Nowoczesne technologie produkcji przewodów gumowych dla

Komentarze

Transkrypt

Nowoczesne technologie produkcji przewodów gumowych dla
Nowości
na
Targach K
Właściwe tempo rozwoju ..................................................................8
Elastomery Termoplastyczne..........................................................12
Innowacje kręcą oponami ...............................................................24
www.rubber.pl
Nr 5 (46) • Wrzesień-Październik 2013 • Cena 40,00 zł • ISSN 1731-9080
Dopasowane rozwiązania
dla przemysłu gumowego
PANSTONE TAIWAN
®
MASZYNY DO GUMY
PMG ITALY
MIESZANKI GUMOWE
maszyny do przetwórstwa gumy
MILIMEX
ul. Poleczki 12; 02-822 Warszawa (Polska, Poland)
tel. +48 22 643 83 74-75; fax: +48 22 643 83 76; tel. kom. +48 602 440 578; +48 601 260 296; e-mail:[email protected]
www.milimex.waw.pl
6
www.panstone.pl
www.milimex.co
doświadczenie
i profesjonalizm
e
perience
&pro
SAWEX Sp. z o.o.
02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 70
Tel.: 22 651 79 04 do 07
Fax: 22 651 79 09
e-mail: [email protected]
www.sawexpl.com
S pi s Tr e ś c i
Elastomery termoplastyczne
– tam gdzie guma nie może ................... 12
Rubber
Review
Lepsze parametry materiałowe ułatwiające wdrażanie innowacyjnych koncepcji oraz korzystne
otoczenie prawne, to główne czynniki wzrostu
zapotrzebowania na tworzywa TPE.
Redakcja
02-201 Warszawa;
ul. Opaczewska 43/130
tel./fax: (22) 658 33 33;
e-mail: [email protected]
www.rubber.pl
Nakładem:
Business Image
Redaktor Naczelny
Waldemar SOBAŃSKI
e-mail: [email protected]
Redaktor Prowadzący
Robert GONTAREK
[email protected]
tel. 22 658 33 33 wew. 113
Dyrektor Artystyczny
Remigiusz GAŁĄZKA
e-mail: [email protected]
Reklama
Zbigniew HEINRICH
[email protected]
tel 22 658 33 33 wew 102
Nakładem Business Image
ukazują się ponadto:
Plastics Review
Chemical Review
Composites Review
DR INŻ. ANDRZEJ SMORAWIŃSKI
Roadshow e-mac 310/100
- zwiastun przed K-2013 ........................... 4
Realizując hasło „blisko klienta”, firma Engel zorganizowała w tym roku europejskie tournee
swojej nowej maszyny. Tego rodzaju wydarzenia, organizowane cyklicznie pod nazwą Engel
Roadshow, mają w swoim założeniu umożliwić
lepsze poznanie problemów i potrzeb klientów
oraz wzmocnić konkurencyjność austriackiego
koncernu.
Włoska mega-uszczelka dla tamy
w Wenezueli ............................................... 5
Firma Oldrati z okolic Bergamo wyprodukowała
prawdopodobnie największą uszczelkę, jaką kiedykolwiek wykonano.
DR INŻ. ANDRZEJ SMORAWIŃSKI
Nowości RICO, PanStone’a
i Arburga dla LSR ....................................... 6
Producentom form do przetwórstwa ciekłych silikonów stawia się szczególne wymogi uwzględniające specyfikę procesu. Z uwagi na wysoką
płynność materiału konieczne jest zachowanie
dużej precyzji wykonania, co pozwala unikać
strat wynikających z nieszczelności.
Druk
Zakład Poligraficzny Akcydens
wionych. Zastrzega sobie prawo do opraco-
www.rubber.pl
Innowacje kręcą branżą opon................ 24
Francuski koncern pracuje nad rozwiązaniami
spełniającymi często pozornie wykluczające się
wymagania, jak opracowanie opony zdolnej do
pracy zarówno na podłożu twardym, jak i miękkim oraz na terenie pochyłym.
Wielka ekspansja butylowa .................. 28
Niemiecki koncern Laxness uroczyście otworzył
swoją nową fabrykę kauczuku butylowego (IIR)
na wyspie Jurong w Singapurze.
Kosztowna rewolucja w energii ............. 34
wywania redakcyjnego i skrótów materiałów
Nakład: 5 500 egz.
COLMEC należy do światowych liderów w dziedzinie produkcji linii do wytłaczania gumy i
silikonu. Swoją silną pozycję firma zawdzięcza
m.in. swoim unikalnym technologiom w zakresie produkcji węży gumowych do przewodów
stosowanych w branży samochodowej.
Tymczasowe osłabienie popytu, wzrost konkurencji na rynku oraz niestabilne ceny surowców
wpływają w dużym stopniu na działalność związaną z produkcją kauczuków syntetycznych.
Waldemar SOBAŃSKI
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó-
nie ponosi odpowiedzialności.
Nowoczesne technologie produkcji
przewodów gumowych dla branży
samochodowej ........................................ 20
Kompleksowy program zwiększenia
wydajności ............................................... 31
Prenumerata:
Redakcja, Kolporter SA
przyjętych do druku. Za treść reklam redakcja
mgr inż. Eligiusz Sidor, mgr inż. Marcin Jędrzejczyk
Właściwe tempo rozwoju ......................... 8
Z Tomaszem Mildnerem, dyrektorem zarządzającym warszawskiej firmy Milimex, rozmawia
Robert Gontarek.
Zmiana polityki energetycznej Niemiec, zdaniem niemieckich przedsiębiorców, „jest przekleństwem”. Obawiano się, że rezygnacja z energii jądrowej przyczyni się do pojawienia się niedoborów, a problem jest dokładnie odwrotny.
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
3
Rubber R eview
Roadshow e-mac 310/100
- zwiastun przed K-2013
Realizując hasło „blisko klienta”, firma Engel zorganizowała w tym roku
europejskie tournee swojej nowej maszyny. Tego rodzaju wydarzenia,
organizowane cyklicznie pod nazwą Engel Roadshow, mają w swoim
założeniu umożliwić lepsze poznanie problemów i potrzeb klientów
oraz wzmocnić konkurencyjność austriackiego koncernu.
4 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
DR INŻ. ANDRZEJ SMORAWIŃSKI
o starcie w lutym we Francji,
kolejne etapy obejmowały
Węgry, Czechy, Polskę, Niemcy,
Włochy i na koniec Wielką
Brytanię. Przedmiotem tegorocznego
Engel Roadshow była najnowsza wtryskarka elektryczna serii „all-electric”
P
www.rubber.pl
Rubber R eview
e-mac 310/100. Atrybutami jej nowoczesności są trzy podstawowe walory:
zwartość budowy, precyzja i energooszczędność. Zaprojektowana do każdego
rodzaju przetwórstwa wtryskowego z
maksymalną możliwą wszechstronnością, maszyna e-mac pracuje z najwyższą
precyzją w fazach dozowania i wtrysku, zapewniając ograniczenie poziomu
zużycia energii.
Wszystkie zmiany położenia w
poszczególnych fazach procesu począwszy od uplastyczniania, a skończywszy na usunięciu wypraski - są sterowane przez nowoczesny system serwo-elektryczny gwarantujący stabilność
technologii z jednoczesną optymalną
pracą całej maszyny. Energia hamowania jest odzyskiwana i wprowadzona do
obiegu zasilania, co zapewnia wysoki
poziom całkowitej efektywności energetycznej. Synchronizacja poszczególnych
ruchów i przesunięć pozwala na uzyskanie przyśpieszenia w fazie wtrysku rzędu
22 m/s² w efekcie niezwykle szybkiego formowania. Dzięki temu wtryskarka
e-mac jest aktualnie najszybszą maszyną
na świecie w swojej klasie.
Warto zauważyć, że poza innymi zaletami prezentowana wtryskarka
oferuje użytkownikom istotne zmniej-
szenie gabarytów. Np. wersja e-mac 50/50 zajmuje
powierzchnię tylko 5,5 m²
(3,7x1,5). W ramach tak scalonej konstrukcji znalazł się
także zintegrowany przenośnik taśmowy i wieloosiowy
robot
antropomorficzny
„Engel easy six” .Opracowany
wspólnie z firmą Staubli sześcioosiowy robot współpracuje doskonale z wtryskarką poprzez jedyny system
kontrolno-sterujący
całą
maszyną CC 200. Umożliwia
to dodatkowo skrócenie
wszystkich sekwencji pracy,
doskonalszą synchronizację i
automatyzację oraz oczywiście większą wydajność.
W ramach nowej serii Engel e-mac
oferowane są modele o sile zwarcia: 50,
75, 100 i 180 ton.
W sprzedaży globalnej w roku finansowym 2012/2013 Engel odnotował nowy
rekord z obrotami 950 mln E. Oznacza to
wzrost o 14 proc. w porównaniu do roku
poprzedniego oraz o 165 proc w porównaniu do lat 2009/2010. Na następne 3
lata prognozowane jest zwiększanie o 5
proc. w każdym roku.
Pomimo kryzysu branża motoryzacyjna wykazuje wciąż dynamikę w zakre-
sie produkcji artykułów formowych dla jej potrzeb. Mają
miejsce inwestycje w zakresie
nowych maszyn, wiele firm
zakupuje nowe urządzenia dla
swoich filii za granicą. Stwarza
to korzystne warunki dla rozprzestrzeniania technologii
i obsługi technicznej firmy
Engel na świecie.
Robot easix,
zintegrowany
z wtryskarką
e-mac
310/100 i.
Targi K-2013, 16-23.10 w
Dusseldorfie, będą jak zwykle
okazją do prezentacji nowości i dynamiki rozwojowej
austriackiej firmy. Na stoisku
o powierzchni 1200m² zostanie wystawionych 12 różnych
maszyn, prócz licznych wtryskarek obecnych na innych stoiskach
wytwarzających różne wyroby. W zakresie maszyn do gumy będą prezentowane
dwa urządzenia: wtryskarka wielokomponentowa hybrydowa i druga bardzo
nowoczesna „all-electric”. W dziedzinie
maszyn do elastomerów najważniejszą
dla firmy imprezą specjalistyczną pozostaje DKT w Norymberdze (Deutsche
Kautschuk Tagung). Trendy rozwojowe i
proces ciągłego udoskonalania maszyn
są w szczególności ukierunkowane na
motoryzację, medycynę, inne artykuły
techniczne i opakowania.

