Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński Prof. dr hab. inż. Krzysztof J

Komentarze

Transkrypt

Prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński Prof. dr hab. inż. Krzysztof J
Gdańsk University of Technology
Politechnika Gdańska
Academic
dyscypline
Prospective supervisor
Dyscyplina
naukowa
Opiekun naukowy
Mechanical
Engineering
Budowa i
Eksploatacja maszyn
Mechanical
Engineering
Budowa i
Eksploatacja maszyn
Faculty of Mechanical Engineering
Doctoral studies offer for foreign PhD candidates
Wydział Mechaniczny
Studia doktoranckie - oferta SD dla kandydatów zagranicznych
Proposed titles of dissertations /
Research interest or expertise (max.
Contact details / Dane kontaktowe
100 words)
Email
Tel.
Room / pokój
Proponowane tematy prac
doktorskich / tematyka badawcza
(max. 100 słów)
Prof. dr hab. inż. [email protected]
.pl
Janusz T. Cieśliński
Prof. dr hab. inż. [email protected]
a.pl
Krzysztof J. Kaliński
(+48) 58 347-16-22
(+48) 58 347-14-96
WM Lab.
Maszynowe
buidling
(no. 15),
room 110
WM buidling
(no. 40),
room 108
* Teoretyczno-doświadczalne
modelowanie magazynowania
energii cieplnej z zastosowaniem
nanomateriałów ze zmianą fazy
* Spalanie nanopaliw w silnikach
wysokoprężnych
Language of
the doctoral
thesis
List of the supervisor's most important academic achievements
published within the last 5 years (max. 5 achievements)
Number of
commenced
procedures for a
doctoral degree
conferral
Number of PhD
students under
supervision
Achievements
regarding supervision
(max. 3)
Dotychczasowe
Liczba
osiągnięcia związane z
doktorantów pod
opieką nad
opieką
doktorantami (max. 3)
Język rozprawy Wykaz najważniejszych opublikowanych osiągnięć z ostatnich 5 lat (max. 5
osiągnięć)
doktorskiej
Liczba otwartych
przewodów
doktorskich
1. Boertz H., Baars A., Cieśliński J.T., Smoleń S.: Numerical study of turbulent flow
and heat transfer of nanofluids in pipes, accepted for publication in Heat Transfer
Engineering (20 pkt.)
2. Cieśliński J.T.: Effect of nanofluid concentration on two-phase thermosyphon
heat exchanger performance, accepted for publication in Archives of
Thermodynamics (13 pkt.)
3. Cieśliński J.T., Krygier K., Smoleń S.: Measurement of temperature-dependent
Polish or English viscosity and thermal conductivity of alumina and titania thermal oil nanofluids,
Archives of Thermodynamics, Vol. 36, No. 4, 35-47, 2015 (13 pkt.)
4. Cieśliński J.T., Kaczmarczyk T.: Pool boiling of water-Al2O3 and water-Cu
nanofluids on porous coated tubes. Heat Transfer Engineering 36, 553–563, 2015
(25 pkt.)
5. Cieslinski J.T., Krygier K.: Sessile droplet contact angle of water-Al2O3, waterTiO2 and water-Cu nanofluids. Experimental Thermal and Fluid Science, 59 (2014)
258–263 (35 pkt.)
0
3
8 doctors
0
3
5 doctors
1. Kaliński K. J., Galewski M. A.: A Modified Method of Vibration Surveillance with a
Use of the Optimal Control at Energy Performance Index. Mechanical Systems and
Signal Processing 2015, 58-59, 41-52. 40 pkt.
Techniki projektowania
2. Kaliński K. J., Galewski M. A.: Optimal spindle speed determination for vibration
mechatronicznego systemu
reduction during ball-end milling of flexible details. International Journal of
nadzorowania ruchu trójkołowej
Machine Tools and Manufacture 2015, 92, 19-30. 45 pkt.
platformy mobilnej z zastosowaniem
3. Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control of 2-wheeled mobile robot at energy
energetycznego wskaźnika jakości
performance index. Mechanical Systems and Signal Processing, 2016, 70-71, 373Polish or English
386. 40 pkt.
(Mechatronic design techniques for
4. Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the
threewheeled
mobile robots following dynamically created trajectories. Mechatronics, 2016, 1mobile platform motion surveillance
10. Available online 03 February 2016:
system with application of the
http://dx.doi.org/10.1016/j.mechatronics.2016.01.006 30 pkt.
energy performance index).
