Krajowe Zjazdy Delegatów - KZ NSZZ "Solidarność" w Politechnice

Komentarze

Transkrypt

Krajowe Zjazdy Delegatów - KZ NSZZ "Solidarność" w Politechnice
Krajowe Zjazdy Delegatów
1980–2006
I KRAJOWY ZJAZD
I Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
w Gdańsku w dwu turach. Pierwsza trwała od 5 do 10 września 1981 roku, druga od 26 września do 7 października 1981 roku.
Delegatami uczelni byli: Stanisław Huskowski – członek Zarządu Województwa Wrocławskiego, Kornel Morawiecki, Jan Waszkiewicz – członek Prezydium Komisji Programowej, Zespół Edukacji i Kultury Narodowej,
członek KK, Tomasz Wójcik – wiceprzewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, Andrzej Zarach – członek Komisji Uchwał i Wniosków, członek Komisji Rewizyjnej.
Celem nadrzędnym NSZZ „Solidarność” – głosiła Deklaracja I Zjazdu Delegatów – jest tworzenie godnych
warunków życia w gospodarczo i politycznie suwerennej Polsce. Chodzi o życie wolne od ubóstwa, wyzysku,
strachu i kłamstwa, w społeczeństwie zorganizowanym demokratycznie i praworządnie.
II KRAJOWY ZJAZD
II Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
w Gdańsku w dniach 19–25 kwietnia 1990 roku.
Delegatami z Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy
Politechnice Wrocławskiej byli: Jan Waszkiewicz, Tomasz Wójcik (członek Komisji Uchwał i Wniosków), Roman
Traczyk (przewodniczący obrad II Krajowego Zjazdu Delegatów, członek Komisji Krajowej), Antoni Tarczewski
(członek Komisji Programowej).
W wyborach na przewodniczącego związku Lech Wałęsa zdobył poparcie 362 delegatów.
III KRAJOWY ZJAZD
III Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
23 i 24 lutego 1991 roku.
Komisję Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Politechnice
Wrocławskiej reprezentowali: Jan Waszkiewicz, Tomasz Wójcik (członek Komisji Uchwał i Wniosków), Roman
Traczyk oraz Antoni Tarczewski.
Zjazd, któremu nadano charakter sesji nadzwyczajnej, odbywał się tuż po objęciu przez Lecha Wałęsę stanowiska Prezydenta RP, delegaci musieli więc wybrać nowego przewodniczącego. Przewodniczącym związku
zostaje Marian Krzaklewski, który wygrał z Lechem Kaczyńskim, uzyskując 51,27 proc. głosów.
IV KRAJOWY ZJAZD
IV Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbył się w dwóch
turach. Pierwsza toczyła się od 11 do 14 czerwca w Gdańsku, a druga od 27 do 28 czerwca 1992 roku w Łodzi.
Skład delegacji uczelnianej przedstawiał się następująco: Tomasz Wójcik (wybrany na członka Prezydium
Komisji Krajowej), Stanisław Jabłonka (członek Komisji Uchwał i Wniosków), Witold Jabłoński (członek Komisji Programowej na IV Krajowym Zjeździe Delegatów).
Na przewodniczącego ponownie zostaje wybrany Marian Krzaklewski.
V KRAJOWY ZJAZD
V Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność zawitał w dniach 25–27 czerwca 1993 roku do Zielonej Góry.
Politechnikę Wrocławską reprezentowali: Stanisław Jabłonka (członek Komisji Uchwał i Wniosków) i Witold
Jabłoński (członek Komisji Programowej), a Tomasz Wójcik był delegatem z klucza – jako szef Regionu i członek Prezydium Komisji Krajowej.
1
KRAJOWE ZJAZDY DELEGATÓW
VI KRAJOWY ZJAZD
VI Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
od 29 września do 2 października 1994 roku w Mielcu.
Delegacja uczelni wzięła udział w zjeździe w tym samym trzyosobowym składzie, to jest: Stanisław Jabłonka (członek Komisji Uchwał i Wniosków) i Witold Jabłoński (członek Komisji Programowej), a Tomasz Wójcik
był delegatem z klucza – jako szef Regionu i członek Prezydium Komisji Krajowej.
VII KRAJOWY ZJAZD
VII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbywał się
od 8 do 10 czerwca 1995 roku w Gdańsku.
Komisję Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Politechnice
Wrocławskiej reprezentowali: Marek Muszyński, Stanisław Jabłonka i Ludomir Jankowski. Tomasz Wójcik pojechał na zjazd jako szef Regionu i ponownie został członkiem Komisji Krajowej. Przewodniczącym Komisji Krajowej zostaje ponownie Marian Krzaklewski.
VIII KRAJOWY ZJAZD
VIII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zgodnie
z uchwałą sprzed dwóch lat obradował w dniach 26–28 czerwca 1996 roku w Poznaniu, by w ten sposób
uczcić 40 rocznicę wydarzeń czerwcowych w tym mieście.
