Animator czasu wolnego

Komentarze

Transkrypt

Animator czasu wolnego
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Informacja o zawodzie
Animator czasu
wolnego
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Spis treści
Wstęp
2
1. Zadania i czynności robocze
3
2. Środowisko pracy
4
3. Wymagania psychologiczne
5
4. Wymagania zdrowotne
5
5. Warunki podjęcia pracy w zawodzie
6
6. Możliwości awansu w zawodzie
6
7. Możliwości zatrudnienia oraz płace
7
8. Przydatne adresy
8
9. Polecana literatura
8
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wstęp
Animacja czasu wolnego to dział współczesnej turystyki oraz hotelarstwa,
zajmujący się organizacją czasu wolnego ludzi, przebywających w ośrodkach
wczasowych i turystycznych. Podstawową jej funkcją jest zapewnienie turystom
rozrywek podczas ich pobytu w danym miejscu. Najczęściej przybiera to postać
zorganizowanego programu animacyjnego, w którym znaleźć można zajęcia
sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i specjalne animacje dla dzieci.
Animator czasu wolnego to profesja coraz częściej popularna na rynku pracy.
Trudniących się nią ludzi spotkać można przede wszystkim w towarzystwie gości
hotelowych w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie w kraju i za granicą.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Zadania i czynności robocze
Praca animatorów polega na zachęcaniu turystów do aktywnego wypoczynku i
rodzinnego
spędzania
czasu
wolnego,
wspólnej
zabawy,
niezależnie
od
zainteresowań, stopnia aktywności fizycznej czy wieku. Animatorzy większość czasu
dnia spędzają na wypełnianiu obowiązków tj. uczą tańca, gry na instrumentach,
malują czy zajmują się innym, pożytecznym zorganizowaniem czasu najmłodszym.
Każda z nadmorskich wiosek składa się z rekreacyjnych ‘’stanowisk’’ , m.in. ze
ścianki wspinaczkowej, aerobiku, szkoły nurkowania, odnowy biologicznej. Dzień
upływa na rodzinnych konkursach i zawodach, w których turyści biorą udział
indywidualnie lub przypadkowo dobierając się w zespoły. Codziennie o 16.00 zawody
zostają uroczyście zakończone wręczeniem nagród. Tym wszystkim dowodzi grupa
animatorów.
Wieczorem
z
kolei
odgrywają
grupowe
show
dla
dorosłych
urlopowiczów, podczas których czuwają nad przebiegiem konkursów, śpiewają lub
urządzają widowiska stricte teatralne. Do północy zwykle towarzyszą gościom i
zabawiają rozmową. Do obowiązków animatora należy zapewnienie gościom
hotelowym takich atrakcji by nie mieli czasu na nudę, zintegrowali się z resztą
urlopowiczów, a także poznali walory miejsca w którym przebywają. W hotelach
zagranicznych funkcjonują specjalne tablice ogłoszeniowe na których animatorzy
wywieszają plakaty ze swoim programem.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Środowisko pracy
Animatorzy pracują przez siedem dni w tygodniu, najczęściej w godzinach od
9.00 – 16.00. Jednak zdarzają się sytuacje w których musza pracować również
wieczorami. W ramach umowy maja zagwarantowane bezpłatne wyżywienie oraz
zakwaterowanie
-
mieszkają
w
pensjonatach
i
domach
wczasowych
zlokalizowanych blisko plaży. Wiele hoteli dba też o bilety lotnicze dla swoich
pracowników.
Często z zatrudnieniem związany jest dłuższy pobyt w egzotycznej scenerii
oraz oczywiście możliwości turystyczne. Można poznać wielu nowych ludzi, nowe
kultury oraz szlifować języki obce. Nie wszystko jednak wygląda tak kolorowo.
Druga strona medalu związana jest z ciężką całodniową pracą.
Można powiedzieć, że ta praca polega na sprawowaniu pieczy nad turystami
podczas ich pobytu w hotelu. Animator czasu wolnego nie pracuje tylko wtedy kiedy
śpi. Czas dla siebie jest tylko późno w nocy trzeba mieć jednak na uwadze nabranie
sił przed kolejnym ciężkim dniem.
Imprez czy turnusów nie da się obstawić jedną osobą. Zadań oraz gości jest
zwykle tylu, że organizacja wymaga grupy. Zwykle ludzie którzy wyjeżdżają do pracy
do ośrodka wczasowego spędzają tam kilka miesięcy. Następnie zostają
oddelegowani w inne miejsce. Mankamentem jest to, że rzadko można pracować
ponownie z osobami które poznało się na wcześniejszych turnusach. Dublowanie tej
samej grupy animatorów się niemal nie zdarza.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wymagania psychologiczne
Dobrego animatora cechuje przede wszystkim uśmiech i entuzjazm. Powinien
potrafić zaszczepić uczestnikom wzorce aktywnego wypoczynku i wykreować
atmosferę. Musi też umieć dostosować program do warunków pogodowych oraz
uczestników.
Nieodzowne
cechy
to
także
odpowiedzialność
sumienność,
zaangażowanie, odporność na stres. Praca ta wymaga ogromnych zdolności
adaptacyjnych oraz łatwości nawiązywania kontaktów z ludźmi. Chociaż na pierwszy
