technik ekonomista

Komentarze

Transkrypt

technik ekonomista
TECHNIK
EKONOMISTA [ 341403]
Kim jest?
Prowadzi w różnych organizacjach i instytucjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowopłacowe i podatkowe, oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy
sprawozdania i wykonuje prace biurowe.
Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?
A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?
Będziesz potrafił:






Organizować działalność gospodarczą i obliczać podatki
Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
Sporządzać plany, analizy i sprawozdania
Dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
Przeprowadzać i rozliczać inwentaryzacje
Sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe
Gdzie do pracy?
Możesz być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich
formę organizacyjną czy własnościową : w bankach, ubezpieczeniach społecznych,
biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem
nieruchomościami oraz możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?
W cyklu czteroletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:
1. Elementy prawa
2. Ekonomika
3. Rachunkowość i analiza finansowa
4. Język niemiecki zawodowy
5. Pracownia administracyjno-biurowa
6. Pracownia rachunkowości i analizy finansowej
7. Pracownia ekonomiczna
Praktyka zawodowa:
Klasa II – 4tyg.
Klasa III – 4 tyg.
Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:
Matematyka
Język angielski
Historia i społeczeństwo
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo
Ścieżka kariery zawodowej:
Po ukończeniu szkoły możesz zapisać się na kurs kwalifikacyjny dla dorosłych i uzyskać kolejne
kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości. Możesz również zdecydować się
na studia po wcześniejszym zdaniu matury na kierunki, np. finanse i rachunkowość,
bankowość, ekonomia, zarządzanie, itp.

Podobne dokumenty