KALENDARZ ZADAŃ 2009 bez kosztów

Komentarze

Transkrypt

KALENDARZ ZADAŃ 2009 bez kosztów
Kalendarz Zadań Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w 2009 roku
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Termin
Miejsce
Powiat
1
Odsłonięcie pomnika gen. St. Taczaka
16 stycznia
Mieszków
Jarocin
2
Plebiscyt Głosu Wielkopolskiego - Wielkopolski StraŜak i OSP Roku
2009
marzec-maj
powiaty Wielkopolski
Wielkopolska
3
135. rocznica urodzin gen. St. Taczaka
8 kwietnia
Wzgórze Św. Wojciecha w Poznaniu
Poznań
4
Eliminacje Wojewódzkie XXXII OTWP "MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom"
18 kwietnia
Poznań
Poznań
5
Uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych
zakupionych przez OW ZOSP RP w roku 2008
18 kwietnia
Gostyń
Gostyń
6
Mistrzostwa Wojewódzkie w Ratownictwie Medycznym
25 kwietnia
Gołuchów
Pleszew
7
Wojewódzki Dzień StraŜaka
2 maja
Poznań
Poznań
8
Dzień Skupienia StraŜaków w Sanktuarium Maryjnym
9 maja
Górka Klasztorna
Piła
9
Wojewódzki rajd MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych
16 maja
Zimnowoda
Gostyń
10
Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Zapobiegajmy PoŜarom"
31 maja
Poznań
Poznań
31 maja
Soplicowo
Kościan
Witkowo
Gniezno
czerwiec
Gołuchów
Pleszew
29.06-5.07
Września
Września
obszar kraju
obszar kraju
Wieleń
Wolsztyn
11 Międzypowiatowe Wybory StraŜackiej Miss
12 Międzypowiatowy Przegląd Piosenki StraŜackiej
13 Przegląd Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski
14 Udział druŜyn MDP w Spartakiadzie w Sportach Obronnych
15 Obozy MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych
16 Pielgrzymka straŜaków do Sanktuarium Matki Boskiej Wieleńskiej
20 czerwca
01.07-30.08.
4 lipca
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
17 IV Zawody DruŜyn Wodnych
Termin
Miejsce
Powiat
lipiec
Kosewo
Słupca
18 Międzynarodowe Zawody Sportowo-PoŜarnicze OSP i MDP wg CTIF
19-26 lipca
Ostrawa
Czechy
19 IX Krajowe i VI Europejskie Zawody Sikawek Konnych
16 sierpnia
Cichowo
Kościan
20 35. lecie powstania Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa
29 sierpnia
Rakoniewice
Grodzisk Wlkp
Piła
Piła
21 Mistrzostwa Wielkopolski StraŜaków Płetwonurków
sierpień
22 IV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodziowym
7-9 sierpnia
Licheń Stary
Konin ziemski
23
Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkurs Kronik i Konkursu na
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania "Z dziejów OSP"
12 września
Rakoniewice
Grodzisk
24
Wojewódzkie Spotkanie Nauczycieli, Wychowawców i Instruktorów
ZOSP RP
15 października
Poznań
Poznań
powiaty Wielkopolski
Wielkopolska
25 Powiatowe kursy z zakresu ratownictwa medycznego
26 Szkolenie, narada prezesów powiatowych ZOSP RP
cały rok
kwiecień-październik obszar kraju
obszar kraju
27 Szkolenie prezesów i skarbników OSP
cały rok
powiaty Wielkopolski
Wielkopolska
28 Spotkanie subregionalne z działaczami OSP i ZOSP RP
cały rok
powiaty Wielkopolski
Wielkopolska
29 Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP
wrzesień-listopad
powiaty Wielkopolski
Wielkopolska
30 Szkolenia psychologiczne dla straŜaków OSP
system ciągły
powiaty Wielkopolski
Wielkopolska
Poznań, 28.03.2009 r.