Dziennik stażu

Komentarze

Transkrypt

Dziennik stażu
MEGA kompetentny Absolwent
Informatyki Politechniki Lubelskiej
bliższy wymaganiom pracodawców
Biuro Projektu:
Instytut Informatyki p.118
ul. Nadbystrzycka 36 b, 20-618 Lublin
tel. +48 81 538 43 49
DZIENNIK STAŻU
realizowanego w ramach projektu „MEGA kompetentny Absolwent Informatyki
Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców” obejmującego 100 godzin
odbywającego się w miesiącu ………………………….
Imię i nazwisko
Stażysty
Numer PESEL
Stażysty
Nazwa i adres Firmy
Imię i nazwisko
Opiekuna
Adres email oraz
telefon Opiekuna
Lp.
Wykonywane czynności
Data
Liczba
godzin
Podpis
praktykanta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Projekt MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: UDA-POKL.04.01.00-00-193/14
MEGA kompetentny Absolwent
Informatyki Politechniki Lubelskiej
bliższy wymaganiom pracodawców
Biuro Projektu:
Instytut Informatyki p.118
ul. Nadbystrzycka 36 b, 20-618 Lublin
tel. +48 81 538 43 49
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Suma godzin
…….………………………….
Podpis Opiekuna
Projekt MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: UDA-POKL.04.01.00-00-193/14