karta zgłoszenia uczestnika xxxvii olimpiady okręgowej

Komentarze

Transkrypt

karta zgłoszenia uczestnika xxxvii olimpiady okręgowej
Pani/Pan
Dyrektor Szkoły
oraz
Komisja Szkolna ds. OWiUR
Liczba uczniów kierowanych po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych na etap
okręgowy XLI Olimpiady jest następująca:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Blok tematyczny
Produkcja roślinna
Produkcja zwierzęca
Ogrodnictwo
Architektura krajobrazu
Mechanizacja rolnictwa
Ochrona i inżynieria środowiska
Technologia żywności
Gastronomia
Agrobiznes
Leśnictwo
Weterynaria
Liczba uczniów
1
1
2
1
1
3
1*
1
1
2
2*
* - liczba uczniów może być zwiększona w zależności od liczby okręgów przeprowadzających
eliminacje okręgowe
W bieżącej edycji olimpiady obowiązuje także postanowienie Komitetu Okręgowego z 2009
roku o dodatkowych miejscach na olimpiadę okręgową. Szkołami uprawnionymi do skierowania
dodatkowego ucznia na eliminacje okręgowe XLI edycji OWiUR są te, których uczniowie zajęli
pierwsze miejsce w ubiegłorocznej edycji olimpiady okręgowej, lub zajęli na XL Olimpiadzie
Centralnej miejsce od 1 do 10, a w blokach programowych: Ogrodnictwo, Ochrona i inżynieria
środowiska i Leśnictwo miejsce od 1 do 5. Jednocześnie informuję ze miejsca z obu etapów się nie
sumują. Taką możliwość uzyskały następujące szkoły:
Lp.
1
Blok tematyczny
Produkcja roślinna
2
Produkcja zwierzęca
3
Ogrodnictwo
4
Architektura krajobrazu
5
Mechanizacja rolnictwa
6
Ochrona i inżynieria
środowiska
7
Technologia żywności
Szkoła
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we
Wrześni
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we
Wrześni
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w
Opatówku, 62-860 Opatówek
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance
ZSR-B w Lesznie
Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława
Mikołajczyka w Gnieźnie
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
ZSO nr 2 w Gorzowie Wlkp.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we
Wrześni
Razem
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
8
Gastronomia
9
Agrobiznes
10
Leśnictwo
11
Weterynaria
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Trzciance
2LO w Gorzowie Wielkopolskim
Technikum Leśne w Miliczu
Technikum Leśne w Tucholi
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we
Wrześni
TIŚiA w Poznaniu
ZSO nr 2 w Gorzowie Wlkp.
1
1
1
2
1
1
1
1