Życzenia Wielkanocne dla Wszystkich Parafian i dla

Komentarze

Transkrypt

Życzenia Wielkanocne dla Wszystkich Parafian i dla
Życzenia Wielkanocne dla Wszystkich Parafian i dla
odwiedzających tę stronę.
W Święta Wielkanocne wsłuchujemy się w słowa
Jezusa, które kierował do uczniów idących do Emaus.
W ich świetle oraz po łamaniu chleba rozpoznali
swego Mistrza i Pana. To co się wydarzyło w
Jerozolimie, nie jawi się już jako porażka, ale nowy
początek.
Rozważając wydarzenia związane z realizacją
zbawczego dzieła Chrystusa życzymy Wszystkim, by
Zwycięski Pan był mocą, wsparciem i ostoją, by każdy
dzień był opromieniony blaskiem Wielkanocnego
Baranka.
Niechaj prawda o Zmartwychwstaniu Bożego
Syna rozświetla mroki codzienności, a wiara w nowe
życie napełnia radością w pełnieniu Jego woli.
W tej intencji się modli i wszystkim życzy
Ks. Proboszcz z księżmi współpracownikami