Skład czteroosobowej delegacji naszej uczelni to: Stanisław Jabłonka, Ludomir Jankowski, Marek Muszyński i Tomasz Wójcik.
IX KRAJOWY ZJAZD
IX Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” toczył się
również w Poznaniu w dniach 19–20 grudnia 1997 roku. Delegaci Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej to: Stanisław Jabłonka, Ludomir Jankowski, Marek Muszyński i Tomasz Wójcik.
X KRAJOWY ZJAZD
X Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na miejsce
swych obrad w dniach 24–26 września 1998 roku wybrał Jastrzębie Zdrój.
W skład delegacji Politechniki Wrocławskiej wchodzili: Felicita Brzozowska, Marek Muszyński,
Ryszard Wroczyński (członek Komisji Programowej). Listę uzupełniał Tomasz Wójcik, członek Komisji
Krajowej.
Bez większych problemów już w I turze głosowania Marian Krzaklewski przedłużył swój mandat przewodniczącego na kolejną kadencję.
XI KRAJOWY ZJAZD
XI Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
od 10 do 11 grudnia 1999 roku w Cetniewie.
Politechnikę Wrocławską reprezentowali: Felicita Brzozowska, Marek Muszyński, Ryszard Wroczyński
(członek Komisji Programowej), Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej.
XII KRAJOWY ZJAZD
XII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
30 sierpnia 2000 roku w Gdańsku.
Politechnikę Wrocławską reprezentowali: Felicita Brzozowska, Marek Muszyński, Ryszard Wroczyński
(członek Komisji Programowej), Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej.
XIII KRAJOWY ZJAZD
XIII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
1–2 grudnia 2000 roku w Spale.
2
KRAJOWE ZJAZDY DELEGATÓW
Reprezentacja Politechniki udała się tam w składzie: Felicita Brzozowska, Marek Muszyński, Ryszard Wroczyński (członek Komisji Programowej), Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej. Wśród przyjętych uchwał była i ta,
która ustanawiała hymn „Solidarności”:
Solidarni
Nasz jest ten dzień
A jutro jest nieznane
Więc róbmy tak
Jak gdyby był nasz wiek
Pod wolny kraj
Spokojnie kładź fundament
A jeśli ktoś polski dom zapali
To każdy z nas gotowy musi być
Bo lepiej byśmy stojąc, umierali
Niż mamy klęcząc, na kolanach żyć
SOLIDARNI
Nasz jest ten dzień
Zjednoczmy się
Bo jeden jest nasz cel
XIV KRAJOWY ZJAZD
XIV Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na
25 i 26 października 2001 roku zawitał do Poznania.
Politechnikę Wrocławską reprezentowali: Felicita Brzozowska, Marek Muszyński, Ryszard Wroczyński
(członek Komisji Programowej), Tomasz Wójcik, członek Komisji Krajowej.
XV KRAJOWY ZJAZD
XV Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
w dniach 26–28 września 2002 roku w centrum kongresowym Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Warszawie.
Delegację Politechniki Wrocławskiej stanowili: Marek Muszyński, Tomasz Wójcik (członek Komisji Krajowej) i Ryszard Wroczyński (wybrany na członka Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów). Przewodniczącym
Komisji Krajowej został Janusz Śniadek.
XVI KRAJOWY ZJAZD
XVI Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbył się
w dniach 26–27 września 2003 roku w Stalowej Woli.
Politechnikę Wrocławską ponownie reprezentowali: Marek Muszyński, Tomasz Wójcik i Ryszard Wroczyński.
XVII KRAJOWY ZJAZD
XVII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
28 i 29 maja 2004 roku w Spale.
Skład delegacji Politechniki Wrocławskiej pozostał niezmienny – Marek Muszyński, Tomasz Wójcik, Ryszard Wroczyński.
XVIII KRAJOWY ZJAZD
XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował 30 sierpnia 2005 roku. W Gdańsku w historycznym miejscu, gdzie odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ „Solidarność”, w Hali Olivia, spotkało się około 4 tys. osób się na uroczystym Zjeździe poświęconym
XXV rocznicy powstania „Solidarności”. Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej
reprezentowali: Marek Muszyński, Tomasz Wójcik i Ryszard Wroczyński (członek Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów) oraz delegat na I Krajowy Zjazd Kornel Morawiecki.
Z okazji 25. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” do Gdańska przyjechali sygnatariusze, byli i obecni działacze Związku. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele między-
3
KRAJOWE ZJAZDY DELEGATÓW
narodowych central związkowych, m.in.: Guy Ryder, sekretarz generalny Międzynarodowej Konfederacji Wolnych
Związków Zawodowych, Willy Thys, sekretarz generalny Światowej Konfederacji Pracy. Europejską Konfederację
Związków Zawodowych reprezentował Józef Niemiec, sekretarz konfederalny. Do Gdańska przybyły delegacje
związkowców z m.in. Wielkiej Brytanii, Albanii, Belgii, Niemiec, Węgier, Litwy, Rumunii, Szwecji i Ukrainy.
