ramowy plan szkolenia - Kolegium Sędziów Krosno

Komentarze

Transkrypt

ramowy plan szkolenia - Kolegium Sędziów Krosno
 ul. Bieszczadzka 1, skr. pocz. 109 38‐400 Krosno tel. (013) 432‐86‐09 RAMOWY PLAN SZKOLENIA
Sędziów i Obserwatorów
Runda – „WIOSNA 2013” – sezon 2012/2013
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
KS OZPN w Krośnie
Przewodniczący
KS OZPN w Krośnie
Tomasz Jagieła
Maciej Błachaniec
Otrzymują:
1. Zarząd Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej - Rzeszów
2. Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Krosno
3. Kierownicy Grup Szkoleniowych: Krosno, Sanok, Jasło, Brzozów
4. Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej – Krosno a/a
Tematy Ramowego Planu Szkolenia Sędziów i Obserwatorów– runda wiosenna sezonu 2012/2013
Termin spotkań
częstotliwość
Rodzaj zajęć
Trening
Styczeń / Luty
minimum
2 razy w tygodniu
Tematyka
•
kondycyjny,
ćwiczenia
kondycyjne do rundy wiosennej sezonu 2012/2013.
•
praktyczne
Szkolenie
Indywidualne przygotowanie sprawnościowo –
rozgrywkowych
•
•
Omówienie najnowszych zmian 2012/2013
Jasło
PROWADZĄCY:
Grupy Szkoleniowej ŚNIEŻEK L. (GRUPA KROSNO)
DENEGA R. (GRUPA SANOK)
Brzozów
SOKOŁOWSKI M. (GRUPA JASŁO)
DOBOSZ K. (GRUPA BRZOZÓW)
Zapoznanie się z nowym wydaniem Przepisów gry w
Wypełnianie sprawozdania i załącznika zawodów
(szczególny nacisk: opis przewinień - do pobrania na
stronie www.kskrosno.pl w dziale „Do pobrania”).
Szkolenia
teoretyczne
i filmowe
+
Egzamin
Sanok
Kierownik
piłkę nożną.
+
Kursokonferencja
- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:
(Okólnik nr 1322).
minimum
1 szkolenie
w miesiącu
w Grupach
Szkoleniowych
sędziowie
ćwiczeń praktycznych.
Krosno
Uwagi
Indywidualnie
wszystkich klas
teoretyczne
Luty
Teren
działalności
KS Krosno
Odpowiedzialni za
realizację
Prowadzenie zawodów tj.: sparingi, turnieje w ramach
-Sprawy bieżące
•
Miejsce spotkania
- KURSOKONFERENCJA SZKOLENIOWO – EGZAMINACYJNA
•
Wykłady
•
Warsztaty szkoleniowe
•
Egzamin pisemny
Restauracja
Przewodniczący
El Wit
Komisji
•
SĘDZIOWIE KLASY OKRĘGOWEJ
ul. Zręcińska 82
Szkoleniowej
•
KANDYDACI DO KLASY OKRĘGOWEJ
•
SĘDZIOWIE GRUPY PERSPEKTYWICZNEJ
Krosno
UCZESTNICY:
Termin spotkań
częstotliwość
Rodzaj zajęć
Szkolenie
Tematyka
-Sprawy bieżące
teoretyczne
Marzec
minimum
2 szkolenia
w miesiącu
w Grupach
Szkoleniowych
+
2 szkolenia
Grupy
Perspektywicznej
i filmowe
- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:
•
Ocena zagrania piłki ręką w świetle najnowszych
interpretacji.
Miejsce spotkania
Odpowiedzialni za
realizację
Uwagi
Krosno
Kierownik
PROWADZĄCY:
Sanok
Grupy Szkoleniowej GUZIK MAR. (GRUPA KROSNO)
Jasło
BŁAŻEJOWSKI S. (GRUPA SANOK)
Brzozów
JAKUBIŃSKI D. (GRUPA JASŁO)
DOMARADZKI D. (GRUPA BRZOZÓW)
-Analiza pytań testowych z najnowszego numeru Czasopisma
„Sędzia”
Szkolenie
-Sprawy bieżące
teoretyczne
i filmowe
Krosno
- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:
•
Art. XIV Rzut karny –jako trudna i odpowiedzialna
decyzja sędziego .
Sanok
Kierownik
Grupy Szkoleniowej KIJOWSKI A., FARION P. (GRUPA KROSNO)
KOMAŃSKI R. (GRUPA SANOK)
Jasło
Brzozów
KOBAK P. (GRUPA JASŁO)
GARBIŃSKI P. (GRUPA BRZOZÓW)
Szkolenia
praktyczne
- 2 SZKOLENIA GRUPY PERSPEKTYWICZNEJ
•