Włoska mega-uszczelka dla tamy w Wenezueli
Firma Oldrati z okolic Bergamo wyprodukowała prawdopodobnie
największą uszczelkę, jaką kiedykolwiek wykonano.
O
lbrzymie uszczelnienie ma
wymiary 22x22 m i waży
10 ton. Jest zdolne wytrzymać ciśnienie rzędu 37
kg/cm² i gwarantuje zatrzymanie
wypływu wody o masie 45 tys. ton.
Zainstalowano je w tamie Guri Dam
na rzece Orinoko w Wenezueli.
Tama, utworzony zalew (widoczny
z kosmosu) i hydroelektrownia należące do największych na świecie - pokrywają w 75 proc. zapo-
www.rubber.pl
Widok tamy Guri Dam i uszczelnienia Oldrati.
trzebowanie energetyczne całej
Wenezueli.
Projekt znacznego unowocześnienia tamy rząd wenezuelski
zlecił firmie Corpoelec, która nadzoruje hydroelektrownie w całym
kraju. W ramach przedsięwzięcia
przewidziano przebudowę ścian
tamy z dużym zakresem prac podwodnych. Na ścianie wewnętrznej zostały zainstalowane potężne kwadratowe wrota, których
hermetyczność zapewnia mega-uszczelka firmy Oldrati, składająca się z elementów formowych i
zmontowanych bezpośrednio na
tamie.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
5
Rubber R eview
Nowości RICO, PanStone’a
i Arburga dla LSR
Producentom form do przetwórstwa ciekłych silikonów
stawia się szczególne wymogi uwzględniające specyfikę
procesu. Z uwagi na wysoką płynność materiału
konieczne jest zachowanie dużej precyzji wykonania, co
pozwala unikać strat wynikających z nieszczelności.
DR INŻ. ANDRZEJ SMORAWIŃSKI
ustriacka firma RICO Elastomere
Projecting znana jest z wyspecjalizowanego wytwarzania
form do upłynnionych silikonów
(LSR). Jej specjalnością są szczególnie
narzędzia do wysoko zautomatyzowanej
produkcji z zastosowaniem zarówno LSR,
jak i silikonów stałych HTV. Oferowane
przez firmę narzędzia obejmują następujący zakres połączeń materiałów: LSR
+ plastomer, guma + plastomer, LSR +
metal, LSR + LSR, plastomer + LSR +
metal. Wymienione wyżej zastosowania,
związane w znacznej mierze z potrzebami motoryzacji, przemysłu lotniczego i
medycyny, spowodowały rozwój pionowych wtryskarek do LSR, ułatwiających
wytwarzanie wyrobów z zapraskami.
Jedną z firm oferujących takie maszyny
jest tajwański PanStone. RICO jest ekspertem w konstrukcji form i realizacji pełnego oprzyrządowania, w szczególności tam, gdzie występuje zróżnicowanie
przetwórstwa LSR i tworzyw termoplastycznych, wymagające dopracowania w
formie strefy zimnej i gorącej.
A
Spośród wielu urządzeń przetwórczych do tego celu należy wyróżnić
stanowisko wtrysku wielo-komponentowego firmy Arburg. Jest to elektryczny
model Allrounder 470A o sile zamknięcia 1000kN z dwoma jednostkami
wtryskowymi 400 i 170 oraz zintegrowanym robotem Multilift V, także firmy
6 l
Arburg. Całość sterowana jest systemem
Allrounder Selogica. Jednostka wtryskowa 400 (pozioma) jest przeznaczona do
przetwórstwa termoplastów. Natomiast
jednostka 170 została wyposażona i
dostosowana do wtrysku ciekłego silikonu: jest termoregulowana, posiada szczególnej konstrukcji ślimak dla mieszania
i podawania LSR oraz system sterujący,
który uniemożliwia cofanie się surowca
oraz zapewnia szczelność procesu w czasie wtrysku.
Całość jednostki przetwórczej wyposażono w 18 termoregulatorów uszeregowanych w dwóch scalonych grupach
oraz w 8 obiegów chłodzenia dla zabez-
Forma do wtrysku
dwukomponentowego z LSR.
Przekrój formy do LSR z dyszami iglicowymi.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
www.rubber.pl
Rubber R eview
Jednostka
wtryskowa
do LSR
firmy Arburg.
Typowe wyroby z LSR.
W czasie nadchodzących
Targów K-2013 w Dusseldorfie
formy z firmy RICO będą
pracowały na dwóch
następujących stoiskach:
• Firmy Arburg (hala 13)
– wytwarzanie wyrobu
LSR /metal.
• Firmy Wacker (hala 10)
– produkcja powiększalnika
optycznego.
Pionowa wtryskarka PanStone’a do LSR.
www.rubber.pl
pieczenia właściwego działania bloku
zimnokanałowego formy. Wykonawcom
form do LSR stawiane są szczególne
wymagania uwzględniające specyfikę
procesu. Ciekły kauczuk silikonowy jest
wtryskiwany do formy pod stosunkowo
niskim ciśnieniem i z tego względu forma
musi być dobrze odpowietrzona. Z uwagi
na wysoką płynność materiału wymagana jest większa dokładność wykonania
form dla uniknięcia strat wynikających
z nieszczelności. Trzeba zachować tolerancję poniżej 0,01 mm. Zatem w wielu
wypadkach przed rozpoczęciem procesu wypełniania formy gniazda muszą
być odpowietrzone za pomocą pomp
próżniowych. Celem, do którego dążą
producenci cienkościennych wyrobów z
LSR, jest wytwarzanie ich bezodpadowo
w cyklu automatycznym.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
7
Rubber R eview
Właściwe
tempo rozwoju
Zacznijmy od... początku. Milimex to firma rodzinna.
Założył ją w 1990 r. mój ojciec, Paweł Mildner, związany wcześniej z branżą chemiczną, m.in. poprzez pracę
dla Rhone-Poulenc czy Shell. Nazwa Milimex to akronim
utworzony od słów Mildner, Import, Export. Na początku swojej działalności, jako przedstawiciel spółki Dow
Brands Europe, firma zajmowała się dystrybucją artykułów
foliowych (torebek, worków itp.). Kolejnym krokiem było
objęcie przedstawicielstwa firmy So.f.ter. S.p.A. z Włoch,
specjalizującej się w produkcji elastomerów termoplastycznych i termoplastycznych materiałów technicznych.
W konsekwencji kolejnymi włoskimi firmami, z którymi
podjęliśmy współpracę, były: producent mieszanek gumowych, PMG oraz dostawca systemów poliuretanowych
i termoplastycznych poliuretanów, EpaflexPolyurethanes. Aktualnie Milimex zatrudnia 10 osób, z planem
zwiększenia tego stanu o kolejne 3-4 osoby, głównie
dla obsługi działu handlowego. Od 2010 r. działamy
jako spółka jawna. Ważne jest dla nas zachowanie
swego rodzaju równowagi. Nie chcemy, by
firma była zbyt duża, aby nie utracić bezpośredniego kontaktu z klientami, którzy dla
nas są najważniejsi, a w dużych koncernach bywają odsyłani z działu do działu.
Chcemy obsługiwać ich kompleksowo,
czemu raczej nie służyłaby rozbudowa
firmy do zbyt dużych rozmiarów.
Surowce to specjalność Milimex-u,
od nich zaczynaliście i ten rynek
macie na pewno dość dobrze zdefiniowany.
W zakresie dostawy surowców nasze
spektrum działania jest dość duże,
mamy ich w ofercie bardzo wiele. Około
50-60 proc. odbiorców to przetwórcy obsługujący rynek samochodowy.
Pozostałe rynki to AGD, budownictwo,
obuwnictwo, sport i rekreacja. Zdarzają
się też specjalistyczne zastosowania, jak
dla branży elektrotechnicznej. Wśród
8 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Pionowa
wtryskarka do
gumy typu FIFO
firmy PanStone.
naszych klientów motoryzacyjnych wymienić można firmy
takie jak Affinia Group (i należący do niej Wix-Filtron), TRW
Automotive Pruszków, Reiner, Mesgum. W przypadku
surowców PMG mamy też możliwość działania na rynku
czeskim i słowackim, z których ten pierwszy wykazuje
większe zainteresowanie naszą ofertą. Swego czasu sondowaliśmy też rynek litewski, jednak tam jest większe
nastawienie na dystrybucję niż produkcję. Z klientów
dostarczających na rynek budowlany można wymienić
firmy A.I.B. (m.in. uszczelki okienne), Comensal (produkcja
narzędzi). Z kolei meblarstwo to Komandor, Gamet czy
Sanplast (meble łazienkowe). Nasze elastomery znajdują
też zastosowanie w produkcji klejów i w tej kategorii
współpracujemy z firmą Bochem.
Jak wiadomo od niedawna, nie ograniczacie już
swojej działalności tylko do segmentu materiałów.
W ostatnim czasie, w ramach uzupełnienia przedstawicielstwa PMG, poszerzyliśmy naszą ofertę
o maszyny do przetwórstwa gumy, stając się w
Polsce wyłącznym przedstawicielem tajwańskiej
firmy PanStone. Firma ta wypuściła ostatnio na
rynek nową maszynę do obróbki ciekłego silikonu (LSR). W Polsce rynek LSR
jest jeszcze dość niszowy, ale na pewno
takie urządzenie warto mieć w ofercie.
Wyjście z ofertą maszynową jest dla nas
naturalnym rozwinięciem, uzupełnieniem naszej działalności, ponieważ kierujemy ją do naszych dotychczasowych
klientów, którzy kupują od nas surowce.
Liczymy na to, że ze względu na zaufanie,
jakim nas już wcześniej obdarzyli, będzie
nam łatwiej namówić ich do modernizacji parku maszynowego. Na razie
sprzedaliśmy kilka maszyn PanStone’a,
natomiast wiemy, że w kraju działa ich
kilkadziesiąt, m.in. w firmach takich jak
Augum, Sondex, Hutchinson Polska czy
Trelleborg. Jedną z ostatnich naszych
transakcji była sprzedaż specjalnie zapro-
www.rubber.pl
Rubber R eview
Polski rynek ma dość duże
doświadczenie w zakresie
przetwórstwa gumy, jednak
pod względem modernizacji
parku maszynowego jest
jeszcze wiele do zrobienia.
– z Tomaszem Mildnerem, dyrektorem
zarządzającym warszawskiej firmy
Milimex, rozmawia Robert Gontarek.
www.rubber.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
9
Rubber R eview
z Tajwanu, który dodatkowo nadzorowałby montaż nowego urządzenia, firma „bezproblemowo” wysyła swojego
przedstawiciela, który czuwa nad procesem jej wdrożenia.
jektowanej prasy dla międzynarodowej firmy działającej na
południu Polski, która miała określone oczekiwania co do
parametrów maszyny, takich jak siła nacisku, rozmiary stołu
itd. PanStone jest w stanie realizować zamówienia całkowicie uzależnione od specjalistycznych potrzeb klienta.
Firma globalne dostarcza do wielu znanych przetwórców
elastomerów jak: Hutchinson, Trelleborg, Freudenberg
NOK Group, SKF, Parker. Dla nas jest dość ważne, że w kraju
mamy dobrze wyszkoloną, autoryzowaną ekipę serwisową, którą zapewnia nam sosnowiecka firma Erago – na
Tajwanie przeszliśmy wspólnie szkolenie techniczno-marketingowe. Z odbieranych przez nas sygnałów wynika,
że klienci są bardzo zadowoleni z ich obsługi. Maszyny
PanStone mają oczywiście certyfikat CE, wszystkie ich
podzespoły są dostępne w Polsce. Poza tym, dużym plusem jest szeroka oferta firmy dla branży gumowej: dostępne są wtryskarki pionowe i poziome oraz prasy wulkanizacyjne jedno- i dwustanowiskowe, z próżnią lub bez, a także
preformery do przygotowywania konfekcji gumy oraz
maszyny do usuwania wypływek. My skupiamy się na razie
na wtryskarkach pionowych i prasach. Prowadzimy już
zaawansowane rozmowy w zakresie modernizacji parku
maszynowego z kilkoma przedsiębiorstwami. Pod tym
względem jest dużo do zrobienia, biorąc pod uwagę, że w
kraju działa około tysiąca pras wulkanizacyjnych. Z naszych
szacunków wynika, że mniej więcej 20 proc. nadaje się już
do wymiany, przy czym może się zdarzać, że jedna nowa
maszyna dzięki zwiększonej wydajności bez problemu
zastąpi dwie stare. Klienci poszukują zwłaszcza rozwiązań
energooszczędnych, które PanStone jak najbardziej jest w
stanie zapewnić. W przypadku potrzeby wysłania technika
10 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Z naszego
punktu
widzenia
największy
potencjał ma
nadal rynek
motoryzacyjny
- chociaż
teoretycznie
nadal
pogrążony jest
w kryzysie,
my tego
praktycznie nie
odczuwamy.
Czy badacie zapotrzebowanie polskiego rynku na
tego rodzaju nowoczesne maszyny?
Polski rynek ma ogólnie dość duże doświadczenie w
zakresie przetwórstwa gumy, zbudowane m.in. na bazie
dawnej działalności Stomilów. Rodzimi przetwórcy mniej
więcej w 80 proc. opierają się jeszcze na prasach wulkanizacyjnych. Natomiast wtryskarki pracują głównie w oddziałach
dużych firm, jak Hutchinson, gdzie wszelkie decyzje zakupowe dotyczące maszyn czy surowców podejmowane są
na szczeblu centralnym i dlatego mamy raczej utrudniony
dostęp do tego rynku. Dużo łatwiej jest nam obsługiwać
firmy polskie, m.in. Mesgum, Augum, Gumotiv. Coraz częściej skupiają się one (lub mają takie plany) na wtrysku
mieszanek gumowych, bo tego wymagają coraz większe
potrzeby rynku. Na prasach nie da się już realizować wszystkich zamówień, których liczba stale rośnie, tym bardziej,
że w niektórych aplikacjach coraz częściej gumę zastępuje się elastomerem termoplastycznym, co jest tańsze
i szybsze. Cenię sobie współpracę z firmami polskimi, np.
z Gumotivem, Augumem czy Mesgumem - z tą ostatnią
firmą działamy wspólnie już od 14 lat. Z prawdziwą satysfakcją obserwujemy jej rozwój, który dokonuje się na drodze
pewnej ewolucji. Milimex działa podobnie: bez nagłych
skoków na głęboką wodę, za to „z głową”. Nie ma się co
oszukiwać, firmom naszego pokroju jeszcze daleko do
globalnych koncernów, które mogą np. pozwolić sobie na
przejmowanie mniejszych podmiotów.
Gdzie dostrzegacie największe możliwości rozwoju,
w jakich kierunkach, dla której branży?
Z naszego punktu widzenia największy potencjał ma
nadal rynek motoryzacyjny - chociaż teoretycznie nadal
pogrążony jest w kryzysie, my tego praktycznie nie odczuwamy. Mimo, że większość produkcji dla tej branży to komponenty wykonane z bardziej konwencjonalnych surowców, coraz częściej wykorzystuje się tu droższe materiały
(np. w cenie 300 euro/kg) o zwiększonej wytrzymałości termicznej. Takimi specjalnymi materiałami są m.in.
mieszanki fluorowe (FKM), akrylowe (ACM), czy HNBR-y.
Drugim sektorem o interesującej dla nas perspektywie
jest przemysł wydobywczy, przeżywający pewne ożywienie. Poszukiwanie gazu wymaga mieszanek gumowych
zapewniających niską przenikalność. Notujemy też rosnące
zapotrzebowanie na niskotemperaturowe mieszanki fluorowe, które teraz mogą pracować już w temperaturze do
– 40 °C. Ostatnio interesującą aplikacją jest wykonana ze
specjalnego fluoru uszczelka do silnika hybrydowego, co
ciekawe, w kolorze pomarańczowym. PMG jest europejskim liderem w produkcji mieszanek fluorowych, ma też
duże doświadczenie w opracowywaniu niestandardowych
mieszanek. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z
tą firmą, która rozwijając dalej segment specjalistycznych mieszanek fluorowych zamierza wybudować kolejny
www.rubber.pl
Rubber R eview
Część team-u firmy Milimex, od lewej: Paweł Mildner, Marta Mildner, Tomasz Mildner, Aneta Żarnowska.
zakład dla ich produkcji. Ponadto, jeszcze nie zbadaliśmy
całego potencjału poliuretanów, szczególnie do natrysku
(np. izolacje ścienne, posadzkowe czy dachowe) i teraz
właśnie się do tego przymierzamy.
Co może powiedzieć Pan o wynikach finansowych
firmy – na ile zamierzacie np. dążyć do procentowego wyrównania proporcji zysków ze sprzedaży
surowców i maszyn?
W tym roku notujemy mniej więcej 20-proc. wzrost
obrotów w porównaniu do roku ubiegłego. Na razie około
90 proc. zysków generują surowce, intensywnie pracujemy
tu jednak nad zmianą proporcji. To wymaga zbudowania
pewniej świadomości marki PanStone na rynku polskim,
gdzie klienci znają już dobrze maszyny producentów takich
jak Engel czy REP. Chcemy ich przekonać, że jakość i obsługa
serwisowa są na takim samym poziomie, natomiast cena
jest niższa nawet o 25 proc. Powoli przekonujemy więc
potencjalnych klientów, by zainwestowali w tę markę.
W tym
roku notujemy
mniej więcej
20-proc. wzrost
obrotów .
tywie, po wybudowaniu nowego magazynu, będziemy
chcieli uzyskać od PanStone’a jedną lub dwie maszyny do
celów demonstracyjnych i testów. Zaczniemy raczej od
prasy, ponieważ – jak wspomniałem – na rynku polskim
więcej jest jeszcze przetwórców wykorzystujących właśnie
maszyny do wulkanizacji. Na razie staramy się organizować pokazy bezpośrednio u klientów, którzy już zakupili
maszynę, choć nie zawsze jest to proste, bo mówimy tu o
wpuszczeniu na teren zakładu kogoś, kto... może wkrótce
stać się konkurentem z branży.

