Maison et objet 20132

Komentarze

Transkrypt

Maison et objet 20132
Oferta uczestnictwa w targach
MAISON ET OBJET, MEUBLE PARIS
18 – 21 stycznia 2013
Koszty netto *
Opłata rejestracyjna:
2 350 PLN
Powierzchnia wystawiennicza niezabudowana w pawilonie:
połoŜenie szeregowe
▪
8 50 PLN / m
2
Powierzchnia wystawiennicza zabudowana w pawilonie. Powierzchnia 9 m2,
połoŜenie szeregowe
▪
8 000 PLN
2
2
w cenie: ścianki działowe, wykładzina dywanowa, oświetlenie stoiska (1 HQI 150W / 5m stoiska), kosz na śmieci, zaplecze 1 m , 1 stół, 4 krzesła, 1
2
gniazdko elektryczne 220V; minimalna wielkość powierzchni do wynajęcia 15 m ; ceny w nawiasach obowiązują przy zgłoszeniach po 14 czerwca 2012
Usługi fakultatywne
Organizacja transportu i zakwaterowania
Spedycja eksponatów
Zamówienie dodatkowych elementów wyposaŜenia stoiska
Najem personelu pomocniczego (tłumaczy, hostess)
Obsługa techniczna stoiska
Organizatorzy
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
Ogólnopolska Izba Producentów Mebli
Al. Stanów Zjednoczonych 51 pok. 614
04-028 Warszawa
Kontakt
Paweł Tomkowiak
tel. (61) 869 25 48
faks (61) 869 20 40
[email protected]
Termin zgłoszeń
20 października 2012
*| MoŜliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 75% w ramach BranŜowego Programu Promocji BranŜy Meblarskiej.
Więcej na stronach internetowych:
www.meble.mtp.pl / www.polskameble.pl
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652/Ogloszenie+o+naborze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Podobne dokumenty