Zagadnienia 2 (Analiza strukturalna z krystalochemią) Zagadnienia

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia 2 (Analiza strukturalna z krystalochemią) Zagadnienia
Zagadnienia 2 (Analiza strukturalna z krystalochemią)
Zagadnienia do przygotowania: konformacja cząsteczek (nomenklatura), typy hybrydyzacji,
typy silnych i słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, wiązania w związkach
kompleksowych, chiralność.
Zadanie do przemyślenia.
Dane są dwie cząsteczki o podanych niżej wzorach strukturalnych:
(I)
N-metyloacetamid
(II)
kwas 2-acetamidopentanowy
Proszę przemyśleć następujące problemy:
1)
W oparciu o wiedzę z zakresu chemii organicznej proszę przewidzieć trójwymiarową
budowę cząsteczek powyższych związków.
2)
Jakie możliwe oddziaływania międzycząsteczkowe możemy przewidzieć dla
przedstawionych cząsteczek.
3)
Jeżeli do roztworów przedstawionych związków dodamy MgCl2 to jakie fragmenty
cząsteczki związku organicznego będą oddziaływały z jonami dodanej soli. Jak może to
wpłynąć na długości wiązań w cząsteczkach powyższych związków?
4)
Związek (II) posiada asymetryczny atom węgla. Jaki enancjomer jest przedstawiony
na rysunku?

Podobne dokumenty