regulamin - Karate NSKF

Komentarze

Transkrypt

regulamin - Karate NSKF
REGULAMIN
II-Puchar Polski Karate „SHOTOKAN” NSKF
1. Organizator:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Karate „SHOTOKAN”
ul. Niskie Brodno 4 ; 87-300 Brodnica
tel. 602 122 320
e-mail: [email protected]
nr konta: Bank Spółdzielczy w Brodnicy
85 9484 1150 2200 0012 6191 0001
2. Termin:
18.10.2015 r. (niedziela)
3. Miejsce:
Hala sportowa OSiR w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 5
4. Program:
18.10.2015 r. (niedziela) 900 - 1400 - Eliminacje
1500 - 1800 - Finały
Biuro zawodów czynne w dniu 18 października 2015 r. od godz. 830
Hala sportowa OSiR w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 5
5. Warunki startu dla zawodników:
1.
2.
3.
4.
5.
aktualne badania lekarskie (oświadczenie pisemne klubu).
ubezpieczenie NNW podczas zawodów karate (zaświadczenie pisemne klubu).
pisemna zgoda na start w zawodach nieletnich (zaświadczenie pisemne klubu)
posiadanie aktualnej licencji zawodniczej ZS KS NSKF Polska.
wniesienie opłaty startowej.
6. Opłata startowa: Kata indywidualne - 20,- zł.
Kihon-Ippon-Kumite - 20,- zł.
Nihon-Shobu-Kumite - 20,- zł.
Konkurencja zespołowa - 30,- zł.
Opłata pobierana będzie od osób wcześniej zgłoszonych na kartach
zgłoszeń, a nie od osób, które faktycznie zgłosiły się na start w dniu zawodów !
7. Sędziowie:
sędzia główny: Shihan Maciej Grubski – 6 dan
sędziowie pomocniczy: Licencjonowani sędziowie Z.S. Karate „Shotokan” NSKFPolska
8. Warunki startu dla klubów:
1. Pisemne zgłoszenie zawodników w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 października 2015 r. (poniedziałek do godz. 2400). Zgłoszenia należy
przesyłać e-mailem na adres organizatora zawodów.
2. Zgłoszenie zawodników tylko na oryginalnych kartach zgłoszeń.
3. Okazanie przed startem oświadczenia o posiadaniu przez zawodników
aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia o posiadaniu ubezpieczenia
NNW i zgody rodziców (oświadczenia zawarte są w karcie zgłoszeń).
4. Wniesienie opłaty startowej przelewem lub gotówką w dniu zawodów do
godz. 900 przez kierownika ekipy w biurze zawodów.
1. Nagrody:
Dla zwycięzców turnieju przewidziane są puchary (m-ca 1,2,3)
Uwaga: Za uczestników zawodów w czasie pobytu na zawodach
odpowiedzialni będą instruktorzy i ich opiekunowie.
KONKURENCJE i KATEGORIE WIEKOWE
w KONKURENCJACH INDYWIDUALNYCH
Grupa „A” : 7 lat i młodsi (ur. 2008 r. i młodsi) zawody pierwszego kroku,
bez stopnia zaawansowania
Kihon indywidualny


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: kihon na 9 kyu, według wymagań egzaminacyjnych ZS
KS NSKF-Polska. Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „B” : 8 lat i starsi (ur. 2007 r. i starsi) zawody pierwszego kroku, bez
stopnia zaawansowania.
Kihon indywidualny


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: kihon na 9 kyu, według wymagań egzaminacyjnych ZS KS
NSKF-Polska. Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „C” : 7 lat i młodsi (ur. 2008 r. i młodsi) od 9 kyu.
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów WUKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „D” : 8-9 lat (ur. 2006 – 2007 r.) stopień zaawansowania do 7 kyu.
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Kihon-Ippon-Kumite
Ocena: w/g. przepisów WUKF.


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „E” : 8-9 lat (ur. 2006 – 2007 r.) stopień zaawansowania od 6 kyu.
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF. Kata finałowe
musi być inne niż wykonywane w półfinale. Ocena: system chorągiewkowy w/g.
przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów WUKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „F” : 10-11 lat (ur. 2004 – 2005 r.) stopień zaawansowania do 7 kyu
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów WUKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „G” : 10-11 lat (ur. 2004 – 2005 r.) stopień zaawansowania od 6 kyu
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF. Kata finałowe musi być
inne niż wykonywane w półfinale. Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów WUKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „H” : 12-13 lat (ur. 2002 – 2003 r.) stopień zaawansowania do 7 kyu
kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów WUKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „I” : 12-13 lat (ur. 2002 – 2003 r.) stopień zaawansowania od 6 kyu.
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF. Kata finałowe musi
być inne niż wykonywane w półfinale. Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Shobu Nihon


