INEI Koło socjologiczne 2015

Komentarze

Transkrypt

INEI Koło socjologiczne 2015
Działalność studentów Naukowego Koła Socjologicznego w latach 2012-2014 – udział w
konferencjach naukowych, prezentacje, artykuły naukowe:
Działania wewnętrzne:
19 kwietnia 2012 r. – II Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Internet
przyjazny ludziom aktywnym”, Instytut Nauk Ekonomicznych PWSZ w Płocku.
Członkowie Koła Naukowego- autorzy artykułów i prezentacj:i
K. Chmielewski, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu
M. Pilewska, J. Narożna, Redefinicja pojęcia czasu i przestrzeni w dobie Internetu
E. Falkowska, J. Kołodziejska, Facebook – nie tylko portal społeczności owy
A. Szulborski, Bankowość elektroniczna i wirtualna
Członkowie Koła Naukowego- autorzy artykułów naukowych:
K. Słupińska, S. Trzaska, M.Żakowska, Portale społecznościowe jako nowa forma komunikacji
młodzieży ponadgimnazjalnej w Internecie
J. Gajewska, J. Grochowska, Przyczyny absencji wyborczej osób młodych a wpływ Internetu na
zwiększanie udziału w głosowaniu
P. Górski, M. Wielgus, J. Zawadzka, Złudna anonimowość w sieci
P. Cież, J. Gabryszewska, A. Maślankowska, Typy użytkowników Internetu.Portret polskiego
internauty
B. Czekalska, M. Kowalska, P. Reduch, E- learning jako nowoczesna forma nauki w szkołach wyższych
P. Gutowski, M. Jakubaszek, N. Kozłowska, R. Zdunek, Wykorzystanie narzędzi gospodarki
elektronicznej w działalności przedsiębiorstw
D. Falkowska, Działalność gospodarcza w Internecie
Ł. Szelągowski, Zastosowanie Internetu w działalności gospodarczej
P. Łaguna, E. Ostrowska, D. Przyborowska, Domeny- jako sposób zarabiania przez Internet
J. Bańka, K. Kurlenda, K. Makowska, Handel elektroniczny
M. Turkowska, Bankowość elektroniczna jako nowoczesna forma dystrybucji produktów bankowych
M. Żmijewski, E – pieniądz
18 kwietnia 2013 r. – III Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Przemiany
współczesnej rodziny”, Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku.
Członkowie Koła Naukowego- autorzy artykułów i prezentacji:
Buchalska Marzena, Próchniewska Magdalena , Dzieci po rozwodzie rodziców
Goczkiewicz Maria, Podgórska Dorota , „Rozwód jako problem współczesnej rodziny”
Członkowie Koła Naukowego – autorzy artykułów naukowych:
Kamiński Michał, Dureński Michał, „Oszczędności Polaków”
Kurnicka Justyna, „Patologie w rodzinie współczesnej”
Lewandowska Martyna , „Wpływ warunków ekonomicznych rodziny na funkcjonowanie szkolne
dziecka”
Swat Magdalena, Cześnik Karolina, Szewko Arkadiusz, „Płeć a role w rodzinie”
Wyśmirska Paulina, „Feminizm pomaga czy grozi rodzinie?”
Skonieczna Ewelina, „Dziecko w rodzinie patologicznej”
Żółtowska Milena, pęchowska Ewa, Odraczanie podejmowania ról rodzicielskich
Salawerska Paulina, Szpejcher Ewelina, Migracje zarobkowe. Eurosieroctwo
Dybiec Wioleta, Wyjazdy Polaków za granicę a problem euro sieroctwa
Turkowska Monika, Wpływ telewizji na funkcję wychowawczą współczesnej rodziny
Koprowska Kinga, Krajęta Małgorzata, Zależność pełnoletnich dzieci od rodziców
Wiśniewska Agnieszka, Emil Jabłoński, Minimum socjalne w latach 1987- 2007
Kokoszczyńska Aneta, Ścigocka Anna, Winnicka Anna, Kredyty bankowe szansą na zakup mieszkania
Budnicki Dawid, Jankowski Łukasz, Minimum egzystencji
Baniak Katarzyna , Skrzesiewicz Norbert, Minimum socjalne w latach-2004- 2011
Kowalik Katarzyna, Stosunek Polaków do rozwodów
Bębenista Katarzyna, Broniszewska Joanna, Poziom wykształcenia mieszkańców wsi wg Spisu
Powszechnego GUS z 2011 roku
W konferencji uczestniczyli także: Bielińska Aneta, Bieniek Daniel, Kłysiak Damian, Strąk Krzysztof,
Wiśniewska Paulina
14 kwietnia 2014 r. – IV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Młodzi
Polacy w XXI wieku”, , Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku.
Członkowie Koła Naukowego – autorzy artykułów naukowzch i prezentacji:
Goczkiewicz Maria, Podgórska Dorota , „ Czas pracy młodych pracowników”
Marzec Anna, Zawadzka Karolina , „Wieczne dzieci”
Winnicka Anna ,: „Emigracja zarobkowa a życie rodzinne”
Członkowie Koła Naukowego – autorzy artykułów naukowzch :
Kamiński Michał, Dureński Michał , „Czas wolny młodzieży w Płocku”
Karpińska Karolina, Zwolińska Magdalena, „ Internet – zagrożenie czy dobrodziejstwo dla
współczesnej młodzieży”