5. Kaliński K. J., Mazur M.: Identification of Kinematic Excitation Function by the
Modal Coordinates Estimation of the System's Dynamics. Solid State Phenomena
2016, 248, 169-174.
Strona 1 z 5 / Page 1 of 5
Gdańsk University of Technology
Politechnika Gdańska
Academic
dyscypline
Prospective supervisor
Dyscyplina
naukowa
Opiekun naukowy
Mechanical
Engineering
Budowa i
Eksploatacja maszyn
Mechanical
Engineering
Budowa i
Eksploatacja maszyn
Faculty of Mechanical Engineering
Doctoral studies offer for foreign PhD candidates
Wydział Mechaniczny
Studia doktoranckie - oferta SD dla kandydatów zagranicznych
Contact details / Dane kontaktowe
Proposed titles of dissertations /
Research interest or expertise (max.
100 words)
Email
Tel.
Room / pokój
Proponowane tematy prac
doktorskich / tematyka badawcza
(max. 100 słów)
Dr hab. inż.
[email protected]
a.pl
Krzysztof Lipiński
dr hab inż.
Wojciech Litwin
[email protected]
a.pl
(+48) 58 347-29-96
(+48) 58 347-28-47
WM buidling
(no. 40),
room 110
WOiO building
(no. 30),
room 502D
Układy wieloczłonowe z więzami
jednostronnymi w zastosowaniu do
modelowania złożonych układów
mechanicznych
• Tribologia a szczególnie
łożyskowanie wałów.
• Napęd hybrydowy, gospodarka
energią (tzw.: green shipping,
energy efficiency)
Language of
the doctoral
thesis
List of the supervisor's most important academic achievements
published within the last 5 years (max. 5 achievements)
Język rozprawy Wykaz najważniejszych opublikowanych osiągnięć z ostatnich 5 lat (max. 5
osiągnięć)
doktorskiej
Number of
commenced
procedures for a
doctoral degree
conferral
Liczba otwartych
przewodów
doktorskich
Number of PhD
students under
supervision
Achievements
regarding supervision
(max. 3)
Dotychczasowe
Liczba
osiągnięcia związane z
doktorantów pod
opieką nad
opieką
doktorantami (max. 3)
1. Lipiński K.: Numerical Comparison of Damping Amplification Effects
Obtained in Neighborhood of a Mechanism Singular Position - Viscous and
Electromagnetic Cases// Key Engineering Materials. - Vol. 597., (2014),
s.145-150
2. Lipiński K.: Rigid finite elements and multibody modelling used in
estimation and reduction of rod vibrations// Archive of Mechanical
Engineering. -Vol. LX., nr. 3 (2013), s.369-388
3. Lipiński K.: Redundantly Actuated 3RRR Parallel Planar Manipulator Numerical Analyses of its Dynamics Sensitivity on Modifications of its
Platform’s Inertia Parameters// Solid State Phenomena. -Vol. 198., (2013),
s.33-38
4. Lipiński K., Docquier N., Samin J., Fisette P.: mechanical engineering
education via projects in multibody dynamics// COMPUTER
APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION. -Vol. 20, nr. iss. 3 (2012),
s.529-539
5. Lipiński K.: Układy wieloczłonowe z więzami jednostronnymi w
zastosowaniu do modelowania złożonych układów mechanicznych. - K.