Jak wyglądają plany inwestycyjne firmy?
W naszym magazynie co miesiąc rotuje kilkadziesiąt
ton surowca i wkrótce może się on okazać dla nas za
mały, dlatego będziemy starali się wybudować nową
halę z zapleczem magazynowo-biurowym – to jeden z
elementów naszego dziesięcioletniego planu 2010-2020.
Związane z tym formalności powinny zająć kilka lat. W
planach mamy też nowe strony internetowe (ostatnio
uruchomiliśmy witrynę dla PanStone’a). W dalszej perspek-
Dwustanowiskowa, automatyczna prasa wulkanizacyjna
do gumy z próżnią firmy PanStone.
www.rubber.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
11
Rubber R eview
Elastomery termoplastyczne
– gdzie guma nie może…
Lepsze parametry materiałowe ułatwiające wdrażanie innowacyjnych
koncepcji oraz korzystne otoczenie prawne, to główne czynniki
wzrostu zapotrzebowania na tworzywa TPE.
D
o roku 2018 globalna konsumpcja elastomerów termoplastycznych będzie rosła w
tempie 5 proc. rocznie, głosi
raport opublikowany przez Transparency
Market Research (TMR). Liderem jest
Azja, z udziałem na poziomie 40 proc.
Głównymi odbiorcami pozostają tam
producenci samochodów w Chinach
i Indiach, zużywający ponad połowę
regionalnej produkcji TPE. Rynki bardziej
rozwinięte, jak europejski, notują spadek popytu wywołany spowolnieniem
w branżach takich jak motoryzacja czy
budownictwo. Według TMR, kopolimery
styren-butadien (SBC) stanowią 48 proc.
zużywanych elastomerów termoplastycznych, jednak wzrost w tym zakresie
będzie raczej powolny, ze względu na
nasycenie rynku budowlanego i obuwniczego. Dla odmiany, najszybszy wzrost
w ciągu najbliższych pięciu lat, rzędu 6,6
proc. rocznie, notować będzie segment
wulkanizatów termoplastycznych (TPV).
Teknor Apex, jeden z liderów rynku,
największy potencjał wzrostu dostrzega
obecnie w sektorach transportowym,
medycznym i konsumenckim, a za kluczowe uznaje zastępowanie elastomerami termoplastycznymi gumy. Firma
podaje przykład materiału Sarlink, który
sprawdził się jako zamiennik EPDM w
produkcji uszczelek. Ponadto dostrzegalna jest tendencja do wypierania konkurencyjnych materiałów termoplastycznych: np. wkrótce rynek może oczekiwać
od TPE poziomu wydajności dotychczas
osiąganego przez wulkanizaty termoplastyczne (TPV). Teknor wdraża obecnie
12 l
Elastomery termoplastyczne coraz częściej zastępują gumę.
Przykładem może być produkowany przez Teknor Apex
materiał Sarlink, który sprawdził się jako zamiennik EPDM w
produkcji uszczelek.
Przykładem innowacyjnego podejścia do TPE może być
wykorzystywanie tych materiałów przez segment produkcji
nakrętek i zamknięć, dla zapewnienia konsumentom efektu
„soft-touch”.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
kilka nowych kopolimerów styrenowo-butadienowych do produkcji komponentów dla przemyśle motoryzacyjnym,
takich jak pokrywy poduszek powietrznych czy maty. Według firmy, coraz waż-
niejszą rolę w preferowaniu elastomerów
termoplastycznych odgrywają też kwestie ochrony środowiska - stąd jej zaangażowanie w prace nad produkcją TPE z
surowców odnawialnych.
Klienci producentów TPE oczekują
innowacyjnych rozwiązań, ulepszających
te materiały pod względem wytrzymałości mechanicznej i termicznej oraz
odporności na działanie olejów.
Firma Kraiburg współpracuje z Shell
nad wykorzystaniem do produkcji elastomerów oleju procesowego Risella X,
który – otrzymywany z gazu ziemnego
– ma strukturę korzystnie różniącą się
od alternatywnych produktów opartych
na oleju mineralnym i wykazuje większą zgodność ze składnikami elastomeru. Kraiburg spodziewa się szczególnie
dobrych rezultatów w produkcji niepolarnych TPE.
Według obserwatorów rynku, decyzja grupy Hexpol o przejęciu firm Elasto
TPE (od British Vita PLC w 2010 r.) oraz
Müller Kunststofftechnik może świadczyć o tym, że dni tradycyjnych kauczuków są policzone. Niemniej Szwedzi
traktują oba rodzaje materiałów jako
wzajemnie uzupełniające się: elastomery
termoplastyczne znajdują zastosowanie
w aplikacjach medycznych czy opakowaniowych, do których nie nadaje się
guma - i vice versa. Pierwsza generacja
polioefinowych TPE była zdolna zastępować gumę w temperaturach użytkowych od -50 do 130 st. C. oraz środowiskach bezolejowych i beztłuszczowych.
Potem podniesiono poprzeczkę do 200
stopni, dodając jednocześnie odporność
na działanie olejów i tłuszczów. Hexpol
kontynuuje prace nad zwiększeniem
wytrzymałości temperaturowej i usprawnieniem technik obróbki, przyznając jednocześnie, że własności mechaniczne
elastomerów termoplastycznych mogą
www.rubber.pl
Rubber R eview
nigdy nie osiągnąć poziomu prezentowanego przez EPDM. Przykładem innowacyjnego podejścia do TPE może być
wykorzystywanie tych materiałów przez
segment produkcji nakrętek i zamknięć,
dla zapewnienia konsumentom efektu
„soft-touch”.
Czynnikiem wpływającym na rozwój rynku TPE są też zmiany przepisów
dotyczących ograniczenia negatywnego
wpływu substancji chemicznych na zdrowie konsumentów. Należąca do PolyOne
firma GLS Thermoplastic Elastomers
sprostała wymogom stawianym przez
Philips Consumer Lifestyle odnośnie produkcji najnowszego modelu laktatora
– w tym przypadku niezbędne było spełnienie rygorystycznych norm amerykań-
14 l
Dzięki wprowadzonym niedawno na rynek przez Hexpol TPE
kilku gatunkom elastomerów może zostać usprawniona produkcja i jakość mat samochodowych.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
skiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
dot. powtarzalnego kontaktu z tłustymi
produktami spożywczymi. Elastomery
termoplastyczne wciąż doskonalone są
także pod kątem produkcji samochodów, gdzie podnoszenie wydajności silnika wiąże się ze wzrostem temperatur
operacyjnych. Z kolei kategoria inteligentnych materiałów obejmuje prace
nad TPE z pamięcią kształtu, które po
zdeformowaniu zdolne są do odzyskiwania pierwotnej postaci, wystawione na
działanie gorącej wody.
Teknor Apex oferuje od niedawna
serię wysokowydajnych elastomerów
Elexar EL-1934, które w porównaniu ze
standardowymi TPE do produkcji kabli
i przewodów wykazują bardzo wysoki
poziom niepalności oraz odporności na
www.rubber.pl
Rubber R eview
działanie olejów i promieniowania UV,
ponadto pozostają elastyczne w niskich
temperaturach, odporne na kruszenie
do -55 °C oraz zdatne do długotrwałej
eksploatacji w temp. do 105 °C. Koncern
oferuje tworzywo m.in. producentom
izolacji, osłon (otulin), giętkich przewodów i kabli dla elektronarzędzi, robotów
przemysłowych oraz aplikacji oświetleniowych i systemów nagłaśniających.
Firma Kraiburg TPE znalazła nowe
zastosowanie dla swoich mieszanek TPE
z serii Thermolast DW przeznaczonych
na rynek wody pitnej. Jak się okazuje, w kombinacji z metalowym wkładem materiały te gwarantują bardzo
skuteczną filtrację wody w rurociągach:
filtr zawierający elastomerową uszczelkę
produkowany jest przez włoską firma
Emme Gi Plast w technologii formowania wkładek (insert moulding). Produkt,
montowany w miejscu styku przyłącza z
wodociągiem, zapewnia ochronę baterii
kuchennych/łazienkowych, głowic prysznicowych itp. przed kumulacją mechanicznych zanieczyszczeń, a specjalna
formuła tworzyw Thermolast nadaje im
własności bakterio- i grzybobójcze bez
Firma Kraiburg TPE znalazła nowe
zastosowanie dla mieszanek z serii
Thermolast DW - w kombinacji z metalowym wkładem materiały te gwarantują bardzo skuteczną filtrację wody
w rurociągach, co umożliwia specjalna
formuła nadająca im własności bakterioi grzybobójcze bez dodatku stosowanych
standardowo chemikaliów.
16 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Elastomery termoplastyczne wciąż
doskonalone są także pod kątem produkcji samochodów, gdzie podnoszenie
wydajności silnika wiąże się ze wzrostem
temperatur operacyjnych.
dodatku standardowo stosowanych do
tego celu chemikaliów.
Dzięki wprowadzonym niedawno na
rynek przez Hexpol TPE kilku gatunkom
elastomerów może zostać usprawniona
produkcja i jakość mat samochodowych.
Seria Dryflex AM została przygotowana
w oparciu o kopolimery styrenowe SBS
(styren-butadien-styren) i SEBS (styren-etylen-butadien-styren) o twardości
50-75 Shore A. Dostępne są gatunki o
wysokim wskaźniku płynięcia przydatne
Czy motoryzacja
nam odjedzie? Rynek
europejski, notuje spadek
popytu na elastomery
termoplastyczne
wywołany spowolnieniem
w branżach takich jak
motoryzacja,
czy budownictwo.
www.rubber.pl
Rubber R eview
Arkema oferuje hydrofilny elastomer termoplastyczny Pebax MV1074 SA
01 MED dla aplikacji medycznych mających kontakt z płynami ustrojowymi, jak np. przewody chirurgiczne lub cewniki.
do formowania komponentów wielkopowierzchniowych, jak wkłady do bagażników samochodowych czy maty podłogowe. Cechy niezbędne do produkcji
mat obejmują wysoką wytrzymałość
na ścieranie i zadrapania oraz własności
antypoślizgowe – w tym ostatnim przypadku pomaga wysoki współczynnik tarcia tworzyw Dryflex AM. Materiały te są
także niskozapachowe. Dla branży motoryzacyjnej nie bez znaczenia jest również
fakt, że wykonane z nich maty są lżejsze
od produktów dostępnych obecnie na
rynku, wytwarzanych z kilku alternatywnych surowców.
Arkema wprowadziła w tym roku
na rynek hydrofilny elastomer termoplastyczny Pebax MV1074 SA 01 MED
(kopolimer blokowy polieter-poliamid)
dla aplikacji medycznych mających kontakt z płynami ustrojowymi (nie dłuższy
niż 30 dni), jak np. przewody chirurgiczne lub cewniki. Większość tworzyw
stosowanych do produkcji tego rodza-
18 l
Klienci producentów TPE oczekują
innowacyjnych
rozwiązań,
ulepszających te
materiały pod
kątem wytrzymałości mechanicznej i termicznej
oraz odporności
na działanie olejów.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
ju komponentów wykazuje właściwości hydrofobowe, wytwarzając tarcie w
zetknięciu z tkankami organizmu pacjenta. Producenci starają się zminimalizować ten efekt, powlekając komponenty
hydrofilnymi warstwami, jednak komplikuje to dodatkowo proces produkcyjny.
Dla odmiany Pebax MV1074 SA 01 MED
pochłania aż 48 proc. wilgoci z otoczenia, tworząc dzięki temu na powierzchni
komponentu wilgotną powłokę nadającą
mu efekt smarności w zetknięciu z tkankami (dotychczas polimery z serii Pebax
do zastosowań medycznych absorbo-
wały jedynie 1,2 proc. wilgoci). Materiał
charakteryzuje się twardością na poziomie 40 Shore D oraz współczynnikiem
sprężystości 80 MPa. Łatwość obróbki
i zgodność ze standardowymi kopolimerami blokowymi PEBA oferuje opcję
produkcji komponentów metodą współwytłaczania.
Elastomery termoplastyczne mogą
być także alternatywą dla gumy w produkcji uszczelki tłoka strzykawki. Z taką
ofertą występuje Elasto, kierując na
rynek odpowiednio zmodyfikowane
gatunki TPE Mediprene. Według firmy,
zastosowanie tego tworzywa pociąga
za sobą uproszczenie i przyspieszenie
procesu produkcji oraz redukcję czynności dodatkowych, jak przycinanie, dzięki
czemu spadają ogólne koszty produkcji. Mieszanki Mediprene nie zawierają
lateksu, co zmniejsza ryzyko wystąpienia
reakcji alergicznych. Pomyślnie przeszły
też testy cytotoksyczności i biokompatybilności.

www.rubber.pl
Fresh power to your compounding
Do you feel pressured by new health, safety and environmental demands on your rubber
production, whilst your customers place increasingly higher demands on product quality?
Then we suggest that you look into our naphthenic oils. They allow you to enjoy great
solvating power and compatibility without harming the environment or jeopardising health
and safety in your production. The products, in combination with our extensive rubber
production knowledge, are the reason why you can expect more from Nynas Naphthenics.
To learn more, please visit www.nynas.com
\\Expect more
Nynas Sp. z.o.o. Telephone: +48 32 232 74 11. Fax: +48 32 2792850. E-mail: [email protected] www.nynas.com
Rubber R eview
Nowoczesne technologie produkcji przewodów
gumowych dla branży samochodowej
COLMEC należy do światowych liderów w dziedzinie produkcji linii
do wytłaczania gumy i silikonu. Swoją silną pozycję firma zawdzięcza
m.in. unikalnym technologiom w zakresie produkcji węży gumowych
do przewodów stosowanych w branży samochodowej.
MGR INŻ. ELIGIUSZ SIDOR
MGR INŻ. MARCIN JĘDRZEJCZYK
oniżej przedstawiamy opisy
technologii produkcji węży
w zależności od zastosowania
przewodów i ich konstrukcji.
O konstrukcji węża decydują takie
czynniki jak: zakres ciśnienia pracy, zakres
temperatury pracy, odporność chemiczna, zarówno od wewnątrz na medium
przesyłane, jak i od zewnątrz, wymagana
elastyczność i odporność zmęczeniowa
na częste odkształcenia. Podstawowe
różnice w konstrukcji węży dotyczą,
oprócz podstawowej geometrii, także
rodzaju i ilości poszczególnych warstw
współwytłaczanych oraz rodzaju stosowanego oplotu wzmacniającego.
W branży motoryzacyjnej stosowane
są różne rodzaje węży do przewodów
samochodowych i możne je podzielić na
następujące grupy:
- Przewody do TCI (Turbo Charge
Intercooler),
- Przewody hamulcowe,
- Przewody do układu wspomagania
kierownicy,
- Przewody do klimatyzacji,
- Przewody paliwowe,
- Przewody gumowe niskiego ciśnienia.
P
Ze względu na różnorodność konstrukcji i stosowanych materiałów w
zasadzie każdy z poszczególnych rodzajów węży wymaga stosowania innej linii
produkcyjnej.
Węże kształtowe do TCI
(Turbo Charge Intercooler)
Ze względu na
różnorodność
konstrukcji
i stosowanych
materiałów
w zasadzie
każdy z
poszczególnych
rodzajów
węży wymaga
stosowania
innej linii
produkcyjnej.
zapewniających odporność na paliwa
i oleje,
- Pośrednia warstwa z kauczuku silikonowego VMQ, zapewniająca odporność termiczną,
- Oplot z włókien aramidowych, niezbędna do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach,
- Powłoka zewnętrzna z kauczuku
silikonowego VMQ, zapewniająca
odporność termiczną.
Obecnie tego typu węże są produkowane w procesie ciągłym bez zastosowania rdzeni, co owocuje znaczą redukcję kosztów i poprawą jakości produktu
końcowego.
Dwa ekstrudery (ekstruder główny i
koekstruder) tłoczą jednocześnie powłokę wewnętrzną z FVMQ lub FKM o grubościach w zakresie 0,4 – 0,5 mm oraz
pierwszą warstwę silikonową o grubości
1,5 – 2,5 mm. Grubości są proporcjonalne do średnicy węża. Kształt głowicy
zapewnia perfekcyjną adhezję warstw
z tych materiałów. Głowica jest ponadto wyposażona w system regulacji koncentryczności dwóch warstw materiału
(FVMQ/FKM oraz VMQ).
FVMQ
FKM
VMQ
VMQ
Ze względu na nieustające wysiłki
koncernów motoryzacyjnych w pod-
20 l
noszeniu sprawności silników spalinowych technologie turbodoładowania
silników zaopatrzone w intercooler są
coraz bardziej powszechne. Powoduje to
stale rosnące zapotrzebowanie na węże
gumowe do tego typu aplikacji. Jest to
nowa generacja węży kształtowych o
relatywnie dużych średnicach, złożonych
z kilku warstw gumy oraz oplotu tkaninowego. Z racji zastosowania w układach
turbosprężarek węże te pracują w szerokim zakresie temperatur, jakie wymagane
są przez silniki diesla oraz benzynowe
nowej generacji. Muszą ponadto być
odporne na wpływ oleju, który może
osadzić się zarówno na zewnątrz, jak i
wewnątrz przewodów.
Węże do TCI są produkowane z różnych mieszanek, w zależności od zastosowania. Najczęściej spotykane są węże
z kauczuku etylenowo akrylowego AEM,
z kauczuku akrylowego ACM oraz węże
silikonowe z warstwą wewnętrzną z
FVMQ lub FKM.
Najnowsze konstrukcje węży do TCI
składają się z 4 warstw:
- Koekstrudowana warstwa wewnętrzna, złożona z powłoki wewnętrznej z
kauczuku fluorosilikonowego FVMQ
lub kauczuku fluorowego FKM,
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
VMQ
TEXTILE
VMQ
TEXTILE
www.rubber.pl
Rubber R eview
Etapy produkcji węży silikonowych Turbo charge intercooler
Urządzenie do napylania
silikonu
Głowica do koekstruzji
Głowica powlekająca

