Z/33/2016 - e-clo

Komentarze

Transkrypt

Z/33/2016 - e-clo
Lp
1
2
Nazwa
Nazwa materiału/Opis informacji
załącznika/Link
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej MF
pod
adresem
http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow
w
zakładkach „Wartość celna” i „Pochodzenie towarów”
zostały umieszczone - mające zastosowanie od 1 maja 2016 r. - następujące
wytyczne, instrukcje i materiały informacyjne:
 „Wartość celna – wprowadzenie”,
 „Wiążąca informacja o pochodzeniu”,
 „Informacja w sprawie stosowania deklaracji wartości celnej „
 „Wytyczne dotyczące wystawiania od dnia 1 maja 2016 r.
świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie
towarów”,
 „Uproszczony
sposób
dokumentowania
preferencyjnego
pochodzenia towarów”,
 „Regionalna konwencja w sprawie pan-euro-śródziemnomorskich
preferencyjnych reguł pochodzenia oraz kumulacja pochodzenia
Pan-Euro-Med.”
Ponadto pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/kursy-walut/kursy-dla-wartoscicelnej znajdziecie Państwo aktualną na dzień 1 maja br. „Informację w sprawie
przeliczania walut obcych na PLN w celu ustalania wartości celnej”
W załączeniu przesyłam aktualny na dzień 01.05.2016 r. wykaz
wspólnotowych kodów dokumentów i pozwoleń wykorzystywanych przy
wypełnianiu Pola 44 SAD.
Link, po którym znajduje się wykaz wspólnotowych kodów dokumentów i
pozwoleń wykorzystywanych przy wypełnianiu Pola 44 SAD:
http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=38e49a6b-b568-487c-9cdbd6b6bdeeb946&groupId=766655
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej MF w
zakładce Systemy Informatyczne/ ECS/AES /Wyjaśnienia
został umieszczony „Materiał informacyjny dotyczący problematyki
wyprowadzenia i wywozu oraz systemu ECS (AES), w kontekście zmian
wynikających z wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego”.
3
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/ecs/aes/wyjasnienia-faq//asset_publisher/d3oA/content/material-informacyjny-dotyczacy-problematyki-wyprowadzeniai-wywozu-oraz-systemu-ecs-aes-w-kontekscie-zmian-wynikajacych-z-wdrozenia-unijnegokodeksu-celnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fsystemyinformatyczne%2Fecs%2Faes%2Fwyjasnieniafaq%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d3oA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%20%20p_p_id_101_INSTANCE_d3oA_
Zespół „Newsletter”