Maltretowanie seksualne dziecka - objawy

Komentarze

Transkrypt

Maltretowanie seksualne dziecka - objawy
Maltretowanie seksualne dziecka - objawy
Obawiasz się , że znajome i dziecko, albo dziecko z Twojej bliskiej rodziny jest maltretowane?
Sprawdź, jakie są najczęstsze objawy wskazujące, że dziecko jest wykorzystywane
seksualnie:
-niska samoocena dziecka,
-zmiany w sposobie jedzenia,
-nowe, dziwne, wydawałoby się nieuzasadnione lęki,
-zaburzenia snu,
-zmiana w osobowości dziecka, nagle stało się wrogie, agresywne albo nadmiernie uległe i
pokorne,
-zaczęło wpadać w depresje,
-coraz częstsze niepowodzenia w szkole,
-zaniechanie kontaktów z innymi dziećmi, wycofanie się z życia społecznego,
-poziom wiedzy o seksie nieadekwatny do wieku dziecka (wie zbyt wiele),
-próby samobójcze albo grożenie popełnieniem samobójstwa,
-ucieczki z domu,
-wyzywające zachowanie,
-objawy urazów w okolicy ud,
-zaburzenia w oddawaniu moczu,
-dyskomfort w czasie chodzenia i siedzenia (zwłaszcza, gdy wcześniej dziecko nie odczuwało
żadnego bólu, nie "kręciło się" w krześle)
-nieokreślone skarżenie się dziecka na ból
-infekcje układu moczowego i narządów płciowych,
-przyznawanie się do aktywności seksualnej,
-swędzenie w okolicy narządów płciowych,
-ból w dole brzucha, w okolicy krzyżowej, okolicy odbytu i narządów płciowych,
Wyżej wymienione objawy powinny wzbudzić w Tobie zaniepokojenie i czujność - bardzo
1/2
Maltretowanie seksualne dziecka - objawy
możliwe, że dziecko jest molestowane seksualnie.
Pamiętaj : lepiej przereagować i mieć spokojne sumienie, niż nie reagować i pozwolić na to,
by ktoś wykorzystywał seksualnie dziecko.
Zawsze stawaj w obronie krzywdzonych dzieci - to od Ciebie może zależeć cała ich przyszłość.
Jeśli podejrzewasz wykorzystywanie seksualne dziecka - zgłoś ten fakt na policję lub do
instytucji , które zajmują się ochroną dzieci molestowanych
i zwalczaniem okrucieństwa wyrządzanego najmłodszym ( np. kidprotect.pl)
2/2