Według odrębnego planu szkolenia.
Stadion
Przewodniczący
Komisji
Szkoleniowej
PROWADZĄCY:
DOKŁADNE MIEJSCA ZOSTANĄ PODANE W
PÓŹNIEJSZYM TERMINIE !
Termin spotkań
częstotliwość
Rodzaj zajęć
Szkolenia
Tematyka
-Sprawy bieżące
teoretyczne
Kwiecień
minimum
1 szkolenie
w miesiącu
w Grupach
Szkoleniowych
i filmowe
- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:
•
-próby oszukania i wprowadzenia w błąd sędziego w celu
Egzaminy
i filmowe
- EGZAMINY KONKURSOWE
Kierownik
PROWADZĄCY:
Sanok
Grupy Szkoleniowej PRAJSNAR P. SZCZUR M. (GRUPA KROSNO)
Jasło
RADOŻYCKI Ł. (GRUPA SANOK)
Brzozów
ALEKSANDER D. (GRUPA JASŁO)
SIWAK M. (GRUPA BRZOZÓW)
Szkolenie
Krosno
Zarząd KS,
UCZESTNICY:
•
Egzamin kondycyjny
Stadion
Komisja
•
SĘDZIOWIE KLASY OKRĘGOWEJ
•
Egzamin teoretyczny
MOSiR
Szkoleniowa
•
KANDYDACI DO KLASY OKRĘGOWEJ
•
SĘDZIOWIE KLASY A, B, C
•
SĘDZIOWIE PRÓBNI
-Sprawy bieżące
Krosno
- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:
•
Niedozwolone użycie rąk w czasie gry.
-Analiza pytań testowych z najnowszego numeru Czasopisma
„Sędzia”
-Sprawy bieżące
- SPOTKANIA SZKOLENIOWE
•
+
1 szkolenie
Grupy
Perspektywicznej
Krosno
-przykłady praktyki boiskowej
teoretyczne
minimum
2 szkolenia
w miesiącu
w Grupach
Szkoleniowych
Uwagi
-kary związane z symulacją
Szkolenie
Maj
Odpowiedzialni za
realizację
uzyskania korzystnej decyzji dla swojej drużyny
+
Egzaminy
Sytuacje na boisku uznane za symulacje:
Miejsce spotkania
Temat do realizacji wg własnych potrzeb grup
szkoleniowych
Szkolenie
- SZKOLENIE GRUPY PERSPEKTYWICZNEJ
teoretyczne
•
Według odrębnego planu szkolenia.
Kierownik
PROWADZĄCY:
Sanok
Grupy Szkoleniowej ŻURAWSKI G.. KOZNER J. (GRUPA KROSNO)
Jasło
ŻYŁKA B. (GRUPA SANOK)
Brzozów
SZELC A. (GRUPA JASŁO)
BARAN J. (GRUPA BRZOZÓW)
Krosno
Kierownik
Sanok
Grupy Szkoleniowej
Jasło
Brzozów
Sala 308
Komisja
Starostwo
Szkoleniowa
Powiatowe
W Krośnie
PROWADZĄCY:
CZŁONKOWIE KOMISJ SZKOLENIOWEJ
Termin spotkań
częstotliwość
Rodzaj zajęć
Szkolenie
Tematyka
-Sprawy bieżące
teoretyczne
•
minimum
2 szkolenia
w miesiącu
w Grupach
Szkoleniowych
Odpowiedzialni za
realizację
Uwagi
Krosno
Kierownik
PROWADZĄCY:
Grupy Szkoleniowej WĘGRZYN I. (GRUPA KROSNO)
- TEMAT GŁÓWNY SZKOLENIA:
Sanok
Przypomnienie Art. I Pole Gry, Art. II Piłka oraz Art. III
Jasło
WIERDAK D. (GRUPA SANOK)
Brzozów
ŚMIETANA B. (GRUPA JASŁO)
Liczba zawodników.
Czerwiec
Miejsce spotkania
LUTECKI K. (GRUPA BRZOZÓW)
-Analiza pytań testowych dotyczących w/w zagadnień
(przygotować test 30 pytań).
Szkolenie
-Sprawy bieżące
- SPOTKANIA SZKOLENIOWE
•
Temat do realizacji wg własnych potrzeb grup
szkoleniowych
Krosno
Kierownik
Sanok
Grupy Szkoleniowej
Jasło
Brzozów
UWAGA:
1. Szczegółowe plany pracy Grup Szkoleniowych z Krosna, Sanoka, Jasła oraz Brzozowa są integralną częścią niniejszego planu.
2. Częstotliwość zebrań szkoleniowych może być większa, lecz obowiązkowo – z pełnym stanem szkolących się sędziów – taka jak w planie
szkolenia.
3. Tematyka szkoleń może jednostkowo różnić się od zaproponowanej, pod warunkiem większego zapotrzebowania na inny-zdaniem grupy-istotny
do omówienia temat.
Opracował
Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
KS OZPN w Krośnie
Tomasz Jagieła
Przewodniczący
KS OZPN w Krośnie
Maciej Błachaniec