Lipiński.. Gdańsk: Wydaw. PG, 2012.366 s. ISBN 978-83-7348-420-7
0
2
no doctors
1. Litwin W.: Influence of Surface Roughness Topography on Properties of WaterLubricated Polymer Bearings: Experimental Research; Tribology Transactions, 05
2011 (25 p., IF=1,05)
2. Kowalski J., Leśniewski W., Litwin W.: Multi-source-supplied parallel hybrid
propulsion of the inland passenger ship STA.H. Research work on energy efficiency
of a hybrid propulsion system operating in the electric motor drive mode ; Polish
Maritime Research 3.2013 (15p. IF=0,3)
3. Litwin W. Olszewski A.: Water-Lubricated Sintered Bronze Journal Bearings
Polish or English —Theoretical and Experimental Research; Tribology Transactions 1 2014 (25 p.,
IF=1,05)
4. Litwin W. Experimental research on water lubricated three layer sliding bearing
with lubrication grooves in the upper part of the bush and its comparison with a
rubber bearing. Tribology International 82 (2015) (35p, IF=2,05)
5. Litwin W. Properties comparison of rubber and three layer PTFE-NBR-bronze
water lubricated bearings with lubricating grooves along entire bush
circumference based on experimental tests. Tribology International 82 (2015)
(35p, IF=2,05)
0
2
no doctors
Polish or English
Strona 2 z 5 / Page 2 of 5
Gdańsk University of Technology
Politechnika Gdańska
Academic
dyscypline
Prospective supervisor
Dyscyplina
naukowa
Opiekun naukowy
Mechanical
Engineering
Budowa i
Eksploatacja maszyn
Mechanical
Engineering
Budowa i
Eksploatacja maszyn
Faculty of Mechanical Engineering
Doctoral studies offer for foreign PhD candidates
Wydział Mechaniczny
Studia doktoranckie - oferta SD dla kandydatów zagranicznych
Proposed titles of dissertations /
Research interest or expertise (max.
Contact details / Dane kontaktowe
100 words)
Email
Tel.
Room / pokój
Proponowane tematy prac
doktorskich / tematyka badawcza
(max. 100 słów)
Prof. dr hab. inż.
Dariusz
Mikielewicz
[email protected]
da.pl
Dr hab. inż.
[email protected]
Michał Wasilczuk,
da.pl
prof. nadzw. PG
(+48) 58 347-22-54
(+48) 58 347-25-84
WM Lab.
Maszynowe
buidling
(no. 15),
room 111
Main Building
(no. 1),
room 221
* Opracowanie modelu wrzenia i
kondensacji w przepływie w
minikanałach
* Opracowanie nowoczesnych
konstrukcji wymienników ciepła z
pompowaniem kapilarnym
* Opracowanie technologii
mikrostrugowych do intensyfikacji
wymiany ciepła.
* Hydrodynamiczne i hydrostatyczne
łożyska wzdłużne smarowane wodą
jako alternatywa dla łożysk
smarowanych tradycyjnymi
środkami smarowymi – planowana
cześć teoretyczno obliczeniowa,
projekt i budowa głowicy badawczej
do smarowania wodą oraz badania
doświadczalne,
* Badania propagacji uszkodzeń
zmęczeniowych w łożyskach
tocznych – praca o charakterze
doświadczalnym,
* Analiza przyczyn uszkodzeń łożysk
tocznych przekładni turbin
wiatrowych i możliwości zwiększania
ich trwałości.
Language of
the doctoral
thesis
List of the supervisor's most important academic achievements
published within the last 5 years (max. 5 achievements)
Język rozprawy Wykaz najważniejszych opublikowanych osiągnięć z ostatnich 5 lat (max. 5
osiągnięć)
doktorskiej
Number of
commenced
procedures for a
doctoral degree
conferral
Liczba otwartych
przewodów
doktorskich
Number of PhD
students under
supervision
Achievements
regarding supervision
(max. 3)
Dotychczasowe
Liczba
osiągnięcia związane z
doktorantów pod
opieką nad
opieką
doktorantami (max. 3)
1. Muszyński T., Mikielewicz D., Comparison of heat transfer characteristics in
surface cooling with boiling microjets of water, ethanol and HFE7100, Applied
Thermal Engineering 93, 1403–1409, 2016, (40 pkt).
2. Wajs J., Mikielewicz D., Influence of metallic porous microlayer on pressure drop
and heat transfer of stainless steel plate heat exchanger, Applied Thermal
Engineering 93, 1337–1346, 2016, (40 pkt).
3. Mikielewicz D., Mikielewicz J., Analytical method for calculation of heat source
Polish or English temperature drop for the Organic Rankine Cycle application, Applied Thermal
Engineering , vol. 63(2), 541 - 550, 2014. (40 pkt)
4. Mikielewicz D., Klugmann M., Wajs J. Flow boiling intensification in minichannels
by means of mechanical flow turbulising inserts, International Journal of Thermal
Sciences 65, 79-91, 2013, (40 pkt)
5. Mikielewicz D., Wajs J., Glinski M., Zrooga A.-B., Experimental investigation of
dryout of SES 36, R134a, R123 and ethanol in vertical small diameter tubes,
Experimental Thermal and Fluid Science 44, 556–564, 2013, (35 pkt)
4
1
10 doctors
1. Monografia: Wasilczuk M.: Wielkogabarytowe hydrodynamiczne łożyska
wzdłużne. ITEE Radom, s. 181, rys. 144, tab. 27, bibliogr. 272 poz, 2012
2. Rozdział w encyklopedii: M. Wasilczuk, M. Wodtke, L. Dąbrowski: Large
Hydrodynamic Thrust Bearings and Their Application in Hydrogenerators.
