1. Podaj definicję kartografii internetowej

Komentarze

Transkrypt

1. Podaj definicję kartografii internetowej
1. Podaj definicję kartografii internetowej
2. Geographic Markup Language:
a) Jest schematem XML
b) Opisuje obiekty w fizycznej przestrzeni
c) Jest formatem binarnym
d) Opisuje geometrie tylko w uproszczony sposób
3. Wymień parametry, które są niezbędne w
prawidłowym żądaniu GetMap wysyłanym do
serwera WMS.
Nie są konieczne pełne nazwy zmiennych – wystarczy opis
słowny
4. Jeśli do serwera WPS wyślemy zapytanie
GetCapabilities, otrzymamy w rezultacie:
a) Stronę HTML
b) Obraz rastrowy
c) Błąd 500
d) Plik XML
e) Opis usługi
5. Opisz lub narysuj sposób działania systemu
DNS podczas zamiany adresy mnemonicznego
na adres sieciowy
6. Protokół HTTP:
a) Jest protokołem bezstanowym
b) Należy do warstwy aplikacja/proces stosu TCP/IP
c) Należy do warstwy prezentacji w modelu OSI
d) Jest oparty na XML
7. W jakich sytuacjach korzystniejsze jest
wykorzystanie map internetowych, a w jakich
analogowych (papierowych) ?
Podaj po jednym przykładzie dla obu sytuacji.
8. Udostępnianie mapy internetowej w postaci
pre-generowanych kafelków :
a) Zapewnia wysoki standard interoperacyjności
b) Umożliwia łatwą aktualizacje danych
c) Pozwala na przyspieszenie odświeżania mapy
d) Wymaga zastosowania aplikacji typu „gruby klient”
9. Narysuj i krótko opis zasadę działania metakafelka

Podobne dokumenty