Formularz cenowy

Komentarze

Transkrypt

Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY - ZAŁ. NR 2
Tabela Nr 1 - wykaz zamawianych gazów technicznych
Lp.
Nazwa produktu
Wielkość butli
Zawartość
j.m.
Zamawiana
ilość
Cena jednostkowa
brutto za 1 m3, 1 l
lub 1 kg
Wartość łączna
brutto
(kol. 6 x kol. 7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
Acetylen analityczny
40 l
6 kg
kg
30
2
Acetylen analityczny
40 l
7 kg
kg
182
3
Acetylen analityczny
40 l
8 kg
kg
24
4
Acetylen analityczny
50 l
9 kg
kg
36
5
Argon ciekły 5.0
kg
3 780
6
Argon 5.0
10 l
1,6 m3
m3
3,2
7
Argon 5.0
40 l
6,4 m3
m3
204,8
8
Argon 5.0
50 l
8 m3
m3
160
9
Argon 5.0
50 l
10,7 m3
m3
32,1
10
Argon techniczny
50 l
10,7 m3
m3
32,1
11
Azot ciekły
50 l
kg
2 200,00
12
Azot 4.0
40 l
6 m3
m3
156
13
Azot 4.0
50 l
10 m3
m3
200
210 kg
Strona 1
14
Azot 5.0
10 l
1,5 m3
m3
3
15
Azot 5.0
40 l
6 m3
m3
78
16
Azot 5.0
50 l
7,5 m3
m3
45
17
Azot 5.0
50 l
10 m3
m3
140
18
CO2
26 l
17,5 kg
kg
52,5
19
CO2
40 l
26 kg
kg
728
20
CO2
50 l
37,5 kg
kg
225
21
CO2 4,5
40 l
25 kg
kg
25
22
CO2 5,3
50 l
37,5 kg
kg
112,5
23
CO2 biogon spożywczy
10 l
1,5 m3
m3
1,5
24
CO2 biogon spożywczy
40 l
26
kg
208
25
Freon R 404A
12 l
12 kg
kg
24
26
Freon R 407C
12 l
12 kg
kg
36
27
ISCEON MO 79 (było Freon R22)
12 l
12 kg
kg
12
28
Hel 5.0
40 l
6 m3
m3
66
29
Hel 5.0
40 l
5,6 m3
m3
5,6
30
Hel 5.0
50 l
7,5 m3
m3
7,5
31
Hel 5.0
50 l
7,0 m3
m3
14
32
Hel 5.0
50 l
9,1 m3
m3
72,8
Strona 2
33
34
35
Hel 6.0
Mieszanka MAPAX
(90% azot + 5% CO 2+5% tlen)
Mieszanka MAPAX
(50% azot + 30% CO 2+20% tlen)
50 l
9,1 m3
m3
9,1
10 l
1,5 m3
m3
1,5
10 l
1,5 m3
m3
1,5
36
Podtlenek azotu 2.5
10 l
10 kg
kg
10
37
Powietrze sprężone
40 l
6 m3
m3
84
38
Powietrze sprężone
50 l
7,5 m3
m3
90
39
Powietrze sprężone
50 l
10 m3
m3
110
40
Powietrze syntetyczne
50 l
10 m3
m3
130
41
Propan butan
27
11 kg
kg
132
42
Tlen 5.0
50 l
10 m3
m3
130
43
Tlen 4.5
50 l
10,7 m3
m3
53,5
44
Tlen techniczny
40 l
6,4 m3
m3
134,4
45
Tlen techniczny
50 l
10,7 m3
m3
10,7
46
Wodór
40 l
6 m3
m3
18
47
Wodór
50 l
8,9 m3
m3
26,7
RAZEM
Strona 3
Tabela Nr 2 - dzierżawa butli
Lp.
1.
Rodzaj
Dzierżawa butli gazowej *
Ilość butli
Ilość dni
54
365
Cena dzierżawy 1 butli/1
dzień brutto
Całkowita wartość
dzierżawy brutto
* Koszt dzierżawy butli należy obliczyć wg wzoru ((ilość butli x ilość dni) x cena dzierżawy 1 butli za 1 dzień). Rzeczywiste koszty dzierżawy będą naliczane poprzez
faktyczne ilości dzierżawionych butli pomnożone przez ilość dni dzierżawy oraz cenę za 1 dzień dzierżawy
Tabela Nr 3 - napełnianie butli
Lp.
Rodzaj
Ilość butli
Cena brutto
napełnienia
1 butli
1
2
3
4
1.
Napełnienie butli gazem technicznym*
Całkowita wartość
napełnień brutto
(kol. 3 x kol. 4)
5
378
* Koszt napełnienia butli należy obliczyć wg wzoru (ilość butli x cena napełnienia 1 butli). Rzeczywiste koszty napełnień będą naliczane
poprzez faktyczne ilości napełnionych butli.
Łączna wartośc za realizację zamówienia (Tabela Nr 1 + Tabela Nr 2 + Tabela Nr 3) wynosi:
brutto:
słownie:
Strona 4