Jednostka
tnąca
Rdzenie metalowe
kształtowe
Autoklaw

Węże kształtowe niskiego
ciśnienia do wody
Po ochłodzeniu wytłoczonego rdzenia nakładany jest oplot z włókna syntetycznego (są to z reguły włókna aramidowe) o tak dobranym naciągu, by uniknąć deformacji przekroju węża i efektu
wielokąta. Na wykonany oplot specjalna
jednostka natryskowa napyla warstwę
ciekłego silikonu, który poprawi adhezję
ostatniej wytłaczanej warstwy.
Wytłaczarka, podłączona do głowicy powlekającej wyposażonej w pompę
próżniową odgazowania, nakłada na
zazbrojony wąż powłokę z silikonu.
System podciśnieniowy powoduje, że w
momencie nakładania warstwy zewnętrznej powierzchnia węża jest stale przyciągana do głowicy, dzięki czemu zagwarantowana jest stała grubość warstwy
zewnętrznej.
Dzięki specjalnemu systemowi laserowego pomiaru kształtu węża oraz
nadciśnieniu utrzymywanemu wewnątrz
węża w czasie tłoczenia, zapewniona
jest stabilność wymiarowa w ciągłym
procesie produkcji. Gdy system pomiarowy wykryje, że średnica węża maleje,
wówczas automatycznie zwiększane jest
ciśnienie wewnątrz węża, co powoduje,
że średnica wraca do zadanej wartości.
Urządzenie transportujące i chłodzące wyposażone jest w jednostkę
www.rubber.pl
Tego rodzaju węże kształtowe produkowane są w szerokim zakresie średnic,
maksymalnie do 120 mm. Węże te są produkowane w procesie ciągłym w technologii podobnej, jak produkcja węży do
TCI, a więc bez rdzeni i jednoetapowo. Są
zazwyczaj zbrojone za pomocą oplotu
z włókien sztucznych, umieszczonego
pomiędzy warstwą wewnętrzną i powłoką zewnętrzną.
Prędkość wytłaczania i oplątywania
osiąga 20 m/min. Stosowany jest oplot
typu LOCK STITCH oraz PLAIN STITCH.
tnącą, która zapewnia precyzyjne cięcie węża bez deformacji przekroju.
Cięte odcinki węża są nasuwane na
metalowe rdzenie kształtowe (kopyta),
a następnie wulkanizowane w autoklawach. Właściwe ciśnienie i temperatura
pary w autoklawie zapewnia perfekcyjne połączenie czterech warstw węża
oraz zachowanie kształtu w czasie
wulkanizacji. W przypadku węży silnie
zakrzywionych w celu zapobiegania
ich rozwarstwieniu w czasie wulkanizacji, po nasunięciu ich na rdzenie,
można stosować dodatkowe owijanie
węży specjalną taśmą. Gwarantuje ona
odpowiedni docisk węża do rdzenia i
wymusza przyleganie warstw w czasie
wulkanizacji.
Wytłaczanie warstwy wewnętrznej
Wykonywanie oplotu
Chłodzenie
Powlekanie warstwą zewnętrzną
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
21
Rubber R eview
- Powlekanie warstwą zewnętrzną oraz
cięcie, składowanie w linii i umieszczenie produktu w autoklawach w
celu wulkanizacji.
Węże układu wspomagania
kierownicy i klimatyzacji
Powlekanie warstwy zewnętrznej
Powlekanie rdzenia elastycznego
Węże hamulcowe
Są to węże o małych rozmiarach (średnica wewnętrzna 3 – 5 mm), które muszą
wytrzymać wysokie wartości ciśnienia
płynów hamulcowych lub powietrza, i z
tego względu wymagają zastosowania
podwójnego oplotu zbrojenia wykonywanego z drutów stalowych.
Węże te produkowane są z wykorzystaniem rdzeni metalowych lub elastycznych z tworzywa sztucznego. Rdzenie
używane do produkcji węży pomagają
zachować właściwy kształt węża w czasie nakładania kolejnych warstw gumy
w procesie koekstruzji, w czasie wykonywania oplotu (oplot metalowy wymaga
stosowania większego naciągu drutu w
czasie oplatania, niż w przypadku oplotu
z włókien sztucznych) oraz w procesie
wulkanizacji. Technologia produkcji węży
z wykorzystaniem rdzeni jest podobna do powlekanie drutu warstwą izolacji przy produkcji kabli elektrycznych.
Rdzenie te są następnie usuwane ze środka węża. Usuwanie rdzeni odbywa się
metodą hydrauliczną przez wtłaczanie
wody pod ciśnieniem do wnętrza węża.
W nowoczesnych liniach używa się praktycznie wyłącznie rdzeni elastycznych z
PA, chociaż stosowane są również inne
materiały, jak np. PP, głównie ze względu
na niższą cenę. Rdzeń elastyczny może
być użyty wielokrotnie – standardowo
10 – 20 razy.
Rdzenie poliamidowe są trwalsze i
mogą być stosowane w większej liczbie cykli, są one ponadto bardziej elastyczne od rdzeni z PP oraz są łatwiejsze w usuwaniu z gotowych węży. Za
pomocą specjalnych urządzeń możliwe
jest kalibrowanie rdzeni, jeśli ich kształt
odbiega od tolerancji lub zgrzewanie
rdzeni w celu uzyskania długiego rdzenia
z kilku kawałków uzyskanych po wyeliminowaniu uszkodzonego fragmentu.
Technologia rdzeni elastycznych umoż-
22 l
Rdzenie
poliamidowe
są trwalsze
i mogą być
stosowane
w większej
liczbie cykli,
są one ponadto
bardziej
elastyczne
od rdzeni
z PP oraz są
łatwiejsze
w usuwaniu
z gotowych
węży.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
liwia produkcję, zarówno cienkich węży
o średnicy wewnętrznej od 3 mm, jak i
tych o średnicy nawet 50 mm. Długość
stosowanego rdzenia może osiągać
2000 m. Ograniczeniem jest możliwość
usuwania coraz dłuższych rdzeni oraz
możliwości urządzeń zdawczych i nawijarek, jeśli chodzi o maksymalną pojemność bobiny.
Etapy produkcji:
- Powlekanie
rdzenia
elastycznego pierwszą warstwą gumy.
Stosuje się wytłaczarkę z pompą zębatą w celu wytworzenia wysokiego
ciśnienia gumy w głowicy powlekającej, dzięki czemu temperatura gumy
pozostaje niska nawet przy wysokich
prędkościach wtłaczania przekraczających 40 m/min.
- Wykonanie podwójnego oplotu zbrojenia na pierwszej warstwie gumy.
Zazwyczaj do produkcji obydwu
rodzajów węży można stosować tę samą
linię produkcyjną. W przypadku produkcji węży do klimatyzacji, do podstawowej
linii produkcyjnej należy dodać wytłaczarkę do tworzyw termoplastycznych
w celu wykonania dodatkowej warstwy
z poliamidu o grubości 0,15 mm, pełniącej funkcję barierową, której zadaniem
jest ograniczenie przenikania czynnika
chłodniczego.
Wyróżnia się dwie konstrukcje węży
do klimatyzacji:
- typu „veneer”, gdy warstwa PA jest
warstwą wewnętrzną,
- typu „barier”, gdy warstwa PA znajduje się pomiędzy warstwami gumy.
Węże typu barier, mimo swojej bardziej
złożonej budowy, stosuje się ze względu na
obecność warstwy gumowej od wewnątrz,
która zapewnia lepszą przyczepność węża
do końcówek metalowych stosowanych
przy budowie gotowych przewodów. Jest
też elastyczna i lepiej się dopasowuje do
powierzchni radełkowanych.
Przykłady węży o konstrukcji typu „veneer”
Przykłady węży o konstrukcji typu „barrier”
www.rubber.pl
Rubber R eview
Nakładanie warstwy gumowej
Nakładanie warstwy poliamidowej
Chłodzenie
Nawijanie
Kilka przykładów konstrukcji węży paliwowych:
LINIA DO WYTŁACZANIA
Węże te produkowane są z wykorzystaniem rdzeni elastycznych za pomocą zespołu trzech wytłaczarek: jednej
do warstwy barierowej z PA i dwóch
do różnych rodzajów gumy. Oplot jest
wykonywany na osobnej linii, natomiast
warstwy zewnętrzne i wewnętrzne są
wykonywane na tej samej linii z użyciem
innych zestawów głowic powlekających.
Węże paliwowe
Jest wiele procesów produkcyjnych
węży paliwowych, gdyż ich konstrukcja
może być bardzo różnorodna. Spotyka
się m.in. następujące konstrukcje węży:
z więcej niż jedną warstwą gumy, z warstwą tworzywa termoplastycznego lub
bez oraz z warstwą tkaniny lub bez. THV
(fluorowane tworzywo termoplastyczne), podobnie jak guma FKM (kauczuk
fluorowany) są stosowane w celu zapewnienia odporności na paliwo.
Wytłaczanie rdzenia gumowego
www.rubber.pl
Węże paliwowe kształtowe produkowane są w innowacyjnej technologii
rdzenia gumowego niezwulkanizowanego. Innowacyjność technologii polega
na tym, że rdzeń jest wytłaczany bezpośrednio na linii i w związku z tym, proces
produkcji jest procesem w pełni ciągłym.
Ponieważ rdzeń jest wyjmowany przed
wulkanizacją węża, to możliwe jest jego
zmielenie i ponowne wykorzystanie w
procesie produkcji.