Artykuł/rozdział w Encyclopedia of Tribology, Springer Science+Business Media,
LLC 2011, 2013, LII, ISBN 978-0-387-92898-23.
3. Wodtke M., Fillon M., Schubert A., Wasilczuk M.: Study of the Influence of Heat
Polish or English Convection Coefficient on Predicted Performance of a Large Tilting-Pad Thrust
Bearing Journal of Tribology-Transactions of the ASME. -Vol. 135., iss. 2 (2013), s.111
4. Michał Wodtke, Michał Wasilczuk: Evaluation of apparent Young's modulus of
the composite polymer layers used as sliding surfaces in hydrodynamic thrust
bearings. Tribology Inter. 97 (2016)
5. M. Wasilczuk, R. Gawarkiewicz, M. Libera, F. Wasilczuk, G. Kinal: Łożyskowanie
wałów przekładni turbin wiatrowych – problemy eksploatacyjne. Tribologia 4/2015
2
0
3 doctors
Strona 3 z 5 / Page 3 of 5
Gdańsk University of Technology
Politechnika Gdańska
Academic
dyscypline
Prospective supervisor
Dyscyplina
naukowa
Opiekun naukowy
Materials
Engineering
Inżynieria
materialowa
Mechanics
Mechanika
Faculty of Mechanical Engineering
Doctoral studies offer for foreign PhD candidates
Wydział Mechaniczny
Studia doktoranckie - oferta SD dla kandydatów zagranicznych
Contact details / Dane kontaktowe
Proposed titles of dissertations /
Research interest or expertise (max.
100 words)
Email
Tel.
Room / pokój
Proponowane tematy prac
doktorskich / tematyka badawcza
(max. 100 słów)
Dr hab. inż.
[email protected]
da.pl
Jerzy Łabanowski
dr hab. inż.
Jacek Pozorski
[email protected]
(+48) 58 347-20-63;
(+48) 58 347-23-66
(+48) 58 699-51-45
WM buidling
(no. 40),
room 135
IMP PAN
building, room F
404
• Spawalność nowoczesnych stali
konstrukcyjnych o wysokiej
wytrzymałości
• Spawalność stali w warunkach
podwodnych
• Degradacja środowiskowa stali
odpornych na korozję oraz ich złączy
spawanych
Modelling of near-wall turbulence
by means of probability and filtered
density function methods
Language of
the doctoral
thesis
List of the supervisor's most important academic achievements
published within the last 5 years (max. 5 achievements)
Język rozprawy Wykaz najważniejszych opublikowanych osiągnięć z ostatnich 5 lat (max. 5
osiągnięć)
doktorskiej
Number of
commenced
procedures for a
doctoral degree
conferral
Liczba otwartych
przewodów
doktorskich
Number of PhD
students under
supervision
Achievements
regarding supervision
(max. 3)
Dotychczasowe
Liczba
osiągnięcia związane z
doktorantów pod
opieką nad
opieką
doktorantami (max. 3)
1. J. Michalska, B. Chmiela, J. Łabanowski, w. Simka, Hydrogen Damage in
Superaustenitic 904L Stainless Steels, Journal of Materials Engineering and
Performance, vol. 23, 8, 2014, 2760-2765
2. Rogalski G., Łabanowski J., Fydrych D., Tomków J.: Bead-on-plate welding on
S235JR steel by underwater local dry chamber process// Polish Maritime Research.
