Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego

Komentarze

Transkrypt

Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego
ANEKS NR 3
z dnia 27 czerwca 2016 r.
do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii A
Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Niniejszy Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii A spółki Auxilia S.A. został sporządzony
na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z nieprawidłowością we wskazaniu numeru
rachunku bankowego.
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Memorandum Informacyjnym
Obligacji serii A.
Zmienia się informacje zawarte w Rozdziale III. Dane o emisji, punkt 16.4. Zasady, miejsce i terminy
dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty
niepełnej, w ten sposób, że w akapicie trzecim (strona 44):
Było:
W przypadku zapisów składanych u Oferującego płatność za Obligacje musi być dokonana wyłącznie w formie
przelewów w złotych na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. prowadzony przez Toyota Bank o nr:
06 2160 0003 2000 1617 9613 0001
Jest:
W przypadku zapisów składanych u Oferującego płatność za Obligacje musi być dokonana wyłącznie w formie
przelewów w złotych na rachunek Polskiego Domu Maklerskiego S.A. prowadzony przez Toyota Bank o nr:
76 2160 0003 2000 1617 9613 0002
Osoby, które złożyły zapis na Obligacje przed publikacją niniejszego Aneksu nr 3, mogą uchylić się od skutków
prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu
nr 3, tj. do 29 czerwca 2016 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym
w Memorandum Informacyjnym Obligacji serii A.

Podobne dokumenty