Komunikat nr 2 z dnia 24 czerwca 2016 r.

Komentarze

Transkrypt

Komunikat nr 2 z dnia 24 czerwca 2016 r.
Komunikat nr 2
z dnia 24 czerwca 2016 r.
(o kąpieliskach na terenie
województwa łódzkiego w
sezonie 2016)
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi działając na podstawie art. 4 ust 1 , art. 12a ust. 3 ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412) oraz art. 163 ustawy Prawo wodne z
dnia 18 lipca 2001 r. (tj. Dz. U. poz. 145 z 10 stycznia 2012 r. z późn. zm) oraz §6 i §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 478 z późn. zm.), przekazuje informacje o kąpieliskach:
Rozmieszczenie kąpielisk w poszczególnych powiatach:
Znaczenie ikon używanych w tabelach
Ocena kąpielisk w powiecie bełchatowskim
przeprowadzana przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Bełchatowie
tel.
44-7331355
e-mail [email protected]
Sezon otwarty.
Ocena kąpielisk w powiecie radomszczańskim
przeprowadzana przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radomsku
tel.
44-6852350
e-mail [email protected]
Lp
Miejscowość
Przed1.
bórz
Nazwa
kąpieliska
Adres
Nazwa
kąpierzeki
liska
ZbiorPrzedZbiornik
nik na
bórz ul.
Strudze
wodny w
TuryPrzedborzu Strzeleck
styczna
iej
Ocena przydatności
wody
Elementy infrastruktury
kąpieliska
Elementy
bezpieczeństwa
brak oceny
jakości wody
Sezon nie otwarty. Deklarowany przez organizatora termin otwarcia: 1.07.2016r.
Ocena kąpielisk w powiecie rawskim przeprowadzana
przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej
tel.
46-8144862
e-mail [email protected]
Sezon otwarty.
Ocena kąpielisk w powiecie skierniewickim
przeprowadzana przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach
tel.
46-8334600
e-mail [email protected]
Sezon nie otwarty. Deklarowany przez organizatora termin otwarcia : 25.06.2016r.
Ponadto Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje:
1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zastrzega sobie prawo zmiany
podanych wyżej ustaleń w przypadku zmiany jakości wody w ocenianych akwenach.
2. Nie należy korzystać z kąpieli podczas zakwitu sinic, gdyż może spowodować to
niekorzystne skutki zdrowotne.
3. Bieżąca informacja o przydatności wody do kąpieli w kąpieliskach woj. łódzkiego jest
dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi
www.pis.lodz.pl, a szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych woj. łódzkiego.
4. Korzystanie z miejsc wykorzystywanych do kąpieli – informacje znajdują się na stronach
internetowych terenowo właściwych państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych
woj. łódzkiego.
5. Terminy i warunki udostępnienia poszczególnych kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do
kąpieli dla ludności określają zarządcy.