Oprocentowanie kredytów hipotecznych z - Eldor-Bud

Komentarze

Transkrypt

Oprocentowanie kredytów hipotecznych z - Eldor-Bud
Oprocentowanie kredytów hipotecznych z dofinansowaniem wkładu własnego /
budowlanych z dofinansowaniem wkładu własnego udzielanych
przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
jest zmienne, ustalane w skali roku i składa się z:
WIBOR 6M / 1Y + marża Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Marża Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ustalana jest indywidualnie dla każdego kredytu w oddziale Banku BGŻ BNP Paribas
S.A. i uzależniona jest od warunków kredytu, w tym m.in. od kwoty kredytu, stosunku kwoty kredytu do wartości nieruchomości
stanowiącej zabezpieczenie (LTV), rodzaju nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie, posiadania i korzystania przez
kredytobiorcę z innych produktów lub usług Banku, a także od oceny wiarygodności kredytowej Klienta. Szczegółowe informacje
dostępne są w oddziałach Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
WIBOR 6M / 1Y - stopa procentowa warszawskiego rynku międzybankowego dla lokat udzielanych przez banki w złotych na
okres 6 /12 miesięcy, ustalana jako średnia z kwotowań banków i publikowaną przez serwis Thomson Reuters na stronie
WIBOR o godz. 11.00 danego dnia notowań, dostępna w prasie finansowej i na stronach internetowych serwisów finansowych.
Wyboru stawki WIBOR 6M albo WIBOR 1Y dokonuje Klient na etapie udzielania kredytu.
Przykładowe oprocentowanie kredytu hipotecznego z dofinansowaniem wkładu własnego / budowlanego z
dofinansowaniem wkładu własnego dla transakcji z różnym wskaźnikiem LTV, gdy kredytobiorca/y
posiada/ją/korzysta/ją z:
- konta osobistego w Planie Aktywnym z wpływem min. 2 tys. zł miesięcznie i karty debetowej,
- ubezpieczenia nieruchomości „Wariant 1” lub „Wariant 2”,
oraz kredyt udzielany jest na zakup lub budowę nieruchomości na rynku pierwotnym, a okres kredytowania nie jest dłuższy, niż
20 lat
WIBOR 6M + 1,70%
Wg stanu na dzień 4.01.2016 r.