Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Strzelce Opolskie;
47-100 Strzelce Op. Plac Myśliwca 1
tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22
e-mail: [email protected];
http://www.strzelceopolskie.pl; http://bip.strzelceopolskie.pl
Znak sprawy
ZP.271.1.6.2015
Nazwa zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych działek położonych w sześciu sołectwach na
terenie gminy Strzelce Opolskie
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej
(z pominięciem budynków i budowli położonych na przedmiotowych działkach) przed
wybudowaniem i po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, w celu naliczania opłat
adiacenckich
Nazwa (firma) oraz siedziba i adres
wykonawcy, którego oferta została
wybrana
Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami Operat s. c. D.J. Kaczmarek
ul. Partyzancka 7, 63-400 Ostrów Wlkp.
Wybrany wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, w ocenie zgodnie z przyjętymi
kryteriami
Uzasadnienie wyboru
Informacje dotyczące złożonych oferty
Nr
oferty
1
2
3
4
5
6
Nazwa (imię i nazwisko)
wykonawcy
Ewa Wojciul, Wycena i Doradztwo
Majątkowe Rynek Nieruchomości
Szacowanie Nieruchomości Wanda
Dunaj
Biuro Wycen i Obrotu
Nieruchomościami Operat s. c. D.J.
Kaczmarek
Izabela Machate
Grupa Konsultingowa Defin
Sp z o. o.
Kancelaria Rzeczoznawców
Majątkowych 2 SIPEX Jerzy
Krzempek
Siedziba (miejsce zamieszkania) i
adres wykonawcy
Ocena wg. kryteriów
Ocena
łączna
cena
oferty
Termin
płatności
41,8 pkt.
0 pkt.
41,8 pkt.
----
----
----
100 pkt.
100 pkt.
100 pkt.
----
----
----
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
28,5 pkt.
100 pkt.
28,7 pkt.
ul. Cieszyńska 365; 43382 Bielsko-Biała
19,3 pkt.
100 pkt.
19,5 pkt.
ul. Szkolna 10/3, 18-214 Klukowo
35,7 pkt.
100 pkt.
35,9 pkt.
----
----
----
79,6 pkt.
0 pkt.
79,4 pkt.
ul. Harcerska 30/206, 50820 Piastów
ul. 3 Maja 15a, 47303 Krapkowice
ul. Partyzancka 7, 63-400 Ostrów
Wlkp.
ul. Grunwaldzka 1/1, 48340 Głuchołazy
7
Dominium Stanisław Jemielita
8
ACRUS Waldemar Bujakowski
9
PERITO Sp z o. o.
10
Standard BM Bożena Matkowska
ul. Wilcza 6A, 45-571 Opole
68,1 pkt.
100 pkt.
68,2 pkt.
11
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe Łukasz Sikorski
ul. Sosnowa 5, 45-405 Opole
74,3 pkt.
0 pkt.
74,1 pkt.
12
MKW Development
ul. Brzozowa 52, 49-120 Narok
68,1 pkt.
100 pkt.
68,2 pkt.
13
Horizont Daniel Lisiński
----
----
----
Kocanowo 1A, 62010 Pobiedziska
ul. Szamarzewskiego 17/15; 60514 Poznań
ul. J. Ligonia 15/2A, 45-
362 Opole

Podobne dokumenty