Gorące powitanie zgotowali uczestnicy Zjazdu Lechowi Wałęsie, pierwszemu przewodniczącemu „Solidarności”. Były prezydent wskoczył na krzesło i sam zaczął skandować „Solidarność”. Zjazd przyjął okolicznościowe dokumenty: list do Ojca Św. Benedykta, hołd pamięci Ojca Św. Jana Pawła II, specjalne stanowisko
w 25. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz posłanie do ludzi pracy.
Zjazd zakończył koncert pod tytułem „Honor jest Wasz – Solidarni” przygotowany przez Jerzego Bielunasa.
W programie wzięli m.in.: Anna Maria Jopek, Adam Nowak, Jan Peszek, Iwona Loranc, Jan Pietrzak, Maciej Pietrzyk, Krystyna Prońko.
XIX KRAJOWY ZJAZD
XIX Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
12–13 października 2005 roku w Wasilkowie koło Białegostoku. Pierwszy dzień obrad zdominowała dyskusja
nad projektami uchwał tzw. okołostatutowych. Wśród nich są m.in.: uchwała w sprawie zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania regionów. Po południu delegaci KZD spotkali się z Lechem Kaczyńskim, kandydatem na prezydenta RP.
W drugim dniu na górze krzyży w Świętej Wodzie poświęcono tablicę upamiętniającą XIX Krajowy Zjazd Delegatów, który obradował w Wasilkowie. Na tablicy zostały umieszczone słowa Jana Pawła II skierowane do NSZZ
„Solidarność” w listopadzie 2003 r.: „Z Bożą pomocą pełnijcie dzieło, które razem rozpoczęliśmy przed laty”.
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej reprezentowali: Marek Muszyński,
Tomasz Wójcik i Ryszard Wroczyński.
Delegaci przyjęli również uchwałę w sprawie nadania tytułu zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. Wyróżnieni zostali, m.in.: Lech Wałęsa, Ks. Józef Belniak, Ks. Henryk Jankowski, Roman Paweł Kotzbach, Bożena Maria Mrozinkiewicz, Stefan Pastuszewski. XIX Krajowy Zjazd Delegatów przyjął również: apel w sprawie wyborów prezydenckich oraz zakazu handlu w niedzielę i święta a także stanowiska w sprawie służby zdrowia oraz rent i emerytur.
XX KRAJOWY ZJAZD
XX Krajowy Zjazd Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” obradował
w dniach 28–29 września 2006 roku w Szczecinie.
XX KZD zakończył rok wyborczy w Związku i rozpoczął nową kadencję 2006–2010. Wziął w nich udział prezydent Lech Kaczyński.
Delegację Politechniki Wrocławskiej stanowili: Kornel Morawiecki i Tomasz Wójcik.
Janusz Śniadek, obecny przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, Jan Mosiński, przewodniczący Regionu
Wielkopolska Południowa oraz Leszek Walczak, szef Regionu Bydgoskiego zostali zgłoszeni jako kandydaci na
przewodniczącego Związku. Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” ponownie został wybrany Janusz Śniadek.
W skład Komisji Krajowej wchodzi 101 osób, w tym z Komisji Zakładowej przy Politechnice Wrocławskiej Tomasz Wójcik. Związkowcy przyjęli posłanie do ludzi pracy. Zaapelowali w nim do organizowania się w związki
zawodowe. „Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla wolnego ruchu związków zawodowych na całym świecie, szczególnie tam, gdzie nie są przestrzegane podstawowe standardy pracy, prawa związkowe i prawa człowieka. Do wszystkich pracowników zaś ponawiamy apel, którego realizacja stanowi fundament i rację bytu naszego ruchu: ORGANIZUJCIE SIĘ” – czytamy w dokumencie.
Delegaci przyjęli uchwałę ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”. Wśród wyróżnionych są
m.in. ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, ks. kanonik Aleksander Baca, ks. Władysław Drewniak, Thomas Freden,
ks. kanonik Zbigniew Kuzia Zbigniew Branach, Tom Lewandowski, Marek Łochwicki, Anna Niszczak, David Rodich, Jean Claude Pichnot, Mike Waske, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Marian Wojnicki, ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński, ks. prałat Julian Źrałko.
Przyjęto również apel w sprawie Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, w którym
delegaci zwracają do wszystkich struktur Związku o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy członkom tego stowarzyszenia. Delegaci zdecydowali o przygotowaniu specjalnej konstytucji programowej związku zamiast
uchwały programowej.
Wroc³aw, styczeñ 2007
Opracowa³a: Jadwiga Szymonik
4