ow ie rzchn ie descosept

Komentarze

Transkrypt

ow ie rzchn ie descosept
P OWIERZCHNIE
DESCOSEPT
Alkoholowy preparat do szybkiej
dezynfekcji
Nie zawiera aldehydów, formaldehydów i fenoli
Skuteczny w krótkim czasie
Szerokie spektrum wirusobójcze włącznie z Noro
Dobrze tolerowany przez skórę
Testowany dermatologicznie
0482
TYP PREPARATU
MIKROBIOLOGIA
Gotowy do użycia środek dezynfekcyjny do rozpylania i wycierania
na bazie etanolu, glioksalu i QAV do skutecznej i szybkiej
dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów
medycznych.
Descosept działa:
Descosept bezpieczny dla skóry, ma przyjemny, świeży zapach i
jest. Może być stosowany do wszystkich powierzchni za wyjątkiem
wrażliwych na alkohol.
- grzybobójczo (c.albicans)/ drożdżobójczo
Descosept spełnia wszelkie wymagania co do unikania uczulających,
niebezpiecznych substancji w zastosowaniach medycznych.
ZASTOSOWANIE
- bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
- prątkobójczo
- wirusobójczo (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia)
STĘŻENIA UŻYTKOWE I CZAS DZIAŁANIA
B, (włącznie z MRSA), F (c. albicans)/ drożdże wg. DGHM / VAH
Do stosowania:
(* na liście DGHM w kolumnie 5 min.)
- w praktykach lekarskich i dentystycznych, gdzie konieczna jest
szybka dezynfekcja (np. fotele dentystyczne),
Tbc
- dezynfekcja instrumentów i stołów operacyjnych po między
operacjami,
konc.
1 min*.
konc.
1 min.
Dezaktywuje wirusy: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV wg. RKI
konc.
30 sek.
- łóżka, materace, kołdry i poduszki,
- środki transportu chorych, karetki pogotowia, pojazdy do wywozu
śmieci i kosze transportowe,
- ogólnie wyposażenie jak kozetki do badania, wózki i pojemniki
transportowe np. do opatrunków, wanny kąpielowe, siedzenia
toalet i trudno dostępne powierzchnie.
- odzież, jak fartuchy również gumowe, buty operacyjne i bielizna.
SPOSÓB UŻYCIA
Spryskać powierzchnie i przedmioty preparatem Descosept z
odległości około 30 cm. Powierzchnie i przedmioty muszą być
dokładnie zwilżone. Po wymaganym czasie ekspozycji przetrzeć
powierzchnie i przedmioty ręcznikiem papierowym. Aby zapobiec
dużemu nasyceniu alkoholem powietrza w pomieszczeniu, należy
spryskać chusteczkę i zwilżyć nią dezynfekowane powierzchnie.
Descosept nie pozostawia na powierzchniach żadnych pozostałości
ani filmu.
MEDIM Sp. z o.o. • ul. Piotrkowska 5 • 02-375 Warszawa
tel. (022 tel. (022) 570 90 00 • faks (022) 570 90 01 • [email protected]
Rev. 17.04.2009
Rok założenia 1990 • Konsultacje • Dostawy • Szkolenia • Instalacje • Serwis techniczny
®
KARL STORZ - ENDOSKOPE – endoskopia medyczna • INTUITIVE SURGICAL – roboty chirurgiczne Da Vinci • DR. SCHUMACHER – środki do mycia
i dezynfekcji • BORER CHEMIE AG – Profesjonalna chemia do użytku maszynowego i manualnego • MEDISAFE – myjnie ultradźwiękowe • PROGRAM HIGIENY
SZPITALNEJ – materiały eksploatacyjne i wyposażenie CS
Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji
EKSPERTYZY
SKŁAD
Dr. Pitten, higienista, Gießen: Ekspertyza dot. dezynfekcji
powierzchni wg wytycznych DGHM/ VAM, 26.05.2008.
100 g zawiera:
38,9 g etanol
Prof. Dr Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji
powierzchni wg wytycznych DGHM/ VAM, 01.08.2008.
0,1 g etandial
0,05 g chlorek didecylodimetyloamoniowy
Dr Steinmann, wirusolog, Bremen: Ekspertyza dot. skuteczności
niszczenia wirusów: Vaccinia z dn. 12.12.2005; BVDV (HCV) z dn.
24.02.2006.
DANE FIZYKO - CHEMICZNE
Wygląd koncentratu:
klarowny, bezbarwny płyn
Wartość pH koncentratu:
5,75 +/- 0,75
gęstość (w 20 °C)
0.94 +/- 0,01 g/ml
Dr. Pitten, higienista, Gießen: Ekspertyza dot. skuteczności
prątkobójczej, 11.02.2003.
Dr. Brill, higienista, Hamburg: Ekspertyza dot. dezynfekcji
powierzchni chustami Desco Wipes nasączonymi preparatem
Descosept, 28.05.2008.
DOSTĘPNE OPAKOWANIA
Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Descosept użytego
w systemie Desco Wipes, 28.05.2008.
Pojedyńcze opakowania
Jedn.
sprzedaży
PZN
250 ml butelka z
rozpylaczem
30 x 250 ml
-
10 x 1 L
4606395
1 L butelka z rozpylaczem
P OWIERZCHNIE
DESCOSEPT
5 L kanister
3x5L
4606403
10 L kanister
1 x 10 L
4606426
Prof. Dr. Tronnier, dermatolog, Witten: Ekspertyza dot. tolerancji
skórnej, 16.01.1996.
REJESTRACJA
Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/ VAH.
Wg. dyrektywy Unii Europejskiej dot. biocydów, produkt zgłoszony
jako biocyd w BAuA (Federalny Urząd Ochrony i Medycyny Pracy),
BAuA Reg.-Nr.: N - 20343.
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 005743.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE
93/42 EC.
DOZOWNIKI
Głowica rozpylająca do butelek 1L z ręcznym rozpylaczem, kran do
kanistra.
UWAGI
Łatwopalny. Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Trzymać
z dala od źródła zapłonu. W przypadku kontaktu z oczami,
przepłukać natychmiast dużą ilością wody i ewentualnie zasięgnąć
porady lekarza. Nie wdychać aerozolu. Stosować maksymalnie 50 ml
na m2. W zamkniętym pomieszczeniu maksymalna wartość nie
powinna przekraczać 100 ml/m2 powierzchni podłogi. Chronić przed
dziećmi.
Używać środków dezynfekcyjnych w sposób bezpieczny.
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki oraz etykietą na
opakowaniu.
MEDIM Sp. z o.o. • ul. Piotrkowska 5 • 02-375 Warszawa
tel. (022 tel. (022) 570 90 00 • faks (022) 570 90 01 • [email protected]
Rev. 17.04.2009
Rok założenia 1990 • Konsultacje • Dostawy • Szkolenia • Instalacje • Serwis techniczny
®
KARL STORZ - ENDOSKOPE – endoskopia medyczna • INTUITIVE SURGICAL – roboty chirurgiczne Da Vinci • DR. SCHUMACHER – środki do mycia
i dezynfekcji • BORER CHEMIE AG – Profesjonalna chemia do użytku maszynowego i manualnego • MEDISAFE – myjnie ultradźwiękowe • PROGRAM HIGIENY
SZPITALNEJ – materiały eksploatacyjne i wyposażenie CS