Posiedzenie Oddziału Wielkopolskiego i Oddziału Dolnośląskiego

Komentarze

Transkrypt

Posiedzenie Oddziału Wielkopolskiego i Oddziału Dolnośląskiego
Szanowni Państwo!
Zapraszamy na zebranie, które jest dokończeniem III Konferencji Szkoleniowo- Naukowej
Powiatowy Oddział Chirurgiczny. Konferencja została przerwana z powodu nagłej śmierci
uczestnika spotkania prof. dra hab. Tadeusza Przestasza. Pragniemy przypomnieć,
że spotkanie to było wspólnym posiedzeniem naukowym Oddziału Wielkopolskiego
i Oddziału Dolnośląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.
W programie znalazły się 24 prace kazuistyczne i zostały ułożone w trzy sesje naukowe
poświęcone chirurgii urazowej, chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej. Pierwsze dwie
sesje odbyły się w Krotoszynie 8 maja 2009 roku. Na obecnym spotkaniu zostanie wygłoszone
wspomnienie o Panu Profesorze Tadeuszu Przestaszu oraz 8 prac z zakresu chirurgii
onkologicznej. Pragniemy poinformować, że do udziału w sesji zaprosiliśmy zespół lekarski
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Klatki Piersiowej z Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie, w której Profesor pracował oraz wszystkich uczestników
spotkania w Krotoszynie.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Przewodniczący Oddziału Wielkopolskiego
Dr n. med. Andrzej Milewski
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Prof. dr hab. Piotr Krokowicz
Program:
Sesja- Chirurgia onkologiczna
1. E. Stanowski, K. Paśnik
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Przestaszu
2. S. Grodecka- Gazdecka, R. Gryczka
Nietypowy obraz kliniczny w przebiegu nowotworów złośliwych gruczołu piersiowego.
3. J. Paszkowski, Ł. Krokowicz, T. Banasiewicz, M. Drews
Przypadek niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego spowodowany
wieloogniskowym nowotworem neuroendokrynnym jelita cienkiego.
4. M. Rząca, M. Wolf, W. Witkiewicz
Przypadek pozagonadalnego nowotworu zarodkowego imitujący pourazowe uszkodzenie
nerki i dwunastnicy.
5. W. Nowatorski, G. Kamiński
Synchroniczny rak i GIST żołądka o jednakowej lokalizacji.
6. Khalil El Mohtar, R. Mulek
Krwotok jako pierwszy objaw GIST jelita cienkiego.
7. B. Ciesielczyk, P. Nowaczyk, D. Murawa
Nowotwory skóry w obrębie przewlekłych ran o różnej etiologii: problem diagnostyki
i terapia owrzodzeń Marjolin’a opis przypadku.
8. M. Rząca, W. Witkiewicz
Długoletni przebieg struniaka okolicy krzyżowej.
9. P. Włodarczyk, Z. Krawczuk, A. Falkowski, J. Orzechowski, M. Garbień, M. Krywiak,
M. Bogusiak
Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do głowy trzustki leczony operacją Bergera
Miejsce obrad:
Zebranie odbędzie się 21.01.2010 roku w Centrum Kongresowo- Dydaktycznym Uniersytetu
Medycznego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37 o godzinie 16:00.

Podobne dokumenty