Lista rankingowa Poddziałania 9.1.1

Komentarze

Transkrypt

Lista rankingowa Poddziałania 9.1.1
Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
konkursu na wsparcie realizacji Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”
z XI posiedzenia Komisji Oceny Projektów obradującej w dniach 07.04.2010 r. – 26.04.2010 r.
Lp.
Nazwa i adres
Nazwa Projektu
1
2
3
1. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Europejskie Przedszkola w Gminie Łagów
w Kielcach
ul. Śląska 8/75
25-328 Kielce
2. Gmina Gowarczów
Edukacja przedszkolna najważniejszym
Pl. XX Lecia 1
etapem w karierze szkolnej dziecka
26-225 Gowarczów
3. Gmina Mniów
Super Przedszkole
ul. Centralna 9
26-080 Mniów
4. Centrum Edukacji ATUT Dolny Śląsk s.c
Moje przedszkole
Jarosław Jastrzębski, Marek Kullanda, Andrzej
Maciejowski, Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo-Handlowe „Victoria” sp. z o.o.
ul. Krakowska 180 b
52-015 Wrocław
5. Gmina Strawczyn/Zespół Placówek
Oblęgorskie skrzaty
Oświatowych w Oblęgorku
Oblęgorek 133
26-067 Strawczyn
6. Gmina Gnojno
Akademia przedszkolaka
Gnojno 145
28-114 Gnojno
7. Gmina Strawczyn/Szkoła Podstawowa
Domowe przedszkole
w Korczynie
ul. Korczyn 101
26-067 Strawczyn
Liczba
uzyskanych
punktów
4
5
POKL.09.01.01-26-068/10
139,5
6
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-052/10
137,5
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-008/10
130,5
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-063/10
128,5
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-011/10
128
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-013/10
127,5
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-049/10
126
Wniosek oceniony pozytywnie
Numer wniosku
Wynik oceny
8. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców
w Kielcach
ul. Śląska 8/75
25-328 Kielce
9. Gmina Iwaniska
ul. Rynek 3
27-570 Iwaniska
10. Gmina Pierzchnica/Zespół Szkół w Pierzchnicy
ul. kard. S. Wyszyńskiego 5
26-015 Pierzchnica
11. Gmina Ruda Maleniecka
Ruda Maleniecka 99 A
26-242 Ruda Maleniecka
12. Gmina Złota/Zespół Placówek Oświatowych
w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej
Złota 222
28-425 Złota
13. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Komorów
Komorów 19a
26-220 Stąporków
14. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna
Szczecno 172
26-015 Szczecno
15. Gmina Chęciny/Przedszkole Samorządowe
w Chęcinach
Os. Sosnówka 1
26-060 Chęciny
16. Gmina Osiek/Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Osieku
ul. Wolności 24a
28-221 Osiek
17. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz
Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”
ul. Sienkiewicza 77/5
25-002 Kielce
18. Gmina Obrazów/Zespół Szkół w Obrazowie
Obrazów 118
27-641 Obrazów
19. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz
Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”
ul. Sienkiewicza 77/5
25-002 Kielce
20. Gmina Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów
Europejskie przedszkola w Gminie Masłów
POKL.09.01.01-26-069/10
125
Wniosek oceniony pozytywnie
Kapitalne przedszkole – kontynuacja
POKL.09.01.01-26-034/10
funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach
Baśniowe skrzaty
POKL.09.01.01-26-059/10
123
Wniosek oceniony pozytywnie
122
Wniosek oceniony pozytywnie
Świat Malucha
POKL.09.01.01-26-009/10
121,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Nasze przedszkole szansą na dobry start.