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów WUKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Grupa „J” : 14-15 lat (ur. 2000 – 2001 r.) stopień zaawansowania do 6 kyu.
kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
OI-ZUKI-CHUDAN
MAE-GERI
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF
Grupa „K” : 14-15 lat (ur. 2000 – 2001 r.) stopień zaawansowania od 5 kyu
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF. Kata finałowe musi
być inne niż wykonywane w półfinale. Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite indywidualne – Shobu Ippon Kumite


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów NSKF.
Grupa „L” : 16-17 lat (ur. 1998 – 1999 r.) stopień zaawansowania do 6 kyu
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF.
Kihon-Ippon-Kumite


dziewczęta
chłopcy
ATAKI: OI-ZUKI-JODAN
OBRONA: AGE-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
OI-ZUKI-CHUDAN
SOTO-UKE kontratak GYAKU-ZUKI
MAE-GERI
GEDAN-BARAI kontratak GYAKU-ZUKI
Ataki należy wykonywać na przemian z pozycji hidari i migi.
Ocena: system chorągiewkowy w/g. przepisów NSKF
Grupa „Ł” : 16-17 lat (ur. 1998 – 1999 r.) stopień zaawansowania od 5 kyu
Kata indywidualne


dziewczęta
chłopcy
Eliminacje, półfinały i finały: Tokui kata z listy karate Shotokan NSKF. Kata finałowe musi
być inne niż wykonywane w półfinale. Ocena: system punktowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite indywidualne - Shobu Ippon Kumite


dziewczęta
chłopcy
Ocena: w/g. przepisów NSKF.
KONKURENCJE i KATEGORIE WIEKOWE
w KONKURENCJACH DRUŻYNOWYCH
Kata Drużynowe
Grupa „I” : 9 lat i młodsi (ur. 2006 r. i młodsi)
Grupa „II” : 10 - 13 lat (ur. 2002 r. – 2005 r.)
Grupa „III” : 14 - 17 lat (ur. 1998 r. – 2001 r.)
Grupa „IV” : 18 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi)




drużyna składa się z trzech zawodników, może być mieszana (dziewczęta + chłopcy).
wiek najstarszego zawodnika decyduje o przydziale do odpowiedniej grupy wiekowej.
należy przygotować dwa kata bez interpretacji (bunkai) z listy karate Shotokan NSKF,
jedno na eliminacje a drugie na finały.
ocena: system punktowy w/g. przepisów NSKF.
Kumite Drużynowe
Grupa „I” : dziewczęta 15 - 17 lat (ur. 1998 r. – 2000 r.) od 5 kyu.
Grupa „II” : chłopcy 15 - 17 lat (ur. 1998 r. – 2000 r.) od 5 kyu.
Grupa „III” : kobiety 18 lat i starsze (ur. 1997 r. i starsze) od 5 kyu.
Grupa „IV” : mężczyźni 18 lat i starsi (ur. 1997 r. i starsi) od 5 kyu.



drużyna składa się z minimum 3 zawodników (drużyna może mieć 1 zawodnika
rezerwowego).
wiek najstarszego zawodnika decyduje o przydziale do odpowiedniej grupy wiekowej.
eliminacje i finały - Shobu Ippon Kumite - ocena według przepisów NSKF.
UWAGA!
I. W przypadku zgłoszenia się małej liczby zawodników w poszczególnych grupach
wiekowych organizator zastrzega sobie prawo łączenia sąsiednich grup lub połączenia grupy
dziewcząt i chłopców w młodszych grupach wiekowych.
II. Za uczestników turnieju oraz ewentualne szkody poczynione przez nich podczas pobytu
na turnieju w Brodnicy, odpowiadają wyłącznie instruktorzy oraz opiekunowie (rodzice)
zawodników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
III. Kwestie sporne dotyczące regulaminu turnieju rozstrzyga Sędzia Główny w porozumieniu
z organizatorem Turnieju.
IV. Wszyscy zawodnicy startujący w konkurencjach: Kumite Shobu Nihon oraz
Shobu – Ippon – Kumite, zobowiązani są posiadać ochraniacz na zęby (tzw.
szczękę). Dopuszczalne są także ochraniacze krocza dla mężczyzn oraz zalecane
są ochraniacze na piersi dla kobiet.

Podobne dokumenty