Klasa geograficzna

Komentarze

Transkrypt

Klasa geograficzna
Klasa geograficzna
Klasa geograficzna jest doskonałym wyborem
dla młodzieży zainteresowanej naukami
przyrodniczymi i matematycznymi, ale niekoniecznie
jeszcze zdecydowanej co do wyboru kierunku
studiów.
Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala bowiem
absolwentowi tego profilu na dużą elastyczność
w wyborze kierunków studiów. Klasa geograficzna
umożliwiając przygotowanie do egzaminu
maturalnego
na poziomie
rozszerzonym z geografii, matematyki i j. angielskiego, daje możliwość
podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach ścisłych, ale również
ekonomicznych, politechnicznych i innych, jak np.: architektura krajobrazu,
bankowość, finanse, budownictwo, ekonomia, etnografia, etnologia,
europeistyka, geodezja i kartografia, geologia, górnictwo, handel,
hutnictwo, inżynieria środowiska, logistyka, matematyka, nauki społeczne,
nawigacja, oceanologia, ochrona środowiska, politologia, prawo,
rachunkowość, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie
i administracja.
Ucząc się w klasie geograficznej możesz:
• uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym
• uczyć się, oprócz j. angielskiego i niemieckiego,
dodatkowo j. włoskiego
• uczestniczyć w różnych konkursach geograficznych,
turystycznych, przyrodniczych i olimpiadzie geograficznej
• dzięki wieloletniej współpracy z Uniwersytetem
im. A. Mickiewicza w Poznaniu możesz wziąć udział
w ćwiczeniach terenowych w Bazie Ekologicznej UAM
w Wielkopolskim Parku Narodowym w Jeziorach i wykładach
na uniwersytecie
• uczestniczyć w Festiwalu Nauki na UAM w Poznaniu,
na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych
• poznać fascynujące miejsca na największym festiwalu podróżniczym w Europie – Explorer Festiwal
w Łodzi (w którym corocznie uczestniczymy, jako tylko
jedna z 60 szkół w Polsce)
• rozwijać zainteresowania turystyczne również
poprzez udział w wycieczkach.
Wysoki poziom nauczania i znajomość języków
obcych otwiera absolwentom tego profilu drogę
do wielu kierunków studiów również o charakterze
międzynarodowym w kraju i poza jego granicami.