egzaminy doktorskie - Instytut Psychologii UWr

Komentarze

Transkrypt

egzaminy doktorskie - Instytut Psychologii UWr
EGZAMINY DOKTORSKIE
1. Doktoranta obowiązuje zdanie egzaminów doktorskich z wybranego
przedmiotu dodatkowego – Filozofii lub Ekonomii oraz języka
angielskiego po otwarciu przewodu doktorskiego do końca czwartego
roku studiów lub przedłużonego okresu odbywania studiów
doktoranckich.

do egzaminu doktorskiego z języka obcego należy przedłożyć protokół
egzaminacyjny
2. Egzamin z psychologii jako przedmiotu kierunkowego doktorant zdaje
po zarejestrowaniu pracy doktorskiej.
FILOZOFIA
Pracownik UWr odpowiedzialny za egzamin doktorski z FILOZOFII:
 dr hab. Andrzej Lorenz
Instytut Filozofii ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, pok. 317
nr telefonu: 071/375-5042; e-mail: [email protected];
Aktualne godziny konsultacji na www.filozofia.uni.wroc.pl
zakładka pracownicy
EKONOMIA
Pracownik UWr odpowiedzialny za egzamin doktorski z EKONOMII:
 dr hab. prof. w UWr Urszula Kalina-Prasznic
Instytut Nauk Ekonomicznych; ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław,
budynek A , pok 321
nr telefonu: 071/ 375-23-84, 375-23-58; e-mail:
[email protected]
Aktualne godziny konsultacji na www.prawo.uni.wroc.pl
JĘZYK ANGIELSKI
Egzaminy doktorskie z języków obcych prowadzi Studium Praktycznej
Nauki Języków UWr
UWAGA:
Ze względu na dużą ilość zgłoszeń na egzaminy z języka angielskiego, SPNJO
prosi o zgłaszanie się co najmniej 3 tygodnie przed ostatecznym
terminem zdania egzaminu.
Pracownik SPNJO odpowiedzialny za egzamin z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:
 mgr Agnieszka Pęcikiewicz
W sprawie ustalenia terminów egzaminów językowych - kontakt telefoniczny lub
osobisty w godzinach konsultacji (aktualne godziny
konsultacji na
www.spnjo.uni.wroc.pl – dydaktyka – egzaminy doktorskie)
Egzamin doktorski z języka angielskiego składa się z następujących części:
1. krótka ustna prezentacja pracy doktorskiej,
2. czytanie i tłumaczenie z angielskiego na polski tekstu specjalistycznego
(otrzymanego pół godziny przed egzaminem),
3. ogólna konwersacja.
1