12 lutego 2016 godz. 10:00

Komentarze

Transkrypt

12 lutego 2016 godz. 10:00
OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO
NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
PRZEPROWADZONEGO W DNIU 12 lutego 2016 godz. 10:00
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy
ul. Przemyskiej A1 oznaczonej jako działka nr 994 (poprzedni nr 895/5, KM 76, obręb Gdynia) o powierzchni
937m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta: GD1Y/00024645/5 została firma Satland Prototype Igor
Bober.
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła: 580.000,00 zł + 23 %VAT od wylicytowanej ceny, czyli
w sumie:
713.400zł brutto (słownie: siedemset trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100).
Zwycięzcą przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy
ul. Bądkowskiego 19 oznaczonej jako działki nr 1131 oraz 1159 (poprzednie numery: 488/44 oraz 870/5, KM
GD 69 oraz GD76) o powierzchni 1.825m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta: GD1Y/00024645/5
została firma Spektim sp. z o.o.
Cena zbycia nieruchomości w drodze licytacji wyniosła: 980.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
Przeprowadzony w tym dniu przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Gdynia
położonych przy ulicach:
Marsa 20-26
Krzywoustego
Hutnicza 63
Bazyliowa-Migdałowa - A
Bazyliowa-Migdałowa - B
Siemiradzkiego 1A
Morska 116 b
Przemyska 34
Olgierda 13
Aragońska
Ks. Zawackiego 3A/2
Ks. Zawackiego 3A/1
Redłowska 28a
Żeromskiego 6
Chwaszczyńska 155
Wojewody Wachowiaka 6
zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych do wzięcia udziału w przetargu.
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty