Załącznik 2

Komentarze

Transkrypt

Załącznik 2
Wykaz stanowisk manualnych, z których wyniki wykorzystano w ocenie rocznej - tryb pomiarów i granice oznaczalnści
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
Strefa:
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
miasto Rzeszów
PkRzeszWIOSNoweMiasto
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Kod strefy:
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
2 ug/m3
355
0
PL1801
Rzeszów-Nowe Miasto
PM2.5
24-godzinny
24 godziny
nie
Rzeszów-Szopena WIOS
Pb
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1 ng/m3
152
0
Rzeszów-Szopena WIOS
As
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łaczone są
wszystkie fltry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1,5 ng/m3
152
89
Rzeszów-Szopena WIOS
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ng/m3
152
3
Uwagi:
PkRzeszWIOSSzop
Uwagi:
PkRzeszWIOSSzop
Uwagi:
PkRzeszWIOSSzop
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 1 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkRzeszWIOSSzop
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
2 ng/m3
152
121
Rzeszów-Szopena WIOS
Ni
tygodniowy
tygodniowy
tak
Rzeszów-Szopena-WIOS
PM10
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
302
0
Rzeszów-Szopena-WIOS
PM2.5
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
338
0
Rzeszów-Szopena WIOS
Cd
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
0,1 ng/m3
152
0
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ng/m3
164
1
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
Uwagi:
PkRzeszWIOSSzop
Uwagi:
PkRzeszWIOSSzop
Uwagi:
PkRzeszWIOSSzop
Uwagi:
Strefa:
Kod strefy:
strefa podkarpacka
PkJarosWIOSPWSTE
Jarosław-PWSTE-WIOS
BaP
tygodniowy
tygodniowy
PL1802
tak
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 2 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkJarosWIOSPWSTE
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Jarosław-PWSTE-WIOS
PM10
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
331
0
Jasło-Sikorskiego-WIOS
PM10
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
360
0
Jasło-Skiorskiego-WIOS
Pb
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1 ng/m3
179
0
Jasło-Sikorskiego-WIOS
Ni
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
2 ng/m3
179
118
Jasło-Sikorskiego-WIOŚ
Cd
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
0,1 ng/m3
179
0
Uwagi:
PkJasloWIOSSikorskiego
Uwagi:
PkJasloWIOSSikorskiego
Uwagi:
PkJasloWIOSSikorskiego
Uwagi:
PkJasloWIOSSikorskiego
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 3 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkJasloWIOSSikorskiego
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Jasło-Sikorskiego-WIOS
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ug/m3
179
0
Jasło-Sikorskiego-WIOS
As
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1,5 ng/m3
179
91
Krosno-Kletówki
PM10
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
361
0
Krosno_kletówki
PM2.5
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
318
0
Krosno-Kletówki
Ni
tygodniowy
tygodniowy
tak
2 ng/m3
179
112
Uwagi:
PkJasloWIOSSikorskiego
Uwagi:
PkKrosnoWIOSKletowki
Uwagi:
PkKrosnoWIOSKletowki
Uwagi:
PkKrosnoWIOSKletowki
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 4 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkKrosnoWIOSKletowki
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Krosno-Kletówki
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ug/m3
181
7
Krosno-Kletówki
As
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1,5 ng/m3
179
125
Krosno-Kletówki
Pb
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1 ng/m3
179
0
Krosno-Kletówki
Cd
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
0,1 ng/m3
179
0
Mielec - Zarząd Strefy
PM10
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
343
0
Uwagi:
PkKrosnoWIOSKletowki
Uwagi:
PkKrosnoWIOSKletowki
Uwagi:
PkKrosnoWIOSKletowki
Uwagi:
PkMielWIOSZarzStr
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 5 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkMielWIOSZarzStr
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Mielec - Zarząd Strefy
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ug/m3
169
17
Nisko-Szklarniowa-WIOS
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ng/m3
146
7
Nisko-Szklarniowa-WIOS
PM10
24-godzinny
24 godziny
2 ug/m3
296
0
Przemyśl-Mickiewicza-WIOS
As
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1,5 ng/m3
163
96
Przemyśl-Mickiewicza-WIOS
Cd
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
0,1 ng/m3
163
0
Uwagi:
PkNiskoWIOSSzklar
Uwagi:
PkNiskoWIOSSzklar
Uwagi:
PkPrzemyslWIOSMick
Uwagi:
PkPrzemyslWIOSMick
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 6 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkPrzemyslWIOSMick
Nazwa stacji
Stanowisko
Czas uśred.
Rzeczywisty
czas
uśredniania
Próby
łączone
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
Przemyśl-Mickiewicza-WIOS
Ni
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
2 ng/m3
163
69
Przemyśl-Mickiewicza-WIOS
Pb
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest metal
1 ng/m3
163
0
Przemyśl-Mickiewicza-WIOS
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
0,2 ng/m3
160
0
Przemyśl-Mickiewicza-WIOŚ
PM10
24-godzinny
24 godziny
nie
2 ug/m3
323
0
Sanok-Sadowa-WIOS
BaP
tygodniowy
tygodniowy
tak
0,2 ng/m3
124
19
Uwagi:
PkPrzemyslWIOSMick
Uwagi:
PkPrzemyslWIOSMick
Uwagi:
PkPrzemyslWIOSMick
Uwagi:
PkSanokWIOSSadowa
oznaczanie co drugi
tydzień, łączone są
wszystkie filtry z
tygodnia w którym
oznaczany jest BaP
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 7 z 8
Województwo: podkarpackie
Kod stacji
PkSanokWIOSSadowa
Nazwa stacji
Sanok-Sadowa-WIOS
Stanowisko
PM10
Czas uśred.
24-godzinny
Rzeczywisty
czas
uśredniania
24 godziny
Próby
łączone
nie
Schemat
kompletowania
próby łączonej
Granica
oznaczalności
Liczba
wyników
w roku
wpisanyc
h jako
wartości
24-godz.
2 ug/m3
273
Liczba
wyników
w roku
poniżej
granicy
oznaczaln
ości
(jako
wartości
24-godz.)
0
Uwagi:
Wydruk z programu OR 24 kwietnia 2013
Strona 8 z 8