POKL.09.01.01-26-023/10
120,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Niepubliczny punkt przedszkolny „Smerf” II
POKL.09.01.01-26-046/10
119,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Nasze iskierki - wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci poprzez prowadzenie
punktu przedszkolnego w Szczecnie
Chęcińska Akademia Przedszkolandii
POKL.09.01.01-26-018/10
119,5
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-005/10
117,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Mądraliński maluch
POKL.09.01.01-26-073/10
117
Wniosek oceniony pozytywnie
Równi w przedszkolu
POKL.09.01.01-26-003/10
117
Wniosek oceniony pozytywnie
Naszą szansą są przedszkolaki
POKL.09.01.01-26-048/10
116,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkolaki na start
POKL.09.01.01-26-001/10
116
Wniosek oceniony pozytywnie
Super Dzieci - Zmniejszenie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej w Gminie Bałtów
POKL.09.01.01-26-031/10
116
Wniosek oceniony pozytywnie
21. Gmina Chęciny
ul. Plac 2 Czerwca 4
26-060 Chęciny
22. Parafia p.w. Św. Mikołaja w Szewnie
Plac Księdza Marcina Popiela 2
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
23. Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
24. Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
25. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
26. Gmina Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne
27. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce
28. Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”
Włostów 48
27-545 Włostów
29. Gmina Łoniów/Gminny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół i Przedszkoli
w Łoniowie
Łoniów 104
27-670 Łoniów
30. Gmina Wodzisław/Samorządowa Szkoła
Podstawowa w Niegosławicach
Niegosławice 85
28-330 Wodzisław
31. Gmina Strawczyn/Zespół Placówek
Oświatowych w Strawczynie
ul. Żeromskiego 9
26-067 Strawczyn
32. Gmina Morawica
ul. Kielecka 38
26-026 Morawica
33. Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
Przedszkolaki - dzieci na czasie
POKL.09.01.01-26-077/10
115
Wniosek oceniony pozytywnie
Od twórczego przedszkolaka do
przedsiębiorczego Polaka
POKL.09.01.01-26-019/10
115
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkole dla wszystkich - II edycja
POKL.09.01.01-26-040/10
114
Wniosek oceniony pozytywnie
Kompleksowa edukacja przedszkolna
w gminie Wąchock
POKL.09.01.01-26-016/10
113,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Moje przedszkole
POKL.09.01.01-26-072/10
112,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Baśniowy świat
POKL.09.01.01-26-015/10
112,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Kuźnia Młodych Talentów - zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej w Kielcach w gminie
Chmielnik
Punkt Przedszkolny OAZA przyjazny
dzieciom
POKL.09.01.01-26-010/10
110
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-061/10
109,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej
w Gminie Łoniów
POKL.09.01.01-26-081/10
109
Wniosek oceniony pozytywnie
„Przedszkole marzeń” - dobry start w lepszą
przyszłość
POKL.09.01.01-26-071/10
109
Wniosek oceniony pozytywnie
Wymarzone Przedszkole
POKL.09.01.01-26-047/10
108,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Morawickie przedszkola skarbnicą wiedzy
i zabawy - kontynuacja wsparcia
POKL.09.01.01-26-065/10
108
Wniosek oceniony pozytywnie
W Zagnańsku przyszła moda na
przedszkolaka Tetrapoda
POKL.09.01.01-26-006/10
107,5
Wniosek oceniony pozytywnie
34. Gmina Kielce/Przedszkole Samorządowe nr 25
ul. Wojewódzka 12b
25-538 Kielce
35. Gmina Łopuszno/ Zespół Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie
ul. Strażacka 5
26-070 Łopuszno
36. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny oraz
Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”
ul. Sienkiewicza 77/5
25-002 Kielce
37. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bielinach
ul. Partyzantów 17
26-004 Bieliny
38. Gmina Skarżysko - Kamienna/ Zespół
Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Przedszkoli Publicznych
ul. Okrzei 4
26-110 Skarżysko-Kamienna
39. Centrum Edukacji Przedszkolnej
Czarnocin 67
28-506 Czarnocin
40. Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów
41. Gmina Koprzywnica
ul. 11 Listopada 88
27-660 Koprzywnica
42. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego Imienia Jezusa w Klimontowie
ul. Krakowska 1
27-640 Klimontów
43. Miasto i Gmina Chmielnik/
Szkoła Podstawowa w Zreczu Dużym
Zrecze Duże 22
26-020 Chmielnik
44. Gmina Sitkówka-Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Sitkówka
45. Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
46. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Sadowie „RoSa”
Sadowie 99a
27-580 Sadowie
Nasza Bajka
POKL.09.01.01-26-057/10
107
Wniosek oceniony pozytywnie
Nasze Przedszkole - Nasza Przyszłość
POKL.09.01.01-26-067/10
106,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkole - kapitałem na przyszłość
POKL.09.01.01-26-002/10
105
Wniosek oceniony pozytywnie
Z Ludzkiego Kapitału do łysogórskiego
potencjału
POKL.09.01.01-26-070/10
104,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Wymarzone Przedszkole - kontynuacja
POKL.09.01.01-26-055/10
102,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Pałacyk radości
POKL.09.01.01-26-022/10
102
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkole w Krainie Pięknych Sadów
POKL.09.01.01-26-062/10
100,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Sukces zaczyna się w przedszkolu
POKL.09.01.01-26-014/10
99
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkole dla Malucha rozwija ciało i ducha POKL.09.01.01-26-026/10
97
Wniosek oceniony pozytywnie
Radosne przedszkole
POKL.09.01.01-26-056/10
95,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Kapitalne przedszkole
POKL.09.01.01-26-036/10
95,5
Wniosek oceniony pozytywnie
94
Wniosek oceniony pozytywnie
94
Wniosek oceniony pozytywnie
„KAPITALNE PRZEDSZKOLAKI” - wsparcie POKL.09.01.01-26-074/10
Punktu Przedszkolnego Caritas Diecezji
Kieleckiej w Wiśniówce gmina Masłów
Przedszkole czas kontynuować...
