Wykaz obciążeń działki nr 1/6, obręb 2038, gmina Miasto Szczecin

Komentarze

Transkrypt

Wykaz obciążeń działki nr 1/6, obręb 2038, gmina Miasto Szczecin
Wykaz obciążeń działki nr 1/6, obręb 2038, gmina Miasto Szczecin
UMOWA
L.p.
DO
Przeznaczenie
Przedmiot umowy/przedmiot
bezumownego korzystania
z dnia
OD
1
06.10.1994
06.10.1994
2
10.07.2013
01.08.2013
3
01.10.2004
01.10.2004
4
10.02.2006
10.02.2006
nieoznaczony
5
6
12.08.2004
11.05.2007
01.09.2004
01.04.2007
nieoznaczony
nieoznaczony
7
16.12.2011
01.01.2012
nieoznaczony
8
27.11.2012
26.11.2012
nieoznaczony
tablica reklamowa
Grunt o powierzchni 9 m²
teren pod rury
ciepłownicze
biegnące wzdłuż
ulicy Spotowej w
Szczecinie
Grunt o powierzchni 185,92 m²
boisko do gry w
tenisa
Grunt o powierzchni 1200 m²
11.08.2014
(użytkownik nadal korzysta z gruntu)
nieoznaczony
31.03.2009
(użytkownik nadal korzysta z gruntu)
9
29.05.2013
29.05.2013
1.Umowa zawarta na czas określony 10 lat (do
29.05.2023r.)
2. Po upływie terminu obowiązywania umowy umowa przechodzi na czas nieokreślony z 3miesięcznym okresem wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem ustanowienia dla
Najemcy, na przedmiocie najmu, służebności
przesyłu.
10
10.05.2013
01.07.2013
nieoznaczony
tablica reklamowa
tablica reklamowa
parking
samochodowy
skup złomu metali
kolorowych,
stalowych i
surowców
wtórnych
teren pod kontener
teren pod kontener
plac manewrowy do
nauki jazdy
Grunt o powierzchni 10 m²
Grunt o powierzchni 10 m²
Grunt o powierzchni 5460 m²
Grunt o powierzchni 400 m², część
budynku o powierzchni 84 m²
Grunt o powierzchni 30 m²
Grunt o powierzchni 30 m²
Grunt o powierzchni 288 m²