-Vol. 21., nr. 2 (82) (2014), s.58-64
3. Łabanowski J., Świerczyńska A., Topolska S.: Effect of microstructure on
Polish or English
mechanical properties and corrosion resistance of 2205 duplex stainless steel //
Polish Maritime Research. -Vol. 21., nr. 4(84) (2014), s.108-112
4. Topolska S., Łabanowski J., Impact-toughness investigations of duplex stainless
steels Materiali in Tehnologije / Materials and technology, 49 (2015) 4, 481–486,
ISSN 1580-2949
5. Fydrych D., Łabanowski J.: An experimental study of high-hydrogen welding
processes// Revista De Metalurgia. -Vol. 51., iss. 4 (2015), s.1-11
0
4
3 doctors
1. Beghein C., Allery C., Wacławczyk M., Pozorski J. (2014) Application of PODbased dynamical systems to dispersion and deposition of particles in turbulent
channel flow. Int.J. Multiphase Flow 58, 97-113. (40 pkt. na liście A MNiSW)
2. Butterweck M., Pozorski J. (2013) Inverse method for viscous flow design using
stream-function coordinates. Acta Mechanica 224, 801-812. (25 pkt.)
3. Grucelski A. & Pozorski J. (2015) Lattice Boltzmann simulations of heat transfer
in flow past a cylinder and in simple porous media, Int. J. Heat Mass Transfer 86,
Polish or English
406-416. (40 pkt.)
4. Henry C., Minier J.P., Pozorski J., Lefèvre G. (2013) A new stochastic approach for
the simulation of agglomeration between colloidal particles. Langmuir 29, 1369413707 (35 pkt.)
5. Szewc K., Pozorski J. & Minier J.-P. (2012) Analysis of the incompressibility
constraint in the Smoothed Particle Hydrodynamics, Int. J. Numer.Meth. Engng 92,
343-369. (40 pkt.)
1
3
3 doctors
Strona 4 z 5 / Page 4 of 5
Gdańsk University of Technology
Politechnika Gdańska
Academic
dyscypline
Prospective supervisor
Dyscyplina
naukowa
Opiekun naukowy
Mechanics
Mechanika
Faculty of Mechanical Engineering
Doctoral studies offer for foreign PhD candidates
Wydział Mechaniczny
Studia doktoranckie - oferta SD dla kandydatów zagranicznych
Contact details / Dane kontaktowe
Proposed titles of dissertations /
Research interest or expertise (max.
100 words)
Email
Tel.
Room / pokój
Proponowane tematy prac
doktorskich / tematyka badawcza
(max. 100 słów)
dr hab. inż.
Krzysztof Tesch
[email protected]
pl
(+48) 58 347-63-60
WM Lab.
Maszynowe,
building
(no. 15),
room 116
• Fluid Mechanics
• Bioflows
• Optimisation
Language of
the doctoral
thesis
List of the supervisor's most important academic achievements
published within the last 5 years (max. 5 achievements)
Język rozprawy Wykaz najważniejszych opublikowanych osiągnięć z ostatnich 5 lat (max. 5
osiągnięć)
doktorskiej
1. K. Tesch, K. Kaczorowska, „Arterial cannula shape optimization by means of the
rotational firefly algorithm”, Engineering Optimization, Vol. 48, No. 3, pp 497-518,
2016, (JCR 30 pts.)
2. K. Tesch, K. Kludzinska, P. Doerffer, „Investigation of the Aerodynamics of an
Innovative Vertical-Axis Wind Turbine”, Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 95,
No. 4, pp 739-754, 2015, (JCR 30 pts.)
3. K. Tesch, M.W. Collins, T.G. Karayiannis, M.A. Atherton, and P. Edwards,
Polish or English
„Modelling of Two component Turbulent Mass and Heat Transfer in Air-fed
Pressurised Suits”, Flow, Turbulence and Combustion, Vol. 87, No. 1, pp 55-77,
2011 (JCR 30 pts.)
4. T. A. Stolarski, R. Gawarkiewicz, K. Tesch „Acoustic journal bearing-A search for
adequate configuration”, Tribology International, Vol. 92, pp 387-394, 2015 (JCR
35 pts.)
5. K. Tesch „Fluid Mechanics”, 3rd Edition, GUT Press, 2014 (in Polish)
Strona 5 z 5 / Page 5 of 5
Number of
commenced
procedures for a
doctoral degree
conferral
Liczba otwartych
przewodów
doktorskich
1
Number of PhD
students under
supervision
Achievements
regarding supervision
(max. 3)
Dotychczasowe
Liczba
osiągnięcia związane z
doktorantów pod
opieką nad
opieką
doktorantami (max. 3)
3
no doctors