Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

Komentarze

Transkrypt

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego
Wiadomości
Sobota, 18 czerwca 2016
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego
W dniu 5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego.
Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na
pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5 czerwca 1972r. Była to pierwsza
światowa konferencja, której głównym celem było zwrócenie uwagi na stan środowiska.
Aktualnie Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest w 100 krajach.
W związku z obchodami tego święta dzieci z grupy „Żabek” 17 czerwca sprzątały teren
wokół „Pomnika Poległych Żołnierzy” w Rajsku. Przedszkolaki zbierały śmieci. Na koniec
zapaliły znicz, oddając cześć poległym za Ojczyznę.
Świat w jakim żyjemy tworzymy my sami, a jaki on będzie w przyszłości zależy od tego
co robimy teraz. Raporty organizacji ekologicznych nie napawają nas optymizmem,
ponieważ jak się okazuje konsumpcja zasobów naturalnych jest bardzo duża , emisja
zanieczyszczeń również, a do tego coraz więcej, betonu niż zieleni. Dlatego troska o
środowisko jest naszym obowiązkiem.