Gralicka Joanna, Piasecka Magdalena, Woźniak Sylwia , „Uzależnienie od automatów do gier
hazardowych wśród młodzieży”
Rutkowska Anna, Kariera czy rodzina?- dylemat współczesnych młodych ludzi
Turkowska Monika, Rola subkultur w procesie wychowania młodego pokolenia
Bartosiewicz Agnieszka, Baniak Katarzyna, Skrzesiewicz Norbert, Migracja zarobkowa- czyli wielka
ucieczka Polaków
W konferencji uczestniczyli następujący członkowie Koła Naukowego Socjologicznego: Bielińska
Aneta, Buchalska Marzena, Chlebny Paweł, Cześnik Karolina ,Dymek Adam, Kłysiak Damian,
Kosewska Paula, Kurnicka Justyna, Lewandowska Martyna, Próchniewska Martyna, Strąk Krzysztof,
Swat Magdalena, Szewko Arkadiusz, Szymańska Olga, Traczyk Piotr, Wiśniewska Paulina, Wyśmirska
Paulina
Działania zewnętrzne:
5 grudnia 2012 r. - Konferencja „EDUKACJA – DIALOG – SATYSFAKCJA” zorganizowana przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Płocku.
Członkowie Koła – uczestnicy konferencji: Bielińska Aneta, Bieniek Daniel, Buchalska Marzena
,Cześnik Karolina , Kozakiewicz Eliza, Kłysiak Damian, Próchniewska Martyna , Strąk Krzysztof, Swat
Magdalena , Szewko Arkadiusz, Wiśniewska Paulina , Wyśmirska Paulina
25-26 kwietnia 2013 r. – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne problemy
rozwoju gospodarczego”, Politechnika Warszawska – Filia w Płocku.
Publikacja naukowa i prezentacja:
Bieniek Daniel, Buchalska Marzena , Pomoc publiczna dla MŚP w Polsce
Publikacje naukowe:”
Kosewska Paula, „Komunikacja w przedsiębiorstwie”
Krzemniński Paweł, Role służb personalnych we współczesnej organizacji
Turkowska Monika, Unia Europejska w polityce regionalnej (strukturalnej) Polski
20 listopada 2013 r. – III Konferencja Studencka „Rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym”, Wyższa
Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku.
Publikacja naukowa i prezentacja:
Marzena Buchalska , „Sytuacja społeczna i emocjonalna dzieci po rozwodzie rodziców”
Salawerska Paulina, Szpejcher Ewelina, Emigracja zarobkowe a życie rodzinne
Zemło Aneta, Ścigocka Anna, Winnicka Anna, Potrzeby mieszkaniowe młodych rodzin
Publikacje naukowe:
Baniak Katarzyna, Skrzesiewicz Norbert, Kondycja ekonomiczna polskich gospodarstw domowych w
latach 2004 – 2011
Kamiński Michał, Chylińska Ewelina, Dureński Michał, Oszczędności polskich rodzin
W konferencji uczestniczyli także następujący członkowie: Cześnik Karolina, Dureński Michał,
Kamiński Michał, Karpińska Karolina, Kozakiewicz Eliza, Kłysiak Damian, Próchniewska Martyna ,Strąk
Krzysztof , Swat Magdalena , Szymańska Olga, Wiśniewska Paulina , Wyśmirska Paulin
6-7 czerwca 2013 r Międzynarodowa Konferencja w Humaniu nt.: Socjalno- ekonomiczne aspekty
formowania się gospodarki rynkowej na Ukrainie
Publikacje naukowe:
Baniak Katarzyna, Skrzesiewicz Norbert, Absolwenci na rznku pracz
Yemlo Aneta, Kwestia mieszkaniowa w Polsce
Winnicka Anna, Indzwidualne strategie radyenia sobie y beyrobociem
7 kwietnia 2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „ Problemy jednostek gospodarczych na
rynku Unii Europejskiej”, Politechnika Warszawska Kolegium nauk Ekonomicznych i Społecznych filia
w Płocku
Publikacje naukowe i prezentacje:
Buchalska Marzena, Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007- 2013
Publikacje naukowe:
Turkowska Monika, System finansowy Unii Europejskiej
Goczkiewicz Maria, Podgórska Dorota, Czas pracy młodych pracowników
9 kwietnia 2014 r. – XI Lokalna Konferencja Studencka pt. „Konsultacje społeczne - debata”, Szkoła
Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Bielińska Aneta, Gralicka Joanna , Kłysiak Damian, Marzec Anna, Piasecka Magdalena , Strąk
Krzysztof, Swat Magdalena , Szewko Arkadiusz, Wiśniewska Paulina, Woźniak Sylwia, Wyśmirska
Paulina
24 kwietnia 2014 r. – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy rozwoju
gospodarczego. Efekty i perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej”, Politechnika Warszawska –
Filia w Płocku.
Strąk Krzysztof, Wiśniewska Paulina, Wyśmirska Paulina – prezentacja artykułu: „Emigracja
zarobkowa – szansa czy zagrożenie?”
Buchalska Marzena – prezentacja artykułu: „FUNDUSZE UE W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007 –
2013”
Kosewska Paula – prezentacja artykułu: „POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ”