spis treści

Komentarze

Transkrypt

spis treści
SPIS TREŚCI
WSTĘP ……………………………………………………………………………
I.
ANATOMIA I FIZJOLOGIA NARZĄDU WZROKU (Edward
Wylęgała, Bogusława Orzechowska-Wylęgała) ……………………..
II. BADANIA I ZABIEGI LECZNICZE W OKULISTYCE ………………
1. Podmiotowe i przedmiotowe badanie okulistyczne
(Bogusława Orzechowska-Wylęgała, Edward Wylęgała,
Mariola Bartusek) …………………………………………………..
2. Badanie ostrości wzroku (Sławomir Teper, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
3. Badanie widzenia barwnego (Sławomir Teper, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
4. Badanie podwójnego widzenia (Dorota Tarnawska, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
5. Badanie plamki siatkówki testem Amslera (Sławomir
Teper, Edward Wylęgała) …………………………………………
6. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (Dariusz
Dobrowolski, Edward Wylęgała) ………………………………..
7. Badanie refrakcji i krzywizny rogówki (Dariusz
Dobrowolski, Edward Wylęgała) ………………………………..
8. Refraktokeratometria (Anna Nowińska, Edward Wylęgała)
9. Aberrometria (Anna Nowińska, Edward Wylęgała) …………
10. Mikroskopia lustrzana (Dariusz Dobrowolski, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
11. Badanie funkcji wydzielniczej narządu łzowego (Dariusz
Dobrowolski, Edward Wylęgała) …………………………………
12. Egzooftalmometria (Dariusz Dobrowolski, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
13. Badanie kątów zeza i widzenia stereoskopowego
(Małgorzata Rebkowska-Juraszek, Edward Wylęgała) …….
14. Pole widzenia (Sławomir Teper, Edward Wylęgała) …………
15. Badanie w lampie szczelinowej (Małgorzata Rebkowska-Juraszek, Edward Wylęgała) ……………………………………
16. Interferometria laserowa (IOL Master) (Dariusz
Dobrowolski, Edward Wylęgała) ………………………………...
17. Angiografia fluoresceinowa (Sławomir Teper, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
18. Koherentna tomografia optyczna (OCT) (Sławomir Teper,
Edward Wylęgała) ………………………………………………….
19. Laseroterapia (Ewa Wróblewska-Czajka, Edward
Wylęgała) ……………………………………………………………..
9
11
17
19
22
29
31
33
34
39
41
42
44
45
46
47
48
51
53
54
55
57
7
20. Terapia fotodynamiczna (PDT) (Ewa Wróblewska-Czajka,
Edward Wylęgała) …………………………………………………..
21. Badanie elektrofizjologiczne (Wojciech Mańkowski, Jolanta
Łogiewa-Toborek, Edward Wylęgała) ……………………………
22. Wziernikowanie (Jolanta Łogiewa-Toborek, Sławomir Teper,
Edward Wylęgała) …………………………………………………..
23. Wziernikowanie dzieci urodzonych przed czasem i z niską
masą urodzeniową (Sławomir Teper, Edward Wylęgała) …..
24. Ultrasonografia (Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała) …
III. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE W OKULISTYCE ……………………..
1. Podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki
(Mariola Bartusek) …………………………………………………….
2. Podstawy prawne regulujące pobyt pacjenta na oddziale
szpitalnym (Mariola Bartusek) ……………………………………..
3. Przyjęcie pacjenta na oddział szpitalny (Mariola Bartusek,
Wiesława Lowak) ……………………………………………………..
4. Dokumentacja pacjenta (Mariola Bartusek, Wiesława
Lowak) …………………………………………………………………..
5. Przyjęcie pacjenta na blok operacyjny (Mariola Bartusek,
Wiesława Lowak, Monika Wulkowicz) ……………………………
6. Higiena aparatu ochronnego oka ………………………………….
6.1. Pielęgnacja oka [4] (Mariola Bartusek) …………………….
6.2. Pielęgnacja protezy oka [4] (Mariola Bartusek) ………….
6.3. Płukanie powierzchni oka [4] (Mariola Bartusek) ………
7. Aplikacja leków (Mariola Bartusek, Wiesława Lowak) ……….
8. Opatrunki oczne (Mariola Bartusek, Wiesława Lowak) ……..
9. Odwinięcie powieki górnej [5] (Mariola Bartusek, Wiesława
Lowak) …………………………………………………………………..
IV. WYBRANE ASPEKTY OPIEKI NAD OSOBĄ SŁABO WIDZĄCĄ
I NIEWIDOMĄ ……………………………………………………………..
1. Opieka nad dzieckiem słabo widzącym i niewidomym
(Mariola Bartusek) …………………………………………………….
2. Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego (Dorota
Niedbała, Maria Pietrzyk) ……………………………………………
2.1. Ćwiczenia mające na celu rozwój ruchów chwytnych,
manipulacyjnych oraz praktycznych angażujących ręce, dłonie, palce ……………………………………………….
2.2. Ćwiczenia na kartce papieru doskonalące percepcję
dotykową …………………………………………………………
2.3. Przykładowe ćwiczenia i zajęcia …………………………….
3. Odpowiedzialność zawodowa w pracy pielęgniarek okulistycznych (Hanna Paszko) …………………………………………
TESTY ZALICZENIOWE (Dariusz Dobrowolski, Edward Wylęgała) ..
ARKUSZ ODPOWIEDZI ……………………………………………………….
8
60
61
64
65
66
69
71
75
77
78
80
83
83
84
85
86
89
92
93
95
102
106
107
108
112
120
125

Podobne dokumenty