Celem zajęć jest przekazanie dzieciom w szkołach podstawowych

Komentarze

Transkrypt

Celem zajęć jest przekazanie dzieciom w szkołach podstawowych
,,PIERWSZY DZWONEK”- program edukacyjny
opracowany
w
ramach
ogólnopolskiej
kampanii
profilaktyki
zakażeń
meningokokowych „Nie ! Dla Meningokoków”.
Adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych,
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Celem zajęć jest przekazanie dzieciom w szkołach podstawowych oraz młodzieży
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych podstawowych informacji dotyczących:
 możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C,
 podstawowych zasad profilaktyki zakażeo wywołanych przez meningokoki grupy C,
 utrwalenia podstawowych zasad higieny
W ramach realizacji w/w programu Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
oferuje materiały edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne do ich prowadzenia: teczkę
zawierającą poradnik ze scenariuszami zajęć, plakat edukacyjny, film edukacyjny
w dwóch wersjach (dla dzieci i młodzieży ) oraz ulotki informacyjne do wykorzystania
podczas lekcji i do przekazania rodzicom w dwóch wersjach ( dla dzieci i młodzieży).
Poradnik dla nauczyciela zawiera:
 Część merytoryczną przygotowaną przez Dr Ewę Talarek, lekarza pediatrę
z doświadczeniem w dziedzinie chorób zakaźnych wieku dziecięcego.
 Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum i liceum,
zostały przygotowane przez metodyka – panią mgr Gabrielę Gajewską,
dyplomowanego nauczyciela Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie i eksperta
MEN do spraw awansu zawodowego.
 Karty pracy indywidualnej (szkoła podstawowa) i grupowej (gimnazjum i liceum).
.
Film edukacyjny:
Jest to dodatkowy materiał audiowizualny, który prezentuje zestaw właściwych zachowań.
Dostępny jest w dwóch wersjach – dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów
gimnazjów i liceum.
Razem z materiałami dla realizatorów dystrybuowane są plakaty oraz ulotki informacyjne.
Patronat nad programem edukacyjnym „Pierwszy dzwonek” objął Rzecznik Praw Dziecka,
Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii, Państwowa Inspekcja Sanitarna .
Profilaktyka zakażeń meningokokowych przyczynia się do znaczącej redukcji zachorowań
i obniżenia śmiertelności z powodu chorób wywoływanych przez tę grupę bakterii.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie edukacyjnym „Pierwszy dzwonek”
w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla
meningokoków”.
Jeśli Państwa placówka podejmie decyduję o przystąpieniu do realizacji programu, prosimy o
przysłanie deklaracji uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m.st. Warszawie,
ul. Kochanowskiego 21,01 – 864 Warszawa lub na fax: 22 310-79-01.
UWAGA!!!
Po zrealizowaniu założeń programu należy przesłać krótkie sprawozdanie . Druk do
pobrania na stronie