Nakładanie THV
Koekstruzja NBR z CSM
Cięcie
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
23
Rubber R eview
MICHELIN
Innowacje kręcą branżą opon
Francuski koncern pracuje nad rozwiązaniami, które spełniają często pozornie wykluczające się
wymagania, jak opracowanie opony zdolnej do pracy zarówno na podłożu twardym, jak i miękkim
oraz na terenie pochyłym.
W
e wrześniu br. rozpoczęto
produkcję nowego, hybrydowego samochodu Porsche
918 Spyder. Michelin będzie
wyłącznym dostawcą opon do tego
pojazdu, który zostanie wyprodukowany w limitowanej serii 918 egzemplarzy.
Decyzja o zastosowaniu opon Michelin
Pilot Sport Cup 2 w samochodzie Porsche
została poprzedzona bardzo rygorystycznym programem rozwojowym. W sumie
odbyło się 150 godzin testów na 5 torach
wyścigowych w Europie.
Realizacja projektu trwała aż 10 lat.
W rezultacie opony Michelin Pilot Sport
Cup 2 zapewniają osiągi w czterech
zazwyczaj wzajemnie wykluczających się
obszarach – w zakresie sportowej jazdy,
efektywności energetycznej, niższych
oporów toczenia i większego bezpieczeństwa na mokrych nawierzchniach.
Dodatkowo przy dużych prędkościach,
także na torze, opony Michelin gwarantują stabilność pojazdu (zrównoważenie
sterowości przodu i tyłu), szybkość reakcji, przyczepność i niezmienne osiągi na
każdym okrążeniu, a wszystko to dzięki
mieszance gumy o dużej odporności na
przegrzewanie.
Francuski koncern został wyłącznym
globalnym dostawcą opon do nowego
modelu legendarnej włoskiej marki,
Ferrari 458 Speciale.
Michelin Pilot Sport Cup 2 jest produkowana przy użyciu tych samych technologii, jakie sprawdziły się w oponach
wyścigowych. Inżynierowie Michelin
zastosowali technologię Bi-Compound,
dzięki której wewnętrzna i zewnętrzna
część bieżnika są wykonane z dwóch
różnych rodzajów gum. Guma w
zewnętrznej części jest wykonana z
elastomeru o wysokiej masie cząsteczkowej, którego twardość dobrano tak,
aby zapewnić maksymalną i niezrównaną przyczepność na ciasnych wirażach
na suchym torze. Natomiast wewnętrzny obszar wykonano ze sztywnego
elastomeru zapewniającego precyzję
kierowania.
Opona z aksamitu?
Nowa opona Michelin Pilot Sport
Cup 2 zapewnia stabilność, zrównoważone prowadzenie, przyczepność
na mokrej nawierzchni oraz większą
poprzeczną i wzdłużną odporność na
aquaplaning (na zakrętach i przy przenoszeniu momentu obrotowego silnika
na oponę). Mieszanka bieżnika opon
24 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
www.rubber.pl
Rubber R eview
Pilot Sport Cup 2 zapewnia osiągi w kilku wzajemnie wykluczających się obszarach,
do których nalezą: sportowa jazda, efektywność energetyczna, niższe opory toczenia
i większe bezpieczeństwo na mokrych nawierzchniach.
Główną cechą opasania wykonanego z gęstego włókna aramidowego jest
duża wytrzymałość i odporność na rozciąganie. Włókno to jest lekkie, a przy
tym pięciokrotnie bardziej wytrzymałe
od próbki stali o takiej samej masie.
Opasanie w obszarze barków i w środ-
Działanie opony AxioBib
opiera się na technologii
Michelin Ultraflex,
pozwalającej na większe
obciążenie pojazdu przy
niższym ciśnieniu, co
zapewnia lepszą trakcję
bez obracania się opony
na obręczy, jak również
mniejsze ugniatanie gleby.
www.rubber.pl
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
25
Rubber R eview
kowej części jest umieszczane pod bieżnikiem z różną siłą naciągu, co sprawia,
że dosłownie spina ono całą strukturę opony. W rezultacie powierzchnia
kontaktu z podłożem jest stała, a siła
odśrodkowa jest efektywnie kontrolowana nawet przy dużych prędkościach.
Innowacją jest modyfikacja technologii
Variable Contact Patch 2.0 wykorzystanej w oponach Michelin Pilot Super
Sport. Technologia optymalizuje ciśnienie na powierzchni kontaktu opony z
podłożem, tak aby przylegało do niego
jak najwięcej gumy. Dzięki temu opona
zapewnia najlepszą przyczepność na
łukach i ostrych zakrętach.
Obszar stopki jest o 10 proc. szerszy niż w tradycyjnej oponie sportowej.
Jest on wzmocniony mieszanką gumy
zwiększającej sztywność boczną oraz
zapewniającej szybkość reakcji i precyzyjne kierowanie. Specjalny proces tłoczenia w formach w połączeniu z unikalnym doświadczeniem Michelin zaowocował stworzeniem Michelin Velvet
Technology. Guma powstająca w tym
procesie załamuje światło w specyficzny
sposób, sprawiając, że opona wygląda
jak wykonana z aksamitu. Geometria
uzyskanej faktury umożliwiła inżynierom modyfikacje kontrastu i stworzenie
odcieni czerni nadającym bokom opony
wygląd aksamitu.
sztywności klocków bieżnika i kąta, pod
jakim wchodzą w glebę, po sztywność
drutówki i jakość mieszanki gumy.
Stały monitoring bezpieczeństwa
Michelin zdecydował
się bezpłatnie
upowszechnić
wszystkie swoje
patenty związane z
technologią RFID
Na sportowo i… rolniczo
Specjalną wersję opony Michelin Pilot
Sport Cup 2 skonstruowali wspólnie inżynierowie Michelin i Ferrari. Dzięki temu
francuski koncern został wyłącznym
globalnym dostawcą opon do nowego modelu legendarnej włoskiej marki,
Ferrari 458 Speciale. Ogumienie to ma
być jednym z kluczowych atrybutów
tego pojazdu, zapewniającym mu znakomite osiągi. Testy, przeprowadzone
zarówno na symulatorze, jak i na torze,
pozwoliły na wypracowanie unikalnych
rezultatów w trzech kluczowych obszarach: szybkości i sterowności na suchej
nawierzchni, utrzymywania optymalnych i niezmiennych osiągów na każdym
okrążeniu oraz przyczepności na mokrej
nawierzchni.
Z kolei Prototypowa opona Michelin
AxioBib IF 850/75 R 42, o indeksie obwodu
26 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Michelin zdecydował się bezpłatnie upowszechnić wszystkie swoje
patenty związane z technologią RFID.
W przypadku opon ciężarowych i autobusowych z zamontowanymi chipami
RFID z systemem zdalnego pomiaru
ciśnienia TPMS wystarczy, że kierowca
przejdzie obok pojazdu, by za pomocą
elektronicznego czytnika zebrać kompletne i wiarygodne dane z systemu
TMPS. Badania wykazały, że sprawdzenie ciśnienia i stanu opon w autobusie lub ciężarówce zajmuje średnio 15
minut. Wyposażając opony w chipy
RFID, można zredukować ten czas do
minimum. Jest to możliwe dzięki utworzeniu elektronicznego „łącza” między
oponą a systemem odbioru oraz przetwarzaniu danych dotyczących jej parametrów.
toczenia 50, wysokości 2,32 m i nośności
9,5 t, wpisuje się w coraz mocniej akcentowany w świecie rolnictwa trend: coraz
większe maszyny rolnicze mają zaspokoić rosnący popyt na produkty rolne. Na
wyzwania stawiane przez coraz potężniejsze ciągniki, których moc stopniowo
rosła - od 160-220 KM, poprzez 220-280
KM, 260-350 KM, a ostatnio przekroczyła
350 KM - Michelin odpowiadał oponami
o coraz większej średnicy: od 1,95 m,
poprzez 2,05 m, 2,15 m i wreszcie 2,32 m.
Michelin AxioBib 2m32 jest przeznaczona do ciągników o mocy powyżej 350
KM. Powstała, aby efektywnie przekazywać całą moc ciągnika, a przy tym nie
ślizgać się na obręczy.
Dzięki zamontowanym w oponach
autobusowych i ciężarowych chipom
RFID czujniki TPMS zdalnie odczytują
temperaturę i ciśnienie, co pozwala na
stały monitoring kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo
opon. Zdalne odczytywanie najważniejszych parametrów opony wyposażonych w chipy RFID pokazało, że
technologia ta może poprawić kontrolę opon w trakcie ich użytkowania.
Michelin upowszechni bezpłatnie swój
patent, by w trosce o poprawę bezpieczeństwa przyspieszyć wprowadzenia
międzynarodowego standardu technologii RFID.
Produkt opiera się na technologii
Michelin Ultraflex, która pozwala na
większe obciążenie pojazdu przy ciśnieniu niższym nawet o 0,8 bara. Oznacza to
lepszą trakcję bez obracania się opony na
obręczy, jak również mniejsze ugniatanie
gleby. Zgodnie ze zobowiązaniem do
ciągłego doskonalenia, inżynierom Grupy
Michelin wraz z opracowaniem nowej
prototypowej opony udało się przesunąć
powszechne ograniczenia w konstrukcji
bieżnika opon rolniczych. Aby opona
spełniała wymogi rolników, należy wziąć
pod uwagę wszystkie szczegóły: od
– Wierzymy, że najważniejszym czynnikiem wspierającym szersze zastosowanie
tej technologii w sektorze transportowym
jest stworzenie międzynarodowego standardu. Krok, który wykonaliśmy, powinien
nas przybliżyć do osiągnięcia tego celu
– uważa Terry Gettys, szef Działu Badań
i Rozwoju Michelin. – Podczas ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Londynie
opony Michelin wyposażone w chipy
RFID były wykorzystywane w miejskich
autobusach, aby poprawić bezpieczeństwo i efektywność operacyjną – dodaje
Gettys.

www.rubber.pl
������� �
13 – 15.11.2013
Targi Przemysłu Gumowego
i Tworzyw Sztucznych
Fair of Plastics and Rubber
Processing Industries
formowanie tworzyw termoplastycznych
formowanie tworzyw termoutwardzalnych
formowanie gumy • formowanie kompozytów
spotkania matchmakingowe B2B
The Fair of Rubber and Plastics Processing Industries RubPlast EXPO is an event addressed to
plastics, rubber and composites subcontractors and converters.
Our main plan for 2013 is exhibition divided into two main parts:
First part - Rubber processing industry
kontakt / contact
Tomasz Wącirz
tel. +48 32 788 75 37, kom. +48 510 031 683
e-mail: [email protected]
Second part - Plastics processing industry.
partnerzy medialni i internetowi / partners
tereny targowe / venue
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124,
Sosnowiec, Poland
www.rubplast.pl
Rubber R eview
Wielka ekspansja
Niemiecki koncern Laxness uroczyście otworzył swoją nową fabrykę
kauczuku butylowego (IIR) na wyspie Jurong w Singapurze. Zakład
powstał kosztem 400 mln euro i będzie mógł produkować 100.000 ton
kauczuku butylowego rocznie.
ANDRZEJ WITUL
lacówka jest najnowocześniejszym tego typu zakładem w
Azji i będzie wytwarzać zarówno najwyższej jakości kauczuki
halobutylowe (CIIR, BIIR), jak i standardowe kauczuki butylowe (IIR). Lanxess
jest pierwszym producentem kauczuku
butylowego, dysponującym własną bazą
wytwórczą na trzech kontynentach. Nowo
otwarty zakład w Singapurze dołączy do
P
28 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
istniejących fabryk kauczuku butylowego
w Sarnia, w Kanadzie, i Zwijndrecht w
Belgii. Fabryka w Singapurze weszła do
eksploatacji w pierwszym kwartale 2013
roku i ma osiągnąć pełną zdolność produkcyjną w 2015 roku. Według prognoz
przedstawionych przez niemiecki koncern, rynek kauczuku butylowego będzie
rósł średnio o 5 procent rocznie w ciągu
najbliższych lat, a główną siłą napędową będzie światowy megatrend rozwoju
mobilności, przede wszystkim w Azji. Dla
przykładu liczba samochodów osobowych w Chinach i Indiach ma się potroić
w ciągu następnych 15 lat, głównie za
sprawą coraz liczniejszej klasy średniej w
tych krajach. Ponadto, istnieje wyraźna
tendencja do stosowania opon radialnych lub bezdętkowych do autobusów
i ciężarówek w Indiach i Chinach, które
zmieniają oblicze komercyjnej mobilności.
Nowoczesne opony radialne wymagają
wewnętrznych wkładek wykonanych z
kauczuków halobutolowych, które pomagają utrzymać dłużej stałe ciśnienie w
oponach ze względu na wyższą nieprzepuszczalność gazów, co w konsekwencji przekłada się na zmniejszenie zużycia
paliwa i emisji CO2. Na przemysł oponiarski
przypada około trzy czwarte sprzedaży
www.rubber.pl
Rubber R eview
butylowa
Kauczuk butylowy (IIR, CIIR, BIIR)
kauczuku butylowego produkowanego
przez Laxness, z tego ponad 50 procent
sprzedaży jest generowane w Azji.
Różnorodność aplikacji
Nowe zastosowanie dla kauczuków
bromobutylowych, odmiany kauczuków
halobutylowych, znaleziono w produkcji bieżników opon. Wykorzystanie BIIR
w bieżniku ulepsza właściwości opon
poprawiając zarówno przyczepność,
jak i skuteczność hamowania na mokrej
nawierzchni, bez pogarszania charakterystyk oporów toczenia. Innym zastosowaniem kauczuków halobutylowych jest
produkcja zamknięć farmaceutycznych.
Wykorzystanie tych specjalistycznych
kauczuków we wspomnianej aplikacji
jest nawet wymagane przez prawodaw-
www.rubber.pl
Kauczuk butylowy to kauczuk syntetyczny będący produktem polimeryzacji izobutylenu lub kopolimeryzacji izobutylenu z niewielką ilością izoprenu bądź buta-1,3-dienu.
Właściwości
Odporny na kwasy nieorganiczne, roztwory zasad, wodę
utlenioną do 30%, alkohole, fenole, nitrobenzen, aniliny,
oleje roślinne i zwierzęce, ketony, etery, estry, kwasy organiczne, ozon. Niewielki udział izoprenu wpływa na zdolność do wulkanizacji. Temperaturowy zakres stosowania
długotrwałego wynosi od -40 do +130°C. Kauczuki butylowe zawierające chlor (CIIR) i brom (BIIR) odznaczają się
dobrymi właściwościami przetwórczymi i dobrą odpornością na starzenie przy małej przepuszczalności powietrza.
Zastosowanie
Opony, dętki, uszczelki, izolacje elektryczne, amortyzatory,
węże do pary i gorących cieczy, kleje, tkaniny gumowane,
gazoszczelne membrany, zamknięcia farmaceutyków,
pokrycia dachowe itp.
Fabryka kauczuku butylowego (100 tys. t/r.)
na wyspie Jurong w Singapurze.
stwo niektórych państw azjatyckich,
np. Chin. Ponadto w Azji ma swoje siedziby kilku największych producentów
zamknięć farmaceutycznych a sprzedaż
do sektora farmaceutycznego generuje
około 10 proc. przychodów ze sprzedaży
kauczuku butylowego w firmie Laxness.
Jeszcze innym zastosowaniem kauczuku butylowego jest wytwarzanie ubrań
ochronnych, podeszew butów, klejów i
gumy do żucia. Jego nieprzepuszczalność gazów i odporność na chemikalia
okazała się również cenną właściwością
w systemach klimatyzacji samochodowych i systemach zbiornikowych.
Bardzo złożony proces produkcji
Wytwarzanie kauczuku butylowego jest bardzo złożone i obejmuje etapy
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
29
Rubber R eview
Po przecięciu wstęgi (od lewej) Png Cheong Boon, CEO, JTC
Corporation, Werner Breuers Członek Zarządu Lanxess,
Angelika Viets ambasador Niemiec w Singapurze, Teo Chee
Hean wicepremier rządu Singapuru, Axel C. Heitmann Prezes
Zarządu Lanxess, Leo Yip Przewodniczący Rady Rozwoju
Gospodarczego Singapuru, i Ron Commander, szef jednostki
biznesowej kauczuku butylowego
procesu w temperaturze w zakresie od
minus 100 do plus 200 stopni Celsjusza.
Obecny proces produkcji wykorzystywany do wytwarzania kauczuku butylowego został unowocześniony i wdrożony w
Singapurze. Około 10 procent całkowitej wartości inwestycji wydatkowano na
technologie, które sprawiają, że zakład
będzie bardziej przyjazny dla środowiska.
Przykładowo, w procesie wytwarzania jest
stosowana znacznie mniejsza ilość pary
30 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
niż w porównywalnych instalacjach, co
prowadzi do mniejszego zużycia energii.
Związki chemiczne w procesie produkcji
również są przetwarzane w najnowocześniejszych instalacjach, co gwarantuje najwyższy poziom ochrony środowiska.
Idealne warunki w Singapurze
Zakład kauczuku butylowego został
zaprojektowany i zbudowany przez Foster
Wheeler Asia Pacific Pte. Ltd. na działce o
powierzchni 150.000 metrów kwadratowych, na Wyspie Jurong w Singapurze.
Wyspa ta znajduje się na wybrzeżu miasta-państwa i zapewnia infrastrukturę, przeznaczoną specjalnie na potrzeby przemysłu chemicznego, tworząc w ten sposób
idealne warunki do rozwoju sektora. Dzięki
temu firma Lanxess. mogła zapewnić
sobie długoterminowe dostawy izobutenu, ważnego surowca do produkcji kau-
czuku butylowego, z sąsiedniego zakładu.
Korzystając z zalet lokalizacji, w zeszłym
roku Lanxess rozpoczął również budowę
nowego zakładu, który będzie wytwarzał
kauczuki butadienowe na katalizatorze
neodymowym (Nd-PBR). Kosztem 200
mln EUR powstanie największa na świecie
instalacja Nd-PBR o wydajności 140.000
ton rocznie. Zakład ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2015 roku.
Bezpośrednia bliskość tych dwóch instalacji stworzy cenne synergii dla spółki, na
przykład poprzez wspólną infrastrukturę
i logistykę. Lanxess zatrudnia obecnie w
Singapurze około 380 osób, ,a lokalizacja
ta jest centrum operacyjnym spółki w
Azji Południowo-Wschodniej oraz regionie Azji i Pacyfiku. Singapur już 2010 roku
stał się też domem dla światowej siedziby
jednostki biznesowej Butyl Rubber firmy
Laxness.

