prace przygotowawcze - Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy

Komentarze

Transkrypt

prace przygotowawcze - Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy
Średnie ceny usług w branży wykładzinowej dla powierzchni powyżej 100 mkw. w Polsce w 2013 roku.
PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Poz.
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
Nazwa usługi
Szlifowanie podkładu cementowegoego za pomocą szlifierki jednotarczowej
Szlifowanie podkładu cementowegoego za pomocą szlifierki wielogłowicowej
Frezowanie podkładu cementowegoego frezarką lub szlifierką z głowicą diamentową
Śrutowanie podkładu cementowegoego
Usuwanie żywicy epoksydowej z podkładu cementowegoego
Mechaniczne czyszczenie podłoża za pomocą szczotek stalowych
Odtłuszczanie podłoża
Odkurzenie podłoża
Mechaniczne usunięcie subitu z podłoża
Wykonanie dylatacji obwodowych przy wylewkach samopoziomujących grubowarstwowych
Rozcięcie, odkurzenie i zszycie spękań posadzki poprzez klamrowanie oraz uzupełnienie żywicą poliestrową
Zbrojenie podłoża siatką z tworzywa na całej powierzchni wraz zamocowaniem siatki masą szpachlową
Zbrojenie podłoża siatką z tworzywa punktowo do 0,2 mkw.
Gruntowanie podłoża (za każdą warstwę)
Gruntowanie podłoża drewnianego lub drewnopochodnego
Wzmacnianie podłoża żywicą epoksydową (za każdą warstwę)
Wykonanie odcięcia wilgoci z podłoża za pomocą żywicy syntetycznej (za każdą warstwę)
Zasypanie żywicy epoksydowej piaskiem kwarcowym (pełny zasyp)
Nacinanie podkładu cementowego lub anhydrytowego (jastrychu)
Nacinanie płyty betonowej
Uzupełnianie dylatacji technologicznych
Osadzanie listew dylatacyjnych konstrukcyjnych
Osadzanie listew dylatacyjnych technologicznych
Osadzanie kątowników na krawędziach stopni schodów przed wylewką nadlewającą (prostującą) stopień
Szpachlowanie stopni schodów (stopni i podstopni)
Szpachlowanie schodów drewnianych (szlifowanie, odkurzenie, gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie, odkurzenie)
Szpachlowanie ścian pod przyklejenie cokołów z wykładziny do wys. 15 cm
Szpachlowanie podłoży na pochylniach gr. do 5mm
Szpachlowanie podłoży (za każdą nałożoną warstwę)
j.m.
mkw.
mm/mkw.
mm/mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mb.
mb.
mkw.
szt..
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mb.
mkw.
mkw.
mb.
mkw.
mkw.
cena cena
min.* maks.*
4
15
10
8
30
4
4
1
30
1
10
2
5
1
3
4
4
1
5
10
5
50
20
10
30
30
3
10
5
8
25
20
15
50
8
8
3
50
3
14
4
10
2
6
8
8
2
10
20
15
100
30
30
80
80
5
15
10
P-30 Szpachlowanie i wyrównanie progów w celu uzyskania łagodnego przejścia
P-31 Wylanie mas samopoziomujących gr. do 5mm
P-32 Wylanie mas samopoziomujących pow. 5 mm (pogrubienie) za każdy mm
P-33 Wykonanie podkładu cmentowego - naprawa podłoża o pow. do 2 mkw.
P-34 Wykonanie podkładu cementowego - naprawa podłoża o pow. do 10 mkw. i więcej
P-35 Montaż otworów rewizyjnych
P-36 Wyprowadzenie spadków przy kratkach ściekowych o pow. do 1,0 mkw.
P-37 Szlifowanie masy samopoziomującej
P-38 Naprawa ubytków w masie samopoziomującej
P-39 Szlifowanie ścian na wysokości do 15 cm przed wywinięciem cokołów
P-40 Gruntowanie ścian na wysokości do 15 cm przed wywinięciem cokołów
P-41 Wykonanie niwelacji posadzki z ustawieniem reperów
P-42 Szlifowanie wypiętrzonych krawędzi dylatacji technologicznych w podkładach cementowych (jastrychu)
P-43 Montaż wpustów systemowych
P-44 Montaż odwodnień liniowych
P-45 Montaż płyt drewnopochodnych typu OSB - jednowarstwowo
P-46 Montaż płyt drewnopochodnych typu OSB - dwuwarstwowo
P-47 Szpachlowanie płyt drewnopochodnych typu OSB
P-48 Szlifowanie płyt drewnopochodnych typu OSB
P-49 Szalowanie stopni schodowych
P-50 Niwelacja stopni schodowych w zakresie grubości od 10 - 30 mm
P-51 Niwelacja stopni schodowych w zakresie grubości powyżej 30 mm
* wszystkie ceny podane są w złotych i nie zawierają podatku VAT
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
szt.
szt.
mkw.
r/h
mb.
mb.
mkw.
mb.
szt.
mb.
mkw.
mkw.
mkw.
mkw.
mb.
mb.
mb.
10
6
1
40
30
50
50
3
50
1
1
15
30
50
100
12
20
7
2
15
27
40
20
12
1,5
60
50
100
100
5
70
2
2
30
45
100
150
17
25
10
4
25
45
70
Copyright © Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy 2013

Podobne dokumenty