informacja z otwarcia ofert

Komentarze

Transkrypt

informacja z otwarcia ofert
oznaczenie sprawy DPZ.26.10.2016
Zbiorcze zestawienie ofert
Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy
oferty
1.
Akam Usługi Inwestycyjne
mgr inż. Andrzej Zajączkowski
Ul. Choczewska 16, 80-298 Gdańsk
2.
Development Design Sp. z o.o.
ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
MBI Sp. z o.o.
Ul. Wojskowa 11, 87-800 Włocławek
3.
HM Partners Stanisław Witkowski
Ul. Rogalińska 4f/8, 80-809 Gdańsk
4.
Build Invest Biuro Obsługi Budownictwa LTD
Unit 4E Enterprise Court Farfield Park
Rotherham Wielka Brytania
Cena brutto
(PLN)
121.770,00
180.808,77
120.500,00
74.222,00
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 148.314,97 zł
brutto
Gdańsk, dnia 20.01.2017.

Podobne dokumenty