www.rubber.pl
Rubber R eview
LANXESS
Kompleksowy program
zwiększenia wydajności
Tymczasowe osłabienie popytu, wzrost konkurencji na rynku oraz niestabilne ceny surowców
wpływają w dużym stopniu na działalność związaną z produkcją kauczuków syntetycznych.
W związku z tym niemiecki koncern planuje obniżyć koszty i zmniejszyć liczbę pracowników, a także
zoptymalizować swoje portfolio produktów.
W
celu przeciwdziałania skutkom trudnych warunków
biznesowych Lanxess wdraża kompleksowy program
zwiększenia wydajności. – Ze względu na
obecną sytuację musimy podjąć wszelkie
niezbędne kroki, aby powrócić na ścieżkę
zrównoważonego i opłacalnego wzrostu
możliwie jak najszybciej. Obserwujemy
już pierwsze oznaki stabilizacji na rynku,
ale jest jeszcze zbyt wcześnie, aby powiedzieć, kiedy i jak szybko odczujemy skutki
ożywienia – komentuje zaistniałą sytuację prezes zarządu koncernu, Axel C.
Heitmann, potwierdzając jednocześnie
całoroczną prognozę wyników koncernu na rok 2013 w postaci zysku EBITDA
rzędu 700–800 mln euro, bez uwzględniania dewaluacji zapasów.
W ramach programu Advance koncern Lanxess chce osiągnąć około 100
mln euro oszczędności rocznie (począwszy od 2015 roku) dzięki poprawie efektywności i ukierunkowanej restrukturyzacji. Skutkiem tego będzie redukcja
zatrudnienia o około 1 tys. stanowisk
na całym świecie do końca 2015 roku.
Stanowiska te zostaną zlikwidowane
w ramach programu dobrowolnych
odejść, który obejmie pakiety dla osób
przechodzących na wcześniejszą emeryturę oraz odprawy. Ponadto, zmienne
www.rubber.pl
kontynuować swoją sprawdzoną strategię elastycznego zarządzania aktywami.
W sumie na pokrycie jednorazowych
kosztów wdrożenia programu Advance
przeznaczone zostanie w 2013 i 2014
roku około 150 mln euro.
elementy wynagrodzenia pracowników,
którzy się do tego kwalifikują, zostaną
zmniejszone w bieżącym roku biznesowym.
Restrukturyzacja została już zrealizowana w jednostce biznesowej Rubber
Chemicals, w ramach której Lanxess
zamyka obecnie zakład w Republice
Południowej Afryki i redukuje liczbę etatów w Belgii. Ponadto na całym świecie
firma dostosowuje działalność do aktualnej sytuacji rynkowej, będzie także
Koncern LANXESS utrzyma swoją
obecną strukturę złożoną z 14 jednostek
biznesowych wydzielonych w ramach
trzech pionów. Jednocześnie spółka
rozważa różne strategiczne możliwości
w odniesieniu do jednostek prowadzących działalność poboczną. Działalność
poboczna reprezentuje w sumie sprzedaż rzędu około 500 mln euro, generuje
zysk EBITDA przed pozycjami nadzwyczajnymi w wysokości około 30 mln i
zapewnia zatrudnienie około 1000 pracowników. Działania te obejmują linię
biznesową Perlon-Monofil w ramach
jednostki biznesowej High Performance
Materials (HPM), linię biznesową akceleratorów i przeciwutleniaczy w ramach
jednostki biznesowej Rubber Chemicals
(RUC) oraz linię biznesową kauczuku
butadienowo-nitrylowego w ramach
jednostki High Performance Elastomers
(HPE). Zakłady produkcyjne, których
dotyczą te plany, zlokalizowane są w
Brunsbuettel i Dormagen (Niemcy), Kallo
(Belgia), Bushy Park (Stany Zjednoczone),
Jhagadii (Indie), La Wantzenau (Francja)
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
31
Rubber R eview
W ramach programu Advance koncern Lanxess chce
osiągnąć około 100 mln euro oszczędności rocznie, czego
skutkiem tego będzie redukcja zatrudnienia o około 1 tys.
stanowisk na całym świecie.
oraz Nantong (Chiny). Wszystkie możliwości dotyczące tych zakładów będą
rozpatrywane zgodnie z ramami prawnymi oraz z udziałem lokalnych pracowników.
– Każde z tych przedsiębiorstw cieszy
się stabilną pozycją na danym rynku, ale
w perspektywie długoterminowej mogą
rozwijać się lepiej z innym partnerem
– uważa Axel C. Heitmann. W ramach
działań z zakresu zarządzania portfolio,
w perspektywie średnio- i długoterminowej, koncern będzie dążył do przejęć, które wzmocnią piony Advanced
Intermediates i Performance Chemicals,
a tym samym do dalszej dywersyfikacji struktury Grupy. – Ewentualne nowe
nabycia muszą być wyraźnie dopasowane pod względem strategicznym i kulturowym oraz mieć efekt kumulacyjny w
odniesieniu do kluczowych wskaźników
finansowych – twierdzi prezes zarządu
Lanxessa.
32 l
W tym roku nakłady inwestycyjne
koncernu zostały ograniczone do poziomu ok. 600 mln euro, podczas gdy
jednocześnie realizowanych jest kilka
ważnych projektów strategicznych. W
przyszłości koncern skupi się w większym stopniu na mniejszych projektach
i usuwaniu wąskich gardeł.
Pomimo czasowego spadku popytu,
długoterminowe podstawy wzrostu firmy
nie zostały naruszone i nadal będzie ona
wyróżniać się spośród konkurencji dzięki
skoncentrowaniu wysiłków na produktach
o wysokiej wydajności.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Lanxess dąży obecnie do zakończenia trzech ważnych projektów mających na celu zaspokojenie potrzeb
związanych z megatrendem mobilności. Przedsięwzięciami tymi są: budowa zakładu kauczuku polibutadienowego na katalizatorze neodymowym
(Nd-PBR) w Singapurze, zakładu terpolimeru etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) w Chinach oraz zakładu
produkcji poliamidów w Belgii. Projekty
te są realizowane zgodnie z planem.
Według firmy, długoterminowe podstawy jej wzrostu nie zostały naruszone
www.rubber.pl
Rubber R eview
pomimo czasowego spadku popytu i
nadal będzie ona wyróżniać się spośród konkurencji dzięki skoncentrowaniu wysiłków na produktach o wysokiej
wydajności. – Nasze inwestycje w zakłady
produkcji wysokowydajnych kauczuków i
lekkich materiałów wzmocnią naszą pozycję jako jednego z głównych dostawców
na potrzeby przemysłu oponiarskiego i
motoryzacyjnego. Doskonale się sprawdzą
po ożywieniu na rynku – uważa Axel C.
Heitmann. Spółka jest pewna, że osiągnie średniookresowe cele w postaci
1,8 mld euro zysku EBITDA bez uwzględniania pozycji nadzwyczajnych w 2018
roku.
Swoją rynkową pozycję Lanxess
zbudował w dużej mierze dzięki innowacjom. Najnowszym przykładem
mogą być dwa nowe gatunki kauczuku
polibutadienowego bazujące na katalizatorze neodymowym (NdPBR ), których zadaniem jest m.in. usprawnienie
produkcji paliwooszczędnych opon.
Niemiecki koncern jest największym na
świecie producentem NdPBR. Produkty
Buna Nd 22 EZ i Buna Nd 24 EZ odznaczają się dużą masą molową, niezbędną
do produkcji opon z wyjątkowo niskim
oporem tocznym. Jednocześnie, dzięki
opracowanej przez Lanxess technologii modyfikacji gumy, ich obróbka jest
dość łatwa. Dlatego stanowią atrakcyjna alternatywę dla wysokowydajnych
www.rubber.pl
Inwestycje w zakłady produkcji
wysokowydajnych kauczuków i lekkich
materiałów wzmocnią pozycję firmy jako
jednego z głównych dostawców na potrzeby
przemysłu oponiarskiego i motoryzacyjnego.
Lanxess dąży obecnie do zakończenia
trzech ważnych projektów mających
na celu zaspokojenie potrzeb związanych
z megatrendem mobilności.
gatunków Buna CB22 i Buna CB24, szeroko rozpowszechnionych w przemyśle
oponiarskim.
Technologia wykorzystana przez
Lanxess w nowych gatunkach NdPBR ma
za zadanie tworzyć rozgałęzienia długich
łańcuchów, co przyspiesza wchłanianie
wypełniaczy przez matrycę kauczukową,
a przez to usprawnia obróbkę. Lanxess
podkreśla, że podnoszenie wydajności
energetycznej opon bez negatywnego
wpływu na ich pozostałe własności stało
się w ostatnich latach jednym z ważniejszych problemów, na których przemysł
oponiarski skupił swoją uwagę. Kauczuki
NdPBR są tu kluczowym rozwiązaniem,
usprawniającym produkcję nowoczesnych opon, dzięki którym możliwa stała
się redukcja zużycia paliwa, a przez to
ograniczenie emisji spalin.
Lanxess jest wiodącym producentem
specjalistycznych środków chemicznych.
W 2012 roku spółka osiągnęła sprzedaż
w wysokości 9,1 miliarda euro. Obecnie
zatrudnia około 17.400 pracowników w
31 krajach i jest reprezentowana przez
50 zakładów produkcyjnych na całym
świecie. Podstawowym przedmiotem
działalności firmy jest rozwój, produkcja
i dystrybucja tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych, półproduktów
i specjalistycznych substancji chemicznych.

WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
33
Rubber R eview
„Energetyczny przełom” będzie drogo Niemców kosztował.
Kosztowna zielona
rewolucja w energii
Zmiana polityki energetycznej Niemiec, zdaniem niemieckich przedsiębiorców, „jest przekleństwem”.
Obawiano się, że rezygnacja z energii jądrowej, o czym zdecydowano w 2011 r., przyczyni się do
pojawienia się niedoborów, a problem jest dokładnie odwrotny: w kraju jest teraz nadprodukcja
energii solarnej i wiatrowej, przez co rynek jest przesycony.
WALDEMAR SOBAŃSKI
aporty urzędu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemu energetycznego Niemiec
czyta się „jak kryminały”, konstatuje niemiecki dziennik gospodarczy
Handelsblatt, który cytuje jego fragmenty: „Bezpieczeństwo sieci nie zawsze było
zapewnione. […] Musieliśmy interweniować ponad 40 razy i musieliśmy wstrzymać działania elektrowni i całych parków
wiatrowych, przez co bezpieczeństwo
systemu było zagrożone. Przeżywamy
coraz trudniejsze sytuacje stresowe”.
R
W zeszłym roku odnawialne źródła
energii stanowiły 23 procent niemieckiej produkcji prądu. Rząd planuje, aby
ich proporcja wzrosła do 80 procent do
2050 r. „Przełom energetyczny”, który
rozpoczął się w Niemczech w 2000 r.,
może zaowocować w 2014 r. wzrostem
cen prądu dla odbiorców indywidualnych, niepokoi się Süddeutsche Zeitung
w przeddzień ogłoszenia raportu Komisji
Federalnej ds. Monopoli, która zajęła się
sprawą przejścia do energii odnawialnych. Dziennik szacuje, że gospodarstwa
domowe będą musiały płacić rocznie
za prąd o 40 euro więcej niż do tej pory,
mimo że „cena prądu na giełdzie od
dawna nie była tak niska”.
34 l
Ta paradoksalna sytuacja spowodowana jest tym, że część opłat idzie na
sfinansowanie „przełomu energetycznego”. Jak wyjaśnia dziennik, „na skutek
wzrostu podaży energii spadły jej ceny
na giełdzie”. Ale ponieważ jej dostawcy muszą płacić producentom zielonej
energii ustaloną cenę, przerzucają różni-
Koniunktura w przemyśle pogarsza się
w Niemczech z kwartału na kwartał.
Przyczyną są gwałtownie rosnące ceny
energii elektrycznej. Wzrost powodują
wysokie dopłaty do energii ze źródeł
odnawialnych, których ciężar ponoszą
niemieccy przedsiębiorcy.
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
cę między nią a tą rynkową na klientów,
[żeby na tym nie stracić]. „Im bardziej
spada kurs energii elektrycznej, tym bardziej wzrasta opłata dla klientów”.
Według Süddeutsche Zeitung jest to
„absurdalny” model, coraz częściej kwe-
stionowany w Niemczech. Der Spiegel
poświęca w tym tygodniu swój raport
„widmu energii”, które może stanowić
zagrożenie dla polityki zmian energetycznych. Aż tak duże, że kanclerz Angela
Merkel zapowiedziała już nowelizację
ustawy z 2000 r. po wyborach 22 września, a jej socjaldemokratyczny przeciwnik Peer Steinbrück nazwał jej sposób
rządzenia „żałosnym”, przypomina Der
Spiegel.
Przedstawiona przez Angelę
Merkel wizja pełnego przejścia
Niemiec do 2050 r. na odnawialne
źródła energii jest śmiała i ambitna.
Pani kanclerz nie mówi jednak nic o
związanych zieloną rewolucją niebezpieczeństwach ani o ogromnych jej
kosztach — dla Niemiec i całej Europy
– twierdzi Der Spiegel.
Niemieckie marzenie o energetycznej rewolucji spełniło się w Morbach
położonym wśród zalesionych wzgórz
w regionie Hunsrück na południowym
zachodzie kraju. Jest tam czternaście
turbin wiatrowych, baterie słoneczne o
łącznej powierzchni 4000 metrów kwadratowych oraz elektrociepłownia na
biogaz, wszystko to zlokalizowane na
terenie dawnej bazy wojskowej na wzgó-
www.rubber.pl
NOWA
O F E RTA
S P R Z E DA Ż Y
E N E R G I I
N A
zaiskrz
Grupa Zakupowa
www.energia.eplastics.pl
R O K
2 0 14
Rubber R eview
rzu ponad miasteczkiem. Łącznie źródła
te produkują trzy razy więcej energii, niż
wynosi zapotrzebowanie liczącej 11 000
mieszkańców gminy. Morbach zwiedzali
już politycy i prezesi korporacji z całego
świata. Tu ziściło się to, co kanclerz Merkel
planuje dla całych Niemiec.
Kanclerz chce, by to się stało w
ciągu zaledwie czterech dziesięcioleci.
Tyle czasu, jej zdaniem, starczy, by największa gospodarka Europy zaspokajała
większość swoich potrzeb energetycznych dzięki słońcu, wiatrowi, biomasie i
wodzie. Wykorzystanie niewyczerpanych
źródeł energii dostępnych na lądzie i
morzu pomoże też w walce z globalnym
ociepleniem. Będzie też oznaczało koniec
zależności od arabskiej ropy, koniec strachu przed nowym Czernobylem i koniec
niepewności co do stabilności rosyjskich
dostaw gazu. Na początku miesiąca
Berlin zaprezentował tę ambitną zieloną
wizję w postaci projektu nowej ustawy
energetycznej. Jej celem jest zwiększenie
udziału źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym kraju z obecnych 16 procent do 80 procent w 2050 r.
Zagadka rzeczywistych kosztów
Wdrożenie planu oznaczać będzie
koniec trwającej dwa ostatnie stulecia
epoki paliw kopalnych, bo to z nich niemal wyłącznie czerpała gospodarka –
węgla, ropy i gazu. Dlatego też pani kanclerz nieustannie podkreśla skalę energetycznej rewolucji, która czeka Niemcy.
Nie mówi jednak nic o związanych z nią
gigantycznych kosztach.
euro (12 bilionów złotych), nie wlicza się
w to koniecznych inwestycji w przesył i
magazynowanie. Koszt wyprodukowania
1 kilowatogodziny energii wzrósłby w
najbliższych 25 latach z 6,5 eurocenta (26
groszy) do 23,5 eurocentów (94 grosze),
jeżeli Niemcy miałyby stać się całkowicie
samowystarczalne pod względem energetycznym, ocenia RWE.
Ile trzeba by wydać na zieloną rewolucję przez czterdzieści lat, nie da się
dokładnie przewidzieć. Nie bez znaczenia jest i to, że większość prognoz pomija
problemy, które mogą wyniknąć w trakcie żmudnego procesu związanego z
uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń,
sporami prawnymi i protestami publicz-
Firmy w USA płacą ok 0,05 USD za KWh
energii, gdy tymczasem Niemcy
muszą płacić 0,07 EUR.
Cena energii dla przedsiębiorstw w
Polsce w ofercie GZ Polimerowa Energia
wynosi ok. 0,1870 PLN/KWh, czyli ok.
0,05 USD/KWh lub 0,04 EUR/
/KWh. Polimerowa Energia zwiększa
konkurencyjność polskiego przemysłu.
www.energia.eplastics.pl
Na początek zbudowane muszą
zostać nowe linie przesyłowe, by przetransportować rosnące ilości energii wiatrowej z północy i słonecznej z południa
Europy. Branża energetyczna szacuje, że
koszt zbudowania tych „energetycznych
autostrad” – samych linii, stacji rozdzielczych i transformatorowni – wyniesie
tylko w najbliższych dziesięciu latach 40
miliardów euro (160 miliardów złotych).
Koniec epoki taniej energii
Analitycy RWE, największego koncernu energetycznego Niemiec, oceniają w
wewnętrznym raporcie, że samo przejście na źródła odnawialne kosztować
będzie Europę zawrotną sumę 3 bilionów
36 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
nymi. Można jednak określić sześć głównych czynników, które zadecydują, czy
system oparty na odnawialnych źródłach
energii jest realny i jaki byłby koszt dojścia do niego.
Dotacje do energii słonecznej
Ta młoda branża przeżywa niesamowity rozkwit, tyle że to bardzo dużo kosztuje. Elektrownie słoneczne otrzymują
jednolitą stawkę za każdą wyprodukowaną kilowatogodzinę energii. Stawka
ta jest o wiele wyższa od przeciętnej
rynkowej ceny energii, gwarantowanej
od ponad dwudziestu lat. Przez ostatnich dziesięć lat na dotacje do energii
słonecznej podatnik wydał jakieś 60-80
miliardów euro. Korzyści są stosunkowo
niewielkie – energia słoneczna to dzisiaj
zaledwie 1,1 proc. niemieckiego bilansu
energetycznego.
75 miliardów euro na morskie
farmy wiatrowe
Energetyka wiatrowa rozwijała się
dotąd szybko, ale jej potencjał wzrostu
wyczerpuje się. Zdobywanie nowych
terenów na lądzie staje się niemożliwe.
Problemem jest uzyskiwanie pozwoleń
na budowę nowych turbin – „wiatraków”
– które w wielu wypadkach są dwa razy
wyższe niż te pierwsze.
W efekcie firmy energetyczne kierują
się ku morzu, gdzie wiatry wieją stale, ale
żeby zbudować konieczne urządzenia,
trzeba sporo zapłacić. Niemiecka rządowa strategia energetyczna przewiduje, że rozwój morskich farm wiatrowych
kosztować będzie siedemdziesiąt pięć
miliardów euro (300 miliardów złotych)
do 2030 r., ale zastrzega, że ryzyko inwestycyjne jest „trudne do określenia”.
Energetyczne „autostrady”
w całej Europie
Zbudowanie farm wiatrowych
to nie wszystko. Trzeba jeszcze przesłać wyprodukowaną przez nie energię z Morza Północnego na południe.
Rozbudowa sieci przesyłowej to trzeci zasadniczy czynnik określający koszt
przyszłego systemu energetycznego.
Komisja Europejska ocenia, że niezbędne
inwestycje w sieć przesyłową wyniosą
500 miliardów euro (4 biliony złotych).
Położenie około 6000 km podmorskich
kabli, co jest częścią projektu nazwanego Seatec, kosztować będzie jakieś 30
miliardów euro (120 miliardów złotych).
Kolejne 50 miliardów euro (200 miliardów złotych) potrzeba na skorzystanie z
projektu znanego pod nazwą Desertec,
czyli na podłączenie Europy do planowanych elektrowni słonecznych na Saharze.
Wizja zakłada stworzenie w Europie
inteligentnej sieci energetycznej, która
będzie przesyłać energię tam, gdzie jest
ona w danym momencie potrzebna.
Norwegia: zielony akumulator
Europy?
Firmy energetyczne już mają problem
ze zmniejszaniem produkcji energii w
elektrowniach węglowych i atomowych
www.rubber.pl
N OWA
O F E R TA
S P R ZEDAŻY
ENERGII
NA
zajarz
Grupa Zakupowa
www.energia.eplastics.pl
ROK
201 4
Rubber R eview
celem uniknięcia przeciążenia systemu.
Specjaliści twierdzą, że problemy tego
rodzaju są coraz częstsze.
Za najlepsze rozwiązanie uważane
są elektrownie szczytowo-pompowe
ze względu na ich wysoką efektywność
wynoszącą do 80 procent. Zasada jest
prosta. Gdy siłownia ma nadmiar energii,
woda pompowana jest do zbiorników
umieszczonych setki metrów powyżej
niej. W momencie, gdy zapotrzebowanie
zwiększa się, wodę uwalnia się, a ta, spadając w dół, napędza turbiny.
Ze względu na ukształtowanie terenu
i gęstość zaludnienia w Niemczech nie
ma wiele miejsca na nowe elektrownie
szczytowo-pompowe. Z tego powodu
Niemcy pokładają nadzieje w północnej
Europie, zwłaszcza w Norwegii. Niestety,
jej sieć nie ma jak dotąd połączenia z
centrum kontynentu. Wiele miliardów
będzie musiało zostać wydanych, zanim
Norwegia stanie się zielonym akumulatorem Europy.
Popyt na biomasę wymusza
wzrost cen
Ponieważ konsumenci chcą dzisiaj
zbóż jako zarówno pożywienia, jak i
paliwa, dwa spośród dwunastu milionów hektarów upraw w Niemczech
już dzisiaj przeznaczone zostały pod
rośliny energetyczne – kukurydzę, żyto
i rzepak. Rządowa strategia przewiduje zwiększenie areału takich upraw do
2050 r. o trzynaście do siedemnastu
razy, co może przyprawić o zawrót
głowy. Wedle dzisiejszych technologii
rolnicy musieliby przeznaczyć dodatkowe miliony hektarów na uprawy energetyczne. Efektem byłaby monokultura
kukurydzy czy rzepaku. Więcej biomasy musiałoby być importowane z Azji
lub Ameryki Południowej, gdzie rośliny,
z których pozyskuje się olej palmowy
sadzi się często na terenach po wyciętej
dżungli i sprzedaje po dumpingowych
cenach. Nie ma to wiele wspólnego z
równowagą ekologiczną.
Obecna koncepcja rynku energii jest błędna. Przynosi szalone koszty
dla przemysłu i konsumentów. Trzeba zatrzymać to szaleństwo.
Oceniamy, że wkrótce wiele firm średniej wielkości nie będzie
mogło utrzymać produkcji w Niemczech. Duże firmy już myślą
o przeniesieniu produkcji do bardziej konkurencyjnych krajów
– twierdzi Ulf Kelterborn, szef niemieckiego stowarzyszenia
producentów opakowań z tworzyw (IK - Industrievereinigung
Kunststoffverpackungen).
Wysoki koszt oszczędności
Jeżeli Niemcy naprawdę chcą porzucić paliwa kopalne i energię atomową, muszą przygotować się na wysokie
koszty takiej transformacji. Będą również musieli pokonać opór wielkich firm
38 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
energetycznych, które po cichu starają
się storpedować taki plan. Opór stawia
też przemysł, szczególnie energochłonne firmy w branżach takich jak produkcja stali, cementu czy aluminium.
Przemysł odpowiada za jedną czwartą
zużycia energii elektrycznej i gazu w
Niemczech.
A przemysł ciężki tego kraju, zatrudniający łącznie 875 000 pracowników, to
potężne lobby. Jürgen Hambrecht, szef
koncernu chemicznego BASF, mówi, że
obawia się „cichego odprzemysłowienia”
kraju. Firmy zaczynają grozić przeniesieniem produkcji za granicę, gdzie koszty
energii są niższe, a wymogi ekologiczne
mniej restrykcyjne.
To, czy plan kanclerz Merkel zostanie
zrealizowany w obecnej postaci, jest rzeczą wątpliwą, między innymi dlatego, że
politykę energetyczną tworzy się dzisiaj
przede wszystkim na poziomie unijnym,
w Brukseli. Komisarz ds. energii Günther
Oettinger zamierza przedstawić w lutym
nowy plan, który zaproponuje integrację
europejskich krajowych rynków energii,
nowe propozycje lokalizacji linii przesyłowych oraz sposoby ujednolicenia dotacji
do zielonej energii w poszczególnych
krajach członkowskich.
Już dzisiaj jest jasne, że to, co przedstawił rząd w Berlinie, to nie ostatni taki
plan. Z pewnością powstanie następny
– i to niekoniecznie autorstwa kanclerz
Merkel.