rzut oka praca przypomina wymarzoną, nie każdy mógłby się w niej spełnić. Częste
wyjazdy zagraniczne na które świadomie decyduje się animator, to nie tylko
możliwość poznania świata, to także długotrwała rozłąka z bliskimi i dotychczasowym
środowiskiem. Trzeba mieć naprawdę mocny charakter, by podołać nałożonym
obowiązkom.
Wymagania fizyczne i zdrowotne
Zawód animatora czasu wolnego wymaga dużej sprawności ruchowej ze względu
na częste wyjazdy krajowe i zagraniczne. Osoba taka powinna mieć również bardzo
dobry stan zdrowia, być wysportowana i elastyczna. Animator czasu wolnego musi,
wykazać się również dużą odpornością emocjonalną, być w stanie podołać fizycznie
wspomnianym zadaniom. Poza tym osoba, pracująca w tym zawodzie musi mieć
dobry wzrok i słuch.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Aby spróbować swoich sił jako animator czasu wolnego nie trzeba mieć
wykształcenia kierunkowego. Dużo ważniejsze są predyspozycje, spośród których
zdolności
organizacyjne,
komunikatywność,
dyspozycyjność,
elastyczność,
profesjonalizm, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie do świata, znajomość
języków obcych jest najistotniejsze. Brak doświadczenia nie musi stanowić
przeszkody. Dla początkujących często organizowane są szkolenia.
Kończąc szkolenie m.in.: nauczysz się kilku choreografii tańców klubowych i
tańców mini disco dla dzieci; poznasz prawa rządzące zajęciami animacyjnymi;
otrzymasz gotowe scenariusze zajęć animacyjnych; zrozumiesz psychologiczne
mechanizmy postępowania swoich klientów
Szkolenia dla animatorów
STEGMAN POLSKA
Firma Szkoleniowo – Eventowa
Warszawa/ Katowice/Wrocław/ Kraków
Tel 793 776 372
[email protected]
www.stegeman.pl
koszt szkolenia: 305 zł.
PRO – STAFF recrultment agency
ul. Łużycka 15 59 – 900 Zgorzelec
Tel 668 183 362
[email protected]
www.prostaff.pl
Koszt szkolenia to 305 zł.
Warto podkreślić, że pożądane wśród kandydatów na animatorów czasu
wolnego są osoby z: uprawnieniami ratownika wodnego
patentem żeglarza,
sterników motorowych, płetwonurków, konferansjerów.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Możliwości awansu w zawodzie
Zawód animatora umożliwia wyspecjalizowanie się w organizacji czasu
wolnego konkretnej grupy klientów. Do najczęściej spotykanych formy pracy należą:
■
Kids Entertainer – animator zajmujący się grami i zabawami dla dzieci
i młodzieży (najczęściej od 3 do 16lat)
■
Sport Entertainer – animator organizujący, sędziujący i koordynujący rozrywki
sportowe turystów
■
Show Entertainer – animator zajmujący się wieczornymi występami (np.
karaoke, skecze, wybory miss hotelu, itp.)
■
All – Around Entertainer – animator pełniący wszystkie powyższe role
jednocześnie – wszechstronny.
Możliwości zatrudnienia oraz płace
Rekrutacja animatorów odbywa się kilkustopniowo, pierwszym niezbędnym
krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego
na stronach
internetowych firm zajmujących się animacją czasu wolnego. Po pozytywnym
rozpatrzeniu zgłoszenia następuje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, w dalszej
kolejności wyjazd na obóz przygotowawczy gdzie zwykle przechodzi się testy
psychologiczne i sprawnościowe. Obóz integracyjno - szkoleniowy to ostateczna
selekcją w trakcie której przyjęci animatorzy zostają w grupach przydzieleni do
konkretnych miejscowości.
Od odpowiedniego przeszkolenia zależy także wysokość wynagrodzenia
animatora. Stawki są bardzo różne i nierzadko związane z indywidualnymi
ustaleniami. Jeśli nie są uzależnione od liczby osób, dla których sprowadza się grupę
animatorów, wynoszą ok. 1500zł, jeśli płaci się od ilości gości to zwykle usługa taka
kosztuje od 10 do 60zł od osoby. Dodatkowo na wysokość wynagrodzenia wpływa
przygotowany program artystyczny.
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Ważniejsze adresy
STEGMAN POLSKA
Firma Szkoleniowo – Eventowa
Warszawa/ Katiowice/Wrocław/ Kraków
Tel 793 776 372
[email protected]
www.stegman.pl
Avangarde Group
Ul. Sadowa 40 a
61 – 657 Poznań
Tel. 61 825 95 45
[email protected]
www.awangardegroup.pl
Polecana literatura
1. J.B. Bączek „Animacja czasu wolnego w turystyce. Praktyczny podręcznik dla
animatorów”, Warszawa 2009,
2. J. Lothar Seiwert „Jak organizować czas”, Warszawa 1998,
3. J. Pięta „Pedagogika czasu wolnego”, Warszawa 2004,
4. J. Suprewicz „Socjologia turystyki”, Lublin2005
Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie:
http://www.stageman.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Animator_czasu_wolnego
http://www.organizatorzyimprez.pl/artykul,145,animator-czasu-wolnego.html
http://www.happyevents.pl/
Sierpień 2010

Podobne dokumenty