Pożegnanie śp. Jacka Kubiaka 15 lipca 2013 9 lipca odszedł od nas

Komentarze

Transkrypt

Pożegnanie śp. Jacka Kubiaka 15 lipca 2013 9 lipca odszedł od nas
Pożegnanie śp. Jacka Kubiaka
15 lipca 2013
9 lipca odszedł od nas na wieczny lekarski dyżur dr hab. n med. Jacek Kubiak - wspaniały lekarz,
społecznik, mąż i ojciec, niezawodny kolega. Śp. Jacek Kubiak ukończył Akademię Medyczna w
Warszawie w 1969 roku i po odbyciu dwuletniego stażu w Szpitalu Miejskim nr 8 w Warszawie
przy ul. Solec 93 rozpoczął pracę zawodową w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie. Był związany ze Szpitalem Grochowskim im. Rafała Masztaka, gdzie w roku 1973
uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii; w 1976 II stopień z chirurgii ogólnej; w 1980 uzyskał
stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1990 doktora habilitowanego nauk medycznych.
Zawodowe obowiązki potrafił łączyć z działalnością społeczną; od ponad 20 lat był jednym z
najaktywniejszych przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Od 1993 roku był
delegatem na okręgowe i krajowe zjazdy lekarskie, pełnił funkcje: członka Naczelnej Rady
Lekarskiej; Naczelnej Komisji Rewizyjnej; przez dwie kadencje był przewodniczącym Okręgowej
Komisji Rewizyjnej (1993-2001), a następnie, również przez dwie kadencje, zastępcą
przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej (2001-2009). W obecnej kadencji przewodniczył
komisji Etyki i pełnił rolę mediatora OIL w Warszawie.
Doceniany w naszym środowisku za swoją pracowitość i serdeczność pozostanie w mojej pamięci
jako wspaniały Kolega i Przyjaciel.
Uroczystości pogrzebowe śp. Jacka Kubiaka odbędą się w środę 17 lipca 2013 roku na Starych
Powązkach w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie ul. Powązkowska 104 o godz.
13.00. Bądźmy w Tym dniu myślami i modlitwą z śp. Jackiem i jego najbliższą rodziną.
Krzysztof Makuch

Podobne dokumenty