POKL.09.01.01-26-007/10
47. Gmina Bliżyn/Zespół Szkół w Bliżynie
ul. Piaskowa 26
26-120 Bliżyn
48. Gmina Pińczów/Przedszkole nr 2 w
Pińczowie
ul. Armii Krajowej 9
28-400 Pińczów
49. Gmina M. Kielce/
Samorządowe Przedszkole Nr 23
ul. Fabryczna 6
25-818 Kielce
50. Gmina Lipnik/Zespół Szkół im. prof. Józefa
Mikułowskiego- Pomorskiego w Lipniku
Lipnik 23
27-540 Lipnik
51. Gmina Włoszczowa/ Przedszkole
Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
we Włoszczowie
ul. Partyzantów 102
29-100 Włoszczowa
52. Gmina M. Kielce/Samorządowe
Przedszkole Nr 14 im. Marii Kownackiej
ul. Kalcytowa 15
25-705 Kielce
53. Gmina Solec-Zdrój/Zespół Publicznych
Placówek Oświatowych w Solcu-Zdroju
ul. 1 Maja 18
28-131 Solec-Zdrój
Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie
Bliżyn
POKL.09.01.01-26-058/10
90
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkola szczęśliwych dzieci!
POKL.09.01.01-26-038/10
88
Wniosek oceniony pozytywnie
Równy start dla wszystkich
POKL.09.01.01-26-076/10
84
Wniosek oceniony pozytywnie
Punkt przedszkolny „Przedszkole nasz drugi
dom”
POKL.09.01.01-26-004/10
82,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Przedszkole dla ciebie - inicjatywa na rzecz
upowszechnienia edukacji przedszkolnej
POKL.09.01.01-26-064/10
66,5
Wniosek oceniony pozytywnie
Samorządowe przedszkole nr 14 Przedszkolem Równych Szans
POKL.09.01.01-26-075/10
63
Wniosek oceniony pozytywnie
Na spotkanie z legendą
POKL.09.01.01-26-021/10
61,5
Wniosek oceniony pozytywnie
POKL.09.01.01-26-029/10
71
POKL.09.01.01-26-037/10
67
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
POKL.09.01.01-26-033/10
62,5
POKL.09.01.01-26-083/10
60,5
POKL.09.01.01-26-045/10
60
54. Gmina Stopnica
Przedszkolaki ze Stopnickiej paki
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica
55. Gmina Bodzechów/Publiczna Szkoła
Nasze przedszkole gwarancją sukcesu rodziny
Podstawowa im. Jana Brzechwy w Chmielowie
ul. Spacerowa 2
27-400 Chmielów
56. Gmina Kielce/Przedszkole Samorządowe Nr 3 Przedszkole miejscem eksplozji talentów
ul. Barwinek 33
25-150 Kielce
57. Edukado s.c
Baja Patataja - Kolorowe życie przedszkolaka
ul. Św. Leonarda 1/14
25-311 Kielce
58. Gmina Radoszyce
Nasze przedszkole - nasze wspólnie spędzone,
ul. Żeromskiego 28
szczęśliwe chwile
26-230 Radoszyce
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
59. Miejski Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych w Kielcach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20
25-314 Kielce
60. Gmina Stąporków/Zespół Obsługi Szkół
w Stąporkowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A
26-220 Stąporków
61. Gmina Staszów/Zespól Placówek
Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
Wiązownica Duża 135
28-200 Wiązownica Duża
62. Gmina Oleśnica
ul. Nadstawie 1
28-220 Oleśnica
63. Gmina Pawłów/Szkoła Podstawowa
w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Pawłów
64. Stowarzyszenie „Bajkowy Domek”
Makoszyn 92
26-004 Makoszyn
65. Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
66. Gmina Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
Akademia Kariery Trzylatka
POKL.09.01.01-26-030/10
59,5
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Przedszkole równych szans
POKL.09.01.01-26-050/10
58,5
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Niech i dla naszych dzieci słońce zaświeci
POKL.09.01.01-26-043/10
56,5
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Akademia marzeń przedszkolaka
POKL.09.01.01-26-017/10
56
Oddział przedszkolny „Jaś i Małgosia”
POKL.09.01.01-26-080/10
54,5
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Moje przedszkole to mój drugi dom
