym
w Izraelu- z komentarzem Jadwigi Rogowskiej.
Warsztat Sztuk w Skoczowie,
ul. Słoneczna 16, tel.033 479 16 69
5 marca, godz. 17.00 – spotkanie poetyckie z Mirosławem Bochenkiem – prezesem Związku Artystów, Pisarzy i Sympatyków
Sztuki „ZAPiSS”.
7 marca, godz. 11.00 – otwarcie wystawy prac plastycznych dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej pt.: „Świat nie tyko dziecięcych
marzeń”. Wystawa czynna do 30 marca.
12 marca, godz. 17.00 –warsztaty poetyckie z Janem Pichetą dla
debiutującej młodzieży.
Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie,
ul. Fabryczna 5, tel. 033 853 29 13
Do 30 kwietnia wystawa z okazji XX-lecia istnienia
i działalności Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie
Muzeum Św. J. Sarkandra w Skoczowie,
Rynek 2, tel. 033 853 08 13
Do 5 marca - wystawa prac Szymona Brody (szczegóły na str. 2)
9 marca - 9 kwietnia – wystawa pt: „Ołomuniec w starej fotografii”
marzec 2007
Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie, ul.Gorecka 2A ,tel.033 858 46 10
16.03. godz.17.00–19.00 - Zawody w podnoszeniu ciężarka o masie
10 kg. (Zapisy do dn.15.03.).
Ludowy Klub Jeździecki i Stadnina Koni
w Ochabach , tel : 033 853 29 15
10.-11.03. godz. sobota 12.00, niedziela10.00 - Halowe Regionalne
Zawody Konne w skokach przez przeszkody
24.-25.03. godz. sobota 12.00, niedziela10.00 - Halowe Regionalne
Zawody Konne w skokach przez przeszkody
Miejsce : Ośrodek Sportów Konnych przy Stadninie Koni w
Ochabach k/Skoczowa
Skoczowskie Towarzystwo Sportowe
31.03. Zakończenie Rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej
w sezonie 2006/2007-sala gimnastyczna przy ZS Nr 1 w Sko-
CO W SKOCZOWSKIEJ KULTURZE
PISZCZY?
Bądź na bieżąco - podaj adres swojej poczty elektronicznej,
a my zajmiemy się resztą:
- Co miesiąc wyślemy ci pełny zestaw imprez mających miejsce
w skoczowie i okolicy,
- Do tego, jeśli będziesz zainteresowany/a, dołączymy specjalne zaproszenia na te najciekawsze i to z 50% zniżką na bilety
wstępu !
- Czekamy również na twoje pomysły na imprezy i opinie o tych,
które już się odbyły!
[email protected];
www.mdk.ox.pl
Dyskusyjny Klub Filmowy „Piekiełko”
MDK w Kinie Podhale:
12 marca, godz. 19:00 – INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI skoczowskiego DKF „Piekiełko”. Projekcja filmu „Dziewczyna na
Moście”, reż. P. Leconte.
9 marca, godz. 19:00 – „Wyśnione życie Aniołów”, reż. E. Zonca.
16 marca, godz. 19:00 – „Słodkie jutro”, reż. A. Egoyan.
23 marca, godz. 19:00 – „:Wdowa św. Piotra”, reż. P. Leconte.
30 marca, godz. 19:00 – „Salto”, reż. C. Shortland. Prelegenci:
Edyta Zachurzok i Rafał Zgud.
Kino PODHALE MDK
ul. Mickiewicza 3, tel.033 479 10 40
Następny numer „Wieści Skoczowskich" (!)
ukaże się 4 kwietnia 2007r.
8 marca, godz. 18:00 – WARSZTATY FILMOWE–FILMOWY GALI-
Materiały można dostarczać do 26 marca (poniedziałek) br.
MATIAS:„Przełom dźwiękowy”. Prowadzenie Edyta Zachurzok
15 marca, godz. 18:00 – WARSZTATY FILMOWE–FILMOWY
GALIMATIAS:„Czarny realizm poetycki”. Prowadzenie Edyta
Zachurzok.
22 marca, godz. 18:00 – WARSZTATY FILMOWE–FILMOWY GALIMATIAS: „Włoski neorealizm”. Prowadzenie Edyta Zachurzok.
29 marca, godz. 18:00 – WARSZTATY FILMOWE–FILMOWY
GALIMATIAS:„Polska Szkoła Filmowa”. Prowadzenie Edyta
Zachurzok.
"Wieści Skoczowa" w internecie
Przypominamy, że informator w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.skoczow.pl, zakładka
e-"Wiesci Skoczowa".
(red.)
27
fotografie z wystawy
(czytaj str. 14)
autor: Wojciech Wandzel
www.wandzelphoto.com

Podobne dokumenty