www.rubber.pl
N OWA
O F E R TA
S P R ZEDAŻY
ENERGII
NA
ROK
włącz się
Grupa Zakupowa
www.energia.eplastics.pl
201 4
Rubber R eview
Hutchinson
inwestuje w ŁSSE
Zakład „Łódź 1” zostanie rozbudowany o halę produkcyjno-magazynową. Janusz Piechociński, Wicepremier
i Minister Gospodarki, wręczył nowe zezwolenia dla siedmiu
inwestorów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
Jednym z nich jest Hutchinson Poland Sp. z o. o.Nowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie obecnie funkcjonującego zakładu „Łódź 1” o halę produkcyjno-magazynową
(m.in. linia do obróbki uszczelek karoseryjnych) z zapleczem socjalno-biurowym i technicznym oraz zewnętrznej
infrastruktury. Nowa inwestycja powstanie na niezagospodarowanej nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z
obecną halą. Planowana rozbudowa zwiększy możliwości
produkcyjne zakładu „Łódź 1”, w którym produkowane są i
będą uszczelki karoseryjne oraz profile z TPV(wulkanizatów
termoplastycznych). Profile TPV są produktami ekologicznymi, które w 100 proc. mogą być odzyskiwane w recyklingu.
Spółka Hutchinson Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Hutchinson, zajmującej się produk-
Firestone inwestuje w Wolsztynie
Koncern inwestuje 2,7 mln dol. w
rozbudowę zakładu produkcyjnego w
Wolsztynie. Inwestycja firmy rozpoczęła
się na początku maja
2013 roku. Fabryka w
Wolsztynie jest jednym
z sześciu zakładów koncernu, produkujących
sprężyny
powietrzne na globalny rynek.
Rozbudowa pozwoli na powiększenie
powierzchni fabryki o około 40 tys. m2
oraz zwiększenie powierzchni magazynowej. - Ekspansja pozwoli firmie jeszcze
szybciej odpowiadać na potrzeby klientów.
Ze względów geograficznych, dużą zaletą
wolsztyńskiej fabryki jest jej położenie w
niedużej odległości od centrum technicznego firmy w Holandii
– powiedział Piotr
Bogaczyński, dyrektor
zarządzający Firestone
Industrial
Products
Europe.
Firestone
Industrial
Products
Poland Sp. z o.o. to jednostka podlegająca pod Bridgestone Diversified Products,
zlokalizowana w Wolsztynie i specjalizująca się w produkcji miechów i innych
elementów tłumiących.
Cabot jeszcze mocniejszy w sadzy
Wiodący producent sadzy technicznej w Meksyku przejęty przez Cabot
Corporation.
Firma
Cabot
Corporation
zawarła umowę z Grupo
Kuo SAB de C.V. dotyczącą wykupienia przez
Cabot, za kwotę 105
mln USD, pozostałych
60 proc. udziałów w
meksykańskiej spółce
typu joint ventrue - NHUMO S.A. de
C.V. NHUMO jest wiodącym producentem sadzy w Meksyku, a nabycie spółki
wzmocni globalny biznes sadzy technicznej grupy Cabot.- Te strategiczne
aktywa w Meksyku posłużą grupie do
zaspokojenia rosnącego popytu na sadzę
w całej Ameryce Północnej i umocnią
jej wiodącą pozycję w przemyśle sadzy
technicznej - powiedział Patrick Prevost,
Cabot Corporation.
Posiadając 18 fabryk
na całym świecie, o
wydajności ponad
dwóch milionów ton
rocznie, Cabot jest
wiodącym na świecie
producentem i dystrybutorem sadzy
technicznej. Cabot jest właścicielem 40
procent udziałów w meksykańskim j.v od
1990 roku. Zakład w Altamira, w Meksyku
posiada wydajność 140.000 ton sadzy
rocznie. Przejęcie ma zostać sfinalizowane do jesieni 2013 r.
Dow zapłaci za udział w kartelu
cją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych dla przemysłu, w
szczególności dla sektora motoryzacyjnego, lotniczego oraz
militarnego. W Polsce spółka jest właścicielem pięciu zakładów zlokalizowanych w Żywcu, Bielsku-Białej oraz Łodzi. W
zakładach tych wytwarza się wyroby wykorzystywane w
przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, takie jak: uszczelki
precyzyjne, nisko- i wysokociśnieniowe przewody z gumy,
paski klinowe, uszczelki samochodowe, części antywibracyjne i inne. Klientami są światowi liderzy branży motoryzacyjnej, tacy jak m.in.: General Motors, Fiat, Renault – Nissan,
Honda, Ford, Audi, Volvo, Porsche, Seat.
40 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Koncernowi Dow Chemical nie udało
się obalić w postępowaniu odwoławczym
wyroku sądu antymonopolowego, który
ukarał spółkę grzywną w wysokości 64,57
mln EUR za udział w kartelu producentów
kauczuku syntetycznego. Trybunał Unii
Europejskiej odrzucił argumenty koncernu, który dowodził, że nie powinien
być odpowiedzialny za działania spółek
zależnych mających miejsce ponad 10
lat temu. Trybunał Sprawiedliwości UE
w Luksemburgu odrzucił apelację od
decyzji antymonopolowej wydanej w
listopadzie 2006 r., którą pięć firm zostało
ukaranych grzywną w łącznej wysokości
519 mln EUR za manipulowanie cenami kauczuku syntetycznego w kartelu,
który istniał co najmniej od 1996 do 2002
roku. Uczestniczący w zmowie cenowej niemiecki koncern Bayer AG uniknął
kary dzięki informacjom udzielonym UE
o kartelu.
www.rubber.pl
Rubber R eview
Continental rozbuduje fabrykę
na Słowacji
Powstaje największa europejska
fabryka opon ciężarowych i autobusowych firmy Continental. Tym samym
międzynarodowy producent opon i
dostawca części samochodowych, kontynuuje globalną strategię rozwoju.
Kolejnym krokiem programu inwestycyjnego firmy Continental będzie zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej
fabryki opon ciężarowych i autobusowych w Puchovie (Słowacja) z ok. 2,6
miliona do ponad 3 milionów opon w
kolejnych latach. W ten projekt w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka)
Continental zainwestuje ok. 100 milionów euro. - Pomimo trudnej obecnie sytuacji ekonomicznej w Europie obserwujemy
wyraźnie wyższy popyt na nasze opony
ciężarowe i autobusowe w średniej perspektywie - komentuje dr Andreas Esser,
szef działu Commercial Vehicle Tires
firmy Continental. - Po analizie przyszłego
zapotrzebowania z rynków wschodzących,
w szczególności w Europie Wschodniej, na
Bliskim Wschodzie i w Afryce, przewidujemy dalszy wzrost w następnych latach.
Wychodząc naprzeciw temu rosnącemu
w niedalekiej przyszłości popytowi, musimy dodatkowo rozbudować i unowocześnić nasz największy zakład produkcyjny
w regionie EMEA - dodaje. Dokładny
harmonogram stopniowego zwiększania zdolności produkcyjnej i wartości
odpowiadających mu inwestycji będzie
zależał od sytuacji na rynku i jej wpływu
na zapotrzebowanie klientów na opony
ciężarowe i autobusowe. Puchov, największy w regionie EMEA zakład firmy
Continental produkujący opony do
samochodów ciężarowych i autobusów,
nie tylko zwiększy swoją zdolność produkcyjną, lecz zostanie także kompleksowo zmodernizowany pod względem
maszyn i infrastruktury w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności produkcji.
- Puchov będzie pierwszym zakładem
produkującym opony autobusowe trzeciej generacji - zauważa Thierry Wipff,
szef działu Manufacturing Commercial
Vehicle Tires firmy Continental. W bieżącym roku firma ogłosiła również plany
rozwoju działalności w Mount Vernon
(USA) o wartości ponad 95 milionów
dolarów (ok. 70 milionów euro).
Dostawca uszczelek z EPDM
coraz większy
Vorwerk Dichtungssysteme Polska otwiera nową halę w
Komornikach koło Środy Śląskiej. W dniu 5 lipca br. odbyło
się uroczyste otwarcie nowej j hali produkcyjno-magazynowej spółki Vorwerk Dichtungssysteme Polska. Vorwerk
Dichtungssysteme Polska jest producentem uszczelek z
kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) dla przemysłu
motoryzacyjnego oraz uszczelek stosowanych w sektorze
AGD i w budownictwie. Elementy uszczelniające produkowane w Komornikach trafiają do samochodów takich marek
jak Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, Porsche, BMW a także
do koncernu Bosch. Obecnie zakład zatrudnia 337 pracowników. W Komornikach spółka posiada bardzo rozbudowany
park maszynowy do poszczególnych rodzajów produktów:
5 linii do wytłaczania gumy z funkcją UHF, 1 linię do wytłaczania gumy z funkcją kąpieli solnej, 2 linie do wytłaczania
tworzyw termoplastycznych, prasy wtryskowe do gumy o
sile zwarcia od 30 do 100 ton. Do tego dochodzą urządzenia
do docinania, lakierowania i flokowania: 1 linia nanosząca
taśmę dwustronną na zimno i 1 linia nanosząca taśmę dwustronną na gorąco.Tradycja i doświadczenie firmy Vorwerk
sięga XIX w., bowiem już w 1827 roku. Johann Peter Vorwerk
założył firmę o nazwie „J.C. Vorwerk”. Przedsiębiorstwo
„Vorwerk Dichtungssysteme w Zaberfeld powstało w 2001
roku, a w 2005 roku, w Komornikach na terenie Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozpoczęła działalność spółka Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o.o. Od 2010 roku
firma Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o. o. stała się
własnością ELDISY-Gruppe.
Cooper Standard kupuje
Jyco Sealing
Fabryka
Continental
w słowackiej
miejscowości
Puchov
www.rubber.pl
Cooper Standard poinformował o nabyciu spółki Jyco Sealing
Technologies zajmującej się produkcją uszczelnień dla motoryzacji. W ramach transakcji zawartej 31 lipca 2013.r. firma nabyła
zakłady Jyco zlokalizowane w Kanadzie, Meksyku i Chinach.
Warunki finansowe sprzedaży nie zostały ujawnione. - Integracja
Jyco Sealing Technologies z globalnym biznesem uszczelnień koncernu Cooper Standard jest zgodna ze strategią rozwoju firmy
poprzez wzmocnienie relacji z klientami i ugruntuje pozycję Cooper
Standard jako światowego lidera w dziedzinie samochodowych
systemów uszczelniających - powiedział Jeffrey Edwards, prezes
i dyrektor generalny, Cooper Standard. Firma Jyco zatrudniająca
około 800 pracowników, od chwili powstania w 2000 r., jest
pionierem technologii wytwarzania uszczelnień i komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wulkanizatów termoplastycznych (TPV) .
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2013 Rubber Review l
41
Rubber R eview
Trelleborg otwiera zakład
w Chinach
Firma Trelleborg w dniu 12 marca br. otworzyła nową
fabrykę w mieście Wuxi, w Chinach. Zakład będzie obsługiwał klientów z branży motoryzacyjnej w Chinach
i innych krajach regionu Azji i Pacyfiku. Mikael Fryklund,
prezes segmentu Trelleborg Industrial Solutions, powiedział, że silny wzrost gospodarczy rejestrowany w regionie skłonił firmę do budowy nowego obiektu. Trelleborg
zatrudnia w Chinach około 1500 pracowników, a w 2012 r.
osiągnął na tym rynku przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 105 mln dol. Trelleborg wytwarza produkty techniczne, systemy antywibracyjne, opony rolnicze
i uszczelki precyzyjne.
TRI (Poland) nagrodzona
przez Toyotę
Firma
TRI
(Poland), producent antywibrac yjnych
części samochodowych
w Wolbromiu
została wyróżniona
złotą
nagrodą wśród
europejskich
d o s t a w ców Toyoty za rok 2012 w kategorii terminowość dostaw.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Brukseli osiemnastego marca na dorocznym spotkaniu TME (Toyota Motor
Europe). Statuetkę „Supplier Award For Achievement” odebrał prezes TRI (Poland), Takanobu Nanno. Firma uhonorowana została również wyróżnieniem „Certificate of
Recognition” dla 20 najlepszych dostawców w kategorii
zarządzania projektami. TRI (Poland) od 2001 roku utrzymuje
pozycję czołowego dostawcy, wśród kilkuset europejskich
dostawców Toyoty. Firma otrzymała najwyższą, złotą nagrodę w kategorii „terminowość” już po raz drugi. – Jestem zadowolony, że nasi klienci docenili naszą ciężką pracę. Utrzymanie
pozycji jednego z najlepszych dostawców nie byłoby jednak
możliwe bez sumiennej pracy naszych pracowników – powiedział Takanobu Nanno, prezes TRI (Poland). TRI (Poland)
powstała w 1999 r. jest firmą-córką japońskiego koncernu
TRI (Tokai Rubber Industries). W wolbromskim zakładzie
produkuje części antywibracyjne głównie dla japońskich
producentów samochodowych.
42 l
Rubber Review WRZESIEŃ -PAŹDZIERNIK 2013
Fabryka Pirelli za 200 mln dol.
Koncern Pirelli & C
SpA, kosztem 200 mln
dol. rozbudowuje swój
kompleks wytwórczy
w Chinach. Od 2014
roku ma to być największe globalne centrum produkcji włoskiej
grupy. Gregorio Borgo,
prezes Pirelli odpowiedzialny za region Azji i
Pacyfiku, powiedział, że
inwestycje są koniecz- Firma Pirelli zbudowała fabrykę w Yanzhou w 2005 roku i
ne, aby dotrzymać rozpoczęła w niej produkcję opon do samochodów ciężakroku rosnącemu szyb- rowych, a w 2007 r. uruchomiono tam wytwarzanie opon
ko zapotrzebowaniu do samochodów osobowych.
na ogromnym chińskim rynku opon do pojazdów luksuso- rocznym w 2012 r. napędzanego przez
wych i sportowych. – W 2014 roku, nasza rosnący popyt na droższe samochody w
baza produkcyjna w Yanzhou, w prowincji Chinach. – Region obecnie generuje ok. 7
Shandong, będzie jedynym zakładem Pirelli proc. naszych obrotów w skali światowej, a
w regionie Azji i Pacyfiku, a zarazem najwięk- naszym celem jest, aby ten udział zwiększyć
szą fabryką koncernu na świecie – powie- – dodał Borgo. Firma Pirelli, będąca piątym
dział Gregorio Borgo. – Od 2012 do 2014 największym producentem opon na świeroku, zainwestujemy w Chinach, będacych cie zbudowała fabrykę w Yanzhou w 2005
największym na świecie rynkiem pojazdów, roku i rozpoczęła w niej produkcję opon
ok. 200 mln dol. – dodał. W 2011 r. w regio- do samochodów ciężarowych. W 2007
nie Azji i Pacyfiku spółka Pirelli odnoto- r. uruchomiono tam wytwarzanie opon
wała obroty w wysokości 353 mln euro i do samochodów osobowych z roczną
spodziewa się 23 proc. wzrostu w ujęciu wydajnością na poziomie 5 mln sztuk.
Kraiburg TPE stawia na wzrost
w Meksyku
Firma Kraiburg TPE Corp postawiła
agresywny cel wzrostu dla nowej filii
sprzedażowej w Meksyku, otwartej
w mieście Monterrey w 2012 r.
– Sprzedajemy w Meksyku TPE za 12 mln
dol., a naszym celem na 2013 jest wzrost
wartości obrotów między 15 a 20 proc.
– powiedział Alberto Oba, dyrektor handlowy Kraiburg ds. Meksyku i Ameryki
Środkowej. Producent elastomerów termoplastycznych dostrzega coraz większe możliwości biznesowe w krajach
Ameryki Łacińskiej w związku z rozwojem
użytkowników końcowych i przetwórców w Meksyku. Zakład firmy Kraiburg
w Duluth, w Stanach Zjednoczonych
produkuje rocznie żywice o wartości
25 mln dol., z czego 40 proc., sprzedawane jest w Meksyku, w szczególności
do odbiorców z branży motoryzacyjnej,
sektora elektronicznego i medycznego.
Oprócz amerykańskiej fabryki w Duluth,
Kraiburg posiada zakłady produkcyjne w
Niemczech i w Malezji.
www.rubber.pl
Program produkcji oraz dostaw:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instalacje dostarczania produktu do mieszalników
Silosy oraz zbiorniki
Instalacje transportu pneumatycznego i mechanicznego
Wagi wielokomponentowe
Wagi dla składników płynnych
Wagi typu netto oraz brutto
Automatyczne maszyny pakujące o wydajności do 1600 worków / godzinę
Urządzenia do napełniania worków Big - Bag, oktabin, kontenerów oraz beczek
Budowa maszyn i urządzeń specjalnych
Zapraszamy na nasze stoisko 9A27
na Targach K'2013 w Düsseldorfie
w dniach 16-23.10.2013 r.
HUZAP GmbH Marie Curie Str. 1, 53773 HENNEF
Telefon +49 2242 96999 0
Telefax +49 2242 96999 29
e-mail: [email protected]
Internet: www.huzap.com

Podobne dokumenty

Wspólny mianownik: guma

Wspólny mianownik: guma Redaktor Naczelny Waldemar SOBAŃSKI e-mail: [email protected] Redaktor Prowadzący Robert GONTAREK [email protected] tel. 22 658 33 33 wew. 113 Dyrektor Artystyczny Remigiusz GAŁĄZKA ...

Bardziej szczegółowo