RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE

Komentarze

Transkrypt

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE
RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W WYSOKIE MAZOWIECKIE
Godziny pracy 630-1600
Rodzaj zajęć
Godzina
630-1000
Schodzenie się dzieci ,sprawdzanie listy obecności.
Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci (odrabianie pracy
domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe,
układanie, rysowanie, oglądanie filmów dla dzieci, korzystanie z komputerów).
1000-1100
Zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, czytelnicze, rozwijające
zdolności manualne, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem dramy, zabawy
tematyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy,
quizy zgodne z miesięcznym planem pracy w świetlicy szkolnej, które są
dostosowane do obchodów rocznic, uroczystości państwowych i szkolnych oraz
związane ze środowiskiem i otoczeniem ucznia.
Prace indywidualne i zespołowe w grupach i zespołach zadaniowych.
1100-1200
Gry i zabawy stolikowe. Zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość.
Prace na świetlicy , przygotowanie dekoracji , przegląd czasopism dziecięcych,
gry logiczne, korzystanie z komputerów.
1200-1300
Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci .
Przygotowanie do obiadu. Spożywanie obiadu i odpoczynek poobiedni.
1300-1400
Zajęcia edukacyjne , plastyczne ,techniczne , rozwijające zdolności manualne.
Powtórzenie zajęć z godz:10.00 – 11.00.
- Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe w hali sportowej
1210- 14 10 -poniedziałek , – klasy III-VI
-wtorek , czwartek- klasy I
- środa, piątek- klasy II
1400-1600
Zabawa według indywidualnych zainteresowań dzieci (odrabianie pracy
domowej, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, gry planszowe,
układanie, rysowanie, oglądanie filmów dla dzieci, korzystanie z komputerów).