TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 4 – LETNIE

Komentarze

Transkrypt

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 4 – LETNIE
Jesteś wrażliwy na piękno? Chciałbyś żyć bliżej natury?
Kreować nowy wizerunek otaczającego Cię świata przyrody?
Technik Architektury Krajobrazu
4 – letnie Technikum Budowlane
Widzisz postępująca degradację środowiska naturalnego?
Myślisz w sposób ekologiczny? Lubisz projektować?
Rysować? Chciałbyś zdobyć atrakcyjny zawód?
- Projektowanie, zakładanie i pielęgnowanie ogrodów i terenów zielonych,
zieleni i ogrodowych form użytkowych, dekoracyjnych
i architektonicznych. Zielonych stref ochronnych dla przemysłu,
komunikacji i transportu,
-Aranżowanie zieleni na działkach siedliskowych, we wnętrzach
architektonicznych, parkach i ogrodach
-Konserwowanie zielonych terenów sportu i rekreacji
-Rekultywowanie nieużytków i terenów zdegradowanych
-Rewaloryzacja historycznych założeń parkowych
-Eksploatowanie zieleni dydaktycznej i doświadczalnej
-Uprawy, hodowla i pielęgnacja roślin ozdobnych oraz użytkowych
-Kształtowanie sylwet krajobrazowych przy pomocy zieleni
-Odnawianie struktur zielonych w parkach krajobrazowych i rezerwatach
-Rekonstruowanie stylowych postaci zieleni w krajobrazach historycznych
-Formowanie i ochrona roślin
-Eksponowanie kompozycji zieleni
-Tworzenie kompozycji kwiatowych i dekoracji roślinnych
-Eksploatowanie maszyn i urządzeń rolniczych
-Kreacja trendów florystycznych
Po ukończeniu szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu można
kontynuować naukę na studiach wyższych /np. PK, UR
pracować:
- w studiach i biurach projektowych jako asystent projektanta
- w instytutach badawczych i naukowych jako pracownik techniczny
- w spółdzielczości mieszkaniowej w pionach wykonawczo-eksploatacyjnych
- w urzędach państwowych
- w wydziałach gospodarki komunalnej
- w instytucjach samorządowych i miejskich w pionach:
- ochrony środowiska
- rolnictwa
- leśnictwa
- infrastruktury
- otwierając własną działalność gospodarczą:
- produkcyjną
- handlową
- marketingową
- usługową
- w jednym z krajów Unii Europejskiej realizując swoje marzenia
i plany zawodowe

Podobne dokumenty