Tylko 50,00 zł. / os. Zapraszamy

Komentarze

Transkrypt

Tylko 50,00 zł. / os. Zapraszamy
FUNDUSZ WCZASÓW PRACOWNICZYCH Sp. z o.o.
tel.
Zespół Domów Wczasowych Spał a
97-215 Spał a ul. Mościckiego 19
fax
REGON: 012718886
NIP: 525-19-28-268
e-mail:
+48 44 710 14 18
+48 44 710 13 12
+48 44 710 13 91
www.fwp.spala.com.pl
[email protected],
[email protected],
Zielone szkoły w Rucianym Nida
Tylko 50,00 zł. / os.
W cenie zapewniamy:
 zakwaterowanie w pokojach
 stół do ping-ponga
2,3 i 4 osobowych z
 boisko do siatkówki
umywalkami
 dyskotekę
 3 posiłki dziennie
 1 osoba opieki na 15
 salę do zajęć nieodpłatnie
uczestników gratis
Dodatkowo płatnie polecamy
 ognisko z kiełbaską – 6,00 zł./os.
 wycieczki autokarowe – ceny do uzgodnienia
Atrakcje turystyczne:







Stara śluza w Guziance
Leśniczówka Pranie - Muzeum K. I. Gałczyńskiego, gdzie latem odbywają się koncerty i
imprezy kulturalne
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie
Izba Regionalna w Wejsunach
drewniana cerkiew prawosławna i żeński klasztor staroobrzędowców w Wojnowie
kościół katedralny w Świętej Lipce
bunkier Hitlera w Gierłoży
Zapraszamy
Konto : BPKO SA I O/Tomaszów Maz. 42 12403145 1111 0000 2780 0672
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000041798
Wysokość kapitału zakładowego 104 224 000,00 zł.