POKL.09.01.01-26-012/10
54
Lepszy start
POKL.09.01.01-26-060/10
53,5
Wesołe przedszkole - miejscem zabaw, nauki POKL.09.01.01-26-020/10
i odpoczynku
0
67. Gmina Bodzentyn
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
Kreatywne Przedszkola w Gminie Bodzentyn POKL.09.01.01-26-024/10
0
68. Gmina Oksa
ul. Włoszczowska 22
28-363 Oksa
EUROPEJSKIE PRZEDSZKOLAKI W
GMINIE OKSA
POKL.09.01.01-26-025/10
0
69. Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ul. 11 Listopada 33
28-300 Jędrzejów
Ja, Mama, Tata i Moje Przedszkole
POKL.09.01.01-26-027/10
0
70. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubani Przedszkole „Biedroneczka” w Lubani szansą POKL.09.01.01-26-028/10
Lubania 12
rozwoju dla dzieci wiejskich
26-020 Chmielnik
0
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Wniosek odrzucony:
wniosek nie uzyskał 60% pkt.
w częściach wniosku podlegających ocenie*
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
71. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
72. Gmina Staszów/Zespól Placówek
Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa
i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
Wiązownica Duża 135
28-200 Wiązownica Duża
73. Gmina Sitkówka-Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
26-052 Sitkówka
Mały przedszkolak - wielki człowiek
POKL.09.01.01-26-032/10
0
Świat wokół mnie jest kolorowy
POKL.09.01.01-26-035/10
0
Równy Start - wsparcie edukacyjne dla
podopiecznych Przedszkola Samorządowego
w Nowinach
POKL.09.01.01-26-039/10
0
74. Stowarzyszenie „Promyk”
os. Słoneczne 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Razem w zabawie i nauce
POKL.09.01.01-26-041/10
0
75. Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział Kielce
ul. Mieszka I-go 79
25-624 Kielce
76. Gmina Kielce/Przedszkole Samorządowe nr 6
w Kielcach
ul. Bukowa 8
25-542 Kielce
77. Gmina Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Małogoszcz
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie POKL.09.01.01-26-042/10
umiał” - Zmniejszanie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej
0
Przedszkolaki Mądraki
POKL.09.01.01-26-051/10
0
Mały człowiek - wielkie sukcesy
POKL.09.01.01-26-053/10
0
78. Gmina Bogoria/Publiczna Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu
ul. Opatowska 13
28-210 Bogoria
79. Gmina Włoszczowa/Szkoła Podstawowa
im. S. Czarnieckiego w Czarncy
ul. Szkolna16A
29-100 Włoszczowa
80. Gmina Pacanów/ Samorządowe Przedszkole
w Pacanowie
ul. Słupska 15
28-133 Pacanów
81. Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
Mali przedszkolacy
POKL.09.01.01-26-054/10
0
Punkt Przedszkolny w Czarncy
POKL.09.01.01-26-066/10
0
Rozwińmy skrzydła
POKL.09.01.01-26-078/10
0
Przedszkole Kubusia Puchatka w Oględowie
POKL.09.01.01-26-079/10
0
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
82. Gmina Busko - Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Edukacja przedszkolna istotnym elementem
rozwoju dziecka
POKL.09.01.01-26-082/10
0
83. Gmina Piekoszów/ Szkoła Podstawowa
w Brynicy
Brynica 144A
26-065 Piekoszów
Akademia Przedszkolaka w Brynicy kontynuacja
POKL.09.01.01-26-044/10
-
∗
**
Wniosek odrzucony:
Wniosek nie przyjęty do dofinansowania
z powodu niespełnienia kryteriów
horyzontalnych**
Wniosek cofnięty do weryfikacji formalnej
Wniosek nie uzyskał dofinansowania z powodu nieuzyskania minimum 60 punktów ogółem za spełnienie kryteriów merytorycznych lub/i 60 % punktów w poszczególnych częściach składowych projektu.
Braku uwzględnienia kryteriów horyzontalnych, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania powoduje automatyczne odrzucenie projektu składanego w trybie konkursowym.